Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 01                             Токтогул  шаары

 

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун  отчету жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына жана Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун 2019-жыл ичинде  аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо программасынын аткарылышы жана башка жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча  жалпы аткарылган иштер жөнүндө бир жылдык отчетун  берди.

Б.Болгонбековдун  отчетун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун 2019-жыл ичинде аткарган иштери жалпысынан канааттандыраарлык деп табылсын.
 1. Төмөндөгүлөр аткарууга алынсын:
 1.  Сырттан инвестиция тартуу көрсөткүчтөрүнүн төмөндөп кеткендиги баса белгиленсин;
 2.  Сырткы донорлор менен активдүү иштерди жүргүзүү үчүн долбоорлор өз убагында даярдалсын;
 3.  сессиянын жүрүшүндө айтылган сын-пикир, сунуштарды аткаруу боюнча атайын иш-чара түзүлсүн, кызматкерлердин иш милдеттери так бөлүштүрүлүп, жогорку жоопкерчиликте иштер жүргүзүлсүн;
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырамын.
 2. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб-сайтына  жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                      М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 02                             Токтогул  шаары

Кызматкерлердин типтүү түзүмүн жана штаттык бирдиктерин

 бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”мыйзамына ,            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 05.08.2011-жылдагы № 451, 452 токтомдоруна ылайык, Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы М.Н.Жусупахуновдун, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун, ФЭБ башчысы Н.Кулузакованын сунуштарын кароонун жыйынтыгы менен Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жогорудагы туруктуу комиссиянын корутундусу жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, анын негизинде төмөндөгү штаттардын сан эсеби бекитилсин.
 1. Токтогул шаардык мэриясы боюнча:

                 Жооптуу кызматкерлер - 16 штаттык бирдик;

                 Тейлөөчү кызматкер - 3 штат;

Баардыгы: 19 штат бирдиги (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 451)

 1. Токтогул шаардык кеңеши боюнча:

                 Жооптуу кызматкерлер - 4 штаттык бирдиги;

                 Тейлөөчү кызматкер -2 штат;

Баардыгы: 6 штаттык бирдиги (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 452)

            Анын ичинен:

2020-жылдын 1-январынан баштап 2020-жылдын 31-декабрына чейин, Токтогул шаардык кеңешинин төмөндөгү кызматкерлери Токтогул шаардык  мэриясында убактылуу иштөөнү улантышсын:

•   башкы адис А.Койчубаев Токтогул шаардык мэриясына салык жыйноочулары менен биргеликте  иш алып баруу үчүн; 

•   иш кагаздарды жүргүзүүчү Носибжан кызы Одина  иш кагаздарын жүргүзүү милдеттерин аткаруу үчүн; 

 1. Ушул токтом менен бекитилген штат бирдиктерине ылайык иш алып баруу жагы Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков) жана ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.
 1. Токтом кыргыз тилинде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                             М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 03                             Токтогул  шаары

Токтогул шаардык кеңешинин 2020-жылга иш планын бекитүү боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, Токтогул шаардык кенешинин 2020-жылга сунушталган иш планы боюнча жооптуу катчы С.Наралиеванын маалыматын, депутаттардын сунуш, пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаардык кеңешинин 2020-жылга түзүлгөн иш планы жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).
 2. Бекитилген иш план боюнча иш алып баруу  жоопкерчилиги Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарына жана аппарат кызматкерлерине жүктөлсүн.
 3. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 4. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, жалпы аткарылышын көзөмөлдөө жагы Токтогул шаардык кеңешинин жооптуу катчысына (С.Наралиева) тапшырылсын.
 5. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                     М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин   XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясынын  07.02.2020-жылдагы    № 03  токтому менен бекитилди

                                                                                                                                                                                                                               Тиркеме

 

Токтогул  шаардык кеңешинин 2020-жылга

ИШ ПЛАНЫ

Шаардык кеңештин сессиясы, туруктуу комиссия

нын жыйналы

шы 

 

 

Сессияларды жана ТК жыйналыш

тарын өткөрүү мөөнөтөрү

Аткарыла турган иштердин мазмуну

Аткаруучу, аткаруу органынын жооптуу кызматкери

Карала турган маселе, аткарыла турган иштер боюнча шаардык кеңештин жооптуу туруктуу комиссиясы

Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга  катышуу ыкмалары

Жыйынтык

I квартал

1.

Кезектеги сессияны өткөрүү,  шаардык кеңештин 2020-жылга карата иш планын иштеп чыгуу, сессияга сунуштоо, бекитүү жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында кароо,бекитүү

 

Шаардык кеңештин кеңешмеси, сессиясына даярдык көрүү, туруктуу комисиялардын жыйналыштарын уюштуруу

 

 

 

 

Январь

Шаардык кеңештин кеңешмесинде, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында талкуулоо

 

Шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери жана депутаттары

Регламентке ылайык иш алып баруу

Иш план даярдалат, бекитилет, ырааттуу иш алып барууга шарт түзүлөт, ар бир иш боюнча жооптуу кызматкерлер, туруктуу комиссиялар аныкталат.

2.

2019-жыл ичинде аткарылган иштердин  жыйынтыгы боюнча шаардын мэринин отчетун угуу, бюджеттин аткарылышына талдоо жүргүзүү.

1)

Туруктуу комиссиялардын жыйналышы (биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

Январь -февраль

 

Тиешелүү туруктуу комиссиянын (же туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы) шаардын мэринин  отчетун структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин катышуусунда алдын ала угуусу;

 

Шаардын мэри (же вице-мэр), ФЭБ башчысы жана тиешелүү  кызматкерлер, мэриянын алдындагы структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери

Төраганын тапшырмасы боюнча баардык  туруктуу комиссиялар бирдиктүү чечимин даярдайт

 

Бул маселе боюнча жергиликтүү тургундардын коомдук угууларда, жыйналыштарда атылган сунуш пикирлерин  эске алуу

Туруктуу комиссиянын корутундусун кабыл алат жана сессияда кароо үчүн күн тартибинде каралуучу маселеге киргизет. 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

Январь-февраль

 

 

 

 • 2019-жыл ичинде бюджеттин  киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы боюнча, аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча аткарылган иштер боюнча шаардын мэринин  отчетун угуу;
 • туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы

Төраганын тапшырмасы боюнча баардык туруктуу комиссиялар, кеңешменинин жыйынтыгын сунуштайт

 

Жергиликтүү тургундардын, жамааттын мүчөлөрүнүн, башка кызыкдар болгон жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Шаардын мэринин 2018-жылдагы аткарылган иштери боюнча отчетун кабыл алат. Токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

3.

2020-жылга жергиликтүү бюджеттин (киреше жана чыгаша бөлүктөрүн эске алуу менен) долбоорун талкуулоо.  Бюджет боюнча коомдук угуулардагы сунуштарды, бюджетке тиешелүү башка кайрылууларды кароо. Аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы (же биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

 

 

 

 

Шаардык мэриянын финансы-экономикалык бөлүмүнүн мамлекеттик салык кызматынан жана башка юридикалык жактардан маалымат алуу менен бирге 2020-жылга карата жергиликтүү бюджеттин жалпы түзүлүшүнүн (киреше жаны чыгаша бөлүктөрү)  долбоорун иштеп чыгып, туруктуу комиссиянын жыйналышына сунуштоосу, аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүүнү сунуштоосу; 

Туруктуу комиссия ФЭБ башчысынын жогорудагы сунуштарын угуусу, бюджет боюнча коомдук угуулардагы  демилгелүү топтордун активдүү катышуучуларынын жана башка кызыктар тараптардын сунуштарын эске алуусу.

 Муниципалдык менчиктеги ишканалардын же муниципалдык менчикти колдонуучу, юридикалык жана физикалык жактардын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча  тарифтерин алдын ала карап чыгуу;

Бюджеттин түзүлүшүнүн долбоору  боюнча сунуштарын киргизүү. Корутунду даярдоо.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист-статист.

Тиешелүү  туруктуу комиссия-   (же бардык туруктууу комиссиялар)

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  2020-жылга бюджеттин түзүлүшү боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

 

 

 

Туруктуу комиссиянын сунуштаган бюджеттин долбоору боюнча чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

Январь

февраль

 

Жeргиликтүү бюджеттин түзүлүшүнүн долбоорун угуу, аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмун карап, бекитүү:

- туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (же ФЭБ башчысы)

- мэриянын алдындагы тиешелүү ишкана жетекчилери;

- коомдук угуудагы демилгелүү топтор, коомдук уюмдар,  активдүү катышуучулары, башка кызыктар тараптар;  

Жогорудагылардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен өз сунуштарын киргизүү.

Муниципалдык менчиктеги ишканалардын же муниципалдык менчикти колдонуучу, юридикалык жана физикалык жактардын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча  тарифтерин алдын ала карап чыгуу;

 

Жыйынтыгында бюджеттин долбоорун бекитүү же кайрадан иштеп чыгуу үчүн кайтарып берүү.

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы.

Тиешелүү туруктуу комиссия  -К.Дербишев  жана башка туруктуу комиссиялар

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын  2020-жылга бюджеттин түзүлүшүн бекитүү боюнча шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу;   бюджеттин ачык айкындуулугу

 

 

 

Туруктуу комиссия тарабынан сунушталган бюджеттин долбоору боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт.

4.

2020-2022-жылдарга Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн программасын кароо, бекитүү

1)

Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

2019-жылдагы аткарылган иштердин жыйынтыгына анализ жүргүзүү менен Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2020-2022 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн  жаңыланган  программасын талкуулоо;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист, статист жана башка адистер 

 

Баардык туруктуу комиссиялар тарабынан каралат

 

 

Жергиликтүү тургундардын коомдук угууларга, жыйналыштарга катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиялар чечимин даярдайт, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2020-2022 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн программасын кароо жана бекитүү, бирдиктүү иш алып баруу;

Шаардын мэри

Баардык туруктуу комиссиялар.

Жергиликтүү тургундардын шаардык  кеңештин сессияларына катышуусу

2020-2022 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, программасын бекитет, токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

5.

Токтогул шаардык кенешинин депутаттарынын  2019-жыл ичинде аткарган иштери боюнча отчету

1

Элдик жыйын

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, февраль

Туруктуу комиссиялардын аткарган иштери боюнча маалыматтарын угуу;

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Депутаттардын отчет берүүсү боюнча атайын чогулуш өткөрүлүүчү жай, убакыт-сааты менен шайлоочуларды кабарлоону уюштуруу; 

Депутаттардын отчет даярдоосуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Жылдын жыйынтыгы боюнча жогорку активдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн туруктуу комиссияны, депутатты, жашоочуларды сыйлоо баракчалары менен сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу;

Шаардын мэри, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Баардык туруктуу комиссиялардын төрагалары

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын отчет берүүсүнө катышуусу

Жашоочулар жыл ичинде шаардык кеңештин депутаттарынын аткарып жаткан иштери менен таанышат, маалымат алышат.

II квартал

1.

Коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдүн  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча,  гендердик теңчиликке жетишүү, балдарды колдоо  боюнча иштердин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча материалдарды сессияга даярдоосу.

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча калкты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасына сунуштарды киргизүү.

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте кылмыштуулуктун алдын алуу, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Уй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча чаралардын комплексин КР мыйзамдарына, гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планына, балдарды колдоо боюнча Президенттин Жарлыгына  ылайык  иштердин жүрушун талкуулоо;

Мэрдин (Вице-мэрдин) маалыматын угуу

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

 (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлдөрү),

Кварт.комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – М.Исаков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча проект, программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу. Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

.

Туруктуу комиссиялар   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча материалдарды сессияга даярдоосу.

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте кылмыштуулуктун алдын алуу, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

 (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлү),

көчө комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – М.Исаков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу;  

 

Аталган маселе боюнча шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

2.

Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн керектүү шарттарды камсыз кылуу боюнча иштердин жүрүшү, жаштар комитетинин иштери жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

- Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо жана бекитүү, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия – М.Исаков

 

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

1)

Шаардык кенештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо жана бекитүү, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

 

Тиешелүү туруктуу комиссия – М.Исаков

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

3.

Шаар аймагында тазалыкты камсыздоо боюнча иштердин жүрүшү,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, коомдук жайларды жашылдандыруу иштерин жүргүзүү, суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштеринин  жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

Апрель, май

 

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын, сунуштарын угуу;

Тазалык акцияларын уюштуруу боюнча угуу;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципалдык ишканасынын жетекчиси А.Маранбаев, башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча жыйналыштарга  катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын,  тазалык акцияларын уюштуруу боюнча сунуштарын угуу; 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципалдык ишканасынын жетекчиси А.Маранбаев башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

 

Жергиликтүү тургундардын  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом  кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Калкты  азык түлүк, кийим-кече менен камсыз кылуучу жайларда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында  санитардык нормалардын сакталышы боюнча маселелер.

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

Март апрель

Шаардын тургундарын азык-түлүк, кийим кече менен камсыз кылууда менчигине карабастан соода түйүңдөрүндө кафе-ресторандарда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча:

-орулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу.

Аталган маселе боюнча арыз, каттарга жооп берүү үчүн тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен аларды жеринде барып кыдырып кароо;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди киргизүү.

 

Шаардын мэри (вице-мэри)

 

 

 

 

 

 

Шаардык мэрия

 

“Ыңгайлуу шарт”МИ

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – М.Исаков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

 

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоого өздөрүнүн тикелей катышуусу.

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия өзүнүн корутундусун сессияга сунуштоо үчүн даярдайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Шаардын тургундарын азык-түлүк, кийим кече менен камсыз кылууда менчигине карабастан соода түйүңдөрүндө кафе-ресторандарда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча туруктуу комиссиянын маалыматын угуу:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди эске алуу.  

Шаардын мэри (вице-мэри), жер адиси, соц.адис

 

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – М.Исаков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоо маселеси боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу.

Каралган маселе боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт

5.

Социалдык маселелер: аз камсыз болгон үй бүлөлөргө,  I, II,  III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар-көрөрү жок   улгайган тургундарга  камкордук көрүү,  жумушсуз статусун алган тургундар боюнча жүргүзүлгөн  иштер, калкты медициналык жактан тейлөө  иштеринин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча - социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү

Тиешелүү туруктуу комиссия – М,Исаков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча мэрдин маалымат – билдирүүсүн угуу; социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү

Тиешелүү  туруктуу комиссия – М.Исаков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

III квартал

1.

2020-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен шаарда социалдык-экономикалык кырдаалга иликтөө жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды, гранттарды тартуу боюнча иштердин жүрүшү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин 2020-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,  шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин отчетун  угуу ; 

Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтеп, анализ  жүргүзүп, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө:

-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, экономист-статист,

 өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү туруктуу комиссия-  А.Касымов  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын, өкмөтттүк эмес уюмдардын, демилгелүү топтордун  коомдук угууларга, жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, 6 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн  эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө отчету, МИ жетекчилеринин отчеттору,  шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтөө, анализ  жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, баа берүү

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  А.Касымов  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2.

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилер: мектептердин, балдар бакчаларынын, балдар чыгармачылык үйүнүн, спорт мектебинин жана ФАПтын жаңы окуу жылына карата даярдыктары, оңдоп-түзөө иштеринин сапаты, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди кароо

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Июль, август

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилердин жаңы окуу жылына  карата даярдыктары, ремонттоонун абалы, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди жеринде кароо үчүн атайын түзүлгөн комиссиянын ( вице-мэр, мэриянын материалдык бухгалтери, туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору) иш алып барусу.

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссиянын корутундусу;

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

Тиешелүү турктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

 

Ата-эне комитеттеринин мүчөлөрүнүн комиссиянын ишине катышуусу

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Июль, август

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча сунуштарды эске алуу менен туруктуу комиссиянын  корутундусун угуу, соц.объектилердин жетекчилеринин билдирүүлөрүн угуу, чечим кабыл алуу;  

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

 

Ата-энелер комитетинин мүчөлөрүнүн сессияга катышуусу

Туруктуу комиссиянын корутундусуна ылайык  токтом кабыл алынат, ММК жарыялайт

3.

Ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы,

көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча аткарылып жаткан иштер 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматын алдын ала угуусу;

 •  аталган маселелер боюнча арыз-каттарды кароо;
 • маселени чечүү үчүн жеринде кыдырып көрүп келүү;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт ” МИ жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү  туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссиянын чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматы боюнча туруктуу комиссиянын корутундусу боюнча чечим кабыл алуусу;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жергиликтүү тургундарын  сессияга   катышуусу  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуулары

1

Кичирайондордо жыйналыштар

 

 

 

 

 

Июнь, июль

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Бекитилген графикке ылайык депуттаттын шайлоочулар менен жоолугушуусу үчүн атайын жай бөлүп, керектүү шарттарды түзүп берүү боюнча шаардын мэрине тапшырма берүү;

Депутаттардын жоолугушуусу боюнча, жолушуу өтүүчү орду, убакыт-сааты жөнүндө шайлоочуларды кабарлоону уюштуруу; 

Депутаттардын жоолугушууга даярдануусуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Шаардын мэри, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Бардык фракциялардын депутаттары

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын жолугушууга катышуусун камсыздоо

Шаардык кенештин ишмердүүлүгү боюнча маалымат алышат, шаар тургундары өздөрүнүн кичи районундагы көйгөйлүү маселелрди айтып, талкуулай алышат

5.

Бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү  иштери боюнча

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 март

Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, жашоочулардын бош убакытты өткөрүүсү үчүн керектүү шарттарды түзүү:

Жашоочулардын арасында, мекемелер арасында, мектеп окуучулар арасында ар кандай конкурс, сынактарды өткөрүү боюнча,  Эс алуу багында, борбордук аянтта, жаштар аллеясында бош убакытты өткөрүү үчүн алардын абалын жакшыртуу боюнча мэрдин маалыматын угуу;

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу, уюштуруу иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кароо боюнча мэрдин сунушун кароо;

Шаардын мэри (вице-мэр), соц.адис

Тиешелүү  туруктуу комиссия –М.Исаков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын, мекеме жетекчилеринин, мектеп окуучуларынын катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

IV квартал

1

2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча маалымат угуу, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин 2020-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,   жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин маалыматын  угуу; 

жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  А.Касымов  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын,жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, 9 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, чечим кабыл алуу

 

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү туруктуу комиссия-  А.Касымов  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2

Жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу, шаардын Башкы планына ылайык деталдык пландаштыруу боюнча  жүргүзүлүп  жаткан иштер жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Жер участокторуна укуктарды берүү,  Башкы пландын негизинде деталдык пландаштыруу  боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө шаардын мэринин маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын, жер участогуна укутарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

 

 

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жарандардын туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Аталган комиссиялардын төрагаларынын билдирүүлөрүнүн негизинде туруктуу комиссия чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

Жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

 

 

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

Тиешелүү  туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссиянын чечиминин негизинде, сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

3.

Муниципалдык менчикти башкаруу, ага ээлик кылуунун тартиби  боюнча маселелер

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

 

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- М.Калмурзаев

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга  катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиянын чечим кабыл алуусу

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 

 

Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги ишканалардын же муниципалдык менчикти колдонуучу, юридикалык жана физикалык жактардын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча  тарифтерин алдын ала карап чыгуу;

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- М.Калмурзаев

 

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга, шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу

Макулдашылган негизде шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

4.

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдар, дин уюмдары менен жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча

1)

Туруктуу комисиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имиы

Тиешелүү  туруктуу комиссия – М.Исаков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имамы

Тиешелүү туруктуу комиссия – М.Исаков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- З.Бекматова

 

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде жана башка сунуш пикирлерди эске алуу менен шаардык кеңеш токтом кабыл алат

 

5.

Шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш планын иштеп чыгуу жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо

 

 

 

 

 

2021-жылга иш пландын долбоорун талкуулоо, Туруктуу комиссиялар менен биргелешкен жыйналыш өткөрүү;

Шаардык кеңештин аппараты, туруктуу комиссиялар

Баардык  туруктуу комиссиялар

 

 

 

                         

 

Токтогул шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы:                                        С.Наралиева

                                                                                                                                                                                                                           

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 4                                           Токтогул  шаары

Токтогул шаарын  2020-2022-жылдарга  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасын кароо, бекитүү боюнча

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Токтогул шаарын  2020-2022-жылдарга  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун  маалыматын,   Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн  депутаттардын сунуш,  пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги X сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарын 2020-2022-жылдарга социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы  айрым толуктоолор менен жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).
 1. Ички жана сырткы мүмкүнчүлүктөрдү максаттуу пайдалануу менен программада камтылган иштерди аткаруу Токтогул шаарынын мэриясына  тапшырылсын.
 1. Аткарылышы боюнча  Токтогул шаарынын коомчулугуна,  шаардык кеңешинин депутаттарына бир жыл ичинде 2 жолудан кем эмес отчет берип туруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго милдеттендирилсин.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин  туруктуу комиссияларына (К.Дербишев, З.Бекматова, М.Калмурзаев, М.Исаков) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                     М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясынын  07.02.2020-жылдагы    № 04  токтому менен бекитилди

                                                                                                                                                                                                                               Тиркеме

Токтогул шаардык мэриясынын  2020-2022 –жылдарга түзүлгөн  болжолдуу өнүгүү  Программасы

 

 

Иш-чаралар\ аракеттер

Милдеттер

Болжолдонгон  сумма (млн.

Сом)

Каржылоо булагы

 

Аткаруу    мөөнөтү (жылдар)

        Аткаруучулар

Күтүлүүчү     натыйжа

2020

2021

2022

 

Өнөр жайы

1.

Иоддолгон туз өндүрүү цехин өнүктүрүү(башка продукция чыгаруу)

0,7

Жеке каражаты

0,7

 

-

 

 

Жеке ишкер Рысматов

Калктын иоддолгон туз м-н камсыз болуусу

2.

Этти кайра иштетүүчү чакан муниципалдык цех ачуу

2,0

Жеке ишкер

 

  2,0

 

 

 

 мэрия

Калктын тамак ашын жакшыртуу.

 

ЖЫЙЫНТЫК

2,7

 

0,7

  2,0

 

 

 

 

 

                                                                                                        Транспорт  жана  авто  жол  инфратүзүмү

1.

 Шаардын ички жолдорун: Токтогул шаарынын ички жолдорун асфальтоо (Мыктарбек-380м,                 Дадиев-470м,  Турусов-450м, Бердалиев-1км  жана Суйуналиев-300м, О.Керезов-400м жалпы 3км түзөт

20,0

Транспорт министрлиги респубдикалык  бюджет

10,0

   5,0

 5,0

 

 

    №23-ЖТИ

Жол коопсуздугу жогорулайт; Транспорт кыймылына шарт түзүлөт, шаардын инфратүзүмү жакшырат;

2.

 Кенжетаев, көчөсүнө түнкү жарыктандыруусу менен тротуар  куруу

3,0

стим грант, жергилик. бюджет

-

-

 3,0

 

 

     № 23-ЖТИ

 Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

 

3.

 

 Шарипов-Ашыров, Сүйөркулов-Сүйүналиев жана Дадиев-Бекташов көчөлөрүнүн кесилиштерине светофор орнотуу

 

2,0

 

жергилик. бюджет

 

 

 

2,0

 

 

 

         

  мэрия

 

Жол коопсуздугу жогорулайт, жөө жүр- гүн-гө  шарт түзүлөт;

4.

Жол сызыктарын ,жол белгилерин орнотуу

  0,9

 

 жергиликтүү бюджет

   0,5

 

   0,2

0,2

 

 

            мэрия

Ички  жолдордун абалы жакшырат

5.

1.Ботбаев  көчөсүнө   тротуар жарыктандыруусу менен куруу (600метр)   2.Суйөркулов көчөсүнө (түштүк тарабы)

   1,5

 

   1,1

 

 Стим.грант, жергиликтүү бюджет

1,5

 

  1,1

  

 

 

 

мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн  коопсуздугу камсыздалат.

6.

Шаардын аймагына 2 даана аялдама куруу

   0,3

жергиликтүү бюджет

0,3

 

 

 

 

мэрия

Жүргүнчүлөргө  шарт түзүлөт

7.

Шаардын Топбаза, Ак-жон участкаларынын жана 7 кичи районунун  ички жолдоруна шагыл төгүп ондоо , тегиздөө иштерин жүргүзүү

   2,1

 Жергиликтүү бюджет

  0,7

 

  0,7  

  0,7

 

 

мэрия

Ички  жолдордун  абалын жакшырат

8.

 Коопсуз шаар системасын орнотуу

  2,0

  Областык Өнүктүрүү фонду

  2,0

 

  

 

 

 

мэрия

Жол коопсуздук абалын жакшырат

9.

Таштанды чыгарууга Атайын техника алуу контейнерлер менен

  5,0

АРИС аркылуу 

 

  5,0

 

 

 

мэрия, ӨСИ

Тазалык ишканасынын ишин жакшыртуу

10.

Грейдер алуу

  6,0

ӨСИ аркылуу (Өнүгүү саясаты институту)

 

6,0

 

 

 

 

мэрия ,ӨСИ

Тазалык ишканасынын ишин  жана жолдордун абалын жакшыртуу

11.

Боконбаев   көчөсүн Турусов көчөсүнө чейин ачуу

 0,5

Жергилик. бюджет

0,5

 

 

 

 

  мэрия

Жол коопсуздук абалын жакшырат

12.

Боконбаев  көчөсүнө тротуар куруу

1,8

Жергилик. бюджет

1,8

 

 

 

 

  мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн  коопсуздугу камсыздалат.

13.

Токтогул  жазуунун  алдынкы корунушун  жакшыртуу

0,3

Жергилик. бюджет

0,3

 

 

 

 

  мэрия

Инфраструктураны жакшыртуу

 

ЖЫЙЫНТЫК

  46,5

 

18,7

  18,9

 8,9

 

 

 

 

Энергетика инфратүзүмү

1.

Шаардагы жаңы конуштар: Т Ак-Жон жана Топбаза кичи районундарына электр линияларын тартуу жана 1 даана КТП400 орнотуу

9,0

Атайын эсеп

3,0

3,0

3,0

 

 

          мэрия

Калкты электр энергия менен камсыз кылуу;

2.

Көчө жарыктарын орнотуу, 2,0 км

0,6

Жергилик. бюджет

0,2

0,2

0,2

 

 

           мэрия

 жөө жүргүнчүлөргө жакшы шарт түзүлөт

 

ЖЫЙЫНТЫК

9,6

 

3,2

3,2

3,2

 

 

 

 

                       

    Суу чарба тармагы

“Таза суу”

1.

Шаарда “Таза суу” программасын ишке ашыруу

526,5

ЕБРиР

202.5

202.5

121.5

 

 

Мэрия, Суу канал ишканасы

 Ичүүчу таза  суу менен камсыз  кылуу

                                                                                                                  Ветеринария

1.

Мал көмүлүүчү жайды (яма Беккера – биометрикалык чуңкур) куруу

0,5

Атайын эсеп

0,5

 

 

 

 

Жаны-Жол а/окмоту , мэрия Токтогул тех.инспекциясы

Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу;

2.

Айыл чарба малдарына идентификация жүргүзүү

0,3

республ. Бюджет

0,1

0,1

0,1

 

 

Токтогул шаарында иш алып барган жеке ветери нардык врач-р

Жылкы жана жандык малдар,  бал челек, үй канаттуулар иденти фикациядан өткөрүлөт;

 

ЖЫЙЫНТЫК

0,8

 

0,6

0,1

0,1

 

 

 

 

Билим берүү инфратүзүмү

1

“Наристе” балдар бакчасына ашкана куруу

2,0

Атайын эсеп

2,0

 

 

 

 

Атайын эсеп              мэрия

Соц.обьектинин абалын жакшыртуу, балдарга шарт түзүү;

 

2

 

Мэриянын муниципалдык менчигиндеги соц.обьектилерди Эл.энергиясын үнөмдүү пайдалануучу жылытуу системасына өткөрүү(мектеп,бала бакча)

 

80,5

 

Бүткүл дүйнөлүк банк

 

80,5

 

 

 

 

 

мэрия,АРИС

 

Соц.обьектинин абалын жакшыртуу, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу;

 

ЖЫЙЫНТЫК

82,5

 

82,5

 

 

 

 

 

 

Маданият тармагы

1.

Эмгек сиңирген маданият кызматкерлерине “Жылдыздар аллеясын” куруу

1,0

Жергиликтүү бюджет

 

 

1,0

 

 

мэрия

Маданият тармагын көтөрүү жана колдоо;

                                                                                                        Социалдык жактан коргоо

 

1.

Реабилитациялык борборду  ( оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн) куруу

 

5,0

 

Атайын эсеп

 

 

   5,0

 

 

 

 

 

мэрия

Оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн шарт түзүү

                                                                                                             Спорт  инфратүзүмү

1.

Сүйөркулов көчөсүндүгү футбол аянтчасын  кап.ремонттон өткөрүү

1,4

жергиликтүү бюджет

    1,4

 

 

 

 

мэрия

Спорт тармагын өнүктүрүү

 

2.

 

Спорт комплексин  куруу

 

8,0

 

жергиликтүү бюджет

 

 

8,0

 

 

 

 

 

Спорт тармагын өнүктүрүү

 

ЖЫЙЫНТЫК

9,4

 

1,4

8,0

 

 

 

 

 

 

      Архитектура, Турак жай, курулуш

1.

Шарипов көчөсүндө Жаштар аллеясынын курулушун Токтогул көчөсүнөн баштап Ашыров көчөсүнө чейин улантып куруу

3,0

Стим.грант жергилик. Бюджет

 

 

3,0

 

 

мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо, эс алууга шарт түзүү;

2.

  Эс алуу багынын ичиндеги эски   ажаткананы бузуу

   0,1

Жергиликтүү бюджет

    0,1

 

  

 

 

 

мэрия

Эс  алуучуларга  ынгайлуу шарт тузуу

3.

Тазалык ишканасына гараж-база куруу

   2,5

Атайын эсеп

2,5

 

 

 

 

мэрия

Техникаларды коопсуз-н сактоого шарт түзүлөт

  4.

Шаардагы стадиондун батыш тарабын устун жабуу

   2,0

Жергиликтүү бюджет

 

 

 2,0

 

 

           

            мэрия

Эс алууга жакшы шарт түзүү

5.

Шаардагы стадионго жарыктандыруу  куруу

  1,0

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

мэрия

инфраструктураны  жакшыртуу

6.

УАМ согуштун катышуучуларына эстелик монумент куруу

  1,5

Жергиликтүү бюджет

1,5

 

 

 

 

 

            мэрия

Шаардын архитектура                    сын жакшыртуу

 7.

Шаардын  Южводстрой  кичи районуна  Балдар ойноочу аянтча куруу

  0.3

Жергиликтүү бюджет

   0,3

 

 

 

 

            мэрия

балдардын эс алуусуна шарт тузуу

8.

Борбордук аянттагы фонтанды реконструкциялоо

   1,0

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

 

  инфраструктураны  жакшыртуу

9.

 Шаардын аймагындагы балдар ойноочу аянтчаларды ремонттон өткөрүү

   0.3

Жергиликтүү бюджет, атайын эсеп

 

0,3

 

 

 

мэрия

     балдардын эс алуусуна шарт тузуу   

10.

Эс алуу багындагы жайкы клубду реконструкциялоо

   6,0

Атайын эсеп

  

 

  6,0

 

 

            мэрия

Калктын эс алуусуна шарт тузулот

11.

Шаардык мэриянын имаратын курууга, 1-кичи районго балдар бакчасын курууга жана шаарга спорт

комплекс  курууга проект даярдоо

   1,0

Жергиликтүү бюджет

  1,0

 

 

 

 

            мэрия

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүү

12.

ВОЛС линияга кошулуу

  1,0

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

           мэрия

Санариптештируу

13.

Жашылдандыруу көрктөн-рүү (гүл өстүрүү)ж.б

  0,5

Жерг бюджет

  0,5

 

 

 

 

           мэрия

Жашылдандыруу, көрктөндүрүү

14.

Эс алуу багынын тундук тарабына  аллея куруу балдар ойноочу аянтчасы менен

  4,5

Атайын эсеп

  4,5

 

 

 

 

Атайын эсеп,  мэрия

Калктын эс алуусуна шарт тузулот

15.

Жасалма  балаты  курууга

  0,7

Жерг бюджет

0,7

 

 

 

 

   мэрия

Жаратылышка зыян келбейт

16.

Суеркулов көчөсүнө, эс алуу багына скамейкаларды орнотуу

  0,7

Жерг бюджет

0,7

 

 

 

 

  мэрия

Эс алууга жакшы шарт түзүү

17.

Мэриянын  имаратына кошумча  3-этаж  куруу

  3,0

Жерг бюджет

3,0

 

 

 

 

  мэрия

Жыйындар залы курулуп тейлоого шарт тузулот

 

 

ЖЫЙЫНТЫК

29,1

 

14,8

3,3

11,0

 

 

 

 

 

БААРДЫГЫ:

 186,9

 

121,9

40,8

 24,2

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                   Төрага:                                        М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 5                                             Токтогул  шаары

01.01.2020 - жылга карата  Токтогул шаарынын мэриясынын негизги

 жана атайын каражат эсебинде калган акча каражатынын калдыгын

бөлүштүрүү жөнүндө

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” жана Бюджеттик  Кодексине ылайык,  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун,  ФЭБ башчысы Н.Кулузакованын билдирүү, маалыматтарын угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги X сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарынын мэриясынын негизги жана атайын эсебинде калган акча каражатынын 01.01.2020-жылга карата калдыгын бөлүштүрүү жөнүндө маалымат, билдирүүлөр эске алынсын.
 1. Жыл башында  жалпы 4115,7 миң сом, анын ичинен негизги эсептен калдык 3897,8 миң сом жана атайын каражат эсебинен калдык 217, 9 миң сом калгандыгы белгиленсин жана алар төмөндөгүчө бөлүштүрүлүп чыгымдалсын.
 • Негизги эсептен калдык: 3897,8 миң сом, анын ичинен:

   Мэриянын аппаратына

Жылдын жыйынтыгы менен кызматкерлерге сый акы үчүн

Статья 2111 – 376,9 миң сом

     Статья 2121 – 65,0 миң сом

Статья 3111 -3000,0 миң сом – мэриянын имаратынын 3-кабатын курууга

Статья 2215 -194,0 миң сом – резервдик рота үчүн

Статья 2215 -96,0 миң сом -  ит атууга

Статья 2215-44,6 миң сом –жылытуу системасын тейлөөгө

          Шаардык кеңештин аппаратына

  Жылдын жыйынтыгы менен кызматкерлерге сый акы үчүн

Статья 2111 – 103,4  миң сом

Статья 2121 -17,9 миң сом

 • Атайын эсептен калдык : 217,9 миң сом, анын ичинен:

Балдар бакчаларына                           

Статья 3112- 123,6  миң сом  - “Достук” балдар бакчасына жабдууларды сатып алууга

Мэриянын аппаратына

Статья 2221  -94,3 миң сом  – учурдагы оңдоп түзөө  иштерине      

 1. Бул токтомдун аткаруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго жана ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага милдеттендирилсин.
 2. Аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду  мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу  жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Төрага:                                             М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 6                                     Токтогул  шаары

Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2019-жылга аткарылышын, 2020-жылга  бюджеттин түзүлүшүнүн болжолун кароо, бекитүү жөнүндө

               Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарына ылайык, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун отчетун, ФЭБнун башчысы Н.Кулузакованын маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, башка чыгып сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 2019-жылга (атайын каражаттарды кошкондо) жалпы 49 774,5 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин (1 тиркеме).  Анын ичинен:
 • салыктык жана салыктык эмес жыйымдардан түшкөн каражат -39 581,4 миң сом;
 • атайын каражаттын көлөмү – 9267,2 миң сом;
 1. Чыгаша бөлүгү жалпы  47 112,6 миң сом, анын ичинен жергиликтүү бюджет 37 630,6 миң сом,  атайын каражат 9 482,0 миң  сом  өлчөмүндө аткарылгандыгы белгиленсин (2 Тиркеме).
 2. Такталган план боюнча 2019-жылдын киреше бөлүгү 48 811,1 миң сом, чыгаша бөлүгү   50 264,8 миң сомго  аткарылгандыгы бекитилсин.
 3. 2020-жылга Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрү 50 876,0 миң сомго 3,4 Тиркемелерге  ылайык бекитилсин.

            Анын ичинен төмөндөгүлөр эске алынсын:

            Атайын каражат – 9 237,8 миң сом;

            Жергиликтүү салык, салыктык эмес жыйымдар – 41 638,2 миң сом;

 1. 2020-жылдын чыгаша бөлүгүн аткарууда ушул токтомдун 5 Тиркемесиндеги ачыктамалар эске алынсын.  
 2. Токтогул шаардык мэриясынын 1% резервдик фондунун  жалпы көлөмү 400,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
 3. 2020-жылга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан салык агенттигинен алынуучу киреше салыгынын өлчөмү 2019-жылга салыштырмалуу ашыкча берилгендиги эске алынсын, аларды негиздеп, аталган министрликке билдирме берип, кыскартуу жагы ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага тапшырылсын.
 4. Бул токтомду аткаруу үчүн жергиликтүү бюджеттин киреше булагын түзүүчү салыктык жана салыктык эмес жыйымдардын топтолушун катуу көзөмөлгө алуу, бекитилген жергиликтүү бюджеттин каражаттарын бөлүнгөн багыттарга, максаттуу пайдалануу түздөн-түз шаар мэринин (Б.Болгонбеков) жана ФЭБ башчысынын (Н.Кулузакова) жоопкерчилигинде экендиги баса белгиленсин.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.
 6. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 7. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 8. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Төрага:                                             М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул  шаардык мэриясынын киреше бөлүгүнүн аткарылышынын

                                        анализи 2019-жылдын 12 айына

 

         Тиркеме 1

   

(миң сом)

Киреше булактары

2019-жылга бекитилген план

2019-жылдын 12  айына такталган план

Фактичес.аткарыл.(мин сом) 12  ай

Айырма (+,-)

такталган планга салыштырма %

1

Салык агенттеринен  алынуучу киреше салыгы.

19401

19401

19442,5

41,5

100

2

Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык

63,3

63,3

85,1

21,8

134,4

3

Милдеттүү патенттин негизинде алынуучу  салык

437

507

534,3

27,3

105,4

4

Ыктыярдуу патенттин негизинде алынуучу  салык

6792

6792

6922,8

130,8

102

5

Кыймылсыз мүлк салыгы

129

159

164

5

103,1

6

Транспорттук каражаттарына

100

100

125,2

25,2

125,2

7

Каражаттарына салык

1700

1700

1808,3

108,3

106,4

8

Короо жанындагы жана дачалык

800

800

930,1

130,1

116,3

9

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

1500

1539

1812,5

312,5

120,8

10

Сатуудан алынуучу салык

6939

6939

7275,4

336,4

104,5

11

Роялти

   

7,9

7,9

 

12

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

700

400

796,9

96,9

124,2

13.

Республикадан берилүүчү каражат (ср-ва передаваемые)

0

902,3

902,3

 

 

14

Атайын каражаттар аппарат, дет сад.

9547,5

9547,5

9267,2

-280,3

97

 

Баардыгы:

48108,8

48811,1

49114,5

963,4

102

 

Атайын каражаттарды кошпогондо

388561,3

39263,6

39581,4

317,8

103,2

 

Стим грант

 

2212,4

2212,4

   
             
 

Шаардык кеңештин төрагасы:

   

М.Н.Жусупахунов

 
     

 

     

 

                 

 

 

                    Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2019-жылдын 12 айына аткарылышы боюнча отчет

         

 

       

     Тиркеме №2 (миң сом)

         

 

             

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

 

Таза суу

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдик

тер

Бардыгы

1

Айлык акы

2111

5339,5

1435,8

 

 

 

 

 

 

 

6775,3

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

745

215,2

 

 

 

 

 

 

 

960,2

3

Сапар чыгымдары

2211

319,7

49,3

 

 

 

 

525,2

10 

 

904,2

4

Байланыш чыгымы

2212

55,2

21,3

 

 

12

 3

 

 

 

91,5

5.

Аренда акы

2213

0

0

 

 

840

840

 

 

 

1680

5

Унаа тейлөө ГСМ

2214

86,3

50

 

 

 

 

 

 

 

136,3

6

Унаа тейлөө чыгымы зап.часть

2214

33,8

29,8

 

 

 

 

 

 

 

63,6

7

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

2215

8800,4

 131,2

 

 

34,5

33,3

 

 

 

8999,4

8

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

1075,4

 

 

 

1075,4

9

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

1754,1

 

 

 283,6

370,2

318,7 

25,3

49

 

2800,9

10

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

230,9

 

 

76,8

321,2

25,4

77,5

36,3

 

768,1

11

Көмүр сатып алууга

2224

 

 

 

 

 

39,5

 

 

 

39,5

12

Сууга төлөөлөр

22311100

8,9

 

 

 

336,7

465,2

32,8

 

 

843,6

13

Электро энергияга төлөөлөр

22311200

283,9

 

 

 

1171

1339,6

149,2

78,3

 

3022

14

Субсидия

2511

1262,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1262,2

15

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

 

1260,2

1260,2

16

Резервный фонд

2824

385,2

 

 

 

 

 

 

 

 

385,2

17

Имараттар,курулмалар

3111

4564

 

 

 

   

 194,2

 

 

4758,2

18

Жабдууларды алуу

3112

1031,8

99,5

 

 

290,1

286,4

97

 

 

1804,8

19

Башка негизги фонддор

3113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371,3

 

Бардыгы:

 

24900,9

2032,1

 

360,4

3375,7

4426,5

1101,2

173,6

1260,2

37630,6

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сапар чыгымдары

2211

62,8

 

 

 

 

 

 

 

 

62,8

2

Унаа тейлөө чыгымдары

2214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

Башка тейлөө  чыгымдары

2215

55

 

3,3

 

 

 

 

 

 

58,3

4

Тамак - аш чыгымы

2218

 22,8

 

 

 

 

7171,3

 

 

 

7194,1

5

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

 48,1

 

 

 

 

122,9

 

 

 

171

6

Чарбалык чыгымдар

2222

 4

 

 

 

 

315,7

 

 

 

319,7

7

Соттун чечимин аткаруу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.

Имараттар жана курулмалар

3111

649,3

 

 

 

 

 

 

 

 

649,3

8.

Машиналар жана жабдуулар

3112

798

 

 

 

 

228,8

 

 

 

1026,8

 

Баардыгы:

 

1640

 

3,3

 

 

7838,7

 

 

 

9482

         

 

             
                           

       

 

        Төрага:                                                  М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн        2020-жылга түзүлүшүнүн долбоору

 
 

Тиркеме № 3 (миң сом)

 

 

         

Кирешелердин аталышы

Киреше

лердин беренеси

2020-жылга долбоор КМ контрол

дук цифра

2020-жылга  шаардык мэриянын болжолу менен

Айрымасы (+,-)

 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

11111100

26183

25183

1000

 

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

11121100

85,5

85,5

0

 

Милдеттүү патенттин негизинде салык

11122100

508,7

508,7

0

 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

11122200

6792

6792

0

 

Кыймылсыз мулкко салык

11311200

129

129

0

 

 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык

11132110

100

100

0

 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык

11322120

1876

1876

0

 

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

11321100

850

850

0

 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300

1550

1550

0

 

Сатуудан салык

11412100

7164

4164

3000

 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152100

400

400

0

 

Атайын каражаттар аппарат,детсад

1423

9237,8

9237,8

0

 

Баардыгы:

 

54876

50876

   

Атайын каражаттарды кошпогондо

 

45638,2

41638,2

4000

 

Төрага:                                                         М.Н.Жусупахунов

 

                   Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2020-жылга болжолдуу прогнозу

   
                 

     Тиркеме  4 (миң сом)

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Таза суу

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдик

тер

Бардыгы

1

Айлык акы

2111

5127,6

1471,5

           

6599,1

2

Соц.фондко чегерүү

2121

752,9

218,8

           

971,7

3

Сапар чыгымдары

2211

300

50

     

606,5

   

956,5

4

Байланыш чыгымы

2212

50

30

 

12

6

     

98

5.

Аренда акы

2213

720

   

210

210

     

1140

6

Унаа тейлөө ГСМ

2214

110

60

           

170

7

Унаа тейлөө чыгымы зап.бөлүк

2214

35

35,3

           

70,3

8

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

2215

7933,3

70,8

 

78,5

153,5

     

8236,1

9

Тамак - аш чыгымы

2218

       

1200

     

1200

10

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

1957,6

   

120

271

32

60

 

2440,6

11

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

440

26

 

340

 

19,8

30

 

855,8

12

Көмүрдү сатып алуу

2224

       

4

     

4

13

Сууга төлөөлөр

22311100

8,9

   

336,7

466,2

32,8

   

844,6

14

Электро энергияга төлөөлөр

22311200

1305,2

   

1455,8

1728,9

205,8

80,3

 

4776

15

Субсидия

2511

660

             

660

16

Элге жеңилдиктер

2721

             

829,5

829,5

17

Резервный фонд

2824

400

             

400

18

Имараттар,курулмалар

3111

8460

       

320

   

8780

19

Жабдууларды алуу

3112

1040

53,2

 

22

260

114

51

 

1540,2

18

Башка негизги фонддор

3113

1065,8

             

1065,8

 

Бардыгы:

 

30366,3

2015,6

 

2575

4299,6

1330,9

221,3

 

41638,2

 

Атайын каражаттар:

 

                 

1

Сапар чыгымдары

2211

11,5

             

11,5

2

Унаа тейлөө чыгымдары

2214

                 

3

Башка тейлөө  чыгымдары

2215

100,5

             

100,5

4

Тамак - аш чыгымы

2218

       

8416,4

     

8416,4

5

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

                 

6

Чарбалык чыгымдар

2222

29,4

     

480

     

509,4

7.

Имараттар жана курулмалар

3111

                 

8.

Машиналар жана жабдуулар

3112

       

200

     

200

 

Баардыгы:

 

141,4

     

9096,4

     

9237,8

                       
 

 

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  07.02.2020-жылдагы кезектеги  XX сессиясынын № 06  токтомунун 4-Тиркемесине  ачыктама

Каражатты жумшоо багыты

Статья

Сумма (миң сом)

Мэриянын аппаратына

1

Таштанды төгүүчү полигонго (ижарага)

2213

720,0

2

8- март Эл аралык аялдар күнүнө

2215

36,0

3

31-март Нооруз майрамы

2215

40,0

4

Улуу Ата Мекендик согуштун 75-жылдыгына карата

2215

65,5

5

19-май Энелер күнүнө карата

2215

36,0

6

1-июнь балдарды коргоо күнүнө

2215

31,0

7

2020-жыл Балдарды колдоо күнүнө карата

2215

31,0

8

Кесиптик майрамдарга (мугалимдер, медиктер, ж.б)

2215

30,0

9

Балдарды Чычкан лагерине эс алдыруу

2215

60,0

10

31-август Эгемендүүлүк күнү

2215

28,5

11

Карыялар күнүнө

2215

50,0

12

1-октябрь мугалимдер күнүнө

2215

20,0

13

Жаңы жылдык иш-чараларга

2215

70,8

14

Коомдук уюмдар (аялдар кеңеши, аксакалдар кеңеши)

2215

60,0

15

Ит  атууга

2215

96,0

16

Жаштар комитетинин ар кандай иш чараларына

2215

111,2

17

 Курулуш иштерине технадзордун кызмат көрсөтүүсүнө

2215

300,0

18

Юридикалык кызмат көрсөтүүгө

2215

200,0

19

Мэриянын, шаардык кеңештин компьютерлерин тейлөөгө

2215

130,0

20

Ветеринардык жана фитосанитардык башкармалыктын сунушу боюнча  (эпизоотиялык кырдаал)

2215

50,0

21

Мэриянын имаратын кезектеги оңдоого

2215

217,3

 22

Чарбалык жана канцелляриялык товар (эл каттоо ичинде) мэрия, кеңеш 

2222

235,0

 23

Даталуу күндөргө карата баннерлерге

2215

118,6

24

1 С программасын жүргүзүүгө

2215

50,0

25

Мэриянын имаратынын жылытуу системасын иштетүүгө

2215

40,0

26

ПСДларга

2215

750,0

27

Шаардын чек арасын инвентаризациялоого

2215

154,5

28

Экрандын үнүн чыгарууга

2215

80,0

29

Муниципалдык заказ дар үчун

2215

5174,3

30

Акжондон жогорку чыңалуудагы электр линиясын которууга

2215

25,0

31

ВОЛС линияга кошуу (мэрия)

2215

80,0

32

Топбаза,Ак-жон,7-кичи райондоруна ички жолдоруна шагыл төгүп оңдоо,тегиздөө иштерине шагыл төгүү,тегиздөөгө

2221

600,0

33

Жол сызыктарын чийдирүү (термопласт менен)

2215

300,0

 34

Ыңгайлуу шарт МИга субсидия (калктан таштанды чыгаруу үчүн төлөмгө)

2511

660,0

 35

Жасалма балаты курууга

3111

700,0

 36

Түрткү берүүчу гранттын эсебинен ишке ашырылуучу долбоорлорго  өздүк  салымга (Суеркулов, Ботбаев тротуарлар курууга)

3111

651,3

37

Көчөлөргө идишке гул өстүрүүчү идиштерди орнотууга 20*4000

3111

80,0

38

Мэриянын имаратынын 3-кабатын курууга

3111

3000,0

39

Парктагы аллея куруу долбоорун ишке ашырууга өздүк салым үчүн

3111

200,0

40

Токтогул жазуунун алдыңкы тарабынын көрүнүшүн жакшыртууга

3111

300,0

41

Рекламный щит курууга 3 жерге

3111

150,0

42

Боконбаев көчөнүн тротуарын курууга

3111

1821,0

43

Трибунанын жанындагы гүл өстүргөн жерди тосмолоого

3111

114,8

44

Кичи футбол аянтчасын капиталдык оңдоого

3111

1500,0

45

Боконбаев көчөсүн Азаке көчөсү менен кесилишинен Турусов көчөсүнө чейин ачуу Байчечекей балдар бакчасынын короосун жылдырууга

3111

476,6

46

Улуу жеңиштин 75 жылдыгына  монумент доска курууга

3111

1420,0

47

Балдар ойноочу аянтча курууга

3111

300,0

48

Аялдама курууга (2 даана)

3111

300,0

49

Шатер

3112

27,0

 50

Кредитордук карыздарга;Кыргыз Телеком вай-фай-20000 сом,ОсОО "Имран -Али"-640320,ОсОО "ТНК-АРХ"-30021 сом,Проектный институт-665757 сом,Чуй-Усм-321276  сом Жөндөшов К 98,0 миң сом, ОсОО "АБЕР" темир решеткаларга-36,0 миң сом

3111

1811,0

 51

Жабдууларды сатып алууга  (кеңселик орг.техникалар ж.б)

3112

182,0

52

Прожекторлорго

3112

200,0

53

Борбордук аянтка 2 даана желек сатып алууга

3112

100,0

54

Жашылдандыруу көрктөндүрүүгө

3113

400,0

Скамейкаларга (Эс алуу багы, Суеркулов көчөсү)

3113

758,0

 

Токтогул шаардык кеңешине

 55

Toktogul.kg сайтын тейлөөгө

2215

15,0

56

Toktogul.kg сайтынын абоненттик төлөмү

2215

4,8

57

Аскид программасы

 

3,0

 58

Кофе брейк

2215

48,0

 59

Жабдуу алууга (ноутбук, стабилизатор)

3112

38,2

Мектептерге

 60

Аренда акыларга (Кетмен-төбө мейманканасы)

2213

210,0

 61

Мектептерге тех условие алууга

2215

33,5

 62

Мектептерге (санитардык абалды жакшыртууга)

2215

45,0

 63

Турдумамбетов атындагы мектептин учурдагы оңдоп, түзөө иштерине

2221

60,0

 64

Т.Ормонбеков атындагы мектеп-лицейинин оңдоп тузөо иштерине

2221

60,0

65

Боконбаев, Токтогул атындагы мектептерге ар кандай чыгымдарга

2222

240,0

66

Ормонбеков, Турдумамбетов атындагы мектептерге ар кандай чыгымдарга

2222

100,0

 67

Турдумамбетов атындагы мектептин ашканасына холодильник, коврик

3112

22,0

Балдар бакчаларына

 68

"Арча Бешик" Б/б ижара акысына (жеке үйгө)

2213

210,0

 69

Балдар бакчаларына тех условие алууга

2215

33,5

 70

Достук балдар бакчасына интернет  абоненттик  төлөм, туташтыруу

2215

15,0

 71

Наристе балдар бакчасына беседка жылдырууга

2215

11

 72

Балдар бакчаларында санитардык абалды жакшыртууга

2215

45,0

73

Кезектеги   оңдоп түзөө иштерине

2221

260

74

Арча-Бешик балдар бакчасына көмүргө

2224

4

 75

Балдар бакчаларына  интернет туташтыруу, абонент төлөм үчүн, (Байчечекей, Арча-бешик, Күн Нуру, Наристе )

3112

180

 76

Достук балдар бакчасына плита конфорка духовкасы менен

3112

105

 77

Наристе балдар бакчасына кир жуугуч машина, шланг, чаралар үчүн

3112

35

Балдар жана жаш өспүрүмдөр спорт мектебине, футбол клубуна

 78

ДЮСШ  сапар чыгымдарына

2211

318,5

 79

ДЮСШ оңдоп түзөө иштерине

2221

32,0

 80

ДЮСШ  чарбалык чыгымдарына

2222

18,0

81

ДЮСШ  жабдууларды алууга

3112

114,0

82

ДЮСШ  чатырчасын оңдоого

3111

320,0

 83

Токтогул футбол клубунун сапар чыгымдарына

2211

288,0

Балдар чыгармачылык үйүнө

84

Кезектеги  кезектеги оңдоп түзөө иштерине

2221

60,0

85

Чарбалык чыгымдарына

2222

30,0

86

Комуз, форма алууга

3112

51,0

Социалдык коргоо багытына

 87

Афган согушунун ардагерлерине

2721

43,0

 88

7-апрель Элдик революция күнүнө карата

2721

30,0

 89

Чернобыль апаатынын катышуучуларына

2721

25,0

90

Жеңиштин 75 жылдыгына карата согуштун ардагери О.Ташкөкүловго автоунаа  сатып берүүгө

2721

100,0

91

Оруктун катышуучусу З.Зубкого материалдык колдоо

2721

10,0

92

Баткен коогалаңы боюнча

 

23,0

 93

1-декабрь майыптар күнунө

2721

40,0

 94

Кургак учук оорусу менен оругандарга  материалдык жардам

2721

21,0

 95

1-декабрь ВИЧ СПИД  менен жабыркагандарга

2721

15,0

96

Мектептерде олимпиада жеңүучүлөрүн колдоо (муниципалдык кызматтын кошумча тизмеси)

2721

50,0

97

Жаш кадрдарды (мугалим, врач) колдоо (муниципалдык кызматтын кошумча тизмеси)

2721

50,0

98

Жаш таланттарды колдоо (муниципалдык кызматтын кошумча тизмеси)

2721

40,0

99

Хорсбол оюнуна катышуучуларды колдоо

2721

50,0

 100

Айрым категориядагы жашоочуларга таштандыны ташып чыгаруу тарифине 50 % жеңилдик берүүгө (муниципалдык кызматтын кошумча тизмеси)

2721

80,0

101

Айрым категориядагы жашоочуларга сууга төлөм үчүн 

50 %  жеңилдиктерге (муниципалдык кызматтын кошумча тизмеси)

2721

192,5

 

 Бардыгы:

 

 
         

 

 

 

 

Төрага:                                                   М.Н.Жусупахунов

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 07                             Токтогул  шаары

Участкалык  шайлоо комиссиялардын курамдарына жана резервдерине талапкерлерди сунуштоо жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын, Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген “Шайлоо комиссияларын түзүү жана таркатуу тартиби жөнүндөгү” жобонун талаптарынын жана Токтогул аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы З.Абдыкадыровдун 22.01.2020-жылдагы № 2 катынын негизинде, Токтогул шаарындагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамдарына жана резервдерине жамааттардын атынан  сунушталган талапкерлердин  арыздары Токтогул шаардык кеңеши тарабынан каттоого алынган .

Жыйынтыгында, катталган талапкерлердин  документтерин карап, депутаттардын сунуштарын эске алып,     Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын участкалык  шайлоо комиссияларынын курамдарына жана резервдерине төмөндө көрсөтүлгөн сандагы жашоочулардын  талапкерлиги  тиркемелерге ылайык сунушталсын. 
 1. № 2235 Кыргызстан шайлоо участогуна - 14 талапкер;
 2. № 2236 Бөкөнбаев шайлоо участогуна - 13 талапкер;
 3. № 2237 Коргон-Ата шайлоо участогуна - 14 талапкер;
 4. № 2238 Токтогул шайлоо участогуна – 14 талапкер;
 5. № 2239 Данканай шайлоо участогуна - 16 талапкер;
 1. Сунушталган талапкерлердин документтерин Токтогул  аймактык шайлоо комиссиясына  өткөрүп берүү Токтогул шаардык кеңешинин жооптуу катчыга (С.Наралиева) милдеттендирилсин.
 2. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтом мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын жана www.toktogul.kg веб- сайтына жайгаштырылсын (С.Наралиева).
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

Төрага:                                    М.Жусупахунов

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

                             
                                 

 

 

№2235-Кыргызстан шайлоо  участогу

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О

Улуту

Жынысы

Туулган жылы

Билими

Иштеген жери

(кызматы)

Жашаган жери

Кимдер тарабынын сунушталган

 

Тел. Номери

(резерв)

 

1

Багымбаева Бурмакан

кыр

аял

25.04.1955

орто

Шамшыкал ред. кассир

Суйналиев,42

жамаат

0702195525

2

СатылгановаГулнур Сулаймановна

Кыр

аял

11.09.1969

жогорку

мугалим

Азимкан,98

жамаат

0778354105

0703801245

3

Омурбаева Гулайым Акышовна

кыр

аял

01.09.1959

Ортр

иштебейт

Суйналиев,41

жамаат

0773466744

4

Шакирова Айзада Асылбековна

кыр

аял

07.02.1973

орто

иштебейт

Кушубаков,29

жамаат

0778755327

5

Ташболотова Назгул Коргонбековна

кыр

аял

14.07.1977

жогорку

Соц. фонд

Кушубаков,23

жамаат

0779016600

6

Алишерова Зульфия Белашаровна

кыр

аял

22.08.1970

орто

иштебейт

Коргол,20

Жамаат

0778928572

7

Жумаева Айшакан Каныбековна

кыр

аял

22.04.1966

жогорку

иштейт

Суйналиев,26

жамаат

0704101417

8

ЭмилбековаГулнара Шатековна

кыр

аял

14.10.1976

жогорку

Соц. фонд

Ботбаев,26

жамаат

0778310031

9

Уезбаева Гулнара

кыр

аял

21.08.1963

орто

почта

Муктарбек,11/4

жамаат

0773772593

10

Султакеева Зарима Союзбековна

кыр

аял

05.09.1991

жогорку

иштейт

Суеркулова,58/5

жамаат

0772560996

11

Кыжынова Айнура

кыр

аял

21.07.1981

Атайын орто

иштебейт

Азимкан,90

жамаат

0707166158

12

Жумаке  кыз Жылдыз

кыр

аял

01.01.1977

Атайын орто

иштебейт

Азимкан,92

жамаат

0700303433

  13

Сатыбалдиева Барча

Абдымомуновна

  кыр

   аял

09.11.1979

  жогорку

  мугалим

  Кушубаков 26

  жамаат

     0709793911

  14

Керим кызы Курманжан

  кыр

   аял

21.09.1990

   жогорку

  мугалим

     Ош,4/3

   жамаат

   0702279934

                         

 

 

№2236 -Боконбаев  шайлоо  участогу

 

 

 

Ф.И.О

Улуту

Жынысы

Туулган жылы

Билими

Иштеген жери

(кызматы)

Жашаган жери

Кимдер тарабынын сунушталган

Тел. Номери

(резерв)

 

 

1

Батырбеков Сабырбек

кыр

эркек

14.08.1966

  Ат.орто

РО.ОСТО

Токтогул,27

жамаат

0700920194

0779920194

 

2

Мамытова Рахима Караевна

озбек

аял

31.03.1960

     орто

пенсионер

Жамгырканов,5

жамаат

0502711271

 

3

Эрматова Бактыгул Чилтенбековна

кыр

аял

09.10.1985

    жогорку

мугалим

Данканай,1/5

жамаат

0771364541

 

4

Койташова Молмол

кыр

аял

09.05.1957

Ат. ортр

пенсионер

Ченкил,55

жамаат

0777455122

 

5

Бурканалиев Айбек

кыр

эркек

30,11,1994

жогорку

мугалим

Токтогул,25

жамаат

0708940844

 

6

Сманканова Анара

кыр

аял

07.01.1957

жогорку

мугалим

Жамгырканов,2

Жамаат

0773453218

 

7

Багынбаева Турганбу Тияншановна

кыр

аял

17.04.1970

Ат. орто

Суу канал

Шабданов,3/9

жамаат

0773616051

 

8

Качканакова Жылдызкан

кыр

аял

04,10,1981

орто

иштебейт

Ченкил,53

жамаат

0703799494

 

9

Керимбаев Айна

кыр

аял

27,10,1964

Ат.орто

Мед айым

А. Мадияров,12

жамаат

0773815067

 

10

Джолдошова Ырыскан

кыр

аял

01.01.1965

Атайын орто

бухгалтер

Жамгырканов,13

жамаат

0703458964

 

11

Темирова Каныкей

   кыр

    аял

 03.06.1979

   жогорку

    Мед.айым

Малгараев,46

   жамаат

   0776344657

12

Джоробаева Динара

  кыр

    аял

 09.01.1971

      орто

     иштейт

Суеркулова,42/3

   жамаат

   0700002812

13

Байышбекова Жылдызкан Мыктаровна

  кыр

    аял

  06.11.1975

  Ат.орто

   мугалим

   Аралбаев,27

  жамаат

   0707984400

                                   

                              

№2237-  Коргон – Ата  шайлоо  участогу

 

 

 

Ф.И.О

Улуту

Жынысы

Туулган жылы

Билими

Иштеген жери

(кызматы)

Жашаган жери

Кимдер тарабынын сунушталган

Тел. Номери

(резерв)

 

1

Кадыркулов  Абдимуталим Калымбаевич

кыр

эркек

08.02.1961

жогорку

КЛ-39

Ынтымак,3

жамаат

0707111910

2

Садыкова Айчурок Узакбаевна

Кыр

аял

4.06.1962

Ат.орто

иштебейт

Жантошов,26

жамаат

0708593690

3

Базаркулова Чолпон Мадиловна

кыр

аял

09.04.1964

орто

иштебейт

С.Бешкемпир,34

жамаат

0706398002

4

Аманбаев Нургул Бегишовна

кыр

аял

01.01.1975

Ат.орто

иштейт

Суйоркулов,16/3

жамаат

0703696449\\

0774063710

5

Молоева Гулмира Айсатбековна

кыр

аял

07.09.1976

 ортр

иштебейт

А.Суеркулов,4/5

жамаат

0703379919

0779316702

6

Какаева Баян Атагелдиевна

кыр

аял

19,09,1969

орто

иштебейт

А.Суеркулов,4/8

Жамаат

0502414120

7

Карабашова Айнура Чотуровна

кыр

аял

22,06,1964

орто

иштебейт

А.Суеркулов,12/

жамаат

0709243845

8

 Сансызбаев Нуркан

кыр

эркек

17.07.1951

орто

архив

А.Суеркулов,8/1

жамаат

0777225343

9

Жамакеева Айнура  Кубанычбековна

кыр

аял

19.02.1972

Ат орто

Мед айым

А.Суеркулов.8/4

Жамаат

0773023098

10

Чанкилова Айгул Базаркуловна

кыр

аял

22.01.1966

жогорку

пожарный

Токтогул,52/2

жамаат

0779676667

11

Турдукулова Гулумкан Абазовна

кыр

аял

23.09.1967

орто

иштебейт

А.Суеркулов,16/6

жамаат

0500969624

12

Мамытова Жанара  Автандиловна

кыр

аял

22.02.1983

Ат орто

иштейт

Черноткач 12/2

жамаат

0705149662

13

Медетова Бабиймакан

кыр

аял

03.10.1952

Атайын орто

пенсионер

Азимов №21

жамаат

0 706 15 40 44

14

Койчуманова Тамара Зааркановна

кыр

аял

02.04.1967

Ат.орто

иштейт

Суеркулов,12

жамаат

0704556755

                         

 

                                     

№2238-  Токтогул   шайлоо  участогу

 

 

 

Ф.И.О

Улуту

Жынысы

Туулган жылы

Билими

Иштеген жери

(кызматы)

Жашаган жери

Кимдер тарабынын сунушталган

Тел. Номери

(резерв)

 

1

Досбаев Багышбек Маманович

кыр

эркек

05.07.1955

Ат.орто

пенсионер

Камбар-Ата,85

жамаат

0705093822

2

Абдыраимов Абдымамат

кыр

эркек

23..07.1957

Ат.орто

иштебейт

Тынычтык,86

жамаат

0777293161

3

Асанова Майрам Апышовна

кыр

аял

09.03.1974

Ат.орто

иштейт

С.Бешкемпир,48

жамаат

0705630124

0773630124

4

Абдыгулова Анара Байышбековна  **

кыр

аял

29.10.1983

орто

иштейт

Камбар-Ата-74

жамаат

0773755333

5

Изаева Гулзат Бейшеновна

кыр

аял

11,03.1975

 ортр

иштебейт

Жаны-Жол А/О

жамаат

0700110375

6

Карамурзаев Молдогазы Токонович

кыр

эркек

07.12.1963

орто

Турдуманбетов мектеби

С.Бешкемпир,58

жамаат

0779441015

7

Мамырбаева  Кундуз Болотбековна

кыр

аял

22.02,1989

жогорку

мугалим

Сапиш,12

жамаат

0505022289

8

Жетигенова Минура Сманкановна

кыр

аял

04.01.1982

жогорку

мугалим

Турду,10

жамаат

0778084782

9

Доронбекова Конурбу Сатыбалдиевна

кыр

аял

01.07.1966

Ат. Орто

Соц. кызматкер

Тынчтык,45

жамаат

0772155226

10

Торогелдиева Кенжебу  Амановна

кыр

аял

07.02.1971

Жогорку

мугалим

Бердалиев,54

жаамат

0772893161

11

Тажыбаева Адина  Кабылжановна

озбек

аял

24.07.1994

жогорку

мугалим

Аралбаев,21

жамаат

0707949479

12

Эркинбаева Айзада Жаныбековна

кыр

аял

19.08.1985

жогорку

мугалим

Айдын-Кол,60

жамаат

0502 71 58 71

13

Назаралиева Бактыгул

кыр

аял

31.12.1983

жогорку

мугалим

Топ база

жамаат

0708 32 72 34

14

Дуйшонбеков Кенжебек Дуйшонбекович

кыр

эркек

25.04.1996

Ат.орто

иштебейт

Камбар ата,114

жамаат

0 774 27 67 66

                                         

 

№2239- Данканай  шайлоо  участогу

 

 

 

Ф.И.О

Улуту

Жынысы

Туулган жылы

Билими

Иштеген жери

(кызматы)

Жашаган жери

Кимдер тарабынын сунушталган

Тел. Номери

(резерв)

 

1

Молдоболотова Динара Базарбаевна

кыр

аял

02.08.1973

жогорку

мугалим

О.Коргол,23

жамаат

0771730802

2

Ажыбаева Жээнайым

Шарабидиновна

кыр

аял

10.09.1968

жогорку

Мугалим

Кок –Бел,2/4

жамаат

0700096810

3

Кообашова Бактыгул

кыр

аял

14.06.1974

орто

иштебейт

Кок-Бел,2/8

Жамаат

0771201929

4

Абдыраимова Бактайым

кыр

аял

26.11.1962

жогорку

мугалим

Данканай,2/2

жамаат

0708142223

5

Доолотбекова Чынара

кыр

аял

04.04.1965

жогорку

мугалим

Аралбаев,24

жамаат

0773793390

6

Мамбетова Кымбатгу

кыр

аял

15.121971

жогорку

мугалим

Аралбаев,5

Жамаат

0705793390

7

Мамытбекова Канчайым

кыр

аял

05.05.1959

жогорку

песионер

Сейилбу,20

жамаат

0500270358

8

Эгембердиева Афина Бектургановна

кыр

аял

26.01.1976

орто

иштебейт

Кок-Бел-1/16

жамаат

0705126296

9

Нуралиева Мунаркан

кыр

аял

10.03.1977

орто

иштебейт

Данканай- 10/2

жамаат

0500394438

10

Бапиева Зууракан

кыр

аял

13.02.1969

орто

иштебей

Данканай-6/6

жамаат

0708698636

11

Токталиева  Сатымкан

кыр

аял

03.03.1963

орто

иштебей

О. Коргол,27

жамаат

0705312562

12

Жуманазарова Элиза Эолчубаевна

кыр

аял

16.11.1972

жогорку

мугалим

Ысык Кол,26

жамааат

0703161172

13

Торогелдиева Миргул Кумарбековна

кыр

аял

07.02.1985

орто

иштебейт

Озгоруш,9

жамаат

0 70835 35 87

14

Рахат кызы Бермет

кыр

аял

05.05.1991

орто

иштебейт

Данканай,6/6

жамаат

0709  913591

15

Осконбаева Сайрабу

кыр

аял

27.01.1965

орто

иштебейт

Данканай,4/7

жамаат

0707 79 2428

16

Кообошова Изада

кыр

аял

08.02.1977

орто

иштебейт

Кок бел 7

жамаат

0702 083234

                                     

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 08                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарында катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу үчүн  тариф боюнча 19.01.2018-жылдагы № 145 токтомго өзгөртүү киргизүү  жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндөгү” мыйзамдарына ылайык жана жаңы таштанды төгүлүүчү жайдын калктуу конуштан алыс аралыкта жайгашкандыгына байланыштуу, шаар аймагында катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруусу үчүн белгиленген тарифке өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш  Токтогул шаардык мэриясынын алдындагы “Ыңгайлуу шарт” муниципалдык ишканасы тарабынан  16.01.2020-жылы болуп өткөн элдик жыйналышка сунушталган. Элдин сунуш пикирлери эске алынып, муниципалдык ишкананын жетекчиси А.Маранбаевдин кайрылуу каты Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын жыйналышында каралган.

Сунушталган тарифтин өлчөмү боюнча туруктуу комиссиясынын чечимин, башка сунуштарды угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Туруктуу комиссиянын чечиминин негизинде Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын 19.01.2018-жылдагы кезектеги  XXXII сессиясынын № 145 токтомунун 1-таблицасы ушул токтомдун  тиркемеси менен алмаштырылсын.  
 1. Жаңыланып бекитилген тариф боюнча төмөндөгүлөр эске алынсын:
 • таштанды ташып чыгаруу үчүн жашоочулардан ай сайын 15 (он беш ) сомдон төлөм чогултулсун;
 • ар бир жашоочуга 5 (беш) сомдон (тарифтик төлөмдүн айырмасы)  кошумча төлөм жергиликтүү бюджеттен төлөнүп берилсин;
 •  шаар аймагындагы кожолуктардагы үй бүлө мүчөлөрү такталып, үй ээлери менен эки тараптуу келишимдер түзүлсүн, түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн;
 •  абоненттик база түзулүп, биллинг системасы менен иштөө камсыздалсын;
 1.  Бул токтомду жалпысынан  аткаруу жоопкерчилиги “Ыңгайлуу шарт” муниципалдык ишканасынын директоруна жүктөлсүн (А.К.Маранбаев).                                                              
 1. Аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков) жана тиешелүү туруктуу комиссияга тапшырылсын (К.Дербишев).
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 2. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн баштап Токтогул шаардык кеңешинин 19.01.2018-жылдагы кезектеги XXXII сессиясынын № 145 токтомунун  1-таблицасы күчүн жоготту деп табылсын.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу жооптуу катчыга (С.Наралиева) милдеттендирилсин.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб-сайтына  жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  07.02.2020-жылдагы кезектеги  XX сессиясынын

№ 08 токтому менен бекитилди

  Тиркеме

 

Катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу үчүн бекитилген

тарифтин өлчөмү

                                                                                                                            

 
       

Статьялардын аталышы

Ченем бирдиги

Сумма, сом

1м3 катуу тиричилик калдыгын  чыгаруу боюнча эсептөөлөр

1

Күйүүчү майлар

сом

56

2

Эмгек акы

сом

187,85

3

Соц.камсыздандыруу төлөмү

сом

39,15

4

Бөлүмдүк чыгымдар

сом

3

5

Техникаларды ондоого кеткен чыгымдар, запастык бөлүк

сом

8

6

Жалпы чарбалык чыгымдар

сом

18

7

Амортизациялык чыгым

сом

8

8

Жалпы чыгым

сом

320

9

Чогулган пайда

сом

3

10

Жалпы  1 м3 катуу тиричилик калдыгын ташып чыгарууга  эсептелинген баа

сом

323

1м3 көлөмдөгү катуу тиричилик калдыгын ташып кетүүгө бекитилген 323 сомго негизделип эсептелинген тарифтик төлөмдөр

Мазмуну

Ченем бирдиги

Сумма  / ай сайын

1

Шаар аймагындагы ар бир физикалык жак (жашоочу) үчүн

 

20 сом

2

Юридикалык жактар үчүн  (мекеме, ишканаларга) 

1м3

323 сом

3

Азык-түлүк, жашылча сатуучулар үчүн (ээлеген аянтына жараша)

1м2

4 сом

4

Оюнчук, кийим-кече, чарбалык товарлар, үй-тиричилик жабдуулар, эмеректер, жана башка сатуучулар, тамак-аш сатуучу жана кызмат көрсөтүүчү жайлар үчүн (ээлеген аянтына жараша)

1м2

2 сом

 

 

Төрага :                                             М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

 

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

2020-жылдын  07-февралы  № 09                             Токтогул  шаары

Экран (монитор) аркылуу жарнама берүү  үчүн тариф бекитүү  жөнүндө                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”,  “Жарнама жөнүндө” мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал-Абад облустук бөлүмүнүн 28.01.2020жылдагы №01-15/11 катынын негизинде  Токтогул шаарынын  мэри Б.Болгонбековдун  31.01.2020-жылдагы № 01-34/68 сунушу “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссиясынын жыйналышында каралып, чечим кабыл алынган.

Жыйынтыгында туруктуу комиссиянын чечимин жана башка сунуштарды угуп, талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1.  Борбордук аянттагы экрандан (монитор) акы төлөө аркылуу жарнамаларды жарыялап туруу боюнча туруктуу комиссиянын корутундусу жактырылсын.
 1. Жарнамаларды жарыялап  туруу үчүн тарифтик төлөм ушул токтомдун тиркемесине ылайык бекитилсин.
 1. Жеке жана юридикалык тараптардан жарнамалардын жазуу жүзүндөгү табыштамасын/видео чыгарылышын кабыл алуу, каттоо,  эки тараптуу келишим түзүү үчүн  атайын жооптуу кызматкер дайындалсын.
 1. Жарнама жарыялоо боюнча бардык иш аракеттер Кыргыз Республикасынын “Жарнама жөнүндө” мыйзамынын жана башка тиешелүү ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык жүргүзүлсүн.
 1. Бул токтомду жалпысынан  аткаруу жоопкерчилиги Токтогул шаарынын мэрине жүктөлсүн (Б.Т.Болгонбеков).                                                              
 1. Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияга тапшырылсын (К.Дербишев).
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтом мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын жана www.toktogul.kg веб- сайтына жайгаштырылсын (С.Наралиева).

Төрага:                                   М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII

чакырылышынын 07.02.20120-жылдагы

кезектеги XX сессиясынын № 09 токтому

менен бекитилди

 

Тиркеме

 

Борбордук аянттагы экран (монитор) аркылуу жарнамаларды жарыялоо үчүн   тарифтик төлөмдүн өлчөмү

Экрандын жалпы баасы:  901 780  сом

901 780 сом : 5 жыл = 180 356 сом

180356 сом  : 360 күн = 501 сом

501 сом : 12 саат = 41,75 сом

41,75 : 60 мүнөт = 0,70

 

Физикалык тарапка:  1 мүнөткө /60 секундасына  - 0,70 тыйын

Юридикалык тарапка: 1 мүнөткө/60 секундасына – 1 сом 20 тыйын

 

Төрага :                                             М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  07-февралы  № 10                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарындагы муниципалдык имаратты Токтогул шаар курулуш жана архитектура башкармалыгына мөөнөтсүз пайдаланууга берүү  жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 11.07.2019-жылдагы катынын негизинде, Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы  09.10.2019-жылдагы № 1373, 13.11.2019-жылдагы № 1531, 05.02.2020-жылдагы № 180  каттары менен муниципалдык менчиктеги, көп жылдан бери Токтогул шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын пайдалануусундагы имаратты бул башкармалыкка мөөнөтсүз пайдаланууга берүү боюнча сунуштарын берген.

Себеби КР Президентинин 2019-жылды “Региондорду өнүктүрүү  жана өлкөнү санариптештирүү жылы” деп жарыялаган Жарлыгын жүзөгө ашыруу үчүн  Токтогул архитектура башкармалыгында бирдиктүү терезе аркылуу кызмат көрсөтүү зарылчылыгы келип чыккан.  

 Ошондуктан  Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мүлккө  муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдарына ылайык, жогорудагы сунуштарды, жергиликтүү жашоочулардын кызмат алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, аларга ыңгайлуу шарт түзүү маселелерин карап,  башка сунуштарды угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын  кезектеги  XX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жогорудагы Токтогул райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким Т.Жайыловдун Токтогул району боюнча жалпы жашоочуларга архитектура жана курулуш куруу багытында кызмат алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, аларга ыңгайлуу шарт түзүү боюнча сунуштары эске алынсын.
 1. Токтогул шаарынын Т.Шабданов көчөсүндөгү № 2/3 имаратты ( Мамлекеттик акт серия Б, № 036152, идентификациялык номери 3-07-01-1001-3484, жер аянты 485,86 м2) Токтогул шаар курулуш жана архитектура башкармалыгына мөөнөтсүз пайданууга берүү үчүн   жалпы баасы  500 000 ( беш жүз миң) сомго баалангандыгы жана төмөндөгү тартипте төлөнө тургандыгы  белгиленсин:

Токтогул шаар курулуш жана архитектура башкармалыгы төмөндөгү өлчөмдө акча каражатын төлөөгө милдеттенет:

 • 250 000 (эки жүз элүү миң)сом  мэриянын атайын каражат эсебине накталай которуу жолу менен төлөйт;
 • 250 000 (эки жүз элүү миң)сомго  мэриянын ар кандай долбоорлор, эсептөөлөр үчүн кызмат көрсөтөт;
 1.  Атайын каражат эсебине накталай которуу жолу менен түшкөн 250 000 миң сом акча каражаты “Ыңгайлуу шарт” муниципалдык ишканасына гараж куруу үчүн жумшалсын.
 1. Токтогул райондук мамлекеттик администациясынын 05.02.2020-жылдагы № 180 катынын негизинде атайын эсеп акча каражатынын эсебинен 1000 000 (бир миллион) сом гараж курууга кошумча бөлдүрүп берүү жагы Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.
 1. Бул токтомду жалпысынан  аткаруу жоопкерчилиги Токтогул шаарынын мэрине жүктөлсүн (Б.Т.Болгонбеков).                                                              
 1. Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияга тапшырылсын (К.Дербишев).
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтом мыйзамда каралган тартипте каттоого алынсын жана www.toktogul.kg веб- сайтына жайгаштырылсын (С.Наралиева).

 

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов