ЖАРЫЯ

Токтогул районунун Токтогул шаардык кенешинин административдик  муниципалдык  кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн  ачык конкурс жарыялайт

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

Жооптуу катчы:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансы-экономикалык, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, педагогикалык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика багыттарында)

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамы
 • Кыргыз РеспубликасынынКызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзамы
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 03.03.2020-жылдагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө» токтому;

Билгичтиги:

 • кызматтык милдетин аткаруу үчун зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн көйгөйлөрүн  талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;
 • алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

  -   чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:

 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
 • маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
 • натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна квалификациялык талаптар:

Башкы адис:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансы-экономикалык, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, педагогикалык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика багыттарында).

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамы
 • Кыргыз Республикасынын  “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 03.03.2020-жылдагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
 •  Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
 • Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамы;

Билгичтиги:

 • кызматтык милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 • кызматтык милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана   практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

 -    эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

 Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна квалификациялык талаптар:

Жетектөөчү адис:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим (финансы-экономикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, педагогикалык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика багыттары боюнча);

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- Төмөнкүлөрдү билүү:

 

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламенттөөчү мыйзамдарды:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 03.03.2020-жылдагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамы;

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

 -     командада иштөө;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Керектелүүчү  документтер:

 • комиссиянын төрагасынын атына жазылган арыз;
 • дипломдун көчүрмөсү (нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан/акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн)
 • автобиография;
 • резюме;
 • өздүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү  (паспорт);

Документтер жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

Токтогул шаары, Черноткач көчөсү № 5, Токтогул шаардык кеңеши, 1-кабат.

Байланыш тел. 03747 5 04 51,  0773 (705) 80 29 46

Жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келген талапкерлерге конкурс өткөрүү убактысы менен орду жана башка маалыматтар кошумча билдирилет. 

 

Жооптуу катчы:                                                                  С.К.Наралиева