Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын 

кезексиз XXXV  сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“20” март  2018-жыл  № 154

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча

 Токтогул шаарынын аймагындагы шайлоо округдарынын

 схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө  

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 12.03.2018-жылдагы № 55 Жарлыгынын негизинде, Токтогул шаарынын мэри М.Калмурзаевдин сунушун  угуп жана  талкуулап,   Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезекcиз XXXV сессиясы

                                ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. 2018-жылдын 13-майында Токтогул шаарында өтүүчү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын  чек аралары бекитилсин.   
  2. Токтогул шаарындагы шайлоо округдарынын жана шайлоо участокторунун маалыматы тиркелет (Тиркемеге ылайык ).
  3. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
  1. Бул токтом www.toktogul.kg веб-сайтына жайгаштырылган күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирет.

 

Төрага:                                                 К.Дербишев  

 

                                                                                   

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын 20.03.2018-жылдагы  кезексиз XXXV  сессиясынын № 154 токтомуна Тиркеме

Токтогул району

Токтогул шаары

 

Токтогул шаардык кеңеши.  Мандаттын саны -21

Токтогул шайлоо округу (УШК №2235,УШК №2236,УШК №2237,УШК №2238, УШК№2239)

 

№2235 Кыргызстан шайлоо участогу

Борбору:  Т.Ормонбеков атындагы мектеп лицейи                  

Шайлоочунун саны:1567

Чек аралары: Токтогул шаарынын № 1 кичи районундагы Азимкан 1-101, Азимкан кыска көчөсү 1-39, У.Кушубаков 1-89, (Толук)-Шабданов 1-77, Мыктарбек 1-45, Кадырбек 1-53, Суйуналиев 21-45 көчөсүнөн түндүктү карай кеткен А.Бекташов 1-167  көчөлөрү (Дадиев көчөсүнүн кесилишине чейин) толугу менен кирет, туурасынан кеткен Саадакан-Апа 1-10 көчөсү толугу менен, Коргол 13-36, көчөлөр  кирет.

 

№2236 Бөкөнбаев шайлоо участогу

Борбору: Бөкөнбаев атындагы орто мектеби.     

Шайлоочунун саны:2319                                          

Чек аралары: Токтогул шаарынын Чеңкил 1-57, А. Мадьяров1-35, Ботбаев 1-41, Дадиев 1-36 көчөлөрү жана Дадиев кыска көчөсү1-12, Сүйөркулов күн чыгыш тарабынан так сандар 1-25; күн батыш тарабынан так сандар 34-86, Малгараев 1-64, Исраилов  1-64, Бөкөнбаев 1-80,             Ата-Киши 1-30, Султаке 1-31, Жамгырканов 1-25, Шаршенбиев 1-23 көчөлөрү толугу менен кирет. Туурасынан кеткен  Момункулов 1-30, Биримкулов 48-100, Кенжетаев күн батыш тарабынан жуп сандар 48-108; күн чыгыш тарабынан так сандар  83-119, Медеров күн чыгыш тарабынан так сандар  29-49; күн батыш тарабынан жуп сан 32-58, Чилтенбек 1-15,  Турду күн чыгыш тарабы так сан 27-43,  күн батыш тарабы  жуп сан 30-56, Аралбаев күн чыгыш тарабы  так сандар 49-77; күн батыш тарабынан 56-78 көчөлөрү, Коргол 1-14, Шарипов 1-11, Сүйналиев күн батыш тарабы так сандар 1-19; күн чыгыш тарабы 2-14, Токтогул  15-97 көчөсүнүн чыгыш тарабына чейинки (так сандар) аралыктар кирет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№2237 Коргон-Ата шайлоо участогу

Борбору: А.Керимбаев атындагы райондук маданият үйү.        

Шайлоочунун саны:2389                                     

 Чек аралары: Токтогул шаарынын № 2-кичи району жана 7-кичи району толугу менен кирет. (Коргон-Ата) Азаке күн чыгыш тарабы так сан 1-47; күн батыш тарабы 2-18,Турусов1-45, Токтогул эки кабат үйлөр 51-57, күн батыш тарабы жуп сан 2-22, Болсунбек күн чыгыш тарабы так сан 1-25, күн батыш тарабы жуп  сан 2-34,  Сапиш 1-32, Азимов 1-29, Чолпонбай күн чыгыш тарабы так сан 1-17; күн батыш тарабы жуп сан 2-22, Сарагүл 1-27, Бердалиев күн чыгыш тарабы так сан 1-27; күн батыш тарабы жуп сан 2-20; Ала-Тоо күн чыгыш тарабы жуп сан 2-32,  Сүйөркулов  күн батыш тарабы жуп сан 2-32,  Парковая 1-12, Жакып уулу Одур 1-22, Каралаев 1-38, Жакыпов 1-40, Салиева 1-42, Чүй 1-42, Жантөшов 1-46, Кайназарова 1-44, Жеңи жок 1-32, Чычкан 1-21, Ынтымак 1-16, Теңдик 1-13, Боркеев 1-18, Боркеев кыска көчөсү 1-14, Халитов 1-39, Эркиндик күн чыгыш тарабы так сан 1-31; күн батыш тарабы жуп сан 2-22, (Чон таш) Султаналиев Бешкемпир күн чыгыш тарабы так сан             1-23,күн батыш тарабы жуп сан 2-52,  Тынчтык  күн чыгыш тарабы так сан 1-41; күн батыш тарабы жуп сан 2-28, Шамшыкал күн чыгыш тарабы так сан 1-35; күн батыш тарабы жуп сан  2-52, Арсланбап күн чыгыш тарабы так сан 1-57; күн батыш тарабы жуп сан 2-52, Ак мөөр 1-5, Черноткач күн чыгыш тарабынан жуп сан  2-12, Ашыров күн чыгыш тарабы 1-2-3,  Камбар-Ата күн чыгыш тарабы так сан 1-33; күн батыш тарабы жуп сан 2-34, Р.Касымов 1-58, С.Абышов 1-52, А.Керимбаев 1-48, А.Жанышбаев 1-56, Жалал-Абад 1-36.

 

№2238 Токтогул шайлоо участогу           

Борбору: Токтогул атындагы орто мектеби.

Шайлоочунун саны:2144

Чек аралары: Токтогул шаарынын (Коргон-Ата) Азаке күн батыш тарабы жуп сан 2-48, Кенжетаев күн чыгыш тарабы так сан 49-81, күн батыш тарабы жуп сан 26-46, Токтогул күн батыш тарабы жуп сан  24-96, Тоголок-Молдо 1-59, Кутманбаев 1-84, Осмоналиев 1-18,   Болсунбек күн чыгыш тарабы так сан 27-57; күн батыш тарабы жуп сан 36-58, С.Жунусова           33-62,  Азимов 30-61, М.Ашыров күн чыгыш тарабы так сан 5-63; күн батыш тарабы жуп сан  2-28, М.Ашыров кыска көчөсү 1-24, Чолпонбай күн чыгыш тарабы так сан 19-61; күн батыш тарабы жуп сан 24-62, Сарагүл  28-66, (Ала-Тоо) Р.Асан  күн батыш тарабы так сан 1-37,  А.Бердалиев күн чыгыш тарабы так сан 29-59; күн батыш тарабы жуп сан 8-50, (Эркиндик) Б.Насыров күн чыгыш тарабы так сан 33-81; күн батыш тарабы жуп сан 24-56, Айдың-Көл      1-48, (Чоң Таш) Б.Султаналиев күн чыгыш тарабы так сан 25-81; күн батыш тарабы жуп сан 54-84, Р.Медеров күн чыгыш тарабы так сан  1-47; күн батыш тарабы жуп сан 2-30,             Р.Медеров кыска көчөсү 1-30, Тынчтык  күн чыгыш тарабы так сан 43-91; күн батыш тарабы жуп сан 36-84, Шамшыкал күн чыгыш тарабы так сан 37-85; күн батыш тарабы жуп сан 54-104, Камбар-Ата 34-84, Чоң-Дөбө 53-106, Арсланбап күн чыгыш так сан 59-119; күн батыш тарабы жуп сан 59-106, Бримкулов 16-46, Турду 1-28, Аралбаев күн чыгыш тарабы так сан 29-47;          күн батыш тарабы жуп сан 32-54, Аралбаев кыска көчөсү 1-20, К.Мадьяров күн батыш тарабы жуп сан 2-56, Сейилбү 1-36, Достук 1-18, Р.Касымов күн чыгыш тарабы так сан 59-131; күн батыш тарабы жуп сан 60-126, С.Абышов күн чыгыш тарабы так сан 51-109; күн батыш тарабы жуп сан 54-130, А Керимбаев күн чыгыш так сан 45-95; күн батыш жуп сан 50-104, Жанышбаев күн чыгыш тарабы так сан 55-129, күн батыш тарабы жуп сан 58-132.   

 

№2239 Даңканай шайлоо участогу

Борбору: Турдумамбетов атындагы орто мектеби.        

Шайлоочунун саны:2345                                  

Чек аралары: Токтогул шаарынын  Мураталы Ашыров күн батыш тарабы жуп сан 30-64, К.Мадьяров күн батыш тарабы так сан 1-55, Ш.Кенжетаев күн чыгыш тарабы так сан 1-47,   күн батыш тарабы  жуп сан 2-22, Биримкулов 1-16, Манас 1-30, Койчиев Таласбай 1-32, Аралбаев күн чыгыш тарабы так сан 1-27, күн батыш тарабы жуп сан 2-30, Э.Барманкулов          1-26, Даңканай 1-37, Коргол 1-30, Көк-Бел 1-30, Керезов 1-36, Дербиш 1-38, Бердалиев күн чыгыш тарабы так сан 61-81; күн батыш тарабы  жуп сан 52-84, Насыров күн чыгыш тарабы так сан 83-105; күн батыш тарабы жуп сан 76-108, Тынчтык күн чыгыш так сан 93-117, күн батыш тарабы жуп сан 86-118,  Камбар-Ата  күн чыгыш тарабы так сан 83-115; күн батыш тарабы жуп сан 86-116,  Шамшыкал күн чыгыш тарабы так сан 87-117; күн батыш тарабы жуп сан 86-116, Көдүл 1-44, Уста сай 1-48, Туздуу суу 1-48, Ак жон 1-30, Б.Осмонов (Ош)  кабат уйлөр 1-5 жана Топбазанын айланасындагы калктуу пункттар: Кожомкул 1-15, Ыссык-Көл              1-22, Тыныстанов 1-10, Долон 1-8, Өзгөрүш 1-22, Райгаз 1-12, Жаңыл мырза 1-20.

 

 

 Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы :                                         К.Дербишев