Токтогул поселкалык Кеңешинин XXVI-чакырылышынын
                                                       I уюштуруу сессиясынын


                                                              ТОКТОМУ № 02


Токтогул шаарчасы 2- апрель 2010 жыл
Токтогул поселкалык Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын протоколун бекитүү.
 

КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” 15.07.2011- жылдагы № 101 мыйзамын негизинде, Токтогул поселкалык Кеңешинин XXVI-чакырылышынын I уюштуруу сессиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токтогул поселкалык Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын № 2 протоколу бекитилсин.

2. Токтогул поселкалык Кеңешинин төрагасына Асылбеков Алман шайлансын.

3. Токтогул поселкалык Кеңешинин төрагасы Асылбеков Алмандын сунушу менен Токтогул поселкалык Кеңешинин төрагасынын орун басары болуп Дербишев Кубанычбек шайлансын.

4. Бул токтом Токтогул шаарынын www.toktogul.kg сайтына (Мэрия жана Кеңеш бети) жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Токтогул поселкалык
Кеңешинин төрагасы: А. Асылбеков