Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын 

кезексиз XXXV  сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“20” март  2018-жыл  № 154

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча

 Токтогул шаарынын аймагындагы шайлоо округдарынын

 схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө  

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 12.03.2018-жылдагы № 55 Жарлыгынын негизинде, Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевдин сунушун  угуп жана  талкуулап,   Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезекcиз XXXV сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. 2018-жылдын 13-майында Токтогул шаарында өтүүчү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын  чек аралары бекитилсин.   
  2. Токтогул шаарындагы шайлоо округдарынын жана шайлоо участокторунун маалыматы тиркелет (Тиркемеге ылайык ).
  3. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
  1. Бул токтом www.toktogul.kg веб-сайтына жайгаштырылган күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирет.

Төрага:                                                 К.Дербишев  

 

                                                

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын 20.03.2018-жылдагы  кезексиз XXXV  сессиясынын № 154 токтомуна Тиркеме

 

Токтогул району

Токтогул шаары

 

Токтогул шаардык кенеши.  Мандаттын саны -21

Токтогул шайлоо округу (УШК №2235,УШК №2236,УШК №2237,УШК №2238, УШК№2239)

 

№2235 Кыргызстан шайлоо участогу

Борбору:  Т.Ормонбеков атындагы мектеп лицейи                 

Шайлоочунун саны:1567

Чек аралары: Токтогул шаарынын № 1 кичи районундагы Азимкан 1-101, Азимкан кыска кочосу 1-39, У.Кушубаков 1-89, (Толук)-Шабданов 1-77, Мыктарбек 1-45, Кадырбек 1-53, Суйуналиев 21-45 кочосунон тундукту карай кеткен А.Бекташов 1-167  кочолору (Дадиев кочосунун кесилишине чейин) толугу менен кирет, туурасынан кеткен Саадакан-Апа 1-10 кочосу толугу менен, Коргол 13-36, кочолор  кирет.

 

№2236 Боконбаев шайлоо участогу

Борбору: Боконбаев атындагы орто мектеби.   

Шайлоочунун саны:2319                                       

Чек аралары: Токтогул шаарынын Ченкил 1-57, А. Мадьяров1-35, Ботбаев 1-41, Дадиев 1-36 кочолору жана Дадиев кыска кочосу1-12, Суеркулов кун чыгыш тарабынан так сандар 1-25; кун батыш тарабынан так сандар 34-86, Малгараев 1-64, Исраилов  1-64, Боконбаев 1-80,             Ата-Киши 1-30, Султаке 1-31, Жамгырканов 1-25, Шаршенбиев 1-23 кочолору толугу менен кирет. Туурасынан кеткен  Момункулов 1-30, Биримкулов 48-100, Кенжетаев кун батыш тарабынан жуп сандар 48-108; кун чыгыш тарабынан так сандар  83-119, Медеров кун чыгыш тарабынан так сандар  29-49; кун батыш тарабынан жуп сан 32-58, Чилтенбек 1-15,  Турду кун чыгыш тарабы так сан 27-43,  кун батыш тарабы  жуп сан 30-56, Аралбаев кун чыгыш тарабы  так сандар 49-77; кун батыш тарабынан 56-78 кочолору, Коргол 1-14, Шарипов 1-11, Суйналиев кун батыш тарабы так сандар 1-19; кун чыгыш тарабы 2-14, Токтогул  15-97 кочосунун чыгыш тарабына чейинки (так сандар) аралыктар кирет.

 

№2237 Коргон-Ата шайлоо участогу

Борбору: А.Керимбаев атындагы райондук маданият уйу.        

Шайлоочунун саны:2389                                     

 Чек аралары: Токтогул шаарынын № 2-кичи району жана 7-кичи району толугу менен кирет. (Коргон-Ата) Азаке кун чыгыш тарабы так сан 1-47; кун батыш тарабы 2-18,Турусов1-45, Токтогул эки кабат уйлор 51-57, кун батыш тарабы жуп сан 2-22, Болсунбек кун чыгыш тарабы так сан 1-25, кун батыш тарабы жуп  сан 2-34,  Сапиш 1-32, Азимов 1-29, Чолпонбай кун чыгыш тарабы так сан 1-17; кун батыш тарабы жуп сан 2-22, Сарагул 1-27, Бердалиев кун чыгыш тарабы так сан 1-27; кун батыш тарабы жуп сан 2-20; Ала-Тоо кун чыгыш тарабы жуп сан 2-32,  Суеркулов  кун батыш тарабы жуп сан 2-32,  Парковая 1-12, Жакып уулу Одур 1-22, Каралаев 1-38, Жакыпов 1-40, Салиева 1-42, Чуй 1-42, Жантошов 1-46, Кайназарова 1-44, Жени жок 1-32, Чычкан 1-21, Ынтымак 1-16, Тендик 1-13, Боркеев 1-18, Боркеев кыска кочосу 1-14, Халитов 1-39, Эркиндик кун чыгыш тарабы так сан 1-31; кун батыш тарабы жуп сан 2-22, (Чон таш) Султаналиев Бешкемпир кун чыгыш тарабы так сан             1-23,кун батыш тарабы жуп сан 2-52,  Тынчтык  кун чыгыш тарабы так сан 1-41; кун батыш тарабы жуп сан 2-28, Шамшыкал кун чыгыш тарабы так сан 1-35; кун батыш тарабы жуп сан  2-52, Арсланбап кун чыгыш тарабы так сан 1-57; кун батыш тарабы жуп сан 2-52, Ак моор 1-5, Черноткач кун чыгыш тарабынан жуп сан  2-12, Ашыров кун чыгыш тарабы 1-2-3,  Камбар-Ата кун чыгыш тарабы так сан 1-33; кун батыш тарабы жуп сан 2-34, Р.Касымов 1-58, С.Абышов 1-52, А.Керимбаев 1-48, А.Жанышбаев 1-56, Жалал-Абад 1-36.

 

 

№2238 Токтогул шайлоо участогу        

Борбору: Токтогул атындагы орто мектеби.

Шайлоочунун саны:2144

Чек аралары: Токтогул шаарынын (Коргон-Ата) Азаке кун батыш тарабы жуп сан 2-48, Кенжетаев кун чыгыш тарабы так сан 49-81, кун батыш тарабы жуп сан 26-46, Токтогул кун батыш тарабы жуп сан  24-96, Тоголок-Молдо 1-59, Кутманбаев 1-84, Осмоналиев 1-18,   Болсунбек кун чыгыш тарабы так сан 27-57; кун батыш тарабы жуп сан 36-58, С.Жунусова           33-62,  Азимов 30-61, М.Ашыров кун чыгыш тарабы так сан 5-63; кун батыш тарабы жуп сан  2-28, М.Ашыров кыска кочосу 1-24, Чолпонбай кун чыгыш тарабы так сан 19-61; кун батыш тарабы жуп сан 24-62, Сарагул  28-66, (Ала-Тоо) Р.Асан  кун батыш тарабы так сан 1-37,  А.Бердалиев кун чыгыш тарабы так сан 29-59; кун батыш тарабы жуп сан 8-50, (Эркиндик) Б.Насыров кун чыгыш тарабы так сан 33-81; кун батыш тарабы жуп сан 24-56, Айдын-Кол      1-48, (Чон Таш) Б.Султаналиев кун чыгыш тарабы так сан 25-81; кун батыш тарабы жуп сан 54-84, Р.Медеров кун чыгыш тарабы так сан  1-47; кун батыш тарабы жуп сан 2-30,             Р.Медеров кыска кочосу 1-30, Тынчтык  кун чыгыш тарабы так сан 43-91; кун батыш тарабы жуп сан 36-84, Шамшыкал кун чыгыш тарабы так сан 37-85; кун батыш тарабы жуп сан 54-104, Камбар-Ата 34-84, Чон-Добо 53-106, Арсланбап кун чыгыш так сан 59-119; кун батыш тарабы жуп сан 59-106, Бримкулов 16-46, Турду 1-28, Аралбаев кун чыгыш тарабы так сан 29-47;          кун батыш тарабы жуп сан 32-54, Аралбаев кыска кочосу 1-20, К.Мадьяров кун батыш тарабы жуп сан 2-56, Сейилбу 1-36, Достук 1-18, Р.Касымов кун чыгыш тарабы так сан 59-131; кун батыш тарабы жуп сан 60-126, С.Абышов кун чыгыш тарабы так сан 51-109; кун батыш тарабы жуп сан 54-130, А Керимбаев кун чыгыш так сан 45-95; кун батыш жуп сан 50-104, Жанышбаев кун чыгыш тарабы так сан 55-129, кун батыш тарабы жуп сан 58-132.   

 

№2239 Данканай шайлоо участогу

Борбору: Турдумамбетов атындагы орто мектеби.       

Шайлоочунун саны:2345                                  

Чек аралары: Токтогул шаарынын  Мураталы Ашыров кун батыш тарабы жуп сан 30-64, К.Мадьяров кун батыш тарабы так сан 1-55, Ш.Кенжетаев кун чыгыш тарабы так сан 1-47,   кун батыш тарабы  жуп сан 2-22, Биримкулов 1-16, Манас 1-30, Койчиев Таласбай 1-32, Аралбаев кун чыгыш тарабы так сан 1-27, кун батыш тарабы жуп сан 2-30, Э.Барманкулов          1-26, Данканай 1-37, Коргол 1-30, Кок-Бел 1-30, Керезов 1-36, Дербиш 1-38, Бердалиев кун чыгыш тарабы так сан 61-81; кун батыш тарабы  жуп сан 52-84, Насыров кун чыгыш тарабы так сан 83-105; кун батыш тарабы жуп сан 76-108, Тынчтык кун чыгыш так сан 93-117, кун батыш тарабы жуп сан 86-118,  Камбар-Ата  кун чыгыш тарабы так сан 83-115; кун батыш тарабы жуп сан 86-116,  Шамшыкал кун чыгыш тарабы так сан 87-117; кун батыш тарабы жуп сан 86-116, Кодул 1-44, Уста сай 1-48, Туздуу суу 1-48, Ак жон 1-30, Б.Осмонов (Ош)  кабат уйлор 1-5 жана Топбазанын айланасындагы калктуу пункттар: Кожомкул 1-15, Ыссык-Кол              1-22, Тыныстанов 1-10, Долон 1-8, Озгоруш 1-22, Райгаз 1-12, Жаныл мырза 1-20.

 

 

 Токтогул шаардык кенешинин торагасы                                          К.Дербишев