Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 01                             Токтогул  шаары

2021-жылдын жыйынтыгы боюнча Токтогул шаарынын мэри

Б.Болгонбековдун  отчету жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарына жана Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, 2021-жыл ичинде  аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо программасынын, бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы жана башка жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча  жалпы аткарылган иштер жөнүндө Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбеков бир жылдык отчетун  берди.

Б.Болгонбековдун  отчетун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун 2021-жыл ичинде аткарган иштери жалпысынан  канааттандыраарлык  деп  табылсын.
 1. Төмөндөгүлөр белгиленсин:
 1.  Конкурстун (мамлекеттик сатып алуу) жыйынтыгы менен курулуш иштери боюнча түзүлгөн ар бир келишимдин шарттарынын так аткарылышы көзөмөлгө  алынсын;
 2.  Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү бекитилген, макулдашылган тартипте аткарууга алынсын;
 3. Сырттан инвестиция тартуу иштери боюнча активдүү иштер жүргүзүлсүн;
 1. мурда берилген токтом, протоколдук тапшырмаларды аткаруу боюнча жоопкерчиликтүү иштер жүргүзүлсүн;
 1. Токтомду  аткаруу Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков) милдеттендирилсин.
 1. Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияларга тапшырылсын (К.Дербишев, С.Абышов, У.Тойчубеков, Д.Караева).
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет

 

Төрага:                                    М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 02                             Токтогул  шаары

Кызматкерлердин типтүү түзүмүн жана штаттык бирдиктерин

 бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына ,  Кыргыз   Республикасынын Өкмөтүнүн 05.08.2011-жылдагы № 452 токтомуна ылайык Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн 05.08.2011-жылдагы № 452 токтому боюнча жооптуу катчы С.Наралиеванын билдирүүсү эске  алынсын, анын негизинде Токтогул шаардык кеңешинин штаттык бирдигинин сан эсеби төмөндөгүдөй бекитилсин.
 • Жооптуу кызматкерлер - 4 штаттык бирдик, анын ичинен:

Төрага – 1 штаттык бирдик;

Жооптуу катчы-1 штаттык бирдик;

Башкы адис-1 штаттык бирдик;

Жетектөөчү адис-1 штаттык бирдик

 • Тейлөөчү кызматкерлер -2 штаттык бирдик, анын ичинен:

Кызматтык унаанын айдоочусу – 1 штаттык бирдик;

Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис – 1 штаттык бирдик;

Жалпы: 6 штаттык бирдиги (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 452)

           2. Жумуштун зарылчылыгына байланыштуу, Токтогул шаардык кеңешинин төмөндөгу кызматкерлери, 2022-жылдын 1-январынан баштап 2022-жылдын 31-декабрына чейин, Токтогул шаардык мэриясына  убактылуу  иш алып барышсын:

-  К.Тияншанова (жетектөөчү адис) ижарага берилген муниципалдык менчиктеги жерлердин ижара акыларын чогултууга көмөктөшүү;

-    А.Адылова  Токтогул шаардык  мэриясында  иш кагаздарын жүргүзүүчү милдеттерин аткаруу үчүн;

3.  Токтом кыргыз тилинде кабыл алынды.

4.  Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

5.  Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.

 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 03                             Токтогул  шаары

Токтогул шаардык кеңешинин 2022-жылга иш планын бекитүү боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, Токтогул шаардык кенешинин 2022-жылга сунушталган иш планы боюнча жооптуу катчы С.Наралиеванын маалыматын, депутаттардын сунуш, пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаардык кеңешинин 2022-жылга түзүлгөн иш планы жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин.
 1. Бекитилген иш план боюнча иш алып баруу  жоопкерчилиги Токтогул шаардык кеңешинин туруктуу комиссия мүчөлөрүнө (депутаттарга)  жана аппарат кызматкерлерине жүктөлсүн.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, жалпы аткарылышын көзөмөлдөө жагы Токтогул шаардык кеңешинин жооптуу катчысына (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                     М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин  XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXXIIIсессиясынын  08.02.2022-жылдагы    № 03  токтому менен бекитилди                                                                                                                                                                                                                       Тиркеме

Токтогул  шаардык кеңешинин 2022-жылга

ИШ ПЛАНЫ

Шаардык кеңештин сессиясы, туруктуу комиссия

нын жыйналы

шы 

 

 

Сессияларды жана ТК жыйналыш

тарын өткөрүү мөөнөтөрү

Аткарыла турган иштердин мазмуну

Аткаруучу, аткаруу органынын жооптуу кызматкери

Аткарылышына жооптуу кызматкерлер

Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга  катышуу ыкмалары

Жыйынтык

I квартал

1.

Токтогул шаардык кеңешинин 2021-жыл ичинде аткарган иштер боюнча  маалыматы

3.

Элдик жыйын

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

Туруктуу комиссиялардын аткарган иштери боюнча маалыматтарын угуу;

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

 

Депутаттардын отчет даярдоосуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Жылдын жыйынтыгы боюнча жогорку активдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн туруктуу комиссияны, депутатты, жашоочуларды сыйлоо баракчалары менен сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу;

Шаардык кеңештин төрагасы, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Бардык туруктуу комиссиялардын төрагалары

 

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын отчет берүүсүнө катышуусу

Жашоочулар жыл ичинде шаардык кеңештин депутаттарынын аткарып жаткан иштери менен таанышат, маалымат алышат.

2.

Кезектеги сессияны өткөрүү,  шаардык кеңештин 2022-жылга карата иш планын иштеп чыгуу, сессияга сунуштоо, бекитүү жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында кароо,бекитүү

 

Шаардык кеңештин кеңешмеси, сессиясы, туруктуу комисиялардын жыйналыштары

 

 

 

 

Январь

Шаардык кеңештин кеңешмесинде, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында талкуулоо

 

Шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери жана депутаттары

Регламентке ылайык иш алып баруу

Иш план даярдалат, бекитилет, ырааттуу иш алып барууга шарт түзүлөт, ар бир иш боюнча жооптуу кызматкерлер, туруктуу комиссиялар аныкталат.

3.

2021-жыл ичинде аткарылган иштердин  жыйынтыгы боюнча шаардын мэринин отчетун угуу, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин маалыматын угуу

1)

Туруктуу комиссиялардын жыйналышы (биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

Январь -февраль

 

Тиешелүү туруктуу комиссиянын (же туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы) шаардын мэринин  отчетун структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин катышуусунда алдын ала угуусу;

 

Шаардын мэри (же вице-мэр), ФЭБ башчысы жана тиешелүү  кызматкерлер, мэриянын алдындагы структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык  туруктуу комиссиялар бирдиктүү чечимин даярдайт

 

Бул маселе боюнча жергиликтүү тургундардын коомдук угууларда, жыйналыштарда айтылган сунуш пикирлерин  эске алуу

Туруктуу комиссиянын корутундусун кабыл алат жана сессияда кароо үчүн күн тартибинде каралуучу маселеге киргизет. 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

Январь-февраль

 

 

 

 • 2021-жыл ичинде аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча аткарылган иштер, жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилиши жөнүндө,  шаардын мэринин  отчетун угуу;
 • туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык туруктуу комиссиялар, кеңешменинин жыйынтыгын сунуштайт

Жергиликтүү тургундардын, жамааттын мүчөлөрүнүн, башка кызыкдар болгон жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Шаардын мэринин 2021-жылдагы аткарылган иштери боюнча отчету токтом менен  кабыл алынат. toktogul.kg сайтына жарыялайт.

4.

2022-жылга жергиликтүү бюджеттин (киреше жана чыгаша бөлүктөрүн эске алуу менен) долбоорун талкуулоо.  Бюджет боюнча коомдук угуулардагы сунуштарды, бюджетке тиешелүү башка кайрылууларды кароо. Шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы (же биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

 

 

2022-жылга карата жергиликтүү бюджеттин жалпы түзүлүшүнүн (киреше жаны чыгаша бөлүктөрү)  долбоорун туруктуу комиссиянын жыйналышында талкуулоо.

Шаар мэринин, ФЭБ башчысынын  сунуштарын угуу, бюджет боюнча коомдук угуулардагы  демилгелүү топтордун активдүү катышуучуларынын жана башка кызыктар тараптардын сунуштарын эске алуу.

Бюджеттин түзүлүшүнүн долбоору  боюнча сунуштарын киргизүү. Корутунду даярдоо.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист-статист.

Тиешелүү  туруктуу комиссия-   (же бардык туруктууу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын  2022-жылга бюджеттин түзүлүшү боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

 

Туруктуу комиссиянын сунуштаган бюджеттин долбоору боюнча чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Жeргиликтүү бюджеттин түзүлүшүнүн долбоорун угуу, бекитүү, аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмун карап, бекитүү:

- туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (же ФЭБ башчысы)

- мэриянын алдындагы тиешелүү ишкана жетекчилери;

 

Жыйынтыгында бюджеттин долбоорун бекитүү же кайрадан иштеп чыгуу үчүн кайтарып берүү.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы.

Тиешелүү туруктуу комиссия   жана башка туруктуу комиссиялар

Жергиликтүү тургундардын  2022-жылга бюджеттин түзүлүшүн бекитүү боюнча шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу;   бюджеттин ачык айкындуулугу

 

Туруктуу комиссия тарабынан сунушталган бюджеттин долбоору боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт.

6.

2022-2026-жылдарга аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча жаңыланган программасын кароо, бекитүү

1)

Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

2021-жылдагы аткарылган иштердин жыйынтыгына анализ жүргүзүү менен Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2022-2022 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасын  талкуулоо;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист, статист жана башка адистер 

 

Бардык туруктуу комиссиялар тарабынан каралат

 

 

Жергиликтүү тургундардын коомдук угууларга, жыйналыштарга катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиялар чечимин даярдайт, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2021-2025 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн стратегялык программасынын негизинде 2022-2024-жылдар аралыгында аймакты экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча план-программасын кароо жана бекитүү;

Шаардын мэри

Бардык туруктуу комиссиялар.

Жергиликтүү тургундардын жамааттык салымдары менен  аймакты өнүктүрүүгө катыша алат

2022-2024 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, программасын бекитет, токтом кабыл алат,  аткарылышын контролдойт, ММК жарыялайт.

7.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

II квартал

1.

Коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдүн  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча,  гендердик теңчиликке жетишүү, балдарды колдоо  боюнча иштердин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча материалдарды сессияга даярдоосу.

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

Уй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча чаралардын комплексин КР мыйзамдарына, гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планына, балдарды колдоо боюнча план-программаларды талкуулоо;

Мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу

Шаардын мэри (вице-мэр)

 (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлдөрү),

Кварт.комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча проект, программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу. Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча тегерек столдорго катышуусу;  

.

Туруктуу комиссиялар   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча корутундусун угуу;

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

(аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлү),

көчө комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу;

 

Аталган маселе боюнча шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

2.

Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн керектүү шарттарды камсыз кылуу боюнча иштердин жүрүшү, жаштар комитетинин иштери жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

- Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо , талкуулоо, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спортчуларга колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

1)

Шаардык кенештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо жана бекитүү, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

 

Тиешелүү туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

3.

Шаар аймагында тазалыкты камсыздоо боюнча иштердин жүрүшү,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, коомдук жайларды жашылдандыруу иштерин жүргүзүү, суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштеринин  жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май

 

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын, сунуштарын угуу;

Тазалык акцияларын уюштуруу боюнча угуу;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципал

дык ишканасынын жетекчиси А.Маранбаев, башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча жыйналыштарга  катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын,  тазалык акцияларын уюштуруу боюнча сунуштарын угуу; 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципал

дык ишканасынын жетекчиси А.Маранбаев башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

Жергиликтүү тургундардын  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом  кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында  санитардык нормалардын сакталышы боюнча маселелер.  

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

Март апрель

Мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу.

Аталган маселе боюнча арыз, каттарга жооп берүү үчүн тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен аларды жеринде барып кыдырып кароо;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди киргизүү.

Шаардын мэри (вице-мэри)

 

 

Шаардык мэрия

 

“Ыңгайлуу шарт”МИ

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Каараева

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоого өздөрүнүн тикелей катышуусу.

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия өзүнүн корутундусун сессияга сунуштоо үчүн даярдайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

 

 

 

 

мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча туруктуу комиссиянын маалыматын угуу:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди эске алуу.  

Шаардын мэри (вице-мэри), жер адиси, соц.адис

 

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоо маселеси боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу.

Каралган маселе боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт

5.

Социалдык маселелер: аз камсыз болгон үй бүлөлөргө,  I, II,  III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар-көрөрү жок   улгайган тургундарга  камкордук көрүү,  жумушсуз статусун алган тургундар боюнча жүргүзүлгөн  иштер, калкты медициналык жактан тейлөө  иштеринин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча - социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү ,

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү, Токтогул районунун имамы, орун басары

Тиешелүү туруктуу комиссиялар –Д.Караева, У.Тойчубеков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча мэрдин маалымат – билдирүүсүн угуу; социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү, Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү, Токтогул районунун имамы, орун басары

Тиешелүү  туруктуу комиссиялар –Д.Караева, У.Тойчубеков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

6.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

III квартал

1.

2022-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен шаарда социалдык-экономикалык кырдаалга иликтөө жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды, гранттарды тартуу боюнча иштердин жүрүшү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин 2022-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,  шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин отчетун  угуу ; 

Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтеп, анализ  жүргүзүп, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө:

-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, экономист-статист,

 өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын, өкмөтттүк эмес уюмдардын, демилгелүү топтордун  коомдук угууларга, жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, 6 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн  эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө отчету, МИ жетекчилеринин отчеттору,  шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтөө, анализ  жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, баа берүү

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2.

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилер: мектептердин, балдар бакчаларынын, балдар чыгармачылык үйүнүн, спорт мектебинин жана ФАПтын жаңы окуу жылына карата даярдыктары, оңдоп-түзөө иштеринин сапаты, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди кароо

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Июль, август

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилердин жаңы окуу жылына  карата даярдыктары, ремонттоонун абалы, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди жеринде кароо үчүн атайын түзүлгөн комиссиянын ( вице-мэр, мэриянын материалдык бухгалтери, туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору) иш алып барусу.

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссиянын корутундусу;

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Тиешелүү турктуу комиссия- С.Абышов

 

 

 

Ата-эне комитеттеринин мүчөлөрүнүн комиссиянын ишине катышуусу

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Июль, август

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча сунуштарды эске алуу менен туруктуу комиссиянын  корутундусун угуу, соц.объектилердин жетекчилеринин билдирүүлөрүн угуу, чечим кабыл алуу; 

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- С.Абышов

 

 

 

Ата-энелер комитетинин мүчөлөрүнүн сессияга катышуусу

Туруктуу комиссиянын корутундусуна ылайык  токтом кабыл алынат, ММК жарыялайт

3.

Ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы,

көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча аткарылып жаткан иштер 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматын алдын ала угуусу;

 •  аталган маселелер боюнча арыз-каттарды кароо;
 • маселени чечүү үчүн жеринде кыдырып көрүп келүү;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт ” МИ жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү  туруктуу комиссия- С.Абышов

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссиянын чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматы боюнча туруктуу комиссиянын корутундусу боюнча чечим кабыл алуусу;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү туруктуу комиссия- С.Абышов

 

 

Жергиликтүү тургундарын  сессияга   катышуусу  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Калкка расымдык кызматтардын көрсөтүлүшү  боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер,  ысырапкорчулукту кыскартуу,

1

Кичирайондордо жыйналыштар

 

 

 

 

 

Июнь, июль

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Расымдык кызмат көрсөтүү боюнча көрүстөн казуучулар менен талкуу уюштуруу ысырапкорчулукту жоюу боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

имамдар, коомдук уюмдар менен иштөөнү уюштуруу

 

Шаардын мэри, туруктуу комиссиялар

дын төрагалары,

имам, көрүстөн казуучулар

Бардык фракциялардын депутаттары

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын жолугушууга катышуусун камсыздоо

шаар тургундары өздөрүнүн кичи районундагы көйгөйлүү маселелерди айтып, талкуулай алышат

5.

Бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү  иштери боюнча

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 июль

Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, жашоочулардын бош убакытты өткөрүүсү үчүн керектүү шарттарды түзүү:

Жашоочулардын арасында, мекемелер арасында, мектеп окуучулар арасында ар кандай конкурс, сынактарды өткөрүү боюнча,  Эс алуу багында, борбордук аянтта, жаштар аллеясында бош убакытты өткөрүү үчүн алардын абалын жакшыртуу боюнча мэрдин маалыматын угуу;

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу, уюштуруу иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кароо боюнча мэрдин сунушун кароо;

Шаардын мэри (вице-мэр), соц.адис

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын, мекеме жетекчилеринин, мектеп окуучуларынын катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

6

Шаар аймагында көрнөк жарнактардын жайгаштырылышы,  маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер

 

Туруктуу комисссиянын жыйналышы

 Апрель, май

Токтогул шаарынын аймагында көрнөк жарнактардын жайгаштырылышын кароо,  шаардын сырт кы көрүнүшүнө, чөйрөгө тийгизген таасирин кароо, маданий мурастарды, анын ичинде эстеликтердин абалын карап сунуштарды даярдоо

Шаардын вице мэри, туруктуу комиссия төрагалары

Тиешелүү туруктуу комиссия

 

Коомчулуктун катышуусу

Туруктуу комиссия сунуштарын даярдап, сессияга сунуштайт

7

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

 

 

IV квартал

1

2022-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча маалымат угуу, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

октябрь

Шаардын мэринин 2022-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,   жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин маалыматын  угуу; 

жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын,жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

октябрь

 

Туруктуу комиссиянын, 9 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, чечим кабыл алуу

 

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2

Жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу, ижарага берилген муниципалдык менчиктеги жерлерди тактоо боюнча  жүргүзүлүп жаткан жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Жер участокторуна укуктарды берүү жөнүндө шаардын мэринин маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын, жер участогуна укутарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

 

 

 

Тиешелүү туруктуу комиссия-

 

 

Жарандардын туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Аталган комиссиялардын төрагаларынын билдирүүлөрүнүн негизинде туруктуу комиссия чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Октябрь,

Туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

Жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

 

 

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

Тиешелүү  туруктуу комиссия- С.Абышов

 

 

Жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссиянын чечиминин негизинде, сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

3.

Муниципалдык менчикти башкаруу, ага ээлик кылуунун тартиби  боюнча маселелер

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерди тактоо, аларды ижарага берүүдөн жана сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча Жобо иштеп чыгуу, кеңештин бекитүүсүнө сунуштоо

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- С.Абышов

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга  катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиянын чечим кабыл алуусу

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 

 

Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

 

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча мэрия тараптан иштелип чыккан Жобонү талкуулоо, бекитүү;

 

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- С.Абышов

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга, шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу

Макулдашылган негизде шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт, муниципалдык менчикти башкаруу тартибин аныктайт, бекитет

4.

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдар, дин уюмдары менен жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча

1)

Туруктуу комисиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имиы

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имамы

Тиешелүү туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде жана башка сунуш пикирлерди эске алуу менен шаардык кеңеш токтом кабыл алат

 

5.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

6.

Шаардык кеңешинин 2023-жылга карата иш планын иштеп чыгуу жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо

 

 

 

 

 

2023-жылга иш пландын долбоорун талкуулоо, Туруктуу комиссиялар менен биргелешкен жыйналыш өткөрүү;

Шаардык кеңештин аппараты, туруктуу комиссиялар

Бардык  туруктуу комиссиялар

 

 

 

                     

 

Токтогул шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы:                                               С.Наралиева

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 04                             Токтогул  шаары

2021-2025-жылдарга  Токтогул шаарын  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү  программасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын ““Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”” мыйзамына ылайык, Токтогул шаарынын 2022-2024-жылдарга  карата болжолдуу түзүлгөн өнүктүрүү программасы боюнча Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун  маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн  депутаттардын сунуш,  пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXXIII сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. 2021-2025-жылдарга Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы  айрым толуктоолор менен жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).
 1. Ички жана тышкы финансы булактардан каражат табуу жана жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү менен программада камтылган иштерди аткаруу боюнча жоопкерчиликтүү иштер жүргүзүлсүн.
 1. Аткарылышы боюнча  Токтогул шаарынын коомчулугуна,  шаардык кеңешинин депутаттарына ар бир жарым жыл ичинде 1(бир)  жолудан кем эмес отчет берип туруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго милдеттендирилсин.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин  туруктуу комиссияларына (К.Дербишев, С.Абышов                          , Д.Караева, У.Тойчубеков) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.
 1. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн баштап Токтогул шаардык кеңешинин 02.11.2020-жылдагы кезектеги XXIX сессиясынын № 29 токтому күчүн жоготту деп табылсын.

Төрага:                                      М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII   чакырылышынын  “08” февраль 2022-жылдагы кезектеги  XXXXIII сессиясынын  № 04 токтому менен бекитилди

2021-жылдан 2025- жылдарга

Токтогул шаарынын социалдык-экономикалык  өнүктүрүү программасы

М А З М У Н У

 1. Киришүү
 2. Жалпы жоболор:
  1. Программаны аныктоо
  2. Принциптер
  3. Максаты
  4. Милдеттери
  5. Багыттары
 3. СЭӨП тузуму:
  1. Өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу;
  2. Жумушчу топтун иш планын иштеп чыгуу;
 4. СЭӨП иштеп чыгууну уюштуруу (механизм)
  1. Учурдагы жагдайды талдоо боюнча анализи:
  2. Мамлекеттик тармактык программаларды талдоо;
  3. Токтогул шаарын өнүктүрүү программасынын негизинде 2021-жыл ичинде аткарылган иштери жөнүндө;
  4. Жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын (талаптарын) талдоо
 5. Өнүктүрүү программасынын жалпы максаты
 6. Өнүгүү программасынын негизги багыттары

6.1.Социалдык коргоо;

6.2.Мектепке чейинки жана орто билим берүүнү жана маданиятты өнүктүрүү тармагы;

6.3.Спорт жана туризм

6.4.Сугат суу жана ирригация

6.5.Таза суу

6.6.Ички жолдор

6.7.Электр энергия, көчөлөрдү жарыктандыруу жана интернет байланышы менен камсыздоо

6.8.Гендердик иш аракеттер

6.9. Калктын аярлуу катмарларына жардам берүү

6.10.Саламаттыкты сактоо багыты

6.11.Айлана чөйрөнү коргоо, жашыладандыруу, көрктөндүрүү

6.12.Инвестиция тартуу жана инвесторлор менен туруктуу кызматташууга жетишүү

6.13.Маданият тармагын өнүктүрүү багыты

 1. Өнүгүү программасын ишке ашыруу ишке боюнча иш чаралардын планы
 2. Өнүгүү программасын башкаруу программага мониторинг жүргүзүү жана баалоо.
 3. Өнүктүрүү программасынын бюджети.
 4. Тиркемелер

1. КИРИШҮҮ 

Токтогул шаардык мэриясында 2021-2025-жылдарга карата социалдык-экономикалык жактанөнүктүрүүнүн программасы,  жарандардын турмушунун сапатын жакшыртууга,  социалдык-экономикалык абалынын туруктуу өсүшүнө, жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга шарттарды түзүү жана ЖӨБ органдарынын жарандардын алдындагы жоопкерчилигин көтөрүү максатында иштелип чыкты.

Социалдык-экономикалык өнүктүрүү Программаны бекитүү үчүн төмөндөгүлөр  негиз болуп эсптелет:

КР Конституциясы;

КР Бюджеттик кодекси;

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР Мыйзамы;

Туруктуу өнүгүүнү стратегиялык жактан пландоо боюнча методология, (КР Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы №45 Буйругу менен бекитилген)

Шаарлардын жана айылдык аймактардын социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын даярдоо боюнча ЖӨБО үчүн усулдук колдонмо (Экономика министрлигинин 2019-жылдын 15-майындагы №63-А жана ЖӨБЭММАнын 2019-жылдын 16-майындагы №1-18/56 биргелешкен буйруктары менен бекитилген)

Жергиликтүү деңгээлде программалык негизде бюджеттерди түзүү, кароо жана аткаруу тартиби тууралуу нускама (КР Финансы министрлигинин 2019-жылдын 23-июлундагы №69-Б Буйругу менен бекитилген)

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 токтому менен бекитилген 2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясат концепциясы аткаруу үчүн иштелип чыккан методикалык көрсөтмө

СЭӨПту пландаштыруу – коомчулук тарабынан жасалган аракеттердин жана чечимдердин жыйындысы, алар спецификалык стратегиялардын, б.а. миссияны аткаруу жана ага жетишүүнүн узак убактылуу максаттарын камсыз кылуу үчүн арналган деталдык, ар тараптуу, комплекстик пландарды иштеп чыгууга алып барат. Жергиликтүү калктын социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жашоо шарты үчүн коомчулуктун бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу жана  инвестиция тартуу аркылуу бардык тийешелүү шарттарды түзүп берүү менен жашоо деңгээлин  жогорулатуу.

Программа Токтогул шаарынын аймагында ишке ашырылуучу максаттарды, милдеттерди коёт жана жергиликтүү коомчулуктардын кызыкчылыктары артыкчылыктуу деп эсептеп, бул багытта – иш аракеттеринин планын сунуш кылат. Ошондуктан Программаны ишке ашыруунун негизги жыйынтыгы жарандарга жеткиликтүү жана сапаттуу мамлекеттик, муниципалдык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылган, натыйжалуу муниципалдык башкаруу болмокчу. 

2. НЕГИЗГИ ЖОБОЛОР

2.1.  Программаны аныктоо

Социалдык-экономикалык  өсүү – бул өлкөнүн калкынын бардык топторунун жашоо сапатын жогорулатуу жана мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдигин камсыздоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү менен коштолгон экономикалык өсүү. Социалдык-экономикалык  ѳнүктүрүү программасы коомчулук тарабынан жасалган аракеттердин жана чечимдердин жыйындысы, алар спецификалык стратегиялардын, башкача айтканда миссияны аткаруу жана ага жетишүүнүн узак убакыттуу максаттарын камсыз кылуу үчүн арналган деталдык, ар тараптуу, комплекстик пландарды иштеп чыгууга алып барат. Жергиликтүү калктын социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жашоо шарты үчүн коомчулуктун бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу жана  инвестиция тартуу аркылуу бардык тиешелүү шарттарды түзүп берүү менен жашоо деңгээлин  жогорулатуу.

Шаардын туруктуу өнүгүүсү бул-социалдык–экономикалык өнүгүүсү, азыркы муундун жана келечектеги муундун өнүккөн абалдагы, бардык шарттары бар жашоо турмушу. Муну менен бирге курчап турган чөйрөнүн сактоо,  мыйзамдардын, үрп-адаттардын,  салттардын талаптарына ылайык коопсуз, коомдук мамилени орнотуу. Ошондуктан жаңы кырдаалды баалап алдыга туруктуу өнүгүү максатында аймактагы калктын мүмкүнчүлүктөрүн  ачууга багытталган   программа  даярдалуусу   зарыл.  Ошондой эле, жаңы жумушчу орундарын түзүү үчүн жеке кичи ишканаларды ачуу жана эл  аралык долбоорлор менен кызматташууга мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет.

2.2. Принциптер:

 • Шаардык мэриянын жергиликтүү жамааттын алдында ачыктыгы жана жоопкерчиликтүүлүгү өзүнүн иш милдеттерин жергиликтүү жамааттын кызыкчылыктарында жүзөгө ашырылышы;
 • Мыйзамдуулук жана социалдык адилеттүүлүк;
 • Өзүн – өзү каржылоо  жана камсыз кылуу;
 • Жарандардын жыйындарда, чогулуштарда өздөрүнүн ой пикирлерин эркин билдирүүсү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жүргүзгөн иштериинин ачык айкындуулугу, калктын маалыматка жеткиликтүүлүгү; 
 • Жамааттардын мыйзам талаптарына ылайык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;
 • Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча иш чараларды жүзөөгө ашыруу;
 • Калктын аз камсыз болгон аялуу катмарына социалдык жактан колдоо көрсөтүү, жакырчылыкты жоюу багытында иш алып баруу;

2.3.Жалпы максаттары:

 • Шаарда натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү жергиликтүү коомчулуктарга отчеттуу жергиликтүү өз алдынча башкарууну түзүү;
 • Шаарды социалдык-экономикалык  жактан өнүктүрүү;
 • Финансылык туруктуулукту чындоо, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жана максаттуу туура пайдаланууну камсыздоо;
 • Жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилишин камсыздоо;
 • Шаардын инфраструктурасын жакшыртууга жетишүү;
 • Айлана-чөйрөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу;
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өнүгүү планын аткаруу боюнча жарандык коом менен биргеликте инвестиция тартууга багытталган иштерди жүргүзүү;

2.4. Милдеттери:

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын коомчулуктун алдындагы отчеттуулугун өнүктүрүү;
 • Коомдук маанилүү чечимдерди кабыл алууда жамааттын жоопкерчилигин жогорулатуу;
 • Муниципалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу;
 • Жергиликтүү  денгээлде бюджеттик жана салык саясатын өркүндөтүү;
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын уюштуруучулук жана укуктук ишинин натыйжалуулугун өркүндөтүү;

2.5. Багыттары:

Токтогул шаарынын аймагынын болгон потенциалына, муктаждыктарына жана көйгөйлөрүнө баа берүү, шаардын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө болуучу же тоскоолдук кылуучу факторлорду, ошондой эле  аларды өнүктүрүү келечектерин аныктоо;

 • Орто мөөнөттүү келечекке шаарды туруктуу өнүктүрүү максаттарын,  милдеттерин жана аларды чечүүгө багытталган иш чараларды коюу;
 • Программанын максаттарына жетүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аткаруу бийлигинин, чарбакер субьекттердин, ишкерлердин, коомдук уюмдардын, донорлордун жана жергиликтүү калктын иш аракеттерин координациялоо;
 • 3.СЭӨП  ТҮЗҮМҮ

Бул документ Токтогул шаардык кеңешининдепутаттарынын, Токтогул шаардык мэриясынын адистери жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн жана жарандардын катышуусунда даярдалды. Социалдык-экономикалык өнүгүү Программасын иштеп чыгуу жумушчу топ тарабынан иштелип чыкты. СЭӨП иштеп чыгуу үчүнтүзүлгөн жумушчу топ курамы Токтогул шаарынын мэринин буйругу менен бекитилди.Курамында гендердик тең салмактуулук сакталды, жумушчу топко мамлекеттик мекемелердин жана калктын аялуу катмарынын өкүлдөрү дагы киришти. Шаарды өнүктүрүү боюнча потенциалдуу өнөктөштөр жана лидерлер сунушталды. Жумушчу топтун милдеттери жана ыйгарым укуктары, СЭӨПсын берүү мөөнөттөрү аныкталды, материалдык-техникалык камсыздоо (орг.техника, иш бөлмөсү, кеңсе буюмдары) маселелери камтылды

Токтогул шаардык мэриясынын социалдык экономикалык Өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча Токтогул шаарынын мэринин 2019-жылдын 03-декабрынын №240-буйругунун негизинде  жумушчу тобу түзүлгөн: (буйрук тиркелет)

 1. Н.Көчөрканова  -  Токтогул шаарынын вице-мэри, жумушчу топтун жетекчиси;

  жумушчу топтун  м ү ч ө л ө р ү:

2. Т.Дарманова   - шаардык мэриянын аппарат жетекчиси;

3. Н.Кулузакова  - шаардык мэриянын ФЭБ башчысы;

4. Н.Кулназарова-  шаардык мэриянын  жаштар иштери боюнча адиси;

5. Т.Бекташова    - шаардык мэриянын башкы адиси;

6. А.Дорбукеева  - шаардык мэриянын стат-экономист, жетектөөчү адиси;

7. Т.Раманкулов  - шаардык кеңештин депутаты (макулдашуу менен);

8. Э.Жапаров       - шаардык кеңештин депутаты (макулдашуу менен);

9. У.Тойчубеков  - шаардык кеңештин депутаты (макулдашуу менен);

10. К.Ашырбекова - аялдар кеңешинин төрагасы;

11. Н.Сатыбалдиев - жеке ишкер;

12. К.Бабанов – “Бабан - Ата” коомдук фондусунун төрагасы;

13. С.Наралиева – Шаардык кеңешинин жооптуу катчысы;

Жалпы максаттары:

 • Токтогул шаарын ар тараптан өнүктүрүү боюнча максаттуу багыттарын аныктоо;
 • Гендердик тең салмактуулукту сактоо менен калктын суроо талаптарын ишке ашырууну эске алуу;
 •  Милдеттери:
 • 2021-20225-жылдарга Токтогул шаарынын социалдык-өнүгүү программасын иштеп чыгуу;
 • Жергиликтүү маанидеги маселелерди программага киргизүү;
 1. Жумушчу топтун иш планын иштеп чыгуу

Өнүктүүү программасын иштеп чыгуу процессин уюштуруу максатында жумушчу топтун иш планы түзүлдү.( 1-тиркемеде көрсөтүлөт)

 1. СЭОП ИШТЕП ЧЫГУУНУ УЮШТУРУУ (МЕХАНИЗМИ)
 2. Учурдагы жагдайды талдоо боюнча анализи:
 3. Социалдык жана гендердик сезимтал аспектилеринин (СГСА) пайдалуулугу жана болушу үчүн учурдагы кырдаалды талдоо анализи: Токтогул шаардык мэриясында СЭӨП 2025-жылга чейин иштелип чыккан. Социалдык паспорту бар. Бардык иш-чараларда гендердик сезимталдуулук көрсөткүчтөрү төмөн көрсөтүлгөн. Социалдык-экономикалык өнүгүү Программасында гендердик теңчиликти камсыз кылуу милдеттери артыкчылыктуу эмес болуп келген, бирок ошол эле учурда гендердик сезимталдуулук эске алынган. Мисалы: Токтогул шаарында ичүүчү таза суудан, катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгарууда калктын аялуу катмары, аялдар, эркектер да пайда көрүшөт. СЭӨП ишке ашыруу боюнча ишканалардын отчетторунда шаардык бюджеттен каржылоо көрсөтүлөт. Себеби: аярлуу катмарга, аялдарга, эркектерге жеңилдик катары субсидия каралган. Социалдык бөлүгүндө Карылар күнү, Энелер күнү, 8-март аялдардын Эл аралык күнү, Балдардын коргоо күнү, майыптар күнү ж.б. майрамдарды белгилөө тууралуу маалыматтарда материалдык жардам көрсөтүү чагылдырылган. Бирок аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн/ДМЧАлардын/жалгыз бой энелердин жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча конкреттүү иш-чаралар жок, алар алган социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү гана көрсөтүлгөн. Шаарда өнөр жай ишканалары жоктугунан, калкты жумуш менен камсыздоо мүмкунчүлүк болбогондугунан миграция маселеси толук чечилбей келе жатат.

Социалдык паспорт:

Социалдык жөлөк пул алуучулар – 436 аялуу үй-бүлө.

Жөлөк пул алган аярлуу үй-бүлөлөр – 694

Социалдык жөлөкпул алган 1,2 топтогу майыптар - 220, анын ичинен 18 жашка чейинкилер – 79

Бала кезинен майыптар - 48, жалпы жетим - 13, бакканынан ажыраган - 13

Улуу Ата Мекендик согуштун  жесирлери – 4

Ооган согушунун катышуучулары -14, ЧАЭС -10, Баткен согушунун катышуучулары-10

СЭӨПтө төмөнкү милдеттерди пландаштырууда:

2021-2025-жылдарга Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн бардык тармактары камтылды. Социалдык-экономикалык өнүгүү Программасында гендердик сезимталдуулук эске алынды. Калктын  аялуу катмарынын, ДМЧ, жеңилдик алуучулардын саны такталды.

Муниципалдык инфраструктура объекттери:

14 объект (мектептер - 4, ФАП - 1, ҮДТ-1, шаардык мэриянын имараты -1, бала бакча -5, балдар спорт мектеби-1, Балдар чыгармачылык үйү -1.

Коомдук уюмдар:

аксакалдар соту -1 , карыялар кеңеши-1,  аялдар кеңеши - 1, жаштар комитети - 1,  мечиттин имамдары - 5

Шаардык кеңештин  депутаттарынын саны – 21 киши (6 аял). Төмөндөгү  маселелер боюнча туруктуу комиссиялар  -4

Шаардык мэриянын  аппараты – 16 адам

 1. Мамлекеттик тармактык программаларды талдоо:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик, ишеним, жаратмандык” программасынын  алкагында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы;

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга “Спорттук Кыргызстан” программасы

3.Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча 2018-2023-жылдарга КР Өкмөтүнүн программасы.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-мартындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга калктын ден-соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча “Ден-соолугу чың адам-өнүккөн өлкө”программасы.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-октябрындагы “2017-2021-жылдарга “Кургак учук-V» программасы.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын 30-декабрындагы “2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын  (АИВ)  –инфекциясын жеңүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  программасы.

 1. Токтогул шаарын өнүктүрүү программасынын негизинде 2021-жыл ичинде  аткарылган иштери жөнүндө.

Токтогул шаары боюнча:

Түтркү берүүчү гранттын эсебинен төмөндөгү иштер аткарылды:

 1. Борбордук аянттагы фонтанды ремонттоо;
 2. Стадиондогу сырткы жөө адамдар басуучу жол асфальттанды;

Демөөрчүлөрдүн эсебинен:

 1. Бримкулов жана Кутманбаев көчөлөрү жарыктандырылды-жеке жактар
 2. Даңканай кичи районунун О.Коргол көчөсүнө ичүүчү суу чыгарылды – “АС-САФА” борбору кайрымдуулук фонду;
 3. Жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын  (талаптарын) талдоо

Жамааттын артыкчылыктарын аныктоодо шаардын жашоочуларынын муктаждыктарын биргелешип изилдөө үчүн ар бир кичи райондордо өткөрүлгөн жыйындарда, фокс топтордо жашоочулар эмнеге муктаж, аялдар, жаштар, жарандардын аялуу катмарларынын муктаждыктары боюнча сурамжылоолор жүргүзүлдү.

 1. Таласбай  кичирайонунда, Акжон жаңы коншунда, мектеп,балдар бакчасынын жоктугу көйгөй жаратат.
 2. Жолдорго шагыл төгүп тегиздеп берүү, борбордук бөлүгүн асфальтоо маселесин айтышат.
 3. Жумушсуздар үчүн жумушчу орундарын түзүү, шарттарын жакшыртуу боюнча маселелерди көтөрүшөт.
 4. Алыскы кичи райондордо ичүүчү таза суу жана саркынды суу түтүктөрүнүн иштешин камсыздоо маселелери.
 5. Тамак-аштын, товарлардын жана башкалардын кымбатташы курч көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Айрыкча, баанын кө-төрүлүшү аялуу үй-бүлөлөргө таасирин тийгизип  жатат. Аялуу үй-бүлөлөргө муктаждык – бул алар керектүү нерселерди арзандатылган баада сатып ала турган дыйкан базар же социалдык дүкөн.

Ресурстук мүмкүнчүлүктөр

Шаар аймагындагы көйгөйлүү маслелерди чечүү үчүн төмөндөгү ресурстук мүмкүнчүлүктөр колдонулат:

 • Республикалык бюджет
 • Жергиликтүү бюджет
 • Атайын эсеп мамлекеттик ишканасы
 • Сырттан инвестиция тартуу
 • Ар кандай кайрымдуулук фонддору
 • Жергиликтүү жамааттын, жеке ишкерлердин салымы
 1.  ӨНУКТУРУУ ПРОГРАММАСЫНЫН ЖАЛПЫ МАКСАТЫ 

СЭӨПтүн негизги максаты Токтогул шаарынын жашоочуларынын бакубаттуулугун туруктуу жогорулатууну, орто мөөнөттүү келечекте (2021-2025-жж.) экономикалык динамикалык өнүгүүнү камсыз кылуунун жолдорун жана ыкмаларын аныктоо, шаардын инфраструктрасын жакшыртуу, социалдык мүнөздөгү маселерди жана айлана-чөйрөнү сактоо маселесин чечүү жолу менен Токтогул шаарынын жашоосунун сапатын жана денгээлин көтөрүү болуп эсептелет.

 Токтогул шаары жөнүндө жалпы маалымат:

Географиялык абалы:

Улуу демократ акын Токтогул Сатылганов атын алып жүргөн шаарыбызга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-март айындагы №198 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Административдик-аймактык реформасы боюнча Концепциясынын негизинде 2012-жылдын 28-сентябрь айында “Шаар” статусу берилген. Токтогул шаарынын тарыхына кайрылсак, мындан 46-48-жыл мурда азыркы Токтогул шаары жайгашкан жер кумдуу бөз дөбөлөрдөн турган адыр болгон экен. 1968-1969-жылдардан тарта зор суу сактагычты курууда Кетмен-Төбөлүктөр чоң зыяндарды тартышып, турак жайларын ата-бабалар кооз жерлерин таштап, ушул бөз дөбөлүү адыр жерге көчүп келүүгө аргасыз болушкан. Кетмен-Төбөнүн акылман эмгекчил эли көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан райондун борборун Токтогул шаарчасын шаарга айлантып, гүлдөтүп, өстүрүп, өнүктүрүп келе жатат. 1928-жылдары бул жерде Токтогул поселкалык кеңеши болуп түзүлгөн. Ал эми 1996-жылдан 2012-жылга чейин Токтогул поселкалык өкмөтү болгон. Токтогул шаары Улуу Жибек жолунун бир бөлүгү, Ош-Бишкек автотрассасынын боюнда Бишкек шаарынан 286 чакырым, ал эми Жалал-Абад облусунун 330 чакырым алыстыкта жана деңиз деңгээлинен 982 метр бийиктикте. Токтогул шаарынын жалпы аянты 701 га түзөт. Айдоо аянтты жана үлүш жерлер жок.

Токтогул шаары Кетмен-Төбө ойдуңунда  жайгашып, Жаны жол айыл аймагынын айылдары менен, тактап айтканда чыгышынан Кара –Тектир айылы, тундугунон Кызыл – Туу айылы, туштук- батышынан  Токтогул суу сактагычы, Кара - Суу жана  Жаны – Жол айылдары менен чектешет.

                        Климаты кескин контененталдуу, улам жогорулаган сайын континенти  азаят январь айынын орточо температурасы – 16 С, июлдуку +23 С, жылдык жаан чачындын өлчөмү 252-500 мм. түзөт.

                        Жалпы шаар аймагында 10кичи район   бар.  Туруктуу калктын саны бүгүнкү күнгө 20232адам, 3334 кожолук бар.  Казак, өзбек, тажик, уйгур, дунган, корей, татар, орус, украин, ж.б. улуттун өкүлдөрү -3 % түзөт.  Шаарда 37 райондук маанидеги мекеме-ишканалар жайгашкан.  Калктын 32% мекеме ишканаларда иштешет, мындан сырткары шаардык мэриянын муниципалдык менчигинде 3 орто мектеп, 1 мектеп лицейи, 5 балдар бакчасы, 1 спорт мектеби, 1 балдар чыгармачылык үйү, 1 эс алуу багы (парк), 6000 орундуу 1 стадион, 1 ФАП, 1 ГСВ бар.    Шаардагы көчөлөрдүн саны -106, жалпы жолдун узундугу 89,2 км, анын ичинен 13,8 км.асфальт жолдор, шагыл жолдор -72,3 км, топурак жолдор - 3,1 км

Көрсөткүчтүн аталышы

Саны

1.

Калктын жалпы саны

Кожолуктун саны

20232

3334

2.

Аялдар;

Эрекетер;

10231

10001

3.

Аялуу топ соц.паспорт боюнча;

1140

4.

Ишке жарамдуу;

 

5.

Пенсионерлер;

Жалгыз жашаган карылар;

1962

6.

Майыптар;

Тоголок жетимдер;

Жарым жетимдер;

Соц.пенсия алуучулар;

Аз камсыздуулук боюнча жөлөк пул алуучулар;

Багар көрөрү жоктор;

ЧАЭС;

Ооган согушунун катышуучулары;

Баатыр энелер;

Эне даңк;

436

13

185

436

1250

31

10

14

176

29

7.

Мектеп окуучулары 7-18 жаш;

3921

8.

Мектепке чейинки балдар;

964

9.

Мигранттардын балдары;

345

10.

Жакырчылыктын чегинде жашагандар;

371

11.

Жумушсуздар; иш менен камсыз кылуу бөлүмүндө каттоодо тургандар

800

12.

Айрыкча көп балалуу жалгыз бой энелер;

21

13.

Этникалык азчылыктардын калкынын үлүшү

-

Калктын этникалык курамы:

Калктын улуттук курамы: -адам. Анын ичинен

20232

Кыргыздар

19708

Өзбектер

160

Орустар

131

Украиндер

3

Татарлар

41

Уйгурлар

125

дунган

1

Түрктөр

1

Казактар

14

Кореец

8

Башка улуттар

40

 

6. ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ:

6.1. Социалдык коргоо тармак

Багыттын максаты:

-Токтогул шаарындагы аялуу үй-бүлөлөрдүн маалымат базасын жыл сайын  жаңыртуу;

- Аялуу абалынан чыгуу үчүн шарттарды түзүү;

- Турмуштук оор кырдаалдагы балдарды, ДМЧларды жана үй-бүлөлөрдү социалдык жактан коргоо;

- Калктын аялуу катмарына жана жакырчылыкты кыскартуу багытта кызмат көрсөтүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүү менен даректүү жардамдарды берүү;

- Калктын аялуу катмары GALS методологиясынын “Киреше көбөйтүү дарагы”  тренингинен   катышып  жеке турмушуна  тиешелүү  кошумча киреше  табууга  багыт алышат.

- Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Турмуш жана социалдык көндүмдөр, ишке орноштуруу, өз алдынча иш менен камсыз кылуу, потенциалды жогорулатуу, ата-энелик көндүмдөрдү өнүктүрүү жана зомбулук боюнча тренингдердин/семинарлардын жетишсиздиги;
 • Чакан ишканаларды түзүү үчүн өз жардам топтору жана шарттар жок.
 • Турмуштук оор кырдаалдан чыгуу үчүн аярлуу үй-бүлөлөргө колдоонун начардыгы, алардын жергиликтүү деңгээлде чечим кабыл алуу процесстерине катышуусунун төмөн деңгээли.
 •  

6.2. Мектепке чейинки жана орто билим берүүнү жана маданиятты өнүктүрүү тармагы:

Багыттын максаттары:

 • Окуучулардын толук, сапаттуу мектепке чейинки жана орто билим алуусу үчүн шарттарды түзүү
 • Жергиликтүү бюджеттин эсебинен билим берүү кызматкерлерин жана мугалимдерди социалдык жактан колдоо;
 • Окуучуларды окутуунун заманбап ыкмаларын алууда педагогдорго жана мугалимдерге колдоо көрсөтүү;
 • Колунда жок жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөгү окуучуларды тартуу жана колдоо көрсөтүү;
 • Балдар чыгармачылык үйүндөгү ийримдерде балдардын татыктуу билим алуусу үчүн шарттарды түзүү;
 • Шаар аймагында мектеп жана мектепке чейинки билим берүү имараттары менен камсыздоо;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Токтогул шаарындагы  приоритеттүү маселелердин бири – шаардагы окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу. Өсүп келе жаткан муундун билим деңгээлинин төмөндүгүнүн негизги себептери мектепке чейинки жана орто билим берүүнүн сапаттуу болушу үчүн зарыл шарттарды түзүү болуп саналат;
 •  Бул фактордун себептери: окуу-методикалык каражаттардын жетишсиздиги, тарбиячылардын жана мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу, билим берүүнүн заманбап ыкмаларына өтүү;
 • Балдар чыгармачылык үйүнүн имаратынын эскилиги, ийримге катышкан окуучулардын заманбап билим алуусуна шарттардын жетишсиздиги;

6.3.Спорт жана туризм: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Спорттук Кыргызстан” Программасы 2018-2022-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 60 токтому менен бекитилген.

Багыттын максаттары:

 • дене тарбиянын жана спорттун массалык мүнөзүн жогорулатуу, анын ичинде спорттун түрлөрүн, анын ичинде улуттук спортту өнүктүрүү, калктын жеке дене тарбиясын жана сергек жашоо образын калыптандыруу;
 • мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциптерин кеңири жайылтуу жана спорттук инфраструктураны жакшыртуу;
 • туристтик кызмат көрсөтүүлөрдү жеке жактар аркылуу жүргүзүүнү акшыртуу;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • калктын сергек жашоо образын карманбагындыгы;
 • калктын аялдар/кыздар бөлүгүнүн арасында дене тарбия жана спорт менен алектенген адамдардын саны аз же ал тургай жоктугу;
 •  мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасында дене тарбия жана спорт иш жүзүндө жок;
 • негизги себептери спорт менен машыгуу үчүн заманбап имараттардын (спорт комплекс, жабык бассейндер, муз аянтчасы, аэробика залдары) жоктугу, машыктыруучу жана окутуучу кадрлардын жетишсиздиги, айлык маянанын аздыгы болуп саналат.
 • Каражаттын жетишсиздигинен жана географиялык абалына байланыштуу туризм тармагын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу;
 1. Сугат суу жана ирригация

Багыттын максаттары:

 • Шаар аймагында ирригация системасын иштешин камсыз кылуу;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Шаар аймагында ирригациялык системалардын колдонууга жараксыздыгы;
 • Ирригациялык инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттик ресурстардын жетишсиздиги;
 •              6.5.Таза суу

       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 28-мартындагы № 155 токтому менен бекитилген  “2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын өнүктүрүү” Стратегиясынын негизинде.

            Багыттын максаттары:

Калк ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу;

Элдин ден соолугуна кам көрүү;

Аялдар үчүн шарт түзүлүп ( үйгө таза суу кирип.сан узел ,раковина ,жылуу сууаристонкир жуучу автомат машина орнотулат)жашоо шарттары жакшырат;

            Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

Калк таза суу менен жабдууга жана канализацияга абдан муктаж

Каржылоо булактарынын жетишсиздиги;

6.6. Ички жолдор:  Шаардагы көчөлөрдүн саны -106, жалпы узундугу 89,2 км., анын ичинен 15,5 км. асфальт жолдор, 70,6 км. шагыл жолдор, 3,1 км. топурак жолдор. Жалпы жөө адамдар басуучу жолдор 9,3 км. түзөт.

Багыттын максаттары:

 • Шаардын ичиндеги асфальт жолдорду оңдоп түзөө, алыскы кичи райондорундагы жолдорду шагылдоо, тегиздөө;
 • Жөө адамдар басуучу жолдор менен камсыздоо;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Шаардын алыскы кичи райондордогу жолдордун  тез бузулуп шаар тургундарына ыңгайсыз жаратып жатышы;
 • Жолдорду тейлөөдө атайын техниканын жоктугу;

6.7. Электр  энергия,   көчөлөрдү жарыктандыруу жана интернет байланышы менен  камсыздоо.

Багыттын максаттары:

 • Токтогул шаарынын айрым  аймактарында   кубатуулугу жогору трансформаторлорду, эскирген электр мамычаларын жана электр чубалгыларын  алмаштыруу зарылчылыгы;
 • Алыскы кичи райондордун  көчөлөрүндө түнкү жарыктандыруу орнотуу;
 • Алыскы кичи райондордо интернет байланышы үчүн кабелдерди тартып, жеткирүү;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

Шаардын  айрым көчөлөрүндө   трансформаторлордун  жетишсиздиги  жана  стандарт электр мамычаларынын   жоктугу ;

- Шаардагы көпчүлүк  кичи райондордун  көчөлөрүндө түнкү жарыктындыруу орнотууга каражаттын  жетишсиздиги;

- электр энергияга болгон тарифтик төлөмдөрдүн коммерциялык негизде эсептелинип төлөнүшү;

- интернет байланышын камсыздоо үчүн кабелдердин тартылып жеткирилбегендиги;

- акча каражатынын жетишсиздиги;

6.8.Гендердик иш аракеттер.

Багыттын максаттары:

 • Аялдарды жумуш менен камсыз кылуу, зордук зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү;
 • Шаардык мэриянын жергиликтүү бюджетинин эсебинен үй бүлөлүк  жана гендердик  зомбулуктан  жабыр тарткан адамдар үчүн  социалдык  кызматтардын уюштурулушуна көмөк көрсөтүү.
 • Иш каналарда,мекемелерде гендердик балансты кармоо;

 

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Аялдарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн өнөр жай ишканалардын, жеке ишкерлик кылууга төмөн пайыздагы кредиттердин жана инвесторлордун жоктугу;
 • зордук зомбулуктан жабыр тарткандарга кризистик борборлордун жоктугу;

6.9.Калктын аярлуу катмарларына  жардам берүү багыты.

Багыттын максаттары:

 • Калктын аялуу катмарынын санын системалуу түрдө тактоо, даректүү жардам көрсөтүү;
 • Турмуштун  оор кырдаалына  кабылган үй бүлөлөрдү социалдык коргоо, дайыма көзөмөлгө алуу, жакындан  жардам берүү;
 • Сууга, катуу тирчилик таштанды калдыктарын ташып чыгууга болгон тарифтерди төлөөдө жеңилдиктерди берүү;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

- калктын аялуу катмарын толук камсыздоого бюджет каражаты жетишпейт;

- Реаблитациялык жана кризистик борборлордун жоктугу;

6.10. Саламаттыкты сактоо багыты.

Багыттын максаттары:

 • Шаардын алыскы кичи райондорунда жашаган калкты  медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш аракеттерди көрүү;
 •  медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүү, майнаптуу жана сапаттуу системасын түзүү;
 •   ар бир адамдын жана  жалпы коомчулуктун  ден-соолугун чыңдоо жолу менен  шаардын  калкынын ден-соолук кудуретин  жакшыртуу;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

- Алыскы кичи райондордогу  үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги;

-  Заманбап медициналык жабдуулардын жоктугу;

- жогорудагы көйгөйлөдүү чечүүдө мамлекеттик колдоонун зарылчылыгы;

6.11.Айлана чөйрөнү коргоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү:

Багыттын максаттары:

- Токтогул шаарынын аймагын көрктөндүрүү, эс алуучу жайларда бак дарактардын көчөтүн отургузуу, көчөлөргө  гүлдөрдү  өстүрүү, күнөскана уюштуруу;

- Экологияны сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

-Калктын тазалыкты сактоосу, катуу тиричилик таштанды калдыктарын чыгарууну уюштуруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; 

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

- олтургузулган көчөттөрдү, гүлдөрдү суугарууда ирригация тутумунун иштебегендиги;

- Көрктөндүрүүдө адистештирилген кызматкерлердин жетишсиздиги;

- Калк арасында экологияны сактоого болгон түшунүктүн жетишсиздиги;

- тарифтик төлөмдөргө айрым кызмат пайдалануучулардын кайдыгер мамилеси ;

- Атайын техниканын (контейнерлери менен) жоктугу, сатып алууга жергиликтүү бюджеттен  каражаттын жетишсиздиги;

6.12.Инвестиция тартуу жана инвесторлор менен туруктуу кызматташууга жетишүү

Багыттын максаттары:

 • Шаардын аймагында инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;
 • Инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү;
 • Инвестиция аркылуу шаар аймагын өнүктүрүү;

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Долбоорлор менен иш алып барган адистердин жетишсиздиги;

6.13.Маданият тармагын өнүктүрүү багыты.

Багыттын максаттары:

 • Калктын маданиятын жогорулатуу, бош убактыларын туура жана пайдалуу өткөрүүгө  шарт  түзүү,  маданий, руханий байлыктарын өстүрүү;
 • Китеп  окуу аркылуу жаштардын  ан сезимин, ой жүгүртүүсүн,  тарбия, билим деңгээлин жогорулатуу; 

Кыйынчылыктар (көйгөйлөр) жана алардын себептери:

 • Учурдагы калктын массалык бөлүгүнүн интернет менен алектенүүсү;
 • Жаштар үчүн маданий иш чаралар системалуу түрдө өткөрүлбөйт. Маданий ийримдер уюштурулуп туруктуу иштер жүргүзүлбөйт.

7. ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ


 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

 

1.

 

 

Өнүгүүнүн багыты:                                 1. Социалдык тармак

Максаты:                                                      Токтогул шаарында  калктын  аярлуу катмарын колдоо кызматын  жакшыртуу

 

 

 Милдет:

Калктын аярлуу  катмарына жана жакырчылыкты кыскартуу багытта кызмат көрсөтүүнүн жаңы ыкмаларын киргизүү менен даректүү жардамдарды берүү

 

Индикатор:

Жакырчылыктын  деңгээли (азыр канча 10% - 2022 жылы канча болот 9,5%).

 

 1.  Калктын  аярлуу катмарынын  базасын түзүү жана аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү

Ар бир жылда

 Шаардын аярлуу катмар менен иштешүүгө шарт түзүлөт жана база түзүлөт.

 

Шаардык мэрия,   соц. кызматкер, жергиликтүү кеңештин депутаттары, ж.б.

 Талап кылынбайт

 

 ДМЧА жарандардын үй-бүлөсүнүн жашоо шартын жакшыртууда аларга шаардык мэрия тарабынан  жана демөөрчүлөр тараптан келген  материалдык жардамдарды өз убагында жеткирүү.

 

Аз камсыз үй-бүлөлөргө,  ДМЧА балдарга  83  үй-бүлөгө

 1. материалдык жардам көрсөтүү
 2.  

Муктаждыка жараша

 

ДМЧА жарандардын үй-бүлөсүнүн жашоо шартын жакшыртууда алардын  саламаттыгы жакшырып  ар тараптуу жардам  көрсөтүлуп  жана  муктаждыгы   жоюлат.

 

Шаардык мэрия,  коомдук уюмдар, ишкерлер

Соц кызматкерлер

 

(350 000 сом) жергиликтүү бюджет

 Ишкерлердин салымы, башка булактар

 

 

 

83 үй-бүлө анын ичинен 52 аз камсыз болгон үй бүлө, 25 ДМЧ жарандар: 15эркек 10 аял. 

 Улуттук “Кызыл ай” коому аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө материалдык жардамдар көрсөтүлөт

Жыл сайын

Аз камсыз болгон үй булөлөр, муктаж жарандар материалдык колдоого ээ болушат.

Улуттук “Кызыл ай” коому, шаардык мэрия, демөөрчүлөр.

 

Ишкерлердин салымы, башка булактар

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр

Бардыгы 371 үй-бүлө

Анын ичинен  220 аял

151 эркек

Милдет:

Зордук зимбулука кабылгандарга жана миграцияда жүргөндүн үй бүлөлөрүнө жардам колдоо көрсөтүү;

Индикатору:

Аз камсыз болгон үй булөлөр, муктаж жарандар материалдык колдоого ээ болушат.

 1.  Зордук-
 2. Зомбулукка кабылган жарандар, ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын коопсуздугун  алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттер менен тыгыз иштешүү
 3. үй-бүлөлүк зордуктан жабыркаган аялдарга, балдарга жана башкаларга психологиялык, юридикалык, моралдык жактан жардамдарды көрсөтүү кызматын түзүү.

квартал сайын

Аз камсыз болгон зордук зомбулукка кабылган үй булөлөр, муктаж жарандар психологиялык, моралдык материалдык колдоого ээ болушат.

Шаардык мэрия

Соц.адис соц.кызматкер,

Соц педагогдор,

Жашы жетелектер, өспүрүмдөр инспекциясы (ИДН)

 Уй-булолук зомбулукка жабыркаган жарандарга жергиликтуу денгээлде кызмат корсотуу боюнча Кошумча реестрга киргизуу.

Миграцияда жүргөн балдар саны -473;

аз камсыз үй-бүлөлөрдүн балдар саны – 74;

№2

Милдеттер

 1. Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

Өнүгүүнүн   багыты:                                                    2. Курулуш тармагы

Максаты:                                                                           Токтогул шаарында  жергиликтүү калктын  жашоо  деңгээлин жогорулатуу

 

 

 Милдет

Токтогул шаарында курулуш тармагы менен иш алып барган жеке секторлор жана мамлекеттик, муниципалдык  мекемелердин иштерине шаардык мэрия  тарабынан тиешелүү  шарттарды  түзүп берүү.

Индикатор:

Шаардык аймагындагы курулуштардын архитектуралык  жаны стилдеги курулуштардын пайда болушу

 1. Шаардык мэрия тарабынан
 2. 1. Техникалык документацияларын бүтурүү.
 3. 2. Керектү материалдак жардам көрсөтүлөт.
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  

 

2021-2025-ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курулуш тармагында заманбап курулуштун үлгүлөрү, жаны архитектуралык конструкциялар пайда болот. Айыл аймагынын инфрастурктурасы жакшырат, кооз курулуштар менен инфрастурктура калктын жакшы, ынгайлуу жашоосуна шарт түзүлөт.

Шаар мэрия

Жеке секторлор, шаардын калкы

Жергиликтүү бюджет, республикалык бюджет, жеке секторлор  жана демөөрчүлөр,  инвесторлор

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы калктын саны 20574

Кожолук – 3384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Милдет: Шаардын аймагындагы балдар ойноочу аянтчаларды ремонттон өткөрүүнү жана 2 даана  балдар ойноочу аянча курууга көмөктөшүү, уюштуруу;

Индикатору: Шаарда жашаган жаш үй бүлөлөрдүн бөбөктөрүн сейилдетүү үчүн шарттар түзүлөт;

Шаардык  мэрия  тарабынан жер тилкеси бөлүнүп берилет, шаардык кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери ( АПУ,ИТУ) мэрия тарабынан ишке ашырылат.

2021-2025

Балдардын эс алуусуна шарт түзүлот

Шаардык мэрия

Жергиликтүү бюджеттен  1млн, 200,0   сом менен каржыланат.

Шаардык жашоочулары 

 

 Милдет:

Эс алуу багындагы жайкы клубду реконструкциялоону уюштуруу:

Индикатору:

Шаардын жашоочуларына маданий масаалык иш чаралары ыңгайлуу типтүү имаратта уюштурулуп өткөрүлүп турат.

Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 1. 4.2.  Атайын эсе ишканасына долбоор даярдалат

 

2021-2025

Шаардын элинин мадинятынын жогорулашына элдик таланттардн чыгышына шарт түзүлөт, калктын руханий байлыгы өсөт.

Шаардык мэрия, шаардын калкы

Атайын эсеп ишканасы  6,0 млн.сом

Шаардын калкы -20574

Кожолук 3384

 

Милдет:

Эс алуу багынын түндүк тарабына  балдар ойноочу аянтчасы менен аллея курууну уюштуруу жана көмөктөшүү;

Индикатору: жашоочулардын эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлөт, ден соолуктарына кам көрөлөт;

 

 Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

5.2.  Жалал-Абад областтык өнүктүрүү фондусуна  долбоор даярдалат.

2021-2025

Курулуш тармагында заманбап курулуштун үлгүлөрү, жаны архитектуралык конструкциялар пайда болот. Айыл аймагынын инфрастурктурасы жакшырат, кооз курулуштар менен инфрастурктура калктын жакшы, ынгайлуу эс алуусуна, жашоосуна шарт түзүлөт.

Шаардык мэрия, шаардын калкы

Жалал-Абад өнүктүрүү фондусу 5,1 сом акча каражат

Шаардын калкы -20574

Кожолук 3384

 

 Милдет:

Коргол көчөсүнө балдар бакчасын курууну уюштуруу жана  көмөктөшүү;

Индикатору:

75 орундуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулат. 75 бала тарбияланат. 10 жумушчу орун түзүлөт.

 

 Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2025

Токтогул шаарында балдар бакчасынын курулушу менен мектепке чейинки балдардын мектепке даярдыгы жогорулайт, балдардын аң сезими,акылы, тарбиясы жакшырат.

Шаардык мэрия

Жергиликтүү бюджет 42,0 сом акча каражаты

Шаардын калкы, 6 жашка чейинки 75 бала

 

Милдет: Шамшыкал көчөсүнө балдар бакчасын курууну уюштуруу;

Индикатору:

75 орундуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулат. 75 бала тарбияланат. 10 жумушчу орун түзүлөт.

 Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2024

Токтогул шаарында балдар бакчасынын курулушу менен мектепке чейинки балдардын мектепке даярдыгы жогорулайт, балдардын аң сезими,акылы, тарбиясы жакшырат.

Шаардык мэрия

Жергиликтүү бюджет 30,0 сом акча каражаты

Шаардын калкы, 6 жашка чейинки 75 бала

 

Милдет:

Таласбай кичи районундагы

А. Разылканов кочосуно мектеп курууну уюштуруу;

Индикатору:

500 орундуу жаңы типтүү мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулат.

Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2025

Таласбай кичи районунун жашоочуларынын окуучу балдарына жаңы типтүү мекетепте били алуу шарты түзүлөт, жакын болот, окуучулардын билим сапаты өсөт

Шаардык мэрия

Жергиликтүү бюджет 113,0 сом акча каражаты

Таласбай кичирайонунун жашоочуларынын 500 мектеп окуучулары

 

Милдет:

Токтогул шаарына балдар чыгармачылык үйүно имарат курууну уюштуруу жана көмөктөшүү;

Индикатору:

Таланттуу чыгармачыл балдардын билим алууга жана талаттын өздөштүрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөт;

Долбоору даярдалат, Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тендерге жарыяланат жана тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2025

Таланттуу чыгармачыл балдардын билим алууга жана талаттын өздөштүрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөт;

Шаардык мэрия

Жергиликтүү бюджет, инвестор 30,0 млн.сом акча каражат

Шаардын жашоочуларынын 7-жаштан 16-жашка чейинки балдары.

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

3.

Өнүгүү багытында                                        3.  Маданият тармагы

Максаты:                                                             элдин маданият жагынан денгээлин көтөрүү,ыӊгайлуу шарттарды түзүп берүү

 

Милдет:

Шаардык мэрия тарабынан жергиликтүү кенешинин   сессиясына талкулоого коюу  жана чечиминин негизинде  жергиликтүү бюджеттен акча каражатын бөлүштүрүү; Индикатор:

Мектеп окуучулар арасында ар тараптуу конкурс, поэзия кечелери, КВН, “Акыл таймаш” ж.б. китеп сынактары уюштурулат

Шаардык кеңеш тарабынан сессияда талкууга алынып жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп берилет.

2021-2025

Жаштардын ою дүйнөдө болуп жаткан окуяларга карата туура багытталып, кругозору жогорулайт. 

Шаардык мэрия коомчулук менен биргеликте  ишке ашырылат

Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана  ата-энелер тарабынан колдоо көрсөтүлөт.

Жаштар, мектеп окуучулары

 

Милдет:

Калктын маданий деңгээлин жогорулатуу;

Инидикатору:

Шаардын кичи райондор аралык сармерден, ыр кеселерди уюштуруу;

Шаардык кеңеш тарабынан сессияда талкууга алынып жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп берилет.

2021-2025

Жылына бир жолу ыр кесе, сармерден уюштурулуп элдин руханий жана маданий байлктары өсөт, мативация берилет.

Шаардык мэрия коомчулук менен биргеликте  ишке ашырылат.

Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана колдоочулар, жеке ишкерлер.

Активдүү, таланттуу 220 жарандары

4.

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

Өнүгүү багытында:                                        4.Транспорт жана коммуникация

Максаты:                                                             Шаардын  инфраструктурасын жакшыртуу

 

 

Милдет

Шаардын аймагындагы кичи райондордун ички жолдорунун абалын оңдоо, байланышын камсыздоо жана жакшыртуу;

Индикатору:

Шаардын ички көчөлөрү  - 106;

 

-Жылына 3 км ички жолдорду асфальттоо;

-Кенжетаев, Ашыров, Бөкөнбаев  көчөсүнө тротуар куруу;

-А.Суеркулов көчөсүнүн тротуарын брусчаткалоо;

-Жол сызыктарын, жол белгилерин орнотуу;

-  Шаардын Топбаза, Ак-жон участкаларын жана 7 кичи районунун ички жолдоруна шагыл төгүп оңдоо тегиздөө иштерин жүргүзүү;

- Шаардын аймагына 2 даана аялдама куруу;

2021-2025

Шаардын аймагында автожолдордын абалы жакшырат, жөө басуу адамдар үчүн ыңгайлуулук жаралат,

Токтогул шаардык мэриясы

Жергиликтүү бюджет, инвестор, түрткү берүүчү грант.

Калктын саны  -20574

Кожолуктун саны – 3384

 

Милдет:

Шаардын аймагында жол эрежелерин сактоо менен коопсуздуктун алдын алуу;

 

Индикатор:

Жол эрежелери сакталат, кырсыктар алдын алынат. 7- светофор орнотулат.

Шарипов – Ашыров, Сүйөркулов- Сүйүналиев жана Дадиев-Бекташов, Кенжетаев-Ашыров көчөлөрүнүн кесилиштерине светофор орнотуу;

- Токтогул-Бишеке-Ош жана Ашыров Бишкек-Ош жолдорунун кесилишине сфетофор орнотуу;

Атайын ДМЧ жарандар үчүн атайын үн чыгаруучу (музыкалуу) светофор орнотуу;

2021-2025

Түнкү мезгилде жарыктандыруу уюштурулуп элдин коопсуздугу сакталат, ДМЧ жарандардын жол жүрүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлөт.

Токтогул шаардык мэриясы

Жергиликтүү бюджет, инвестор, түрткү берүүчү грант.

Калктын саны  -20574

Кожолуктун саны – 3384

ДМЧ жарандар -436

 

Милдет: Жашылдандыруу  көрктөндүрүү (гүл өстүрүү) ж.б.

Индикатору:

Шаардын борбордун аянты жана көчөлөрү, айланма жолу, кичи райондордун аллеялары көрктөнөт. 

 

Шаардын аймагындагы ичи көчөлөр, борбордук аянт, Бишкек-Ош трассасын жашылдандылып, көрктөндүрүү;

2021-2025

Жаштар аллеясы – 104 карагай, 60 даана туя;

Токтогул көчөсү – 114 даана карагай;

Бишкек – Ош трассасы – 135 даана карагай;

Бекташев көчөсү – 155 карагай, 41 туя;

Суеркулов көчөсү – 57 даана карагай;

К.Мадьяров көчөсү – 151 даана можжевельник.

Ош-Бишкек трассасындагы гул аянтчалар отургузулуп тигилип, шаар көрктөнөт.

Токтогул шаардык мэриясы

Жергиликтүү бюджет

Калктын саны  -20574

Кожолуктун саны – 3384

 

 

Милдеттер

 1. Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

5.

Өнүгүү багыты:                        5. Спорт жана туризм

Максаты:                                        Шаардын аймагында туризмди өнүктүрүү жана жаштарды спортко үндөө

 

 

Милдет:

Спорт комплексин  курууну уюштуруу жана көмөктөшүү;

Индикатор:

Калкты сейрек жашоого үндөө:

Спорттун түрлөрү: волейбол, футбол, баскетбол, жеңил атлетика, теннис жана бокс залдары болот,

фитнес тармагы өркүндөтүлүп машыктыруучулар ишке тартылат.

2021-2025

Жашоочулар ден соолугуна кам көрөт,   бош убактысын текке кетирбей сейрек жашоого умтулат, спорт тармагы өгүгөт 

Токтогул шаардык мэриясы

Атайын эсеп ишканасы 30,0 сом акча каражаты

Жашоочулар, спорт сүйүүчүлөр.

 

Милдет:

Сүйөркулов көчөсүндөгү футбол аянтчасын  кап. Ремонттон өткөрүүгө көмөктөшүү;

Индиакатор

Индикатор:

Спорттун футбол, мини-футбол, фитнес тармактары өнүгөт, спорт боюнча таланттуу балдар, кыздар өсүп  чыгат. 

Шаардык мэрия тарабынан  мини-футбол мелдештерин уюштурулат

2021-2025

Жашоочулар ден соолугуна кам көрөт,   бош убактысын текке кетирбей сейрек жашоого умтулат, спорт тармагы өгүгөт 

Токтогул шаардык мэриясы

Жергиликтүү бюджет, атайын эсеп ишканасы 1,5 сом акча каражаты

Жашоочулар, спорт сүйүүчүлөр.

 

Милдет:

Шаардык  мэрияда спорттук турнирлерди өткөрүүгө көмөктөшүү  жана колдоо;

Индикатору:

Шаарды спорт суйүүчүлөр  жана спорт мектебинин окуучулары - 514 Спорт түрүнөн

Футбол, волейбол, эркин күрөш, самбо, бокс, тогуз коргол, шахмат, теннис.

Спорттук оюндарга жергиликтүү кеңештин сессиясына сунуштоо менен акча каражатын бөлдүрүп берүү, аларды колдоо үчүн атайын кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйлоо;

2021-2025

Жаш өспүрүм окуучу балдардын спортко болгон кызыгуусу артат, чоң турнирлрге катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Токтогул шаардык мэриясы, балдар өспүрүмдөр спорт мектеби

Жергиликтүү бюджет

Окуучулар -514

 

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

6.

Өнүгүү багыты:                                                            6. Сугат суу жана ирригация

Максат:                                                                              Сугат суусу менен камсыз кылуу

 

Милдет:

 

Шаардын аймагындагы “Күмбөз” каналынын ачык бөлүгүн тазалоо;

Индикатор:

Беш кичирайонунда жашоочулар дын саны - 9568

Кичи райондордогу калкты агын суу менен камсыз кылуу;

 

2021-2025

Кичи райондун жашоочулары агын суу менен камсыз болушат

Токтогул шаардык мэриясы, Суу чарба ишканасы

Жергиликтүү  бюджет, атайын эсеп ишканасы;

 

Калктын саны – 9568

Эркек – 4625

Аял - 4943

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

Өнүгүү багыты:                                                          7. Таза суу

Максаты:                                                                         Шаардын жашоочуларын таза суу менен камсыз кылуу

 

 

Милдет:

 Шаарда “Таза суу” программасын  ишке ашырууга көмөктөшүү;

Индикатору:

Калктын саны – 20232, кожолук саны – 3384;

Эркек – 10001

Аял - 10232

 

Ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу

2021-2025

Жашоочулар ичүүчү таза суу менен камсыз болот.

Токтогул шаардык мэриясы, Суу канал ишканасы, ЕБРИР

526,0 евро ЕБРИР

Калктын саны – 20232, кожолук саны – 3384;

Эркек – 10001

Аял - 10232

 

 

Милдет:

Токтогул шаарында саркынды суу кетүүчү түтукчө куруу;  

Индикатору:  

Калктын саны – 20232, кожолук саны – 3384;

Эркек – 10001

Аял - 10232

Суунун санитардык абалын жакшыртуу;

2021-2025

Санитардык абал жакшырат:

Токтогул шаардык мэриясы, Суу канал ишканасы

Инвесторлор, донорлор  600,0 сом акча каражаты

Калктын саны – 20232, кожолук саны – 3384;

Эркек – 10001

Аял - 10232

 

 

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

9.

 

Өнүгүүнүн багыты:                                                              9.  Билим берүү

Максаты:                                                                                     Билим деңгээлин жана сапатын жогорулатуу

 

Милдети:

Билим берүү мекемелеринде, мектепке чейинки билим  берүү мекемелеринде окуучулардын билим сапатын жогорулатуу, тарбия иштерин жүргүзүү

Индикатор:

Квартал сайын окуучулар  олимпиадаларга катышат.

 

Кыска мөөнөттүү окууларды уюштуруу, жаш, креативдүү мугалимдерди тартуу, жаны методология менен окутуу,

Кылмыштуулуктун жана зордук зомбулукту алдын алуу максатында “Ынтымактуу жашоо”, “Биз зордук-зомбулукка каршыбыз” темасында жана диндин туура жана туура эмес жактарын окуучуларга түшүндүрүү максатында чогулуштарды, тегерек столдорду ѳткѳрүү;

2021-2025

Окуучулар мыкты престиждүү ЖОЖдордо билим алышат, окуучулардын арасында кылмыштуулукка каршы жана зордук зомбулуктардын саны кыскарат.

Токтогул шаардык мэрия, билим берүү мекемелери

 Жергиликтүү бюджет

 Окуучулардын саны – 3455

Ата-энелер саны - 6410

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

10.

Өнүгүүнүн багыты                                                         10. Саламаттыкты сактоо тармагы

Максаты:                                                                                Шаардын жашоочуларынын саламаттыгын сактоо

 

Милдети:

Эпидемиялык кырдаал учуруна карата заманбап үлгүдө стационардык борбор курууга көмөктөшүү;

Индикатору:

75 орундук стационардык борбор куруу;

 

Шаардын аймагында жугуштуу ооруулар, анын ичинен КОВИД илдети жайылып жаткандыктан, стационар ачуу;

2021-2025

Оорулуулар күндүзгү стационардан дарыланууга ыңгайлуу шарттар түзүлөт.

Токтогул шаардык мэриясы, медицина кызматкерлери

Жергиликтүү бюджеттен 30,0 сом акча каражаты

75 оору адам даарыланат.

 

 

 

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

11.

Өнүгүүнүн багыты                                      11. Энергетика  тармагы

Максаты:                                                             Шаардын жашоочулары электр линиялары менен камсыз кылуу

 

Милдети:

Шаардагы жаңы конуштар: Ак-Жон жаңы конушуна райондоруна электр линияларын тартууга көмөктөшүү;

Индикатору:

Ак-жон жаңы конушуна  280 кожолукка электр линиясын тартуу;

Ак-Жок жаңы конушуна электр линиясын тарттырып берүү;

2021-2025

Жашоочулар жарыктаныдруу менен камсыз болот.

Токтогул шаардык мэрия,

Токтогул РЭТ

Жергиликтүү бюджет 4,0 сом акча каражаты

642 калк электр жарыктандыруу менен камсыз болот.

 

Милдети:

Көчө жарыктарын  орнотуу;

Индикатору:

Шаардын ички көчөлөрүнө - 2,0км. аралыкта көчө жарыктандыруу;

Таласбай, Топ база, Эс алуу багынын түштүк багытына жарыктандырууну орнотуу;

2021-2024

Жашоочулар жарыктаныдруу менен камсыз болот, жөө жүргүнчүлөргө жакшы шарт түзүлөт, коопсуздук адын алынат.

Токтогул шаардык мэрия,

Токтогул  РЭТ

Жергиликтүү бюджет 1,0 сом акча каражаты

Калктын саны – 20232

Кожолуктун саны - 3384

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

12.

Өнүгүүнүн багыты:                                              12.  Өнөр жай тармагын өнүктүрүү

Максаты:                                                                     Шаардын жашоочуларына  турмуш тиричиликке болгон керектөөсүн  камсыз кылуу

 

Милдети:

Йоддолгон туз өндүрүү цехин өнүктүрүү (башка продукция чыгаруу самын, томатты постасы ж.б)

Индикатору:

20232 калк йоддолгон туз, ж.б. продукциялар менен камсыз болот;

Йоддолгон туз өндүрүү цех ачууга  Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, жана электр линияларын тарттыруу үчүн тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2025

Калк йоддолгон туз менен камсыз болот жана башка продукциялар менен камсыз болушат

Токтогул шаардык мэриясы, жеке ишкерлер

Жергиликтүү бюджет, өздүк каражаттар

Калктын саны -20232

Кожолуктун саны - 3234

 

Милдети:

Курулуш материалдарын жасоочу цехтин кеңейтилишине көмөктөшүү (брусчатка, пескоблок, пеноблок, евро дубалдар)

Индикатору:

Калктын турмуш тиричиликке болгон муктаждыгы камсыз болот.

 

 

Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, жана электр линияларын тарттыруу үчүн тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2025

Калктын турмуш тиричиликке болгон муктаждыгы камсыз болот.

 

 

Токтогул шаардык мэриясы, жеке ишкерлер

Жергиликтүү бюджет, өздүк каражаттар

Калктын саны -20232

Кожолуктун саны - 3234

 

Милдети:

Бал өндүрүүчүлөрдүн продукциясын сыртка чыгарууга цех ачууну уюштурууга көмөктөшүү:

Индикатору:

Таза бал өндүрүүдө сыртка экспорттоого жол ачылат.

Жер тилкесин бөлүп берүү,  Шаардык  кеңешинин сессиясында өздүк салымга  акча каражаты  бөлүнүп  берүү боюнча   сунушталат, тиешелүү документтери

(АПУ,ИТУ) шаардык мэрия тарабынан ишке ашырылат.

 

2021-2025

Экологиялык таза балды экспорттолот

Токтогул шаардык мэриясы, ОА Муз-Төр, Жеке ишкер

Жергиликтүү бюджет, өздүк каражаттар

Калктын саны -20232

Кожолуктун саны - 3234

 

Милдети:

Таштанды чыгаруу Атайын техника алуу 1 даана

Индикатору:

Шаардын тазалыгына кам көрүлүп, тазарат.

АРИС уюмуна долбоор даярдоо;

2021-2025

Тазалык иш канасынын ишин жакшыртылат, алдыга жылат.

Токтогул шаардык мэриясы,

АРИС

инвесторлор

Калктын саны -20232

Кожолуктун саны - 3234

 

Милдеттер

Иш чара /Аракеттер

Ишке ашыруу убактысы

Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)

Аткарууга жооптуулар

Финансы каражаттары

Бенефициарлар

13.

Өнүгүү багыты :                                                                13. Мал чарбасы

Максаты:                                                                                  Малдарды идентификациялоо ишин жакшыртуу

 

Милдети:

Малдарды идентификациялоо ишин аягына чыгаруу,  малдардын ыландарын алдын алуу иш чараларын жургузуу, ветсервисстеринин ишин жакшыртуу;

Индикатору:

Малдардын саны такталат, ооруулардын алдын алуу иши жакшырат

 

 

Малдарды идентификациялоо ишин аягына чыгаруу, ветсервистердин ишин жакшыртуу;

2021-2024

Малдардын саны такталат, ооруулардын алдын алуу иши жакшырат

 

Токтогул шаардык мэриясы,

 

Муктаждыка жараша

Калктын саны -20232

Кожолуктун саны - 3234

                             

 

 

 1. ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫН БАШКАРУУ. ПРОГРАММАГА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ ЖАНА БААЛОО

Өнугүүнүн негизги багыттары

Ар бир багыт боюнча аткарылуучу негизги иштер (долбоорлор)

Индикаторлору

Качан, кантип баа берилет

Жооптуулар

Отчет берүүнүн шарттары жана толук аты-жөнү

1. Калктын аярлуу катмарларына  жардам берүү багыты

 

Социалдык жактан муктаж болгон аярлуу катмарларга жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга даректүү жардамдарды берүү

Миграция жана жумушсуз адамдарды жумушка орноштуруу мекемесине окутууга ар бир айда 20дан аярлуу катмардагы үйбүлөөдөн жиберип окутуу;

Жакырчылыктан чыгуу мүмкүнчүлүк 15 % азаят.

2. Жыл сайын  500   жакыр үйбүлөгө 1% дын негизинде акча каражат менен  жардам көрсөтүлөт.

3.Жаңы жылдык балатыда  200 балага белектер берилет

 Маалымат базасы. Документ

тер менен иштөө

Сурамжылоо

Соц. кызматкери, соц адис

Токтогул шаардык мэриясы,

жыйындарда элге жана шаардык кеңештин депутаттарына

 

2. Билим берүү багыты.

2.1.Токтогул шаарына бала бакча курууга мониторинг жана баллоо жургузуу;

 

2.2. Бардык мектептерде билим берүү сапатын жогорулатуу жана жеткиликтүү билим берүү, жетишпеген предметтик мугалимдер тартуу, жетишсиз китептерди сатып берүүгө мониторинг жана балоо жүргүзүү

2.1.Токтогул шаарына   жергиликтүу бюджеттин эсебинен  75  орундуу бала бакча   курулат,

 

2.2.Химия, физика, четтил предметтери боюнча мугалимдер тартылат.

Китеп фонду көбөйөт.

Документтер менен иштөө

Сурамжылоо

Мектеп дирекциясынан

 

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Саламаттыкты сактоо багыты.

3.1.Токтогул шаарындагы   ФАПтардын  иштерин жакшыртуу;

 

3.2. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүү, майнаптуу жана сапаттуу системасын түзүү, жамааттардын, мамлекеттик бийлик органдарынын жоопкерчилигин бышыктоо, ар бир адамдын жана  жалпы коомчулуктун  ден-соолугун чыңдоо жолу менен  айыл калкынын ден-соолук кудуретин  жакшыртуу саламаттыкты сактоо

3.1.Токтогул шаарындагы   ФАПтардын элге кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу максатта муздаткыч жана башка 50 000миң сомдук жабдуулар менен камзсыздалды.

 

3.2.Ооруулулардын кызматка ынангандардын  саны 

30 %  өсөт

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

калк

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Маданият, спорт жана жаштар саясаты өнүктүрүү багыты

4.1.Токтогул шаарында балдар ойноочу аянтчаларды  куруу;

4.2.Токтогул шаарында  стандарттын негизинде спорт комплексин куруу

Жаштар арасында кылмыштуулук эки эсеге азаят. Калктын кызмат көргөзүүгө ынануусу 50% га өсөт. Жаштар спортко тартылат.

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Фокус группа

Кызматкерлер

Калк

Мэрия

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Инвестиция тартуу жана инвесторлор менен туруктуу кызматташууга жетишүү

5.1.Шаардын   инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;

 

5.2. Мэриянын жана Кеңештин  аппаратынын кызматкерлеринин дараметин жогорулатуу

                         

 

5.1.Тартылган инвестициянын көлөмү жылына   млн сомду түзөт;

 

5.2. Токтогул шаардык мэриянын  жана Токтогул шаардык кенешинин  аппаратынын 30 кызматкери, 21 депутат жана 50 коомдук уюмдардын өкүлдөрү окуу-семинарлардан билими жогорулайт.

Сурамжылоо, визуалдуу, докуметтер

калк

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Электр  энергия байланыш жана көчөлөрдү жарыктандыруу менен  камсыз  кылуу багыты

 

6.1.Топбаза жана Даңканай кичи райондорунда  электр чубалгылары, трансформатор менен камсыз кылууга мониторинг жана баллоо жургузуу;

6.2. Токтогул шаарынын  ички көчөлөрүн жарыктандыруу

6.1.Орнотулган столбдордун саны  45,

5 трансформатор.

Тартылган зымдын узундугу 5000 метр чубалгылары менен  камсыз болот.

Калктын кызматка ынангандардын  саны 60 %  өсөт

6.2. Орнотулган чырактардын саны  36,

 узундугу 5000 метр.  Коопсуздуктун деңгээли 10  %  көтөрүлөт.

Калктын кызматка ынангандардын  саны 60 %  өсөт

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

мэрия

Калк

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Калктуу конуштарда муниципалдык жолдордун, суу кетүүчү каналдардын  иштешин камсыз кылуу багыты

 

 

7.1. Жөө жүрүүчу жана унаа айдоочулардын коопсуздугу үчүн  жолдордун, тротуарлардын абалын жакшыртуу  боюнча мониторингди жургузуу;

7.2. Токтогул шаарынын алыскы кичи райондорунда жана жаңы конуштардагы  ички жолдорго кум шагыл төгүү;

7.3. Сугат суу системасын, ирригация тармактарын калыбына келтирүүнү жеринде кароо;

 

7.1. Шаардагы көчөлөрдүн саны -106, жалпы узундугу 89,2 км., анын ичинен 15,5 км. асфальт жолдор, 70,6 км. шагыл жолдор, 3,1 км. топурак жолдор. Жалпы жөө адамдар басуучу жолдор 9,3 км. түзөт.

7.2. Таласбай, Акжон кичирайондорунун көчөлөрүндө шагыл төгүлөт 2км көчөгө,  автомобилдин жүрүшү жакшырат,  унаа айдоочуларга, 7 минге жакын жашоочуларга, алардын ичинен аялдар, эркектер, мектеп окуучурарына ыңгайлуу  шарт түзүлөт;

7.3. Калкты сугат суу менен камсыздоо. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү бак дарактарга суу  жеткиликтүү деңгээлде берилет.Сугат суу кетүүчү арыктардын иши кайрадан жандандырылат.Чоң каналдардан кетүүчү сугат суу менен  Акжон Таласбай кичи райондорунун  2000 жашоочусу  камсыз болот.

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Мэрия, элдик жыйналыштар, фокус топтордогу сунуштар

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Социалдык коммуналдык инфраструктура: таза суу менен камсыз кылуу, 

ички жолдорду жана көпүрөлөрдү калыбына келтирүү багыты;

8.1.Калкты  ичүүчү суу менен жабдуу  жана калктуу конуштарда канализация  жана тазалоочу  курулмалардын тутумунун  ишин камсыз кылуу.

Европа өнүктүрүү банк”  менен биргеликте;

8.2.  Токтогул “ Суу канал” ишканасы Токтогул шаарынын калкын  ичүүчү таза суу  менен камсыздоо;

8.1.Токтогул шаарында калктын 80% ичүүчү таза суу менен камсыз болду.

8.2. Токтогул шаарында   “Европа өнүктүрүу банктын” каржылоосунун 1-фаза менен  Токтогул шаарында 18 көчө   ичүүчү таза суу менен камсыз болушту, калган көчөлөрү 2-фаза  менен ишке ашып бүткөрүлөт

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

мэрия

“Суу канал”

Калк

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Электр  энергия байланыш жана көчөлөрдү жарыктандыруу менен  камсыз  кылуу багыты

9.1.Топбаза жана Даңканай кичи райондорунда  электр чубалгылары, трансформатор менен камсыз кылуу;

9.2. Токтогул шаарынын  ички көчөлөрүн жарыктандыруу

9.1.Орнотулган столбдордун саны  45,

5 трансформатор.

Тартылган зымдын узундугу 5000 метр чубалгылары менен  камсыз болот.

Калктын кызматка ынангандардын  саны 60 %  өсөт

9.2.Орнотулган чырактардын саны  36,

 узундугу 5000 метр.  Коопсуздуктун деңгээли 10  %  көтөрүлөт.

Калктын кызматка ынангандардын  саны 60 %  өсөт

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

мэрия

Калк

Токтогул шаардык мэриясы

 1. Көрктөндүрүү,  экология  жана  туризм

10.1.Токтогул шаарынын Бишкек-Ош жолунун жээктеринде көрктөндүрүү иштерин иретке келтирүү, калк менен мекемелер менен иш алып баруу;

10.2. Туризмди өнүктүрүү, туризм боюнча иш алып барган уюмдар менен кызматташуу;

 

10.3. Таштандылар менен иш алып баруучу тазалык муниципалдык ишканаларды уюштуруу жана таштандыларды жок кылуу иштерин жүргүзүү.

10.1.Карагайдан 200түп роза гүлүнөн 800 түп жана башка гулдөрдүн    түрлөрү отургузулат.

10.2. Жеке уюмдар аркылуу долбоордун негизинде пилоттук шаарга кирип  туризм боюнча иш алып барылат;

10.3. Таштандыларды чогултууну, чыгарууну уюштуруу, 1 даана таштанды чыгаруучу техника сатып алуу, таштанды таштоочу контейнерлерди алуу.Жарандарды  таштанды чыгарууда  графике ылайык чыгарылат.

 

Визуалдуу

 

Мун. Ишкана

“Ыңгайлуу шарт”

 

 

 1. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН БЮДЖЕТИ

 

 

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн   2021 –жылга аткарылышы, 2022-жылга болжолдуу планы

 

 

Токтогул шаары

 

 

 

 

 

Киреше булактары

2021-жылга  план

2021-жылдын 12 айына аткарылышы

пландын аткарылышы(%)

Айрыма   (+,-)

2022-жылга киреше бөлүгүнүн болжолу

 

 

1

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

29000,0

31584,0

108,9

2584,0

32540,0

 

 

2

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

85,5

65,8

76,9

-19,7

85,5

 

 

3

Милдеттүү патенттин негизинде салык

534,2

586,7

109,8

52,5

534,2

 

 

4

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

6922,0

7390,0

106,8

468,0

6922,0

 

 

5

Кыймылсыз мулкко салык

129,0

204,8

158,7

75,8

129,0

 

 

6

Транспорттук каражаттарына салык

1976,0

1874,2

94,8

-101,8

1876,0

 

 

7

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

900,0

947,5

105,2

47,5

950,0

 

 

8

Айыл чарбасына багытталган жер салыгы

 

0,0

 

 

 

 

 

9

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

1750,0

1832,6

104,7

82,6

1750,0

 

 

10

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

500,0

578,1

115,6

78,1

500,0

 

 

 

Баардыгы

41796,7

45063,7

107,8

3267,0

45286,7

 

 

 

Атайын каражаттар (Аппарат мэрия.балдар бакчалар)  мэриянын аппаратына атайын эсептен 295,0 миң сом,

4048,2

4025,1

99,4

-23,1

9237,8

 

 

 

Жалпы киреше

45844,9

49088,8

107,1

3243,9

54524,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Токтогул шаарды кеңешинин төрагасы:                                                 М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 05                             Токтогул  шаары

01.01.2022 - жылга карата  Токтогул шаарынын мэриясынын негизги

 жана атайын  эсебинде калган акча каражатынын калдыгын

бөлүштүрүү жөнүндө

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” жана Бюджеттик  Кодексине ылайык,  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун,  ФЭБ башчысы Н.Кулузакованын билдирүү, маалыматтарын угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXXIII сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарынын мэриясынын негизги жана атайын эсебиндеги акча каражатынын 01.01.2022-жылга карата калдыгын бөлүштүрүү жөнүндө туруктуу комиссиянын маалымат, билдирүүлөрү эске алынсын.
 1. Жыл башында  жалпы  18 068,0 миң сом, анын ичинен, негизги эсептен калдык 17526,1 миң сом, атайын каражаттан калдык 541,9 миң сом, анын ичинен, мэриянын аппаратында 229,9 миң сом жана  балдар бакчаларынын эсебинде 312,0 миң сом калгандыгы белгиленсин жана алар төмөндөгү багыттарга  чыгымдалсын:
 • Негизги эсептен калдык: 17526,1 миң сом, анын ичинен:

Мэриянын аппаратына

Статья 2111 – 328,3 миң сом - жылдын жыйынтыгы менен кызматкерлерге сый акыга

Статья 2121 – 56,6 миң сом – соцфондго төлөөгө

Шаардык кеңештин аппаратына

Статья 2111 – 84,5миң сом -жылдын жыйынтыгы менен кызматкерлерге сый акы үчүн

 Статья 2121 – 14,6 миң сом –соцфондго төлөөгө

Статья 2215 – 600,0 миң сом –Долбоорлоо –сметалык  документтерди даярдоого

Статья 2215 – 174,0 мин сом – Мэриянын жана шаардык кеңештин компьютерлерин тейлөө, картридждерди толтурууга;

Статья 2215 – 200,0 мин сом – курулуш, ондоп түзөө иштерине технадзордун  кызмат көрсөтүүсү үчүн;

Статья 2221 - 700,0 мин сом- Акжон, Топбаза кичирайондорунда көчөлөрдү шагылдоого;

  Статья 3111 - 8785,8 миң сом- ОсОО Кубай, 75 орундуу балдар бакчасынын курулушуна

Статья  3111  -    326,2 миң сом - ОсОО “Агынай Стройсервис” балдар ойноочу аянтча курууга;

Статья 3111 - 989,2 миң сом – ОсОО “Эмаком плюс” кичифутбол аянтчасын капиталдык оңдоого;

Статья  3111 - 61,6  миң сом-  ОсОО “Сафира”  Токтогул жазуусунун алдыңкы бөлүгүн жакшыртууга;  

Статья  3111 -  3238,3 миң сом- “Жаштар аллеясы” Токтогул көчосунөн М.Ашыров көчөсүнө чейин улантып курууга;

Статья 3111 - 1500,0  миң сом -Токтогул шаардык кеңешинин кеңсесин кеңейтүү,  реконструкциялоо жана жабдуулар менен камсыздоо;

 Статья 3112 - 267,0 миң сом  - ОсОО “Промышленное снабжение” видео көзөмол орнотууга;      

Статья 3112 - 200,0 миң сом “Нур” мечитине жылыткыч (кондиционер) алууга;                              

Атайын эсептеги калдык : 541,9 миң сом, анын ичинен:

Мэриянын аппаратына

Статья  2222 - 229,9 миң сом  – мэриянын аппаратына канцеллярдык жана чарбалык чыгымдарына;

Балдар бакчасына

 Статья  2218 -  312,0 миң сом –тамак аш чыгымына;      

 1. Бул токтомдун аткаруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго жана ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага милдеттендирилсин.
 2. Аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 06                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2021-жылга аткарылышын, 2022-жылга  бюджеттин түзүлүшүнүн болжолун кароо, бекитүү жөнүндө

               Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарына ылайык, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун отчетун, ФЭБнүн башчысы Н.Кулузакованын маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, башка чыгып сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 2021-жылга (атайын каражаттарды кошкондо) жалпы 50 541,1 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин (1-Тиркеме).  Анын ичинен:
 • 44924,6 миң сом - салыктык жана салыктык эмес жыйымдардан;
 • 300,0 миң сом – алкоголдук продукцияны чыгаруу үчүн жыйым;
 • 188,7 миң сом –келтирилген зыяндын ордун толтуруудан;
 • 372,0 миң сом – жүк ташуучу техникаларды сатуудан ;
 • 730,8 миң сом – республикадан берилүүчү каражат;  
 • 4025,1 миң сом –атайын каражат (аппарат мэрия, балдар бакчалары)
 1. Чыгаша бөлүгү жалпы  41 116, 5 миң сом, анын ичинен жергиликтүү бюджет

37 290,4 миң сом,  атайын каражат 3826,1 миң  сом  өлчөмүндө аткарылгандыгы белгиленсин (2-Тиркеме).

 • Такталган план боюнча 2021-жылдын киреше жана чыгаша бөлүгү 55 219,0 миң сомго  аткарылгандыгы бекитилсин. Анын ичинен  4391,1 миң сом - атайын каражаттар боюнча такталган план.
 1. 2022-жылга Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше  бөлүгү жалпысынан   54524,5 миң сомго, 3-Тиркемеге  ылайык бекитилсин.

            Анын ичинен төмөндөгүлөр эске алынсын:

            Атайын каражат – 9 237,8 миң сом;

            Жергиликтүү салык, салыктык эмес жыйымдар – 45 286,7 миң сом;

 1. 2022-жылдын чыгаша бөлүгү ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык бекитилсин.
 1. Жогоруда бекитилген  акча каражаттарын чыгымдоо багыттары ушул токтомдун 5-тиркемесинде ачыкталып берилгендиги белгиленсин, ушул токтомдун 4,-5-Тиркемелери так   аткарууга алынсын. 
 1. КР  “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын (2021-жылдын 27-октябры № 125), КР Өкмөтүнүн 01.03.2017-жылдагы №131 токтомунун негизинде, жергиликтүү бюджеттин эсебинен, 2022-жылдын 1-январынан баштап, Токтогул шаардык мэриясынын жана шаардык кеңештин муниципалдык кызматкерлеринин кызматтык маянасына ай сайын 15% өлчөмүндө үстөк акы  төлөө бекитилсин. Жалпысынан 470,9 миң сом (соцфондго төлөм ичинде) каралгандыгы белгиленсин.
 2. Төмөндөгү кенже тейлөө кызматкерлердин айлык акыларына ай сайын 2500 сомдон кошумча төлөнүп берилсин:
 • мэриянын кызматтык унаа айдоочусуна;
 • шаардык кеңештин кызматтык унаа айдоочусуна;
 • мэриянын жана кеңешин кеңселерин тазалоочуга (техничка)
 1. Токтогул шаардык мэриясынын 1% резервдик фондунун  жалпы көлөмү 448,5 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
 1. Бул токтомду аткаруу үчүн жергиликтүү бюджеттин киреше булагын түзүүчү салыктык жана салыктык эмес жыйымдардын  топтолушун катуу көзөмөлгө алуу, бекитилген жергиликтүү бюджеттин каражаттарын бөлүнгөн багыттарга, максаттуу пайдалануу түздөн-түз шаар мэринин (Б.Болгонбеков) жана ФЭБ башчысынын (Н.Кулузакова) жоопкерчилигинде экендиги баса белгиленсин.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                                  М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык мэриясынын киреше бөлүгүнүн аткарылышынын

Анализи 2021-жылдын 12 айына

 
       

(мин сом)

Тиркеме №1

Киреше булактары

2021-жылга бекитилген план

2021-жылдын 12 айына такталган план

Фактичес.аткарыл.

(мин сом) 2021-жыл 12 ай

Айырма (+,-)

такталган планга салыштырма %

1

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

29000,0

29000,0

31584,0

2584,0

108,9

2

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

   

-144,3

   

3

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

85,5

85,5

65,8

-19,7

76,9

4

Милдеттүү патенттин негизинде салык

534,2

534,2

586,7

52,5

109,8

5

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

6922,0

6922,0

7390,0

468,0

106,7

6

Кыймылсыз мүлккө салык

129,0

129,0

204,8

75,8

158,8

7

Транспорттук каражаттарына салык

1976,0

1976,0

1874,2

-101,8

94,8

8

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

900,0

900,0

947,5

47,5

105,2

9

Айыл чарбасына багытталган жер салыгы

 

 

5,2

3,6

 

10

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

1750,0

1550,0

1832,6

82,6

104,7

 

11

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

500,0

500,0

578,1

78,1

115,6

 

Баардыгы

41796,7

41796,7

44924,6

3270,6

107,5

12

Атайын каражаттар (Аппарат мэрия.балдар бакчалар)  мэриянын аппаратына атайын эсептен 295,0 миң сом,

 

9237,8

 

4608,2

4025,1

   

13

(Аппаратка ат.эсептен 295,0 миң сом,Хельветас(учурдагы жардам 48,1 миң сом,эски материалдарда сатуудан 188,2 миң сом түштү)

         

14

Алкогулдук продукцияны чыгаруу учун жыйым

 

 

300,0

 

 

15

Келтирилген зыяндын ордун толтуруу

 

 

188,7

 

 

 

16

Жүк ташуучу унаалардыв сатуудан түшкөн каражат

   

372,0

   

17

Республикадан берилүүчү каражат (средства передаваймый)

 

 

730,8

 

 

             

 

Жалпы киреше

 51034,5

46404,9

50541,2

   

 18

Стим.грант (республиканский бюджет)

 

 

3359,9

 

 

             
 

 

 

Төрага:

 

М.Н.Жусупахунов

               

 

                    Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2021-жылдын 12 айына аткарылышы боюнча отчет

               

     Тиркеме №2 (миң сом)

 
                         

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Таза суу

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдиктер

Бардыгы

 

1

Айлык акы

2111

5847,7

1228,6

 

 

 

 

 

 

7076,3

 

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

854,3

177,1

 

 

 

 

 

 

1031,4

 

3

Сапар чыгымдары

2211

317,9

29,5

 

 

 

325,0

 

 

672,4

 

4

Байланыш чыгымы

2212

36,5

18,8

 

16,0

5,0

 

 

 

76,3

 

5.

Аренда акы

2213

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

5

Унаа тейлөө ГСМ

2214

124,8

60,5

 

 

 

 

 

 

185,3

 

6

Унаа тейлөө чыгымы зап.бөлүк

2214

30,8

29,9

 

 

 

 

 

 

60,7

 

7

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

2215

8758,2

42,9

 

14,0

37,2

 

 

 

8852,3

 

 

Медициналык каражаттарды сатып алуу

2217

85,5

 

 

54,3

52,2

 

5,9

 

 

 

8

Тамак - аш чыгымы

2218

0,0

 

 

 

582,2

 

 

 

582,2

 

9

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

1101,6

 

 

118,5

49,7

0,0

24,9

 

1294,7

 

10

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

324,0

21,3

 

438,4

77,9

49,1

60,6

 

971,3

 

 

Атайын кийимдерди сатып алуу

2223

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Көмүр сатып алууга

2224

 

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

12

Сууга төлөөлөр

22311100

8,9

 

 

336,7

466,2

32,8

 

 

844,6

 

13

Электро энергияга төлөөлөр

22311200

799,6

 

 

1165,1

981,3

148,2

62,8

 

3157,0

 

14

Субсидия

2511

625,9

 

328,0

 

 

 

 

 

953,9

 

15

Взнос союз МСУ

2621

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

1091,5

1091,5

 

17

Резервный фонд

2824

400,0

 

 

 

 

 

 

 

400,0

 

18

Имараттар,курулмалар

3111

8398,6

 

 

 

480,2

224,2

 

 

9103,0

 

19

Жабдууларды алуу

3112

357,8

12,0

 

0,0

268,0

13,0

40,0

 

690,8

 

 

Бардыгы:

 

28090,9

1620,6

328,0

2143,0

3029,9

792,3

194,2

1091,5

37290,4

 

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сапар чыгымдары

2211

4,0

 

 

 

 

 

 

 

4,0

 

3

Башка тейлөө  чыгымдары

2215

398,9

 

 

 

 

 

 

 

398,9

 

4

Тамак - аш чыгымы

2218

0,0

 

 

 

3147,1

 

 

 

3147,1

 

5

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

29,6

 

 

 

0,0

 

 

 

29,6

 

6

Чарбалык чыгымдар

2222

74,5

 

 

 

172,0

 

 

 

246,5

 

8.

Жабдууларды сатып  алуу

3112

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

Баардыгы:

 

507,0

 

 

 

3319,1

 

 

 

3826,1

 
                         
                         
 

Токтогул шаардык кеңекшинин төрагасы:

 

                                М.Н.Жусупахунов

       
 

 

 
 
 

Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн

 

2022-2024-жылдарга түзүлүшүнүн долбоору

       

Тиркеме №3

           
 

Кирешелердин аталышы

Кирешелердин беренеси

2022-2024-жылдарга бюджеттин киреше бөлүгүнүн болжолу

 (миң сом)

 

 

 

 2022-жыл

 2023-жыл

 2024-жыл

 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

11111100

              32 540,0  

     32 939,0  

   33 957,0  

 

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

11121100

                      85,5  

                   85,5  

                     85,5  

 

Милдеттүү патенттин негизинде салык

11122100

                    534,2  

                534,2  

                   534,2  

 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

11122200

                6 922,0  

  6 922,0  

        6 922,0  

 

Кыймылсыз мулкко салык

11311200

                    129,0  

             129,0  

                   129,0  

 

Транспорттук каражаттарына салык юридикалык

11312100

                    100,0   

                100,0  

                   100,0  

 

Транспорттук каражаттарына салык физикалык

11132110

                1 776,0  

 1 746,0  

        1 746,0  

 

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

11321100

                    950,0  

                950,0  

                   950,0  

 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300

                1 750,0  

 1 750,0  

    1 750,0  

 

Жалпы салыктык кирешелер

 

              44 786,7  

  45 155,7  

     46 173,7  

 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152100

                    500,0  

                500,0  

                   500,0  

 

Атайын каражаттар аппарат,детсад

1423

                9 237,8  

 9 237,8  

        9 237,8  

 

Салыктык эмес кирешелер

 

                9 737,8  

 9 737,8  

        9 737,8  

 

Жалпы  кирешелер

 

              54 524,5  

  54 893,5  

     55 911,5  

           
 

Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы:

 

М.Н.Жусупахунов

         

                    Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2022-жылга болжолдуу прогнозу

           
                 

     Тиркеме № 4 (миң сом)

         

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Таза суу

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдиктер

Бардыгы

         

1

Айлык акы

2111

5713,4

1423,7

 

 

 

 

 

 

7137,1

         

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

853,5

213,7

 

 

 

 

 

 

1067,2

         

3

Сапар чыгымдары

2211

300

50

 

 

 

542,0

 

 

892

         

4

Байланыш чыгымы

2212

40

20

 

15

5

 

 

 

80

         

5.

Аренда акы

2213

0

 

 

 

 

 

 

 

0

         

6

Унаа тейлөө ГСМ,зап бөлүк

2214

170

110

 

 

 

 

 

 

280

         

8

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

2215

8439,1

72,8

 

375

127,7

 

 

 

9014,6

         

9

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

1200

 

 

 

1200

         

10

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

365,5

 

 

165,6

415,3

30,3

30

 

1006,7

         

11

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

70

34

 

427,2

0

43,7

30

 

604,9

         

12

Көмүрдү сатып алуу

2224

0

 

 

 

 

 

 

 

0

         

13

Сууга төлөөлөр

22311100

8,9

 

 

336,7

466,2

32,8

 

 

844,6

         

14

Электро энергияга төлөөлөр

22311200

1000

 

 

 

 

 

 

 

1000

         

15

Субсидия

2511

1020

 

 

 

 

 

 

 

1020

         

16

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

901,1

901,1

         

17

Резервный фонд

2824

448,5

 

 

 

 

 

 

 

448,5

         

18

Имараттар,курулмалар

3111

17903,2

 

 

 

600

 

 

 

18503,2

         

19

Жабдууларды алуу

3112

362,2

40

 

198

591,6

95

 

 

1286,8

         

20

Башка негизги фонддор

3113

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

 

Бардыгы:

 

36694,5

1964,2

 

1517,5

3405,8

743,8

60

901,1

45286,7

         

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1

Сапар чыгымдары

2211

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

2

Унаа тейлөө чыгымдары

2214

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

3

Башка тейлөө  чыгымдары

2215

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

4

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

8562,8

 

 

 

8562,8

         

5

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

6

Чарбалык чыгымдар

2222

0

 

 

 

675

 

 

 

675

         

7

Соттун чечимин аткаруу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

8.

Имараттар жана курулмалар

3111

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

9.

Жабдууларды сатып алуу

3112

 

 

 

 

 

 

 

 

0

         

 

Баардыгы:

 

0

 

 

 

9237,8

 

 

 

9237,8

         
                                 
 

Токтогул шаардык кеңешини н төрагасы:

 

                                         М.Н.Жусупахунов

             
                         
                                   

Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн

  2022-жылга карата ачыктамасы

 

Тиркеме № 5

Корголгон статьяларга

Барактын бети

Бөлүнгөн сумма

1

Айлык акыга аппарат мэрия, гор кеңеш

2111, 2121

10758,8

2

1% рез фонд

2824

448,5

3

Ит  атууга

2215

100,6

4

Баннерлерди жасатууга

2215

150,7

5

Жаштар комитетинин ар кандай иш чараларына

2215

35,9

6

Юридикалык кызмат көрсөтүүгө

2215

          250,0  

7

Муниципиалдык кызматкерлерди окутууга

2215

            65,0  

8

Ветеринардык жана фитосанитардык башкармалыктын сунушу боюнча  (эпизоотиялык кырдаал)

2215

            40,0  

9

1 С программасын жүргузүүгө

2215

50,0

10

Пландаштырылбаган чыгымдарга

2215

300,0

11

Көчө табличкаларын жасоого

2215

248,0

12

Токтогул шаардык мэриясына веб сайт ачууга

2215

40,0

13

Майрамдык иш-чараларга ,коомдук уюмдарга

 2215

500,0

14

2 даана желек алууга

 2222

50,0

15

Эл каттоого

2215

120,0

16

Бирдиктүү терезе кабинетинин полун оңдоого

2221

115,5

17

10.04.2022-жылда өтүүчү жергиликтүү кеңештердин шайлоосун уюштурууга мат.техникалык жактан камсыздоого

2222

20,0

18

Токтогул шаардык мэриясына орг техникаларды сатып алууга

3112

150,0

19

РОВД менен бирдикте видео көзөмөлгө интернет туташтырууга жана 1 даана эл.счетчик орнотууга

2215

85,0

20

Тарыхий эстеликтердин оңдоп түзөөсүнө

2221

100,0

21

Санитардык козөмөл борбору

2215

30

22

Таласбайдагы ФАП ремонтуна

2221

50

 

Баардыгы

 

2949,2

 

Кредитордук карыздар

 

 

23

“Ыңгайлуу шарт” МИ кредитордук карыз

2215

108,3

24

ЖЧК “ТНК-АРХ менен Кыргыз почтасы 

2215

31,4

25

ЖЧК “Сыргаташ”

2215

8,1

26

ЖЧК “ПожАрсенал” (өрт өчүрүү жабдууларга)

3112

13,5

27

Мектептерге (компьют.тейлөөгө  Н.Сатыбалдиев аркылуу)

2215

13,0

28

 Наристе б/б стеллаж алууга (Ч.Абдымомунов аркылуу)

3112

27,0

 

Баардыгы:

 

201,3

 

Муниципиалдык заказ "Ыңгайлуу шарт" МИ

   

29

Муниципиалдык заказдарга "Ыңгайлуу шарт" МИ

 2215

5444,4

30

 "Ыңгайлуу шарт" МИ  субсидия

 2511

500

31

“Жаңы-  жол” а/ө таштанды төгүлүүчү жайдын ижара акысын төлөөгө

2215

840

 

Баардыгы

 

6784,4

 

Токтогул суу канал ишканасына

   

32

Экскваторго ковша сатып алууга (субсидия)

2511

100,0

33

Суу башатын куралдуу кайтарууга 12 айга (субсидия)

2511

420,0

 

Баардыгы

 

520,0

 

Кошумча тизме реестри боюнча

 

 

34

Муниципалдык кызмат көрсөтүү реестрине кирген кызматтарга

 2721

605,5

35

Афган согушунун ардагерлерине

 2721

62,0

36

7-апрель Элдик революция күнүнө карата

 2721

20,2

37

Чернобыль апаатынын катышуучуларына

 2721

44,0

38

3-декабрь майыптар күнунө

2721

50,0

39

1-декабрь ВИЧ СПИД  менен жабыркагандарга

2721

17,0

40

Токталиев Социалга ВТЭКтин чечими менен

2721

2,4

41

Баткен коогалаңы катышуучуларына мат.жардам

2721

40,0

42

Коомдук уюмдарга Карыялар кеңеши,соту аялдар кеңеши)

 2721

30,0

43

“Ак-Бакай” апалар тобуна

2721

30,0

 

Баардыгы

 

901,1

 

Токтогул шаардык кеңеши

 

 

44

Сайттын абоненттик төлөмүнө

2215

4,8

45

Канц.хоз товарларга

2222

34,0

46

Стендди жаңылоого

2215

10,0

47

Кофе брейк

2215

58,0

48

Ноутбук сатып алууга

3112

40,0

 

Баардыгы

 

146,8

 

Мектептерге

 

 

49

Мектептерге (сан-эпид көзөмөл талабы боюнча санитардык абалды жакшыртууга)

2215

50,0

50

Токтогул атындагы орто мектебине канц,чарбалык товарларга

2222

164,0

51

Токтогул атындагы орто мектебине интернетке туташтырууга

 2215

81,0

52

Т.Ормонбеков  мектеп-лицейинин оңдоп түзөө иштерине

 2221

56,7

53

Т.Ормонбеков мектеп лицейине чарбалык чыгымдарга

 2222

61,4

54

Т.Ормонбеков  мектеп-лицейинин интернетке туташтырууга чыгымдар

 2215

39,7

55

№5 Турдумамбетов атындагы мектептин кезектеги ремонтуна

2221

65,4

56

№5 Турдумамбетов атындагы мектепке канц,чарбалык товарларга

2222

61,8

57

№5 Турдумамбетов атындагы мектебин интернетке туташтырууга

2215

71,0

58

№5 Турдумамбетов атындагы мектептин компьютердик техникаларын тейлөөгө

2215

13,0

59

№5 Турдумамбетов атындагы мектептин кезектеги оңдоп-түзөөгө (кредитордук карыз ИП Мамбетов аркылуу)

2221

9,1

60

№ 2 Боконбаев атындагы мектебине канцелляриялык,чарбалык товарларга

 2222

140,0

61

№ 2 Боконбаев атындагы мектебин интернетке туташтырууга

 2215

101,8

62

№ 2 Боконбаев атындагы мектебине кезектеги оңдоп –түзөө иштерине

2221

34,4

63

№ 2 Боконбаев атындагы мектебине баннер, жабдууларга

2222

160

64

№ 2 Боконбаев атындагы мектебине тех.шарт үчун

2215

5,5

65

Ормонбеков мектеп лицейине, Токтогул атындагы мектепке АСКУЭ эл.счетчик алууга

3112

38,0

 

Баардыгы

 

1152,8

 

Балдар бакчаларына

 

 

66

 Балдар бакчасына тамак-аш чыгымына

 2218

1200

67

Балдар бакчаларында санитардык абалды жакшыртууга

 2215

50,0

68

№1 "Достук" б/б кезектеги оңдоп –түзөө иштерине

 2221

105,4

69

“Достук” балдар бакчасынын интернетин туташтырууга

2215

58,60

70

№1 "Достук" б/б эшик алдын бетон аралашмасы, сетка мак менен тегиздөө /асфальттоо/брусчаткалоого

3112

300,0

71

№2 “Арча-Бешик”б/б оңдоп –түзөө иштерине

 2221

43,2

72

№2 “Арча-Бешик” б/б жабдууларды алууга (жууркан,шейшептер )

 3112

200,0

73

№2 “Арча-Бешик” б/б жашылдандырууга

 3112

15,8

74

№3 “Наристе”б/б кезектеги ремонтуна

 2221

78,5

75

№3 “Наристе”б/б жабдууларды алууга (килемдер)

 3112

75,8

76

№13 “Байчечекей” б/б кезектеги ремонтуна

 2221

120,0

77

№ 13 “Байчечекей”б/б жабдууларды алууга

3112

94,0

78

  № 13 “Байчечекей”б/б  эшик алдын бетон аралашмасы, сетка мак менен тегиздөө /асфальттого/брусчаткалоого

3112

300,0

79

№ 13 “Байчечекей” б/б  эл.счетчик АСКУЕ алууга 

3112

19,0

80

№11 “Күн-Нуру” б/б кезектеги ремонтуна

2221

68,2

81

№ 11 “Күн-Нуру”б/б жабдууларды алууга

3112

160,0

82

Балдар бакчаларына (“Байчечекей”, “Күн Нуру” б/б)  тех.шарт үчүн

2215

11,0

 

Баардыгы

 

2899,5

 

Балдар жана жаш өспүрүмдөр спорт мектебине, футбол клубуна

 

 

83

ДЮСШ  сапар чыгымдарына

2211

250,0

84

ДЮСШ Күрөш боюнча мэрдин кубогун өткөрүүгө

 2215

50,0

85

ДЮСШ оңдоп түзөө иштерине

2221

30,3

86

ДЮСШ  чарбалык чыгымдарына

2222

43,7

87

ДЮСШ инвентарларды сатып алууга

3112

95,0

 

Бардыгы

 

469,0

88

Токтогул футбол клубунун сапар чыгымдарына

2211

242,0

 

Балдар чыгармачылык үйүнө

 

 

89

Кезектеги   оңдоп түзөө иштерине

2221

30,0

90

Чарбалык чыгымдарына

2222

30,0

 

Баардыгы

 

60,0

 

Курулуштар

 

 

91

Коргол көчөсүндөгү 75 орундуу б/бакчасынын курулушуна

3111

8500,0

92

Шаардын аймагындагы балдар ойноочу аянтчаларды оңдоп –түзөөдөн өткөрүү

 2221

100,0

93

Даңканай участогуна АСАФА уюму тараптан скважинадан   тартылган сууга  трансформаторду орнотуу үчүн  чыгымдарга (расчет тиркелет)

3112

198,7

94

А.Суеркулов көчөсү №32 үйүнүн тушунан 195 м узундукта бийиктиги 1,6 м тосмо жүргүзүү (смета тиркелет) 

3111

731,1

95

Бөкөнбаев көчөсүндөгү Шакир көчөсүнөн  Бишкек-Ош трассасына  чейин чыгыш тарабына узундугу 285 м туурасы 2 м тротуар куруу

3111

2595,9

96

Суеркулов менен Медеров көчөсү, М.Ашыров менен Шарипов көчөсүнө 4 тараптуу светафор орнотуу 1 жерине 420,0 м.с     

3111

840,0

97

Шаардын Топ база  жана Таласбай кичирайонуна 2 даана аялдама курууга

3111

500,0

98

Стадиондогу чуркоочу жолун жалпы узундугу 400 м туурасы 8 м көрүүчү жагын  тосмосу  менен жалпы сметалык баасы  3147,8 м.с     -25%  өздүк салым

3111

786,9

99

Токтогул шаарындагы  Азимкан көчөсүн асфальттоо иштерине

3111

3949,2

 

Бардыгы

 

18201,8

 

Жалпы

 

45286,7

 

 

Токтогул шаардык

 кеңешини н төрагасы:                                                    М.Н.Жусупахунов

                           Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын  08-февралы  № 07                             Токтогул  шаары

Түрткү берүүчү гранттын эсебинен ишке ашырылуучу долбоорго өздүк салым үчүн акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарына ылайык, 2022-жылы Токтогул шаарында түрткү берүүчү гранттын  эсебинен долбоорду ишке ашыруу аракеттери  боюнча шаар мэри Б.Болгонбековдун 31.01.2022-жылдагы № 01-34/46 сунушу “Экономика,бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссиясынын жыйналышында каралып, чечим кабыл алынган.

Жыйынтыгында туруктуу комиссиянын чечимин жана башка сунуштарды угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги  XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жогоруда аталган туруктуу комиссиянын чечими жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин
 2. Түрткү берүүчу гранттын эсебинен, А.Козубеков атындагы паркта жайгашкан  стадиондогу футбол аянтчасынын айланасындагы жолду (чуркоочу жолду)   асфальттоо   боюнча долбоорду  ишке ашырууга байланыштуу төмөндөгүлөр эске алынсын:
 • долбоордун жалпы наркы 3 147 814 сом;
 • анын ичинен, жергиликтүү бюджеттин эсебинен, өздүк салым катары (долбоордун наркынын 25 %) бөлүнүп берилген каражат 786 900 сом;
 1. Аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн тиешелүү иштер жүргүзүлсүн.
 2. Токтомду  аткаруу жоопкерчилиги Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков) жана  ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.

 

 1. Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияга тапшырылсын (К.Дербишев).
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

7. Токтомду  мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, мамлекеттик реестрге киргизүү  жооптуу катчыга (С.Наралиева) милдеттендирилсин.

8.  Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                     М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXXIII сессиясы

 

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

2022-жылдын  08-февралы  № 08                             Токтогул  шаары

25.10.2021-жылдагы № 25 токтомго өзгөртүү жана толуктоо

 киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз  Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарына ылайык, Токтогул шаардык кеңешинин 25.10.2021-жылдагы № 25 токтомго өзгөртүү жана толуктоо  киргизүү боюнча депутаттардын  сунуш-пикирлерин угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги XXXXIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Токтогул шаардык кеңешинин 25.10.2021-жылдагы № 25 токтомдун 2 пунктуна  төмөндөгүдөй өзгөртүү жана толуктоо  киргизилгендиги эске алынсын.

 

 1. СДПК саясий партиясынын депутаты  Тууганбаев Байызбек Болотбекович өз арызынын негизинде депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткондугу эске алынсын.

 

 1. Кийинки келген депутат Аблесов Мирлан Амантурович  Токтогул шаардык кенешинин “Билим берүү, медицина, маданият, калктын социалдык абалы, даректүү жардам, коомдук уюмдар,  жумушсуздук, санитардык абал боюнча” туруктуу комиссиясынын курамына кошулсун.

 

 1. Тиешелүү туруктуу комиссиянын иш планына ылайык иш алып баруу жагы жогоруда аталган депутатка (М.А.Аблесов) милдеттендирилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.  

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде  кабыл алынды.

 

7.  Токтомду  мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, мамлекеттик реестрге киргизүү боюнча тиешелүү иштерди аткаруу жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.

 

 1.   Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

 

 Төрага:                                             М.Н.Жусупахунов