Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги XIV  сессиясынын

ТОКТОМУ № 65

 

2016-жылдын  01- марты                                            Токтогул  шаары

        

Токтогул шаардык кеңешинин 2016-жылга иш планын бекитүү боюнча

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык С.Наралиеванын маалыматын угуп, депутаттардынын сунуш, пикирлерин эске алып жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги XIV сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаардык кеңешинин иш планы жалпысынан жактырылып, бекитилсин (тиркелет).

 

 1. Бекитилген иш план боюнча иш алып баруу  жоопкерчилиги Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарына жана аппарат кызматкерлерине жүктөлсүн.

 

 1. Токтомдун жалпы аткарылышын көзөмөлдөө жагы Токтогул шаардык кеңешинин жооптуу катчысы С.Наралиевага тапшырылсын.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

 Токтогул шаардык 

кеңешинин  төрагасы:                    К.Дербишев

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                         

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

                       

 

                                                                                                                                                                                                                                           Токтогул шаардык кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV  сессиясынын  01.03.2016-жылдагы    № 65  токтому менен бекитилди

 

                                                                                                                                             “___”  _____________ 2016-жыл

Токтогул  шаардык кеңешинин 2016-жылга

ИШ ПЛАНЫ

Шаардык кеңештин сессиясы, туруктуу комиссия

нын жыйналы

шы 

 

 

Сессияларды жана ТК жыйналыш

тарын өткөрүү мөөнөтөрү

Аткарыла турган иштердин мазмуну

Аткаруучу, аткаруу органынын жооптуу кызматкери

Карала турган маселе, аткарыла турган иштер боюнча шаардык кеңештин жооптуу туруктуу комиссиясы

Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга  катышуу ыкмалары

Жыйынтык

I квартал

1

2015-жыл ичинде аткарылган иштердин  жыйынтыгы боюнча шаардын мэринин отчетун угуу, бюджеттин аткарылышына талдоо жүргүзүү.

1)

Туруктуу комиссиялардын жыйналышы (биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

Январь -февраль

 

Тиешелүү туруктуу комиссиянын (же туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы) шаардын мэринин  отчетун структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин катышуусунда алдын ала угуу;

 

Шаардын мэри (же вице-мэр), ФЭБ башчысы жана тиешелүү  кызматкерлер, мэриянын алдындагы структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык  туруктуу комиссиялар бирдиктүү чечимин даярдайт

 

Бул маселе боюнча жергиликтүү тургундардын коомдук угууларга, жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссиянын корутундусун кабыл алат жана сессияда кароо үчүн күн тартибинде каралуучу маселеге киргизет. 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

Январь-февраль

 

 

 

 • 2015-жыл ичинде бюджеттин аткарылышы боюнча, аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча аткарылган иштер боюнча шаардын мэринин  отчетун угуу;
 • туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык туруктуу комиссиялар

 

Жергиликтүү тургундардын, жамааттын мүчөлөрүнүн, башка кызыкдар болгон жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Шаардын мэринин 2015-жылдагы аткарылган иштери боюнча отчетун кабыл алат. Токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

2

2016-жылга жергиликтүү бюджеттин (киреше жана чыгаша бөлүктөрүн эске алуу менен) долбоорун талкуулоо.  Бюджет боюнча коомдук угуулардагы сунуштарды, бюджетке тиешелүү башка кайрылууларды кароо. Аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы (же биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

 

 

 

 

Шаардык мэриянын финансы-экономикалык бөлүмүнүн мамлекеттик салык кызматынан жана башка юридикалык жактардан маалымат алуу менен бирге 2015-жылга карата жергиликтүү бюджеттин жалпы түзүлүшүнүн (киреше жаны чыгаша бөлүктөрү)  долбоорун иштеп чыгып, туруктуу комиссиянын жыйналышына сунуштоосу, аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүүнү сунуштоосу; 

Туруктуу комиссия ФЭБ башчысынын жогорудагы сунуштарын угуусу, бюджет боюнча коомдук угуулардын, демилгелүү топтордун активдүү катышуучуларынын жана башка кызыктар тараптардын сунуштарын угуусу. Бюджеттин түзүлүшүнүн долбоору  боюнча сунуштарын киргизүү. Корутунду даярдоо.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист, статист.

“Экономика, бюджет, финансы, рыноктук инфраструктура, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссия-  М..А.Солтоева (же бардык туруктууу комиссиялар)

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  2015-жылга бюджеттин түзүлүшү боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

 

 

 

Туруктуу комиссиянын сунуштаган бюджеттин долбоору боюнча чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

Январь

февраль

 

Жeргиликтүү бюджеттин түзүлүшүнүн долбоорун угуу, аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмун карап, бекитүү:

- туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (же ФЭБ башчысы)

- мэриянын алдындагы тишелүү ишкана жетекчилери;

- демилгелүү топтор, коомдук уюмдар, коомдук угуулардын активдүү катышуучулары, башка кызыктар тараптар;  

Жогорудагылардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен өз сунуштарын киргизүү.

Жыйынтыгында бюджеттин долбоорун бекитүү же кайрадан иштеп чыгуу үчүн кайтарып берүү.

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы.

“Экономика, бюджет, финансы, рыноктук инфраструктура, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссия-  М..А.Солтоева  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  2015-жылга бюджеттин түзүлүшүн бекитүү боюнча шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу;  

 

 

 

Туруктуу комиссия тарабынан сунушталган бюджеттин долбоору боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт.

3

2016-2018-жылдарга Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо 

боюнча жаңыланган программасын кароо, бекитүү

 

1)

Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

2015-жылдагы аткарылган иштердин жыйынтыгына анализ жүргүзүү менен Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2016-2018 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнчажаңыланган  программасын талкуулоо;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист, статист жана башка адистер 

 

Бардык туруктуу комиссиялар тарабынан каралат

 

 

Жергиликтүү тургундардын коомдук угууларга, жыйналыштарга катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиялар чечимин даярдайт, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Жооптуу туруктуу комиссиянын чечимин эске алуу менен Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2016-2018 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасын кароо жана бекитүү, бирдиктүү иш алып баруу;

Шаардын мэри

Бардык туруктуу комиссиялар.

Жергиликтүү тургундардын шаардык  кеңештин сессияларына катышуусу

2016-2017 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча программасын бекитет, токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

4.

 

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, коомдук жайларды жашылдандыруу иштерин жүргүзүү, суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштеринин  жүрүшү

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

март

 

 

 

 

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча  муниципалдык менчиктеги “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын, “Эс алуу парк” жетекчисинин, ветеринардык адистин маалымат, сунуштарын угуу;

Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу жана аларды аткаруу үчүн физикалык жана юридикалык жактар үчүн жаңыланган тарифтер боюнча сунуштрды кароо;

“Таза шаар” акциясын уюштуруу;

Шаардын мэри, аталган маселе боюнча жооптуу кызматкерлер 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга  катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссиянын   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

март

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча  муниципалдык менчиктеги “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын, “Эс алуу парк” жетекчисинин, ветеринардык адистин маалымат, сунуштарынын негизинде даярдалган тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасынын корутундусун  угуу;

Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруубоюнча сунуштарды эске алып физикалык жана юридикалык жактар үчүн жаңыланган тарифтерди кароо,  бектиүү;

“Таза шаар” акциясын өткөрүү мөөнөтүн белгилөө;

 

 

Шаардын мэри, аталган маселе боюнча жооптуу кызматкерлер 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына   катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом  кабыл алат жана ММК жарыялайт.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ар кандай маселелер

II квартал

 

1.

Коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдүн  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча материалдарды сессияга даярдоосу.

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн, ЖКК бөлүмүнүн  өкүлдөрүнүн  коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча 2015-жыл ичинде жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Мектеп директорлорунун мектеп жашындагы балдардын эмгегин мыйзамсыз пайдалануу, алардын  арасында рэкетчилик, ар кандай тартип бузуулардын алдын алуу боюнча жүргүзулүп жаткан иш чаралар жөнүндө маалыматын угуу;

Ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча калкты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасына сунуштарды киргизүү.

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте кылмыштуулуктун алдын алуу, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

ИИБнүн жетекчиси (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлдөрү),

Кварт.комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

 

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча проект, программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу. Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

.

Туруктуу комиссиялар   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын төмөндө аталган маселе боюнча корутундусун     угуу;

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн, ЖКК бөлүмүнүн  өкүлдөрүнүн  коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча 2015-жыл ичинде жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Мектеп директорлорунун мектеп жашындагы балдардын эмгегин мыйзамсыз пайдалануу, алардын  арасында рэкетчилик, ар кандай тартип бузуулардын алдын алуу боюнча жүргүзулүп жаткан иш чаралар жөнүндө маалыматын угуу;

Ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча калкты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасына сунуштарды киргизүү.

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте кылмыштуулуктун алдын алуу, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

ИИБнүн жетекчиси (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлү),

Кварт.комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

 

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу;  

 

Аталган маселе боюнча шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

2.

Калк арасында  сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу, дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн керектүү шарттарды камсыз кылуу боюнча иштердин жүрүшү, жаштар комитетинин иштери жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

-Эс алуу паркынын жетекчиси

Муниципалдык менчиктеги жаш-өспүрүмдөр спорт мектебинин материалдык базасын чыңдоо, материалдык колдоо көрсөтүү маселелерин кароо;

Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо жана бекитүү, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

1)

Шаардык кенештин сессияс

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

-Эс алуу паркынын жетекчиси

Муниципалдык менчиктеги жаш-өспүрүмдөр спорт мектебинин материалдык базасын чыңдоо, материалдык колдоо көрсөтүү маселелерин кароо;

Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо жана бекитүү, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

3.

Калкты  азык түлүк, кийим-кече менен камсыз кылуучу жайларда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында  санитардык нормалардын сакталышы боюнча маселелер. Базарлардын (кийим-кече саткан базар,  жашылча-жемиш базары, мал базары) айланасын ирээтке келтирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшү.

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

Март апрель

Шаардын тургундарын азык-түлүк, кийим кече менен камсыз кылууда менчигине карабастан соода түйүңдөрүндө кафе-ресторандарда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча:

-орулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу.

Аталган маселе боюнча арыз, каттарга жооп берүү үчүн тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен аларды жеринде барып кыдырып кароо;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди киргизүү.

 

Шаардын мэри (вице-мэри)

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

 

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоого өздөрүнүн тикелей катышуусу.

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия өзүнүн корутундусун сессияга сунуштоо үчүн даярдайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Шаардын тургундарын азык-түлүк, кийим кече менен камсыз кылууда менчигине карабастан соода түйүңдөрүндө кафе-ресторандарда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча туруктуу комиссиянын маалыматын угуу:

-орулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди киргизүү.

 

Шаардын мэри (вице-мэри), жер адиси, соц.адис

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоо маселеси боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу.

Каралган маселе боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт

4.

Социалдык маселелер: аз камсыз болгон үй бүлөлөргө,  I, II,  III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар-көрөрү жок   улгайган тургундарга  камкордук көрүү,  жумушсуз статусун алган тургундар боюнча жүргүзүлгөн  иштер, калкты медициналык жактан тейлөө  иштеринин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча - социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

 

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча мэрдин маалымат – билдирүүсүн угуу; социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

 

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

5.

Депутаттардын шайлоочулардын жана алар шайланган саясий партиялардын алдындагы отчету

1

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь

Туруктуу комиссиялардын аткарган иштери боюнча маалыматтарын угуу;

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Депутаттардын шайлоочулардын алдында отчет берүүсү боюнча графигин кароо жана бекитүү;

Бекитилген графикке ылайык депуттаттын отчет берүүсү үчүн атайын жай бөлүп, керектүү шарттарды түзүп берүү боюнча шаардын мэрине тапшырма берүү;

Депутаттардын отчет берүүсү боюнча атайын чогулуш өткөрүлүүчү жай, убакыт-сааты менен шайлоочуларды кабарлоону уюштуруу; 

Депутаттардын отчет даярдоосуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Жылдын жыйынтыгы боюнча жогорку активдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн туруктуу комиссияны, депутатты сыйлоо баракчалары менен сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу;

 

 

Шаардын мэри, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Бардык туруктуу комиссиялардын төрагалары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын отчет берүүсүнө катышуусу

Шаардык кеңештин сессиясы токтом  кабыл алат, ММК жарыялайт.

III квартал

1.

Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалга иликтөө жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды, гранттарды тартуу боюнча иштердин жүрүшү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилеринин шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө маалыматын угуу; 

Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтеп, анализ  жүргүзүп, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуунун жүрүшү жөнүндө:

-      шаардын мэринин

-     ФЭБ башчысынын

- экономист- статисттин маалыматтарын  угуу;

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист-статист,

 өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

“Экономика, бюджет, финансы, рыноктук инфраструктура, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссия-  М..А.Солтоева  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын, өкмөтттүк эмес уюмдардын, демилгелүү топтордун ишмердүүлүгүнө, коомдук угууларга, жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, шаардын мэринин, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилеринин шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн  эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө маалыматтарын угуп, талкуулоо; Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтөө, анализ  жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу.

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист-статист

“Экономика, бюджет, финансы, рыноктук инфраструктура, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссия-  М..А.Солтоева  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2.

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилер: мектептердин, балдар бакчаларынын, балдар чыгармачылык үйүнүн, спорт мектебинин жана ФАПтын жаңы окуу жылына карата даярдыктары, ремонттоонун абалы, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди кароо

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Июль, август

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилердин жаңы окуу жылына  карата даярдыктары, ремонттоонун абалы, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди жеринде кароо үчүн атайын түзүлгөн комиссиянын ( вице-мэр, мэриянын материалдык бухгалтери, туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору) иш алып барусу.

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссиянын корутундусу;

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

“Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

 

Ата-эне комитеттеринин мүчөлөрүнүн комиссиянын ишине катышуусу

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча сунуштарды эске алуу менен туруктуу комиссиянын  корутундусун угуу, соц.объектилердин жетекчилеринин билдирүүлөрүн угуу;

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

“Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

 

 

 

Ата-энелер комитетинин мүчөлөрүнүн сессияга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун жана соц.объектилердин жетекчилеринин өтүнүчтөрүн эске алуу менен бюджетке оңдоп, түзөөлөрдү киргизүү боюнча токтомго киргизет, ММК жарыялайт

3.

Ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы,

көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча аткарылып жаткан иштер 

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын, “Суу канал” ишканасынын жетекчисинин маалыматын алдын ала угуусу;

 •  аталган маселелер боюнча арыз-каттарды кароо;
 • маселени чечүү үчүн жеринде кыдырып көрүп келүү;
 • аймактык монополияга каршы агенттиги  менен макулдашылган тартипте ичүүчү сууга, канализацияга төлөнүүчү тарифтерди кароо;
 • жергиликтүү бюджеттен суу түтүктөрүн оңдоп-түзөө үчүн акча-каражатын кароо;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

“Жер, жер реформасы, суниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга  катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссиянын чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча туруктуу комиссиянын чечимин угуу, бул маселелер боюнча арыз-каттардын канааттандырылышы боюнча маалымат угуу, шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын, “Суу канал” ишканасынын жетекчилеринин маалыматтарын  угуу;

 • аймактык монополияга каршы агенттиги  менен макулдашылган тартипте ичүүчү сууга, канализацияга төлөнүүчү тарифтерди кароо;
 • жергиликтүү бюджеттен суу түтүктөрүн оңдоп-түзөө үчүн акча-каражатын кароо;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

“Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына   катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү  иштери боюнча

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 август сентябрь

Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, жашоочулардын бош убакытты өткөрүүсү үчүн керектүү шарттарды түзүү:

Жашоочулардын арасында, мекемелер арасында, мектеп окуучулар арасында ар кандай конкурс, сынактарды өткөрүү боюнча,  Эс алуу багында, борбордук аянтта, жаштар аллеясында бош убакытты өткөрүү үчүн алардын абалын жакшыртуу боюнча мэрдин маалыматын угуу;

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу, уюштуруу иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кароо боюнча мэрдин сунушун кароо;

 

Шаардын мэри (вице-мэр), соц.адис

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын, мекеме жетекчилеринин, мектеп окуучуларынын катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

август сентябрь

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Мэрдин сунушу бюонча жеңүүчүлөрдү сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу, уюштуруу иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кароо;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

Жергиликтүү тургундардын, мекеме жетекчилеринин, мектеп окуучуларынын катышуусу

Сессияда талкуулап, чечим чыгарат

5.

Ар кандай маселелер

IV квартал

1

Жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу, ПДП боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Жер участокторуна укуктарды берүү, ПДП боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча шаардын мэринин маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын, жер участогуна укутарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

 

 

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

“Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

Жарандардын туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Аталган комиссиялардын төрагаларынын билдирүүлөрүнүн негизинде туруктуу комиссия чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

Жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

 

 

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

“Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

Жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссиянын чечиминин негизинде, сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2.

 

Муниципалдык менчикти башкаруу, ага ээлик кылуунун тартиби  боюнча маселелер

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча  шаардын мэринин, “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын,  “Суу канал” ишканасынын, “Эс алуу паркынын” жетекчилеринин маалыматын алдын ала угуу ;

 Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги ишканалардын же муниципалдык менчикти колдонуучу, юридикалык жана физикалык жактардын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча  тарифтерин алдын ала карап чыгуу;

Муниципалдык менчиктеги объектилердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

 

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

“Жер, жер реформасы, суниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга  катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиянын чечим кабыл алуусу

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 

 

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча туруктуу комиссиянын төрагасынын, шаардын мэринин (же вице-мэринин), “Ыңгыйлуу шарт түзүү” комбинатынын,  “Суу канал” ишканасынын, “Эс алуу паркынын” жетекчилеринин маалыматтарын  угуу ;

 Туруктуу комиссиянын чечими боюнча:

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды талдоо;

Муниципалдык менчиктеги ишканалардын же муниципалдык менчикти колдонуучу, юридикалык жана физикалык жактардын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча  тарифтерди талкуулоо;

Муниципалдык менчиктеги объектилердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

 

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

“Жер, жер реформасы, суниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” турктуу комиссиясы- А.Орозов

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга, шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу

Макулдашылган негизде шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

3.

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдар, дин уюмдары менен жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча

1)

Туруктуу комисиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имиы

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы –

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имамы

“Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция, этикасы, калктын социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясы – А.Орозов

 

“Билим берүү, медицина, маданият, спорт, жаштар саясаты, экология, санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссия- М.Ондошева

 

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде жана башка сунуш пикирлерди эске алуу менен шаардык кеңештин токтомун кабыл алат

4.

Шаардык кеңешинин 2017-жылга карата иш планын иштеп чыгуу жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо

 

 

 

 

 

2016-жылга иш пландын долбоорун талкуулоо, Туруктуу комиссиялар менен биргелешкен жыйналыш өткөрүү;

Шаардык кеңештин аппараты, туруктуу комиссиялар

Бардык  туруктуу комиссиялар

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы:                                        С.Наралиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги XIV  сессиясынын

ТОКТОМУ № 66

 

2016-жылдын  01- марты                                                            Токтогул  шаары

                                                        

Токтогул шаарын  2016-2018-жылдарга  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасын бекитүү боюнча

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевдин  маалыматын,   Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, макетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн  депутаттардын сунуш,  ой-пикирлерин угуп жана талкуулап Токтогул    шаардык кеңешенин XXVII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарын 2016-2018-жылдарга социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы  жактырылсын жана тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).

 

 1. Программада каралган иш-чараларды өз убагында,  сапаттуу аткаруу үчүн артыкчылыктуу багыттарды көздөп иш алып баруу жана программанын жарым жыл ичинде жана жылдын жыйынтыгында аткарылышы боюнча Токтогул шаарынын коомчулугуна жана Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарына отчет берип туруу Токтогул шаарынын мэриясына (М.Калмурзаев) милдеттендирилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин  туруктуу комиссияларына (М.Солтоева, М.Ондошева, М.Исаков, А.Орозов) тапшырылсын.

 

 1. Бул токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg  сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                                К.Дербишев

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                         

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

Токтогул шаардык мэриясынын 2016-2018-жылдарга өнүгүү программасы.

 

Иш чаранын аталышы

 

Керектелуучу фикаксылык каражат(млн. сом)

Каражат булагы

Аткаруу мөөнөтү

Кутуулучу натыйжа

Жооптуу аткаруучулар

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

2016-ж

2017-ж

2018-ж

 

 

 

 

Билим берүү

 • 1.
 • Токтогул атындагы орто мектебин капиталдык ремонттон өткөрүү.
 • 18,0
 • Республикалык бюджет

 

 • 18,0

 

 • Окуучуларга шарт түзүү
 • Мэрия

 

 • 2.
 • Балдар чыгармачылык үйүнүн капиталдык курулушу.

 

 • Т.Сманбеков аркылуу (спонсор)

 

 

 

 • Жеткинчектердин чыгармачылыгын оркундотууго жакшы шарт тузулот.
 • Мэрия

 

 • о
 • «Байчечекей» балдар- бакчасынын айланасын корол00.
 • 2,1
 • Стим. грант
 • 2,1

 

 

 • Бала-бакчанын ишин жакшыртуу,балдар учун шарттарды жакшыртуу.
 • Мэрия

 

 • 4.
 • Мэриянын муниципалдык менчигиндеги социалдык обьектилерди эл.энер гиясын уномдуу пайдалануучу жылытуу системасына откоруу.
 • 3,0$
 • Буткул
 • дуйнолук банк
 • (Всемирный
 • банк).

 

 • 1.5$
 • 1.5$
 • Соц.обьектилердин абалын жакшыртуу.
 • Мэрия

 

 • 5.
 • Шаардын 1-кичи району- на бала-бакча куруу боюнча проектисин иштеп чыгуу.
 • 0,2
 • Жергиликтуу бюджет
 • 0,2

 

 

 • Шаардын калкынын бала- бакчага болгон муктаждыгын чечуу.
 • Мэрия

 

 • 6.
 • Шаардын 1-кичи району- на бала-бакча куруу
 • 10,0
 • Республикалык жана жергилик -туу бюджет

 

 • 5,0
 • 5,0
 • Шаардын калкынын бала- бакчага болгон муктаждыгын чечуу.
 • Мэрия

 

7.

Таласбай кичи районуна балдар-бакчасын куруу

10,0

Республикалык жана жергилик -туу бюджет

 

5,0

5,0

Кичи райондун калкынын бала-бакчага болгон муктаждыгын чечуу.

Мэрия

 

8.

Таласбай кичи районуна мектеп куруу

10,0

Республикалык жана жергилик -туу бюджет

 

5,0

5,0

Кичи райондун калкынын мектепке болгон муктаждыгын чечуу.

Мэрия

 

 

Жыйынтык:

50,3

 

2,3

33,0

15,0

 

 

 

Коммуналдык чарба.

15.

Кыргызстан кечесунде жаштар аллеясынын курулушун Ашыров квчесуне чейин улантуу 350метр

2,2

Жергиликтуу бюджет

 

2,2

 

Жее жургунчулордун коопсуздугун камсыздоо,эс алууга шарт тузуу.

Мэрия

 

16.

Кочелорду,парк,скверле рди жашылдандыруу, гулдерду тигуу

0,1

Жергиликтуу бюджет

0,1

 

 

Шаарчаны корктондуруу.

Мэрия.

 

17.

Таштанды чыгаруу

0,7

Жергиликтуу бюджет

0,7

 

 

Шаарчанын тазалыгын жакшыртуу.

Мэрия.

 

18.

Жеке турак жай куруу

50.0

бзунун каражаты

20.0

20.0

10.0

Шаарчанын калкын турак жай м-н камсыз кылуу.

Жашоочулар.

 

19.

Ош-Бишкек жолуна

прожекторлорду

орнотуу.Зкм

1,7

Жергиликтуу бюджет Атайын эсеп

1,7

 

 

кечену жарык менен камсыз кылуу.

Мэрия.

 

20.

Шаардык мэриянын имаратын ремонттон еткеруу.

1.0

Жергиликтуу бюджет

1.0

 

 

Имаратты заманбап корунушке келтируу, ондоо

Мэрия

 

21.

"Тазалык" ишканасына жалбырак тазалоочу аппарат алуу

0.5

Жергиликтуу бюджет

 

0,5

 

Таштандыларды зыянсыздандыруу, таштанды тегуучу жайды тосуу.

Мэрия

 

22.

Шаардык мэрияга караштуу «Тазалык» ишканасына спец. Техникаларды алуу(суу чачуучу)

3,0

Жергиликтуу бюджет

 

3,0

 

«Тазалык" ишканасынын ишин жакшыртуу.

Мэрия

 

23.

Шаардын Ош-бишкек трасс-гы То кто гул жазууларын тунку жарыктандыруу

0,2

Жергиликтуу бюджет

0,2

 

 

Шаардын

инфраструктурасын жакшыртуу

Мэрия

 

24.

Таштанды таштоочу жай куруу, долбоордун негизинде

 

1,5

Айлана

чейрену коргоо жана токой чарбасы Агенттиги

1.5

 

 

Экологияны коргоо тазалыкты камсыз кылуу

Мэрия

 

25.

Ак-Жон участкасына эл.линияларын тартуу, трансформатор орнотуу

1,4

Жергиликтуу бюджет

0,7

0,7

 

Калкты эл.энергия менен камсыз кылууну жакшыртуу.

Мэрия

 

 

Жыйынтык:

105,7

 

46,3

39,4

20,0

 

 

 

Таза суу

26.

Шаарчада « Таза-суу» программасын ишке ашыруу

405.0

Элдин каражаты ЕБРиР

100,0

105,0

200,0

Шаарчанын

жашоочуларын таза суу м-н камсыз кылуу.

Мэрия

 

27.

Таза-Суу боюнча атайын техникаларды алуу(спец. Техника).

5,0

ЕБРиР

 

5,0

 

Суу канал ишканасынын иши жакшырат

Мэрия

 

 

Жыйынтык:

410,0

 

100,0

110,0

200,0

 

 

 

Курулуш тармагы

28.

Балдар учун спорт аянтчаларын куруу: 1,7,Данканай,топ база мкр.р

0.5

Жергиликтуу бюджет

0.5

 

 

Балдар учун оюн аянтчасын куруу, эс алуусуна шарт тузуу.

Мэрия

 

29.

Данканай мкр.р ФАП ачуу

1,0

Жергиликтуу бюджет

1,0

 

 

Шаардын жашоочуларын медициналык жактан тейлоону жакшыртуу.

Мэрия

 

30.

5-кичи районго кичи футбол аянтчасын куруу

3,1

Жергиликтуу бюджет

 

3,1

 

Спорт тармагын онуктуруу

Мэрия

 

31.

«Кумбоз» каналын капиталдык ремонттон откоруу. 3,8км

1,8

Атайын эсеп. (спец фонд)

1,8

 

 

Шаардын калкын сугат суу менен камсыздоону жакшыртуу.

Мэрия

 

32.

Проект детальной планировки(ПДП)

1,2

Жергиликтуу бюджет

1,2

 

 

Шаардагы мыйзамсыз курулуштар алынып иретке келет.

Мэрия

 

33.

Спорт комплексными проектисин даярдоо.

0,2

///

0,2

 

 

Спорт тармагын енуктуруу.

Мэрия

 

34.

Опорный пункт ачуу

к

0,3

///.

0,3

 

 

Жарандардын коопсуз-гун сактоого шарт тузулет.

Мэрия

 

35.

Борбордук базардын айланасын королоо заманбап улгуде тосуу(ограждение).

0,5

 

0,5

 

 

Балдар учун шарт жакшырат.

Мэрия

 

36.

№39 Кесиптик лицейдин эски имаратын баланска еткеруп алуу боюнча иштерди жургузуу жана ишкана ачуу.

10,0

----------- //------

5,0

5,0

 

Элге кызмат корсетуу жайын ачуу.

Мэрия

 

37.

Улуу Ата-Мекендик согуштун катыигуучуларына эстелик орнотуу

1,0

----------- //-----

 

1,0

 

Согуштун

катышуучуларын эскеруу кийинки муунга тарыхта калтыруу

Мэрия

 

38.

Тарых жана Маданият жылына карата маданиятка эмгеги синген маданият кызматкер - лерине Жылдыздар аллеясын куруу, ал учун жер белуу

1.0

Проектттин негизинде, жергиликтуу бюджет

 

1,0

 

Жылдыздар аллеясын куруу.

Мэрия

 

 

Жыйынтык:

20,6

 

10,5

10,1

 

 

 

 

Жеке ншкерликти енуктуруу

39.

Токтогул кечесунде кунескананын курулуп ачылышы

1.1

Жеке ишкердин езунун каражаты

1.1

 

 

Шаардын калкы арзан жашылча менен камсыз болот

Жеке ишкер Ч. Канатов

 

40.

Эт азыгын кайра иштетуучу тушонка чыгаруучу цехтин ачылып ишке кируусу

0.7

Жеке ишкердин езунун каражаты

0.7

 

 

Шаардын жашоочулары эт продукциясы менен камсыз болот.

Жеке ишкер Д.Тотонова.

 

 

Жыйынтык:

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

 

Жалпы жыйынтык:

588,4

 

160,9

192,5

235,0

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы:                                                                       К.Дербишев

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 67

2016-жылдын 01-марты                                                                         Токтогул шаары                                                                                       

Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн 2015-жылга аткарылышы жана 2016-2017- жылга  бюджеттин

киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн түзүлүшүнүн болжолун кароо, бекитүү боюнча

 

                Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, КР бюджеттик  укуктун негизги принциптери жөнүндөгү”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндөгү” мыйзамдарына ылайык, Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевдин отчетун, ФЭБнун башчысы Н.Кулузакованын маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, макетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, башка чыгып сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 2015-жылга (атайын каражаттарды кошкондо) 36755,8 миң сом, анын ичинен атайын каражат 8582,0 миң сом, ал эми чыгаша бөлүгү жалпы 37094,4 миң сом, анын ичинен атайын каражат 8302,8 миң  сом  өлчөмүндө аткарылгандыгы 1,2 Тиркемелерге ылайык бекитилсин.

 

 1. 2016-жылга Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрү 42366,7 миң сомго 3,4,5 Тиркемелерге  ылайык бекитилсин.

            Анын ичинен төмөндөгүлөр эске алынсын:

            Атайын каражат – 8547,5 миң сом;

            Жергиликтүү салык, салыктык эмес жыйымдар – 33819,2 миң сом;

 

 1. Калктын суроо талаптары боюнча жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү,  Токтогул шаардык мэриясы тарабынан пландалган иштерди аткаруу жана арыз, кайрылууларды канаатандыруу  ушул токтомдун 2 пункту менен бекитилген  акча каражатынын эсебинен  5 Тиркемеге ылайык чыгымдалып, жумшалсын. 

 

 1. 2016-жыл үчүн Токтогул шаардык мэриясынын 1% резервдик фондунун  жалпы көлөмү 335,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

 

 1. 2016-жылдын 1-январынан баштап 2016-жылдын 31-декабрына чейин төмөндөгү кызматкерлерге, жумушчуларга  тарификациядагы эмгек акыларына ай сайын үстөк акы кошумча төлөнүп берүү каралгандыгы эске алынсын (3 Тиркеме) :
 • Токтогул шаардык мэриясынын  3 кенже тейлөө кызматкерине 2200 сомдон, 2 аппарат кызматкерине 3500 сомдон:

  2111 – 163,2 миң сом айлык акыга;

     2121 – 28,2 миң сом соц.фондго чегерүү;

                        Жалпы: 191,4 миң сом.

 

 • Токтогул шаардык кеңешинин кенже тейлөө  кызматкерлерине  2200 сомдон;   

 2111 – 52,8 миң сом айлык акыга;

     2121 – 9,1 миң сом соц.фондго чегерүү;

                 Жалпы: 61,9 миң сом

 

 • “Ынгайлуу шарт түзүү” комбинатындагы жумушчуларга 7100 сомдон,  бөлүм башчысына 2000 сомдон;

2111 – 1387,2 миң сом айлык акыга;

2121-  239,3 миң сом со фондго чегерүү;

                 Жалпы: 1626,5 миң сом

 

 •    “Эс алуу” багынын  жумушчуларына 3200 сомдон;

2111 – 268,8 миң сом айлык акыга;

2121- 46,4  миң сом фондго чегерүү;

                 Жалпы:  315,2 миң сом

 

 1. Токтогул шаардык мэриясында 2016-жылдын 1-мартына чейин келишимдин негизинде иштеген 3 кварталдык комитет башчыларына 2 айлык (январь, февраль) акылары  жана жумуштан бошотулгандыгына байланыштуу акыркы төлөмү эсептелип, төлөнүп берилсин (3 Тиркеме). 2016-жылдын 1-мартынан баштап жогоруда аталаган комитет башчылары менен келишим түзүү токтотулгандыгы эске алынсын.

2111 – 76,5 миң сом;

2121 – 13,2 миң сом

               Жалпы: 89,7 миң сом

 

 1. Бул токтомду аткаруу үчүн жергиликтүү бюджеттин киреше булагын түзүүчү салыктык жана салыктык эмес жыйымдардын топтолушун катуу көзөмөлгө алуу, ошондой эле ушул токтом менен бекитилген жергиликтүү бюджеттин каражаттарын аргументтелген документтерге таянып, максаттуу пайдалануу түздөн-түз шаар мэринин (М.Калмурзаев) жана ФЭБ башчысынын (Н.Кулузакова) жоопкерчилигинде экендиги баса белгиленсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, макетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (М.Солтоева) тапшырылсын.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg  сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                                К.Дербишев

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

Токтогул шаардык мэриясынын киреше бөлүгүнүн аткарылышынын

Анализи            2015-жылдын    12 айына        

Тиркеме№1

                                                                                                                               (мин сом)

Киреше булактары

2015-жылга бекитилген план

2015-жылдын 12 айына такталган план

Фактичес.аткарыл.               (мин сом)

Айырма (+.-)

такталган планга салыштырма %

 1.  

Салык агенттеринен алынуучу киреше салыгы.

13278,0

12278,0

11364,8

-913,2

92,5

 1.  

Патенттин негизинде алынуучу киреше салык

5935,0

5935,0

6219,0

284,0

104,8

 1.  

Жеке тараптардан алынуучу короожай жана жер үчүн алынуучу салык

550,0

550,0

694,4

144,4

126,3

 1.  

Айыл чарбасына багытталбаган жер салыгы

890,0

890,0

913,8

23,8

102,7

 1.  

Айыл чарбасына багытталган

 

 

10,0

10,0

 

 1.  

Мамлекеттик  жыйым

832,0

832,0

426,4

-405,6

51,3

 1.  

Сатуудан алынуучу салык

6192,0

5192,0

6162,5

970,5

118,7

 1.  

Кыймылдуу мүлк салыгы.

1272,0

1272,0

1645,2

373,2

129,3

 1.  

Кыймылсыз мүлксалыгы

206,0

113,0

145,0

32,0

129,6

 1.  

Штраф жана конфискациялар

100,0

100,0

196,7

96,7

196,7

 1.  

Таштанды чыгаруу алынуучу жыйым

350,0

350,0

353,4

3,4

101,0

 1.  

Аренда  акы

 

 

16,6

16,6

 

 1.  

Бирдиктуу салык (чакан ишкерлер)

 

10,4

26,0

15,6

250,0

13

Бардык жергиликтуу салык жыйымдар:

29605,0

27522,4

28173,8

651,4

102,3

 

Атайын каражаттар

7907,5

8940,8

8581,9

-358,9

96,0

 

Жалпы:

37512,5

36463,2

36755,7

292,5

100,8

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                                К.Дербишев

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык мэриясынын 2016- жылга бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн долбору

                   

Тиркеме  4  (миң сом)

статьялардын аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппрат Кеңеш

ЖКХ

эс алуу багы

Таза суу

мектептер

бала- бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

соц.коргоо

Бардыгы

1

Айлык акы

2111

3740,2

1114,4

2558,4

587,2

 

 

 

 

 

 

8140,4

2

Соц. Фондко чегеруу

2121

527,8

161,7

432,7

98,3

 

 

 

 

 

 

1244,7

3

Сапар чыгымдары

2211

220

30

28,5

5

 

 

 

300

 

 

583,5

4

Байланыш чыгымы

2212

30

5

 

 

 

15

5

0

 

 

65

5.

Аренда плата

2213

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

5

Куйуучу майлоочу май

2214

85

49,6

517,1

 

 

 

 

 

 

 

651,7

6

Запастык болуктор

2214

25

40

173,5

 

 

 

 

 

 

 

238,5

7

Башка тейлоо кызматтарына толоого байланышкан чыгымдар

2215

298,5

39,4

68,4

 

 

50

50

 

 

 

341,9

8

Тамак –аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

 

1224,5

 

 

 

1224,5

9

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы  ондоо

2221

 

 

810

 

30

240

540

32

20

 

1672

10

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

 

34

718,8

135,7

 

720

330

89,6

35

 

2053,1

11

Кийим мулкун жана башка форма сатып алуу

2223

 

 

107,2

 

 

 

 

 

 

 

107,2

12

Сууга толоолор

2231

4,8

 

 

 

 

180,6

252,8

17,6

 

 

455,8

13

Электро-энергияга толоолор

2232

129,7

 

652,4

 

 

1260,7

1128,2

87

35

 

3293

14

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

105

15

Резервный фонд

2824

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

16

Имараттар,курулмалар

3111

850,1

 

1067,9

 

 

453

 

 

 

 

2371

17

Жабдууларды алуу

3112

 

17

 

 

 

 

200

 

 

 

217

18.

Башка негизги фонддор

3113

1051,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1051,7

18

Бардыгы:

 

7337,8

1491,1

7134,9

826,2

30

2919,3

3730,5

526,2

90

105

24191

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Унаа тейлоо

2214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

Башка тейлөө чыгымдары

2215

120,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,9

3

Тамак –аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

 

6526,4

 

 

 

6526,4

4

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы  ондоо

2221

 

 

 

 

 

 

255,4

 

 

 

255,4

5

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

185,9

 

 

 

 

 

645,7

 

 

 

831,6

6

Имараттар жана курулмалар

3111

 

 

600

 

 

 

0

 

 

 

600

 

Машиналар жана жабдуулар

3112

63,2

 

 

 

 

 

150

 

 

 

213,2

 

Баардыгы:

 

370

 

600

 

 

 

7577,5

 

 

 

8547,5

                           
                           
   

 

                               

 

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                                К.Дербишев

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

Токтогул шаардык мэриясынын  2015-жылда бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы (мин сом)       Тиркеме №2

 
 

Бөлүмдөр

 

Статьялар

статьялар

Ап-т мэрия

Ап-т Кеңеш

ЖКХ

“Таза-суу”

эс алуу багы

мектептер

Баладар-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Соц. коргоо

Баардыгы

 1.  

Эмгек акы

2111

4093,9

1066,4

2281,5

 

519,4

 

 

 

 

 

7961,2

 1.  

Соц.фондко чегерүү

2121

617,9

163,3

394,2

 

93,1

 

 

 

 

 

1268,5

 1.  

Сапар  чыгым

2211

156,0

36,9

13,6

 

2,2

 

 

273,2

 

 

481,9

 1.  

Байланыш чыгымы

2212

24,0

12,4

 

 

 

15,0

2,4

 

 

 

53,8

 1.  

Аренда акы

2213

26,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,0

 1.  

Транспорттук чыгым

2214

144,4

122,3

1085,0

 

11,8

 

 

 

 

 

1363,5

 1.  

Башка тейлоо кызматтарына толоого байланышкан чыгымдар

2215

895,7

22,8

228,8

 

21,0

67,1

60,7

100,0

 

 

1396,1

 1.  

Тамак ашка

2218

 

 

 

 

 

 

1110,1

 

 

 

1110,1

 1.  

Имараттарды жана жайларды  ондоо

2221

88,6

 

1854,7

220,7

 

160,0

299,0

30,0

25,5

 

2678,5

 1.  

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

143,4

23,9

347,9

212,2

197,4

314,6

 

18,9

6,5

 

1264,8

 1.  

Атайын кийим мулкун алуу

2223

 

 

 

48,0

 

 

 

54,0

 

 

102,0

 1.  

Комур сатып алуу

2224

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 1.  

Сууга толоолор

2231

3,2

 

 

 

 

121,8

171,3

11,8

 

 

308,1

 1.  

Электро-энергияга толоолор

2232

105,6

 

445,5

 

 

958,8

1128,2

87,0

5,0

 

2730,1

 1.  

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172,1

172,1

 1.  

Резервдик фонд

2824

293,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293,0

 1.  

Имараттарды кап. Ондоо

3111

244,7

 

1858,0

 

304,8

636,1

2047,7

253,0

 

 

5344,3

 1.  

Жабдууларды жана шайман алуу

3112

133,4

17,0

997,4

 

 

28,0

 

 

 

 

1175,8

 1.  

Башка негизги каражаттар

3113

1051,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1051,7

 

Бардыгы:

 

8021,5

1465,0

9506,6

480,9

1149,7

2301,4

4829,4

827,9

37,0

172,1

28791,5

 

Атайын каражат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Унаа тейлоо

2214

 

 

25,3

 

 

 

 

 

 

 

25,3

 1.  

Башка тейлөө чыгымдары

2215

6,0

 

135,7

 

 

 

104,1

 

 

 

245,8

 1.  

Тамак аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

 

6376,2

 

 

 

6376,2

 1.  

Имараттарды жана жайларды учурдагы ондоо чыгымы

2221

 

 

 

 

 

 

283,4

 

 

 

283,4

5.

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

133,2

 

210,8

 

 

 

313,0

 

 

 

657,0

6.

Имараттарды, капиталдык ондоо

3111

480,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480,4

7.

Жабдууларды сатып алуу

3112

40,0

 

 

 

 

 

194,7

 

 

 

40,0

 

Бардыгы:

 

659,6

 

371,8

 

 

 

7271,4

 

 

 

8302,8

Т

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы:                                               К.Дербишев

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

Токтогул шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн

 2016-жылга түзүлүшүнүн долбоору

 

Тиркеме № 3 ( мин сом)

 

   Кирешелердин аталышы

2015-жылга бекитилген план

2016-жылга долбоор

Айрымасы

 

          (+,-)

 

 

 

 

 
 1.  

Патенттин негизинде алынуучу киреше салыгы

5935,0

6215,0

280,0

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.  

Чакан ишкер.суб.бирдиктуу салык

0,0

20,4

20,4

 

 
 1.  

Жеке кожолуктардан алынуучу жер салыгы

550,0

620,8

70,8

 

 
 1.  

Айыл чарбасына багытталбаган жер салыгы

890,0

1100,0

210,0

 

 
 1.  

Салык агентигинен алынган киреше салыгы

13278,0

 

15947,0

2669,0

 

 
 1.  

Кыймылсыз мулк салык

206,0

162,0

-44,0

 

 
 1.  

Мамлекеттик пошлина

832,0

832,0

0,0

 

 
 1.  

Сатуудан алын.салык

6192,0

7100,0

908,0

 

 
 1.  

Кыймылдуу мулк салыгы

1272,0

1372,0

100,0

 

 
 1.  

Штраф жана конфискация

100,0

100,0

0,0

 

 
 1.  

Таштанды чыг.ал.жыйым

350,0

350,0

0,0

 

 
 1.  

Атайын каражаттар

7907,5

7907,5

0,0

 

 
 1.  

Бардыгы жерг.бюджет

37512,5

41726,7

4214,2

 

 
 1.  

Атайын каражатты кошпогондо

29605,0

33819,2

4214,2

 

 

 

 

     Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                                К.Дербишев

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 4

 

Токтогул шаардык кенешинин XXVII чакырылышынын 01.03.2016-жылдагы кезектеги  XIV  сессиясынын № 67 токтомуна

Тиркеме 5 (миң сом)

 

Акча каражатынын жумшала турган багыты

Суммасы  сом (миң)

 

 

 

1

Даңканай кичи районуна ФАП куруу (жашоочулардын кайрылуусу)

1 000,0

2

Даталуу күндөрдү белгилөө  (соц.адис Т.Бекташованын кайрылуусу) 

618,5

3

Жолдорду оңдоп-түзөө үчүн оборудование сатып алуу үчүн

451,2

5

Шаар аймагында балдар ойноочу аянтчаларды куруу   ( 4 жерге )

600,0

6

Суу кампасына күзөт коюу жана сууга хлор кошуу үчүн  (Ч.Анарбаев “Суу Канал” ишканасынын кайрылуусу)  

425,0

7

Ак калпак күнүн, жаштар күнүн белгилөө, таза шаар таза коом акциясын уюштуруу, шаар гимнин кабыл алуу, фотоаппрат жана музыкалык аппаратура сатып алуу  үчүн  ( адис С.Момуналиевдин кайрылуусу)

260,0

8

Шаар аймагында светофорлорду орнотуу ( 4 көчөлөрдүн кесилишине)

2500,0

9

Түрткү берүүчү гранттын эсебинен “Байчечекей” балдар бакчасынын айланасын тосмолоого өздүк салым ( проекттин баасынын 25%)

513,7

10

Шаар көчөлөрүнүн аты, номери жазылган тактайчаларды даярдоо

497,0

11

“Дьюардын идишин” сатып алууга  (малды жасалма уруктандыруу  менен асылдандыруу), азот сатып алууга

21,4

12

Мүрзө казуу боюнча кызмат көрсөтүүчүлөргө генератор, перфоратор сатып берүүгө 

20,0

13

Суеркулов көчөсүнөн (базардын жанынан) Черноткач көчөсүнө чейин – 160 м, Черноткач көчөсү-55 м, А.Бердалиев кесиптик лицейинин алдынан -40 м жерди темир тосмо менен тосмолоого, жашылдандыруу (жер адиси К.Жумалиев даярдаган)

475,0

14

Ар кандай проекттерге (проект.документация)

300,0

15

К.Мадьяров көчөсүндө тротуар курууга

1600,0

16

Тарых жана маданият жылына карата иш чараларга

100,0

17

Таласбай кичи районундагы ФАПка  (өрт өчүрүүчү шаймандар, көмркана курууга)

50,0

18

Таласбай кичи районуна МАП (ички, сырткы жасалгалоо)

171,4

19

Медресени оңдоо иштерине

25,0

 

 

9628,2

 

 

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                                К.Дербишев

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

   

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги XIV  сессиясынын

ТОКТОМУ № 68

 

2016-жылдын  01- марты                                                            Токтогул  шаары

 

01.01.2016 - жылга карата  Токтогул шаарынын мэриясынын бюджеттик

 жана атайын счетунда калган акча каражатынын калдыгын

бөлүштүрүү жөнүндө

 

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” КР бюджеттик  укуктун негизги принциптери жөнүндөгү”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндөгү” мыйзамдарына ылайык,  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы рыноктук инфраструктура, чакан жана орто бизнес, менеджмент, макетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун,  ФЭБнун башчысы Н.Кулузакованын билдирүү, маалыматтарын угуп жана талкуулап Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын кезектеги XIV сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарынын мэриясынын бюджеттик жана атайын счетунда калган акча каражатынын 01.01.2016- жылга карата калдыгын бөлүштүрүү жөнүндө маалымат билдирүүлөр эске алынсын.
 2. Жыл башында  жалпы 1821 595 сом 95 тыйын, анын ичинен негизги счеттон калдык 728 292 сом 75 тыйын жана атайын счеттон калдык 1093 303 сом 20 тыйын калгандыгы белгиленсин жана алар төмөндөгүчө бөлүштүрүлүп чыгымдалсын.
 • Негизги счеттон калдык:  728 292 сом 75 тыйын, анын ичинен:

 

    Шаардык мэриянын аппарат кызматкерлерине жыл жыйынтыгы менен сый акыга:

Статья 21111300 – 138 700 сом

Статья 21211300 - 23 900 сом

Шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине жыл жыйынтыгы менен сый акыга:

Статья 21111300 –  48 900 сом

Статья 21211300- 8 400 сом

Мектептерге колдонулган электроэнергияга төлөөгө:

Статья 22321100 – 483 300 сом 

“Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатына электроэнергияга төлөөгө:

Статья 22321100 – 25 092 сом 75 тыйын 

 • Атайын счеттон калдык: 1093 303, 20 тыйын

 

Мэриянын аппаратына:

Статья 3111  - 400 000   сом       

Статья 2222 – 31 595  сом 

“Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатына: 

Статья 3111 – 600 000  сом  

Статья 2222 – 34 321, 20 тыйын  сом 

Балдар бакчасына:  

                   Статья 22181100- 27 387  сом  тамак аш чыгымы үчүн;

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Токтогул шаардык Кеңешинин төрагасы К.Дербишевге,  ал эми аткаруу жагы Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевге жана ФЭБнун башчысы Н.Кулузаковага милдеттендирилсин.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

      Токтогул шаардык

      кеңешинин төрагасы:                                                      К.Дербишев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 69

2016-жылдын 01-марты                                                                         Токтогул шаары

 

Токтогул шаарынын мэриясынын жана Токтогул шаардык кеңешинин аппарат кызматкерлеринин типтүү түзүмүн жана штаттык бирдиктерин кароо, бекитүү, мэрияга караштуу шаардын турмуш тиричилигин камсыз кылуучу бөлүмдөрдүн түзүмүнө өзгөртүү киргизүү, бекитүү  боюнча 

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамдарына,           Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 05.08.2011-жылдагы № 451, 452 токтомдоруна, ылайык Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевдин, ФЭБнун башчысы Н.Кулузакованын сунуштарын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, макетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп, талкуулап, чыгып сүйлөгөн депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Жогорудагы туруктуу комиссиянын корутундусу жалпысынан жактыралгандыгы белгиленсин жана төмөндөгү штаттардын сан эсеби бекитилсин.

 

 1. Токтогул шаардык мэриясы боюнча:

                 Жооптуу кызматкерлер - 16 штаттык бирдик;

                 Тейлөөчү кызматкер - 3 штат;

Баардыгы: 19 штат бирдиги бекитилсин  (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 451)

 1. Токтогул шаардык мэриясында келишимдин негизинде иштеген 3 (үч) кварталдык комитет башчылары менен келишимди узартып түзүү токтотулсун.

 

 

 1. Токтогул шаардык кеңеши боюнча:

                 Жооптуу кызматкерлер - 4 штаттык бирдиги;

                 Тейлөөчү персонал -2 штат;

Баардыгы: 6 штаттык бирдиги бекитилсин (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 452)

 

 1. 2016-жылдын 1-январынан баштап төмөндөгү Токтогул шаардык кеңешинин кызматкерлери Токтогул шаардык  мэриясына 2017-жылдын 1-январына чейин убактылуу жөнөтүлсүн:

•   башкы адис А.Койчубаев Токтогул шаардык мэриясына салык инспекторлору менен биргеликте  иш алып баруу үчүн; 

•   иш кагаздарды жүргүзүүчү Э.Эркинбекова  иш кагаздарын жүргүзүү милдеттерин аткаруу үчүн; 

 

 1. “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинаты боюнча:

•   төмөндөгү  түзүмү бекитилсин:

            Бөлүм башчы  -1

            Жумушчу -10

            Тракторист -1

            Айдоочу – 2

            Электрик -1

            Эксковаторщик – 1

            Сварщик-1

                        Жалпы:  17

•    “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатындагы бухгалтердин кызмат орду кыскартылсын, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексине ылайык  кызматкерге жазуу жүзүндө билдирүү берүү менен эки айлык акы өлчөмүндө  компенсация төлөнүп берилсин;

•    кыскартылган бухгалтердин иш милдеттерин аткаруу Токтогул шаардык мэриясынын финансы-экономикалык бөлүмүнүн кызматкерлерине милдеттендирилсин;

 

 1. А.Козубеков атындагы “Эс алуу” багынын түзүмү боюнча:

            Чарба башчы – 1

            Кароолчу -1,5

            Жумушчу -3

            Суугатчы -2

                       Жалпы: 7,5

 

 1. Бул токтомду жогоруда аталган мыйзамдардын талаптарына ылайык аткаруу жагы Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевге жана ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага милдеттендирилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышына көзөмөл жүргүзүү жагын өзүмө калтырамын.

 

 1. Токтом кыргыз тилинде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

      Токтогул шаардык

     кеңешинин төрагасы:                                                       К.Дербишев

 

 

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                         

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 70

2016-жылдын 01-марты                                                                             Токтогул шаары

 

Токтогул шаарынын Уста Сай көчөсүнө Кудаш уулу Кубанычтын ысымын ыйгаруу  боюнча М.Садыралиеванын үй-бүлөөсүнүн кайрылуусун кароо жөнүндө

 

Токтогул шаарынын Уста –Сай көчөсүнүн тургуну М.Садыралиеванын үй бүлөөсүнүн кайрылуусу боюнча  Токтогул шаардык кеңешинин “Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция этикасы,  арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, спорт жана жаштар саясаты боюнча” туруктуу комиссиясынын  корутундусун угуп, талкуулап жана маркум Момункулов Кубаныч Кудашовичтин мыкты врач катары өз элине татыктуу кызмат кылгандыгы, ак ниет эмгеги үчүн бир нече сыйлыктардын ээси болгондугу, шаардык кеңештин депутаты катары калкты ичүүчү суу менен камсыздоого кошкон зор салымы, жаштарга үлгү болуучу мыкты адамдык сапаттары жөнүндө депутаттардын сунуш, пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Жогорудагылардын негизинде Токтогул шаарынын Уста-Сай атындагы көчөсүнө маркум Кудаш уулу Кубанычтын  ысымы ыйгарылсын. 

 

 1. Кудаш уулу Кубаныч атындагы көчөнүн тазалыгын ар дайым камсыздап, жашылдандыруу-көрктөндурүү иштерин жүргүзүп,  Токтогул шаардык кеңеши тарабынан көчөлөргө ысым ыйгаруу тартиби жөнүндөгү  бекитилген Жобонун талаптарына ылайык иш алып баруу маркумдун үй бүлөөсүнө жана жакындарына тапшырылсын (Жобо тиркелет).  

 

 1. Бул токтомду аткаруу Токтогул шаарынын мэриясына (М.Калмурзаев), ал эми аткарылышын көзөмөлдөө жагы “Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция этикасы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, спорт жана жаштар саясаты боюнча” туруктуу комиссиясына (М.Исаков) милдеттендирилсин.

 

 1. Токтом мамлекетти тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                             К.Дербишев

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                         

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 71

2016-жылдын 01-марты                                                                         Токтогул шаары

 

Токтогул шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын

 аталыштарын  жана  курамын өзгөртүп түзүү

жана бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык,  Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарынын туруктуу комиссияларынын аталыштарын өзгөртүү  жана курамын өзгөртүп түзүү жөнүндө сунуштарын угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Жогоруда айтылгандардын  негизинде Токтогул шаардык кеңешинин туруктуу  комиссияларынын төмөндөгү өзгөртүлгөн аталышы жана курамы жактырылып, бекитилсин.
 1. “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу  комиссиясы:

Төрайымы:               Солтоева Мира Анарбековна

Мүчөлөрү:               Болгонбеков Болот Турдуевич

Сыргабаев Ормонбек

                                                           Чоюбекова Анархан Сарыпбековна

                                                           Раманкулов Тынчтык Аскарович

 

 1. “Билим берүү, медицина, маданият, калктын социалдык абалы, даректүү жардам жана жумушсуздук, экология-санитардык абал, мамлекеттик стандарт боюнча” туруктуу комиссиясы:

Төрайымы:               Ондошова Майрамкан

Мүчөлөрү:               Джоробаева Гулсара Абдуллаевна

Исраилов Адыл Токтомушевич

Чалбаева Нурия Сарматовна

                                                                                                                                

 1. “Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция этикасы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чындоо, спорт жана жаштар саясаты боюнча” туруктуу комиссиясы:

Төрагасы:                 Исаков Максат Муктарбекович

                        Мүчөлөрү:               Өмүржан уулу Мирбек

                                                           Аблесов Мирлан Амантурович

                                                           Кубатов Улан Асылбекович

                                                                      

 

 1. “Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” туруктуу комиссиясы:

Төрагасы:                 Орозов Айбек Талантбекович

Мүчөлөрү:               Сыдыков Абдымомун Нурказакович

Молдоказиев Нурбек Таштанбекович

Карасартов Туратбек Акималиевич

Давлеталиев Ибраим Сатарович

                                                                                             

 1. Токтогул шаардык кеңешинин  компетенциясындагы баардык маселелерди алдын ала кароо, даярдоо, кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу, көзөмөл жүргүзүү бардык туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнүн жана төрагаларынын (М.Солтоева, М.Ондошева, М.Исаков, А.Орозов) милдети экендиги баса белгиленсин.  

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын жооптуу катчы (С.Наралиева) контролго алсын.

 

 1. Токтом мамлекетти тилде кабыл алынды.

 

 1. Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  02.05.2014-жылы I уюштуруу сессиясында кабыл алынган № 03 токтому,  14.03.2015-жылы  кезектеги VII сессиясында кабыл алынган № 38 токтому күчүн жоготту деп табылсын.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын  жана Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                           К.Дербишев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                         

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 72

2016-жылдын 01-марты                                                                             Токтогул шаары

 

Токтогул шаарынын аймагында  мүрзө казуу кызмат көрсөтүүсү

үчүн тарифти чектөө

 

2015-жылы  26-январда Токтогул шаарында элдик жыйын өкөрүлүп, жыйынга Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким М.А.Сатымкулов, Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы К.Дербишев, депутаттар, Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаев, аймактагы мекеме жетекчилери жана шаардын жашоочулары  катышышты.

 Жыйында калктын жашоо тиричилигин жакшыртууга багытталган ар кандай сунуштар, чечилүүсү зарыл деп эсептелинген көйгөйлүү маселелер дагы айтылып, кеңири талкууга алынган. Алардын бири шаар аймагында мүрзө казуу боюнча кызмат көрсөтүүнүн баасы өтө жогорулап бара жаткандыгын айтышып, учурдагы көпчүлүк жашоочулардын социалдык абалын эске алып, баага чектөө киргизүүнү өтүнүшкөн.

 Андыктан 2015-жылдын 19-февралында шаардык кеңештин төрагасынын, депутаттардын, Токтогул шаарынын вице-мэри Н.Көчөрканованын, борбордук мечиттин имамынын орун басары Алыбеков Кененбайдын жана мүрзө казуу боюнча  кызмат көрсөтүүчү атайын топтордун башчыларынын, мүчөлөрүнүн катышуусунда   жыйналыш өткөрүлүп, мүрзө казуу боюнча кызмат көрсөтүүсү тууралуу элдик жыйындагы жашоочулурдын өтүнүчү боюнча ар кандай сунуш, пикирлер айтылып, атайын тарифти бекитип алуу макулдашылган.

Жыйналыштын жыйынтыгы боюнча  төрага К.Дербишев сессиянын катышуучуларына маалымат берди. Жыйынтыгында жогорудагы маселе боюнча маалыматты угуп, талкуулап, чыгып сүйлөгөн депутаттардын сунуштарын эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Элдик жыйындын жүрүшүндө жашоочулар тарабынан айтылган суроо-талаптардын негизинде,  Токтогул шаардын аймагында мүрзө казуу боюнча кызмат көрсөтүүсүнүн  баасы 5000 (беш миң) сом өлчөмүндө бекитилсин.

 

 1. Мүрзө казуу боюнча кызмат көрсөтүүчүлөрдү колдоо максатында,  жергиликтүү бюджеттин эсебинен (20,0 миң сомго) генератор жана перфоратор сатып берүү жагы каралсын.

 

 1. Токтогул шаарында жашоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аталган кызмат көрсөтүү ушул токтомдун 2 пунктунда бекитилген баада аткарылышын көзөмөлгө алуу Токтогул шаарынын мэриясына (М.Калмурзаев) тапшырылсын.

 

 1. Бул токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын, жергиликтүү “Шамшыкал”гезитине жарыялансын, Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

Токтогул шаардык   кеңешинин төрагасы:                                  К.Дербишев

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                         

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 73

2016-жылдын 01-марты                                                                             Токтогул шаары

 

 

Токтогул шаарынын Бөкөнбаев көчөсүнүн № 30 үйүнүн тургуну Ажыбаева Жаркынайдын өтүнүч катын кароо боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Ж. Ажыбаеванын өтүнүч каты  боюнча Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевдин сунушун, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу  комиссиясынын чечимин, башка чыгып сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин угуп, талкуулап ошондой эле Токтогул райондук өрткө каршы мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн  тактамасын эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Ж.Ажыбаеванын үй-бүлөөсүнө  материалдык колдоо көрсөтүү  жөнүндө шаар мэри М.Калмурзаевдин сунушу жана туруктуу комиссиянын чечими жалпысынын колдоого алынгандыгы белгиленсин.

 

 1. Жогоудагылардын негизинде, Токтогул шаардык мэриясына элге жеңилдиктер статьясы боюнча каралган акча каражатынын  эсебинен  Ж.Ажыбаевага 20,0 (жыйырма миң) сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

 

 1. Бул токтомду аткаруу  Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевге жана  ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага тапшырылсын.
 2. Токтомдун жалпы аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу  комиссиясына (М.Солтоева) жүктөлсүн.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын, Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

  Токтогул шаардык

   кеңешинин төрагасы:                                               К.Дербишев

 

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева             

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46       

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 74

2016-жылдын 01-марты                                                                             Токтогул шаары

 

 

Токтогул шаарынын Суеркулов көчөсүнүн № 17/3 тургуну  З.Беделбаевге материалдык жардам көрсөтүү  боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Токтогул шаарынын тургуну З.Беделбаевдин ден соолугунун абалын эске алып,  сессияда чыгып сүйлөгөн депутаттардын сунуш, пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. З.Беделбаевге  жергиликтүү бюджеттин эсебинен материалдык жардам берүү   жалпысынын колдоого алынгандыгы белгиленсин.

 

 1. Токтогул шаардык мэриясына элге жеңилдиктер статьясы боюнча каралган акча каражатынын  эсебинен  З.Беделбаевге 20,0 (жыйырма миң) сом бөлүнүп берилсин.

 

 1. Бул токтомду аткаруу  Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевге жана  ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага тапшырылсын.

 

 1. Токтомдун жалпы аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу  комиссиясына (М.Солтоева) жүктөлсүн.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын, Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

 

  Токтогул шаардык

   кеңешинин төрагасы:                                                    К.Дербишев

 

 

 

Даярдаган:  С.К.Наралиева                  

0 37 47 5 01 54, 0 773 80 29 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 75

2016-жылдын 01-марты                                                                             Токтогул шаары

 

                            

Токтогул шаарында балдар чыгармачылык

үйүн курууга  эсеп

 счет ачуу жөнүндө

 

Токтогул шаарындагы мектеп окуучуларынын жөндөмдүүлүгүнө жараша ар кандай ийримдерге катышып, сабактан тышкаркы бош убактыларын туура пайдалануусу үчүн шарт түзүүнү жакшыртуу максатында, балдар чыгармачылык үйүн курууга Токтогул шаардык кеңештин макулдугу менен Токтогул шаарынын аймагынан (Бөкөнбаев атындагы мектебинин жанынан) жер аянты бөлүнүп берилген. Учурда Токтогул шаарынын мэриясы тарабынан керектүү документтери Токтогул мамлекеттик каттоо кызматынан алынып, даяр турат.

Бирок жергиликтүү бюджеттин акча каражатынын жетишпегендигинен  балдар чыгармачылык үйүн куруу мүмкүн болбой, сырттан демөөрчүлөрдү табуу аракеттери жүргүзүлүп жатат.

Бул маселе боюнча Токтогул райондук Балдар чыгармачылык үйүнүн ийрим жетекчиси А.Абдырахманованын кайрылуусун  карап, Токтогул шаарын мэри М.Калмурзаевдин сунушун угуп, талкуулап Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XIV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Токтогул шаарында Балдар чыгармачылык үйүн куруу үчүн демөөрчүлөрдү табуу аракеттери  колдоого алынгандыгы белгиленсин.

 

 1. Демөөрчүлөрдүн, колдоочулардын акча каражаттарын чогултуу үчүн эсеп счет ачууга уруксат берилсин, эсеп счетун ачып берүү жагы Токтогул райондук казына бөлүмунүн башчысынан (Т.Ташыбекова) суралсын.

 

 1. Эсеп счетуна келип түшкөн акча каражаттарынын   эсебин  тактап, маалымат берип туруу жагы ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) тапшырылсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешине милдеттендирилсин.

 

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

 

 1. Бул токтом  мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын, Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                                             К.Дербишев