Жыйынтыгында Токтогул шаардык кеңеши, 2016-жылы жыйналуучу кирешени сарамжалдуу, максаттуу пайдалануу үчүн көзөмөлдү күчөтүп, жоопкерчиликти жогорулатып, эң оболу шаарыбызда элдин жашоо турмушун жакшыртуу, шаарды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча көйгөйлүү маселелерди чечүүдө көзгө толоор, көнүлгө жагаар ийгиликтерге жетишүүнү башкы максат кылып, мындан нары ыраттуу иш алып  барууну чечишти.