ТОКТОГУЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезексиз  XXIX  сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  02-ноябры  № 29                                           Токтогул  шаары

Токтогул шаарын  2019-2023-жылдарга  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасын кароо, бекитүү боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына, КР Өкмөтүнүн 31.03.2017-жылдагы №194 токтому менен бекитилген 2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясат концепциясын аткаруу үчүн иштелип чыккан методикалык көрсөтмөсүнө ылайык даярдалган Токтогул шаарын  2019-2023-жылдары  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы  боюнча Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун, программаны иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун маалыматтарын,    Токтогул шаардык кеңешинин бюджет жана экономика, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн  депутаттардын сунуш,  пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезексиз XXIX сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарын 2019-2023-жылдары социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча жаңыдан иштелип чыккан программасы жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).
 1. Ички жана сырткы мүмкүнчүлүктөрдү максаттуу пайдалануу менен программада камтылган иштерди өз убагында аткаруу, программанын аткарылышы боюнча  коомчулукка,  шаардык кеңештин депутаттарына ар бир кварталдын жыйынтыгы менен маалымат берип туруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго милдеттендирилсин.
 1. Аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин  туруктуу комиссияларына (К.Дербишев, Э.Жапаров, М.Калмурзаев, У.Тойчубеков) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.
 1. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн баштап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  2020-жылдын  07-февралындагы   кезектеги  XX сессиясынын № 04 токтому күчун жоготту деп табылсын.

Төрага:                М.Жусупахунов                  

 

Токтогул шаардык  Кеңешинин

XXVIII   чакырылышынын 

02.11.2020-жылдагы кезексиз

XXIX сессиясынын  №29 токтому менен бекитилди

 

2019-жылдан  2023- жылдарга

Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы

К и р и ш ү ү

 1. Жалпы жоболор:
  1. Программаларды аныктоо;
  2. Принциптер;
 2. СЭӨП түзүмү:
  1. Өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу;
  2. СЭӨП иштеп чыгууну уюштуруу;
  3. Жумушчу топтун иш планын иштеп чыгуу;
 3. СЭӨП иштеп чыгуу процесси (этаптары)
  1. Өнүктүрүүнүн мурунку  программасынын аткарылышын талдоо;
  2. Мамлекеттик тармактык программаларды талдоо;
  3. Токтогул шаарын өнүктүрүү программасынын негизинде 2019-жыл ичинде аткарылган иштери жөнүндө;
  4.      Программада аткарылбай калган иштер;
  5. Өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу чөйрөлөрүнүн  багыттары, милдеттери жана ишке  ашыруудан   күтүлүүчү  жыйынтыктар
 4. Жергиликтуу жамааттын муктаждыктарын талдоо:
 5. Жергиликтуу ресурстарды жана өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү  баалоо:
  1. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүүнүн көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы:
 6. 2019-жыл ичинде Токтогул шаардык мэриясында тартылган инвестициялар боюнча:
 7. 2019-жыл ичинде Токтогул шаарынын аймагына тартылган инвестициялардын каржы булактары боюнча маалымат:
 8. Жергиликтуу бюджеттин киреше болугун жогорулатуу, инвестициялык саясат боюнча:
 9. Чакырыктарды жана тобокелдиктерди баалоо:
 10. СЭӨП башкаруу системасын тузуу:
 11. Мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын  иштеп чыгуу:
 12. Өнүктүрүү программасынын таасирин баалоо:
 13. Социалдык  - экономикалык өнүктүрүү программасынын планы: 2019-2023-жж.
  1. Социалдык – экономикалык багыт: Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү:
  2. Социалдык коммуналдык инфраструктура: таза суу менен камсыз кылуу, ички жолдорду калыбына келтирүү багыты:
  3. Электр энергия, көчөлөрдү жарыктандыруу жана интернет байланышы менен камсыздоо:
  4. Калктын аярлуу катмарларына жардам берүү багыты;
  5. Билим берүү багыты;
  6. Саламаттыкты сактоо багыты;
  7. Маданият, спорт жана жаштар саясатын өнүктүрүү багыты;
  8. Айлана чөйрөнү коргоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү;
  9. Инвестиция тартуу жана инвесторлор менен туруктуу кызматташууга жетишүү.
 14. Гендердик иш аракеттер:   

 1.14. Аялдарга зордук зомбулук көрсөтүүгө каршы иш аракеттер;

 1.15.  Аялдарды коомго интеграциялоо;

К И Р И Ш Ү Ү

Токтогул шаардык мэриясында 2018-2023-жылдарга карата социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы,  жарандардын турмушунун сапатын жакшыртууга,  социалдык-экономикалык абалынын туруктуу өсүшүнө, жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга шарттарды түзүү жана ЖӨБ органдарынын жарандардын алдындагы жоопкерчилигин көтөрүү максатында иштелип чыкты.

СЭ Программа Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-июлундагы №432 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик болжолдорун иштеп чыгуу тартибинин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы №45 буйругу менен бекитилген, Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландоо боюнча методологиялардын ченемдери жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 10-январындагы “2018-жылды Региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгын,  КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-мартындагы №194 токтому менен бекитилген 2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясат концепциясын аткаруу үчүн иштелип чыккан методикалык көрсөтмөнүн негизинде  даярдалды.

Стратегиялык пландаштыруу – коомчулук тарабынан жасалган аракеттердин жана чечимдердин жыйындысы, алар спецификалык стратегиялардын, б.а. миссияны аткаруу жана ага жетишүүнүн узак убактылуу максаттарын камсыз кылуу үчүн арналган деталдык, ар тараптуу, комплекстик пландарды иштеп чыгууга алып барат. Жергиликтүү калктын социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жашоо шарты үчүн коомчулуктун бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу жана  инвестиция тартуу аркылуу бардык тийешелүү шарттарды түзүп берүү менен жашоо деңгээлин  жогорулатуу.

Шаардын аймагынын туруктуу өнүгүүсү бул  -  социалдык –экономикалык өнүгүүсү, азыркы муундун жана келечектеги муундун өнүккөн абалдагы, бардык шарттары бар жашоо турмушу. Муну менен бирге курчап турган чөйрөнү, экологияны  сактоо менен  мыйзамдарды, үрп-адат,  салттарды ыйман талаптарына ылайык коопсуз коомдук мамилени орнотуу. Ошондуктан жаңы кырдаалды баалап алдыга туруктуу өнүгүү максатында шаардагы калктын мүмкүнчүлүктөрүн  ачууга  багытталган   программа  даярдалуусу   зарыл.  Ошондой эле  жаңы жумушчу орундарын түзүү үчүн жеке кичи ишканаларды, шаар  аймагында кызмат кылуучу муниципалдык ишканаларды  ачуу эл  аралык долбоорлор менен кызматташууга мүмкүнчүлүктөр ачып берет.

Программа Токтогул шаарынын аймагында ишке ашырылуучу максаттарды, милдеттерди коёт жана жергиликтүү коомчулуктардын кызыкчылыктары артыкчылыктуу деп эсептеп, бул багытта – иш аракеттеринин планын сунуш кылат. Ошондуктан Программаны ишке ашыруунун негизги жыйынтыгы жарандарга жеткиликтүү жана сапаттуу мамлекеттик, муниципалдык кызмат көрсөтүүнү камсыз кылган, натыйжалуу муниципалдык башкаруу болмокчу.

Географиялык абалы:

Улуу демократ акын Токтогул Сатылганов атын алып жүргөн шаарыбызга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-март айындагы №198 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Административдик-аймактык реформасы боюнча Концепциясынын негизинде 2012-жылдын 28-сентябрь айында “Шаар” статусу берилген. Токтогул шаарынын тарыхына кайрылсак, мындан 46-48-жыл мурда азыркы Токтогул шаары жайгашкан жер кумдуу бөз дөбөлөрдөн турган адыр болгон экен. 1968-1969-жылдардан тарта зор суу сактагычты курууда Кетмен-Төбөлүктөр чоң зыяндарды тартышып, турак жайларын ата-бабалар коөз жерлерин таштап, ушул бөз дөбөлүү адыр жерге көчүп келүүгө аргасыз болушкан. Кетмен-Төбөнүн акылман эмгекчил эли көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан райондун борборун Токтогул шаарчасын шаарга айлантып, гүлдөтүп, өстүрүп, өнүктүрүп келе жатат. 1928-жылдары бул жерде Токтогул поселкалык кеңеши болуп түзүлгөн. Ал эми 1996-жылдан 2012-жылга чейин Токтогул поселкалык өкмөтү болгон. Токтогул шаары Улуу Жибек жолунун бир бөлүгү, Ош-Бишкек автотрассасынын боюнда Бишкек шаарынан 286 чакырым, ал эми Жалал-Абад облусунун 330 чакырым алыстыкта жана деңиз деңгээлинен 982метр бийиктикте. Токтогул шаарынын жалпы аянты 701 га түзөт. Айдоо аянтты жана үлүш жерлер жок.

Токтогул шаары Кетмен-Төбө ойдунунда  жайгашып, Жаны жол айыл аймагынын айылдары менен, тактап айтканда чыгышынан Кара –Тектир айылы, тундугунон Кызыл – Туу айылы, туштук- батышынан  Токтогул суу сактагычы, Кара - Суу жана  Жаны – Жол айылдары менен чектешет.

            Климаты кескин контененталдуу, улам жогорулаган сайын континенти  азаят январь айынын орточо температурасы – 16 С, июлдуку +23 С, жылдык жаан чачындын өлчөмү 252-500 мм. түзөт.

                        Жалпы  шаар  аймагында  10кичи район   бар.  Туруктуу калктын саны  бүгүнкү күнгө 20232адам,  3334 кожолук бар.  Казак, өзбек, тажик, уйгур, дунган, корей, татар, орус, украин, ж.б. улуттун өкүлдөрү -3 % түзөт.  Шаарда 37 райондук маанидеги  мекеме-ишканалар жайгашкан.  Калктын 32%  мекеме ишканаларда иштешет, мындан сырткары шаардык мэриянын муниципалдык менчигинде 3 орто мектеп, 1  мектеп лицейи, 5 балдар бакчасы, 1 спорт мектеби, 1 балдар чыгармачылык үйү, 1 эс алуу багы (парк), 6000 орундуу 1 стадион,  1 ФАП,  1 ГСВ  бар.    Шаардагы көчөлөрдүн саны -106, жалпы жолдун  узундугу 89,2 км, анын ичинен 13,8 км.асфальт жолдор, шагыл жолдор -72,3 км, топурак жолдор  - 3,1 км

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

 1.  Программаны аныктоо

Шаарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы - расмий документ түрүндө  3-5 жылдан коп эмес мөөнөткө иштелип чыкты,  белгиленген иш арекеттерди жүзөгө ашыруу үчүн жооптуулар белгиленди келечекте жамааттар менен биргеликте программаны ишке ашыруу жолдору аныкталды.

 1. Принциптер:
 • Шаардык мэриянын жергиликтүү жамааттын алдында ачыктыгы жана жоопкерчиликтүүлүгү өзүнүн  иш милдеттерин жергиликтүү жамааттын кызыкчылыктарында жүзөөгө  ашырылышы;
 • Мыйзамдуулук жана социалдык адилеттүүлүк;
 • Өзүн –   өзү каржылоо  жана камсыз кылуу;
 • Жарандардын жыйындарда, чогулуштарда өздөрүнүн  ой пикирлерин эркин билдирүүсү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жүргүзгөн иштериинин ачык айкындуулугу, калктын маалыматка жеткиликтүүлүгү; 
 • Жамааттардын мыйзам талаптарына ылайык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;
 • Үй бүлөлүкзордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча иш чараларды жүзөөгө ашыруу;
 • Калктын аз камсыз болгон аярлуу катмарына социалдык жактан колдоо көрмөтүү, жакырчылыкты жоюу багытында иш алып баруу;

2.СЭӨП  түзүмү

 1. Өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу боюнча жумушчу тобу:

Токтогул шаарынын мэринин 2019-жылдын 03-декабрынын №240-буйругунун негизинде  жумушчу тобу түзүлгөн: (буйрук тиркелет)

 1. Н.Көчөрканова  -  Токтогул шаарынын вице-мэри,

  жумушчу топтун жетекчиси;

  м ү ч ө л ө р ү:

2. Т.Дарманова   - шаардык мэриянын аппарат жетекчиси;

3. Н.Кулузакова  - шаардык мэриянын ФЭБ башчысы;

4. Н.Кулназарова-  шаардык мэриянын  жаштар иштери боюнча адиси;

5. Т.Бекташова    - шаардык мэриянын башкы адиси;

6. А.Дорбукеева  - шаардык мэриянын стат-экономист, жетектөөчү адиси;

7. Т.Раманкулов  - шаардык кеңештин депутаты (макулдашуу менен);

8. Э.Жапаров       - шаардык кеңештин депутаты (макулдашуу менен);

9. У.Тойчубеков  - шаардык кеңештин депутаты (макулдашуу менен);

10. К.Ашырбекова - аялдар кеңешинин төрагасы;

11. Н.Сатыбалдиев - жеке ишкер;

12. К.Бабанов – “Бабан - Ата” коомдук фондусунун төрагасы;

13. С.Наралиева – Шаардык кеңешинин жооптуу катчысы;

Жалпы максаттары:

 • Шаарда натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү жергиликтүү коомчулуктарга отчеттуу жергиликтүү өз алдынча башкарууну түзүү;
 • Шаарды социалдык-экономикалык  жактан өнүктүрүү;
 • Финансылык туруктуулукту чындоо, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жана максаттуу туура пайдаланууну камсыздоо;
 • Жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилишин камсыздоо;
 • Шаардын инфраструктурасын жакшыртууга жетишүү;

Милдеттери:

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын коомчулуктун алдындагы отчеттуулугун өнүктүрүү;
 • Коомдук маанилүү чечимдерди кабыл алууда жамааттын жоопкерчилигин жогорулатуу;
 • Муниципалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу;
 • Жергиликтүү  денгээлде бюджеттик жана салык саясатын өркүндөтүү;
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын уюштуруучулук жана укуктук ишинин натыйжалуулугун өркүндөтүү;

 Багыттары:

 • Токтогул шаарынын аймагынын болгон потенциалына, муктаждыктарына жана көйгөйлөрүнө баа берүү, шаардын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө болуучу же тоскоолдук кылуучу факторлорду, ошондой эле  аларды өнүктүрүү келечектерин аныктоо;
 • Орто мөөнөттүү келечекке шаарды туруктуу өнүктүрүү максаттарын,  милдеттерин жана аларды чечүүгө багытталган иш чараларды коюу;
 • Программанын максаттарына жетүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аткаруу бийлигинин, чарбакер субьекттердин, ишкерлердин, коомдук уюмдардын, донорлордун жана жергиликтүү калктын иш аракеттерин координациялоо;
 1. СЭӨП ИШТЕП ЧЫГУУНУ УЮШТУРУУ (МЕХАНИЗМ)
 1. Жумушчу топтун иш планын иштеп чыгуу.

Өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу процессин уюштуруу максатында жумушчу топтун  иш планы түзүлдү.

 • Өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу үчүн керектүү маалыматтар  алынды;
 • Калктын муктаждыктарын аныктоо үчүн кичи райондордо  жашоочулар менен элдик жыйындар, жолугушуулар өткөрүлдү;

Өнүктүрүү программасынын долбоору жалпы элдик жыйында талкууланды.

 1. СЭӨП ИШТЕП ЧЫГУУ ПРОЦЕССИ (ЭТАПТАРЫ)

3.1.      Өнүктүрүүнүн мурунку программасынын аткарылышын талдоо.

           Шаардын  аймагын өнүктүрүүнүн мурунку программасында коюлган максаттардын, милдеттердин жана чаралардын аткарылышына талдоо жүргүзүлөт.

-   Калктын саны  20 232  кожолуктун саны 3384

            -   Социалдык –экономикалык,  демографиялык абалы жана көрсөткүчтөрү:

-   Административдик-территориялык бөлүнүшү,

            -   Шаарда  10 кичи район жайгашкан.

            -   Токтогул  шаарынын  жалпы  аянты  701 ганы түзөт.

Кичи райондор

Калкынын саны

Кожолуктун саны

1

1-кичи район

2100

352

2

2-кичи район

2110

353

3

3-кичи район

2015

345

4

4 – кичи район

2015

346

5

5- кичи район

2090

344

6

6-кичи район

2042

349

7

7-кичи район

1940

325

8

8-кичи район

1950

320

9

9-кичи район

1980

325

10

10-кичи район

1990

325

 

Жалпы:

20232

3384

Шаар  аймагынын  негизги көрсөткүчтөрү:

Көрсөткүчтөр

маалымат

1.1

Административдик-географиялык жайгашуусу:

Республиканын борборуна чейинки аралык, км

286

Областын борборуна чейинки аралык,  км

330

Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км

330

Дениз денгээлине карата жайгашуусу, метр

982м

1.2

Калкы-жалпы

20232

Анын ичинен эркектер

10001

0-14 жаштагылар

3873

15-64 жашка чейинкилер

5734

65 жаштан жогоркулар

394

Аялдар

10231

0-14 жаштагылар

3645

15-64 жашка чейинкилер

5979

65 жаштан жогоркулар

607

1.3

Калктын улуттук составы: -адам. Анын ичинен

20232

Кыргыздар

19708

Өзбектер

160

Орустар

131

Украиндер

3

Татарлар

41

Уйгурлар

125

дунган

1

Түрктөр

1

Казактар

14

кореец

8

Башка улуттар

40

1.4

 Токтогул шаардык мэриясынын аппарат кызматкерлердин саны, адам

14

1.5

Шаардын аймагындагы коомдук  уюмдар, анын ичинен

 

Аксакалдар соту

1

Коомдук профилактикалык борбор

1

Аксакалдар кеңеши

1

Жаштар комитети

1

Аялдар кеңеши

1

НПОлордун саны, анын ичинен

1

-аялдар

1

 

 

Калкты социалдык жактан коргоо:

3.1

Калктын аярлуу катмарынын саны, категориялар боюнча, адам

Аз камсыздуулук боюнча жөлөк пул алуучулар:

1250

Пенсионерлер

1962

майыптар

436

Анын ичинен майып балдар

79

1-2-топтун майыптары

220

Азиз дудуктар

137

Багар көрөрү жоктор

31

Согуштун ветераны

1

Согуштун жесирлери

7

ЧАЭС

10

Ооган согушунун катышуучулары

15

Тоголок жетимдер

17

Жарым жетимдер

185

Соцпенсия алуучулар

436

 

Баатыр энелер

186

 

Эне даңк

29

 Жакырчылыктын денгээли (үй – бүлөлөрдүн  саны)

Үй – бүлөлөрдүн  жан башына алынган орточо кирешесинин денгээли (бир айда)

Бардыгы (саны)

1

0-900сомго чейин

420

2

901-986 сом

323

3

 987–1618 сом

507

 

Жыйынтыгы:

1250

Социалдык-маданий өнүгүүсү:

4.1

Билим берүү тармагы

Мектепке  чейинки билим берүү мекемелердин саны

5

Андагы балдардын саны

938

Тарбиячылардын саны

43

Жалпы билим берүү мекемелеринин саны, анын ичинен

 

Баштапкы

-

Негизги

4

Окуучулардын саны

3455

Мугалимдердин саны

201

4.2

 Саламаттыкты сактоо: анын ичинен

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин саны

3

ФАПтар

1

Аймактык ооруканалар

1

Үй-бүлөөлүк  дарыгерлер борбору

                                          топтору

1

4

Өз алдынча  иш жүргүзгөн  үй бүлөөлүк дарыгерлер тобу

-

Аптекалардын саны

16

Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин саны

-?

4.3

Маданият үйлөрдүн саны

1

Библиотекалардын саны

1

Театрлардын саны

1

Клубдардын саны

-

Маданият кызматкерлеринин саны, адам

51

Мейманканалар

5

Экономикалык өсүүнү камсыздоо

 

Малдын баш саны. Анын ичинен

Ири мүйүздүү мал

2312

Анын ичинен тубар уйлар

1198

Кой эчки

9414

Анын ичинен тубары

7096

Жылкы

345

Анын ичинен бээ

216

Канаттуулар

8093

 

Жеке чарбалардын саны

2490

Ветеринардык сервистердин саны

-

7

Өндүрүлгөн продукциялар  2019-жылдын жыйынтыгы менен

тонна

Сумма мин сом

Талаачылык продукциялары:

 

 

Дан

 

 

Картошка

 

 

Жашылча

 

 

Май өсүмдүктөрү

 

 

Коон-дарбыз

 

 

Мал чарба продукциялары

 

 

Эт

 

 

Сүт

 

 

Жүн

 

 

Жумуртка. мин даана

 

 

8

Өнөр жай тармагы-                  -------мин сом

 

 

9

Чекене товар жүгүртүү-                  

 

 

10

                              Кызмат көрсөтүү                            

 

 

11

                                          Курулуш                                            

 

 

         

 

 

Жергиликтүү бюджеттин киреше божомолу

 

 

октогул шаардык мэриясынын  2019-2023-жылдарга бюджеттин  киреше бөлүгүнүн болжолу

 

 

       Токтогул району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык мэриясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. сомов

 

 

факт

2020 г

өсүү темпи

2020 г

 

өсүү темпи

 

 5 айда

 

 

 

 

2021 г

өсүү темпи

2022 г

өсүү темпи

2023 г

өсүү темпи

 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ

 

 

 

 

өчүрүү

 

 2019 г.

2020 г.

 

    вып. плана

 

 

 

 

 

 

 

Элемент (8)

 Кирешенин аталышы

2019 г.

 бекитилген болжолдоо

 

 күтүү. болжолдоо

 (күтүүдө - бекитилген)

 

факт

план

факт

(%)

(+, -)

өсүү темпи

 болжолдоо

 

 болжолдоо

 

 болжолдоо

 

 

1

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

Киреше + активдер жана милдеттенмелер (жер сатуу)

49 776,8

50 876,0

102,2

46 936,6

-3 939,4

94,3

16 190,8

20 290,1

16 709,1

82,4

-3 581,0

103,2

50 637,5

107,9

50 934,7

100,6

51 214,7

100,5

1

 Киреше

49 776,8

50 876,0

102,2

46 936,6

-3 939,4

94,3

16 190,8

20 290,1

16 709,1

82,4

-3 581,0

103,2

50 637,5

107,9

50 934,7

100,6

51 214,7

100,5

11

 Салыктык кирешелер

39 108,1

41 238,2

105,4

39 670,2

-1 568,0

101,4

15 927,5

17 830,6

14 229,7

79,8

-3 600,9

89,3

40 999,7

103,4

41 296,9

100,7

41 556,9

100,6

111

 Киреше жана пайда салыгы

31 824,8

37 074,2

116,5

36 006,2

-1 068,0

113,1

13 136,1

16 190,8

12 971,7

80,1

-3 219,1

98,7

40 999,7

113,9

41 296,9

100,7

41 556,9

100,6

1111

 Киреше жана пайда салыгы

19 442,5

25 183,0

129,5

24 983,0

-200,0

128,5

8 071,8

11 021,7

9 316,3

84,5

-1 705,4

115,4

29 000,0

116,1

29 250,0

100,9

29 455,0

100,7

11111

 Кыргыз Республикасынын резидент жактардан алынуучу киреше салыгы

19 442,5

25 183,0

129,5

24 983,0

-200,0

128,5

8 071,8

11 021,7

9 316,3

84,5

-1 705,4

115,4

29 000,0

116,1

29 250,0

100,9

29 455,0

100,7

11111100

Салык агенти төлөгөн киреше салыгы

19 425,1

25 183,0

129,6

24 983,0

-200,0

128,6

8 054,7

11 021,7

9 334,9

84,7

-1 686,8

115,9

29 000,0

116,1

29 250,0

100,9

29 455,0

100,7

11111200

 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы

17,4

 

0,0

 

0,0

0,0

17,1

 

-18,6

#ДЕЛ/0!

-18,6

-108,8

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

11112

 Кыргыз Республикасындагы резидент эмес жактардан алынуучу киреше салыгы

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

11112100

Кыргыз Республикасындагы резидент эмес жактардан алынуучу киреше салыгы

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

11113

 Киреше салыгы

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

1112

Атайын режимдер үчүн салыктар

7 542,2

7 386,2

97,9

6 569,2

-817,0

87,1

3 043,0

3 221,8

1 842,2

57,2

-1 379,6

60,5

7 520,7

114,5

7 547,9

100,4

7 572,9

100,3

11121

 Бирдиктүү салык төгүмдөрү

85,1

85,5

100,5

85,5

0,0

100,5

0,0

36,5

32,9

90,1

-3,6

#ДЕЛ/0!

63,6

74,4

63,6

100,0

63,6

100,0

11121100

 Чакан ишкерлер үчүн бирдиктүү салык

85,1

85,5

100,5

85,5

0,0

100,5

22,3

36,5

32,9

90,1

-3,6

147,5

85,5

100,0

85,5

100,0

85,5

100,0

11122

Патенттин негизиндеги салык

7 457,1

7 300,7

97,9

6 483,7

-817,0

86,9

3 020,7

3 185,3

1 809,3

56,8

-1 376,0

59,9

7 457,1

115,0

7 484,3

100,4

7 509,3

100,3

11122100

 Милдеттүү патент салыгы

534,3

508,7

95,2

434,7

-74,0

81,4

220,3

221,0

108,8

49,2

-112,2

49,4

534,3

122,9

534,3

100,0

534,3

100,0

11122200

Ыктыярдуу патент салыгы

6 922,8

6 792,0

98,1

6 049,0

-743,0

87,4

2 800,4

2 964,3

1 700,5

57,4

-1 263,8

60,7

6 922,8

114,4

6 950,0

100,4

6 975,0

100,4

11123

Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

11123100

Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

113

Мүлк салыгы

4 840,1

4 505,0

93,1

4 454,0

-51,0

92,0

2 021,3

1 947,3

1 813,2

93,1

-134,1

89,7

4 479,0

100,6

4 499,0

100,4

4 529,0

100,7

1131

Мүлк салыгы

2 097,5

2 105,0

100,4

2 029,0

-76,0

96,7

568,8

642,4

469,9

73,1

-172,5

82,6

2 029,0

100,0

2 029,0

100,0

2 029,0

100,0

11311

Кыймылсыз мүлк салыгы

164,0

129,0

78,7

129,0

0,0

78,7

84,2

78,1

87,2

111,7

9,1

103,6

129,0

100,0

129,0

100,0

129,0

100,0

11311100

ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн пайдаланылбаган Кыймылсыз мүлк салыгы

0,8

1,0

125,0

1,0

0,0

125,0

0,0

0,5

1,7

340,0

1,2

#ДЕЛ/0!

3,0

300,0

3,0

100,0

3,0

100,0

11311200

ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн пайдаланылган Кыймылсыз мүлк салыгы

160,6

124,5

77,5

124,5

0,0

77,5

78,8

75,8

80,9

106,7

5,1

102,7

122,0

98,0

122,0

100,0

122,0

100,0

11311300

Кыймылсыз мүлк салыгы  3-топтогу ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн колдонулган

2,6

3,5

134,6

3,5

0,0

134,6

5,4

1,8

4,6

255,6

2,8

85,2

4,0

114,3

4,0

100,0

4,0

100,0

11312

 Кыймылдуу мүлк салыгы

1 933,5

1 976,0

102,2

1 900,0

-76,0

98,3

484,6

564,3

382,7

67,8

-181,6

79,0

1 900,0

100,0

1 900,0

100,0

1 900,0

100,0

113121

Транспорт каражаттарына салык

1 933,5

1 976,0

102,2

1 900,0

-76,0

98,3

484,6

564,3

382,7

67,8

-181,6

79,0

1 900,0

100,0

1 900,0

100,0

1 900,0

100,0

11312110

Транспорт каражаттарына салык
юридикалык жактар

125,2

100,0

79,9

100,0

0,0

79,9

55,4

30,8

50,1

162,7

19,3

90,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11312120

 Жеке унаа салыгы

1 808,3

1 876,0

103,7

1 800,0

-76,0

99,5

429,2

533,5

332,6

62,3

-200,9

77,5

1 800,0

100,0

1 800,0

100,0

1 800,0

100,0

1132

Жер салыгы

2 742,6

2 400,0

87,5

2 425,0

25,0

88,4

1 452,5

1 304,9

1 343,3

102,9

38,4

92,5

2 450,0

101,0

2 470,0

100,8

2 500,0

101,2

11321

Жер салыгы

2 742,6

2 400,0

87,5

2 425,0

25,0

88,4

1 452,5

1 304,9

1 343,3

102,9

38,4

92,5

2 450,0

101,0

2 470,0

100,8

2 500,0

101,2

11321100

Жер салыгы чарбалык жана бакча участокторун пайдалануу үчүн

924,8

850,0

91,9

875,0

25,0

94,6

454,0

472,2

401,7

85,1

-70,5

88,5

900,0

102,9

920,0

102,2

930,0

101,1

11321200

Жер салыгы  айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

 

1,5

#ДЕЛ/0!

1,5

32,6

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

11321300

Жер салыгы  калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалануу үчүн

1 812,5

1 550,0

85,5

1 550,0

0,0

85,5

993,9

832,7

940,1

112,9

107,4

94,6

1 550,0

100,0

1 550,0

100,0

1 570,0

101,3

114

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар

7 283,3

4 164,0

57,2

3 664,0

-500,0

50,3

2 791,4

1 639,8

1 258,0

76,7

-381,8

45,1

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

1141

 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар

7 275,4

4 164,0

57,2

3 664,0

-500,0

50,4

2 791,4

1 639,8

1 258,0

76,7

-381,8

45,1

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

11412

 Сатуудан алынуучу салык

7 275,4

4 164,0

57,2

3 664,0

-500,0

50,4

2 791,4

1 639,8

1 258,0

76,7

-381,8

45,1

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

11412100

 Сатуудан алынуучу салык

7 275,40

4 164,00

57,2

3 664,00

-500,0

50,4

2 791,40

1 639,80

1 258,00

76,7

-381,8

45,1

0,00

0,0

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

#ДЕЛ/0!

1144

 Жер казынасын пайдалануу салыгы

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

11442

Роялти

7,9

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

11442390

 Жогоруда классификацияланбаган башка металл эмес заттар

7,9

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

13

 Расмий трансферттер алынды

902,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

13321

 Өз ара эсептешүүлөр аркылуу которулган каражатта

902,3

 

0,0

 

0,0

0,0

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

13321100

 Өз ара эсептешүүлөр аркылуу которулган каражатта из республиканского бюджета

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

13321200

 Өз ара эсептешүүлөр аркылуу которулган каражатта из местного бюджета

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14

 Салыктык эмес кирешелер

9 766,4

9 637,8

98,7

7 266,4

-2 371,4

74,4

263,3

2 459,5

2 479,4

100,8

19,9

941,7

9 637,8

132,6

9 637,8

100,0

9 657,8

100,2

1415

 Ижара

493,7

400,0

81,0

400,0

0,0

81,0

263,3

150,0

163,9

109,3

13,9

62,2

400,0

100,0

400,0

100,0

420,0

105,0

14151

 Минералдык же казылып алынган отунду иштеп чыгуу үчүн төлөмдөр

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14151200

 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны сактап калуу үчүн жыйым

0,0

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

 

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14152

Жаратылыш ресурстарын пайдалангандыгы үчүн төлөм

491,4

400,0

81,4

400,0

0,0

81,4

261,0

150,0

163,9

109,3

13,9

62,8

400,0

100,0

400,0

100,0

420,0

105,0

14152100

Жерди ижарага төлөө

491,4

400,0

81,4

400,0

0,0

81,4

259,1

150,0

163,9

109,3

13,9

63,3

400,0

100,0

400,0

100,0

420,0

105,0

14152110

 Калктуу конуштардагы жерди ижарага бергендиги үчүн төлөм

489,1

400,0

81,8

400,0

0,0

81,8

259,1

150,0

163,9

109,3

13,9

63,3

400,0

100,0

400,0

100,0

420,0

105,0

14153

Мүлктү ижарага берүү акысы

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14153100

 Мамлекеттик менчиктеги жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага алуу үчүн төлөм 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14153200

 Муниципалдык менчиктеги жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага алуу үчүн төлөм

2,3

 

0,0

 

0,0

0,0

2,3

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14153900

 Башка мүлк үчүн ижара акысы

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

142

 Киреше  товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн

9 272,7

9 237,8

99,6

6 866,4

-2 371,4

74,0

4 483,5

2 309,5

2 315,5

100,3

6,0

51,6

9 237,8

134,5

9 237,8

100,0

9 237,8

100,0

1422

Административдик жыйымдар жана жыйымдар

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

#ДЕЛ/0!

6,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14221

 Алымдар жана төлөмдөр

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

#ДЕЛ/0!

6,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14221700

 Таштанды чогултуу акысы

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14221800

 Унаа токтотуучу жайдын акысы

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14224200

 Калктуу конуштар үчүн таштандыларды чогултуу акысы

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

6,0

#ДЕЛ/0!

6,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14222

 Мамлекеттик жыйымдар

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14222100

Кыргыз Республикасынын жарандарына паспорт берүү үчүн мамлекеттик алым

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

14222200

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14222400

 Башка мамлекеттик алым

 

 

#ДЕЛ/0!

 

0,0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

 

#ДЕЛ/0!

1423

 Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн киреше

9 267,2

9 237,8

99,7

6 866,4

-2 371,4

74,1

5 018,2

3 849,2

2 287,5

59,4

0,0

45,6

9 237,8

134,5

9 237,8

100,0

9 237,8

100,0

1431

 Айыптар, санкциялар, конфискациялар

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

#ЗНАЧ!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ЗНАЧ!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14311

 Айыптар, санкциялар, конфискациялар

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

#ЗНАЧ!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ЗНАЧ!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

14311100

 Административдик айып пулдар

 

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

#ДЕЛ/0!

                                         
 

 

       Калктын ишмердигинин негизги түрү:соода сатык багыты, чакан жана орто бизнес.

Муниципалдык инфраструктура объекттери: 14объект (мектептер -  4, ФАП - 1, УДТ-1, шаардык мэриянын имараты -1, бала бакча -5, балдар спорт мектеби-1, Балдар чыгармачылык үйү -1,

Шаардын аймагындагы  бизнес – жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн булагы: чакан жана орто бизнес объекттери: соода түйүндөрү, май куюучу жайлар, пескоблок чыгаруучу цехтер,  мончолор-,   тегирмендер,    Ашканалар, футбол аянтчалар.

 

Коомдук уюмдар: аксакалдар соту -1 , карыялар кеңеши-1,  аялдар кеңеши - 1, жаштар комитети - 1,  мечиттин имамдары - 5

Шаардык кеңештин  депутаттарынын саны – 21 киши (6 аял). Төмөндөгү  маселелер боюнча туруктуу комиссиялар  -4

Шаардык мэриянын  аппараты – 16 адам

 

3.2.Мамлекеттик тармактык программаларды талдоо:

 

Токтогул шаарын 2019-2023- жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгууда төмөндөгү мамлекеттик программалар эске алынды:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик, ишеним, жаратмандык” программасынын  алкагында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018-2023-жылдарга карата программасы;

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга “Спорттук Кыргызстан” программасы.

3. Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча 2018-2023-жылдарга КР Өкмөтүнүн программасы.

4.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-мартындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга калктын ден-соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча “Ден-соолугу чың адам-өнүккөн өлкө”программасы.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-октябрындагы “2017-2021-жылдарга “Кургак учук-V» программасы.

6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын 30-декабрындагы “2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын  (АИВ)  –инфекциясын жеңүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  программасы.

3.3. Токтогул шаарын өнүктүрүү программасынын негизинде 2019-жыл ичинде  аткарылган иштери жөнүндө.

 • Токтогул шаардык мэриясында Бирдиктүү терезе системасы  ишке киргизилди, жабдуулар  менен камсыздалды.
 • Шаардын төрт жерине Суйналиев, А.Расылканов, А.Суеркулов, Райгаз көчөлөрүнө балдар ойноочу аянтчалары курулду.
 • Шаардын ички көчөлөрүнө Топбаза, Ак-Жон, Даңканай кичи райондоруна жана башка көчөлөргө, жашылча базардын кире беришине, андан сырткары автоунаа токтоочу жерлерге шагыл  төгүлүп тегизделди.
 • Бекташов, Шарипов, Мадяров, Ботбаев, Дадиев,Суйналиев жана Суеркулов көчөлөрү ремонттон өткөрүлүп, чуңкурлары жамалды.
 • Ашыров көчөсү - 266 метр, Черноткач көчөсү – 335  жалпы 601 метр жолдорду асфальттоо иштери  бүтүрүлдү.
 • Региондорду өнүктүрүү жана Санариптештирүү жылына карата Токтогул шаардык мэриясына жана Турдумамбетов мектебинин  имаратынын ичине онлайн байланышындагы  видео көзөмөл  орнотулду.
 • Муниципалдык менчиктеги Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жуунчу бөлмөсү оңдолду.
 • “Суу канал” ишканасынын башкы суу топтолуучу жайы тазаланды.
 • А.Көзубеков атындагы эс алуу багынын ичине 8 көздүү ажаткана стадиондун батыш тарабына 2 көздүү ажаткана   курулду.
 • А.Суеркулов көчөсүнө 12 даана отургучтарды, 13 даана таштанды таштоочу урналары  жасалды.
 • Бешинчи жана Таласбай кичи райондоруна кичи футболдук аянтчага кум төшөө, 4 даана ворота орнотуу, муниципалдык менчиктеги 4 трансформаторлордун айланасы темир тосмо менен тосулду.
 • Шаардын аймагындагы  көчөлөрдү түнкү жарыктандырууга 90 даана прожектор  алынды, баасы 200000 сомду түздү. Жыл башынан кайрылган көчөлөрго  бөлүштүрүлүп, орнотулду.
 • Шаардын борбордук бөлүгүнө WiFi интернет байланышы 400 метр аралыкты тейлөөгө коюлуп, шаардын жашоочулары, коноктору үчүн пайдаланууга берилди.

Токтогул райондук жана Кара-Көл шаарынын Жаз-Кечүү айылынын каражаттарын башкаруу боюнча атайын эсеп мамлекеттик ишканасы аркылуу каржыланган жумуштар:

 • Борбордук аянттагы трибунаны оңдоп түзөө үчүн долбоору жана сметасы даярдалып, Атайын эсеп мамлекеттик ишкананын эсебинен трибуна оңдолуп курулду.
 • Токтогул шаарынын борбордук аянтына жарнама берүүчү экран орнотулду.
 • Таласбай  жана 7  кичи райондоруна КТП - 400 кВт трансформатор орнотулду  жана Алтын-Казык, Жаныл-Мырза, Долон, Сары-Челек, көчөлөрүнө электр линиясы тартылып, ишке берилди. 

 

Республикалык бюджеттен:

 • Токтогул көчөсүнүн батыш тарабына 1,6 км аралыкта тротуар куруу түрткү берүүчү грант аркылуу жасалды.
 •  Республикалык бюджеттен: Азаке көчөсү - 460 метр, Медеров-Сүйналиев көчөсү – 640 метр, жалпы 1100 метр жол асфальтталынды.

Элдин  салымы аркылуу:

 

 • Токтогул шаарынын тургундары аркылуу Азаке көчөсүнө – 10 даана Черноткач көчөсүнө - 7 даана, Медеров көчөсүнө - 5даана, Шаршенбиев – 8 даана, Барманкулов көчөсүнө - 6 даана, К.Таласбай көчөсүнө – 12 даана, Исраилов көчөсүнө - 10 даана    түнкү шам чырактары орнотулду.
 • Кенжетаев Көчөсуно жеке ишкер Дуулатбеков Элнур тарабынан 1млн. 200 мин сомдук кичи футболдук аянтча курулду.
 • Санариптештирүү жылына карата Токтогул шаарынын тургундары аркылуу  Достук бала бакчасы жана Т.Ормонбеков атындагы мектеп лицейинде 106 миң сомдук видео көзөмөл орнотулду.
 • «Шамшыкал»  тузун кайра иштеп чыгуу    ишканасын  ачууга  жер  бөлүнүп  берилип    жеке ишкер Б.Рысматов аркылуу курулуп, туз чыгарылууда.

 

Эл аралык жана инвестиция тартуу боюнча:“Хельветас” Өнүктүрүү саясат институтунун «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» долбоорунун экинчи фазасына пилоттук муниципалитет сынагына катышуу үчүн өтүнмөлөр кабыл алынып  өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Долбоор боюнча иш алынып барылууда.

            Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган АРИС аркылуу Токтогул, Боконбаев атындагы орто мектептери жана Арча-Бешик балдар бакчасынын ремонту жүргүзүлүүдө.

3.4. Программада пландалып аткарылбай калган иштер:

 • Бримкулов, Аралбаев, Суйналиев Көчөлорундо асфальт иштери жүргүзүлгөн жок, себеби, республикалык бюджеттен жетиштуу каражат бөлүнгөн жок.
 •  Калкты ичүүчү таза суу  менен камсыз кылуу долбоору   2014-жылы ЕБРиР ге кабыл алынып каржылоосу каралган. Бугунку кунго баардык тиешелүү документтери даяр болуп, 2020-жылы иш башталуу алдында турат. Керектуу техникаларына конкурс  откорулуп женуучулор аныкталды.
 • 7-кичи районго насос менен сугат суу чыгаруу  Атайын эсеп ишканасы тарабынан каржыланбагандыктан ишке ашкан жок.
 • Эмгек синген маданият кызматкерлерине жылдыздар аллеясы курулган жок.

 

          3.5. Өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу чөйрөлөрүнүн  багыттары, милдеттери жана ишке ашыруудан   күтүлүүчү  жыйынтыктар

1-артыкчылык: шаардын инфратузумун жакшыртуу жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлор потенциалын жогорулатуу.

Бул артыкчылык төмөнкү милдеттерди жүзөгө ашырылышын караштырат:

 1. Таза Суу программасын ишке ашыруу, саркынды суу кетүүчү түтүкчөлөрдүн иштешин камсыз кылуу;
 2. Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштурууну;
 3. Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылууну;
 4. Жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштурууну;

Биринчи милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • Шаардын калкын ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, суу өткөрүү түйүндөрүн  түп тамырынан  (капиталдык) оңдоо жана реконструкциялоо;
 • Саркынды суу кетүүчү түтүкчөлөрдү оңдоп түзөө, куруу;

Экинчи милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • Токтогул шаардык мэриясынын алдындагы “Ыңгайлуу шарт” МИ шарттарды түзүү, атайын техникалар  менен камсыздоо, жумушчу кызматкерлердин санын көбөйтүү;
 • Шаар аймагында тазалыкты сактоо жана таштанды ташып чыгаруу үчүн төлөмдөрдү өз убагында төлөө боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ар кандай тазалык акцияларын уюштуруу;

       Үчүнчү милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • Ак-Жон, Топ база, 7-кичи райондорундагы ички жолдоруна шагыл төшөө;
 • Шаардын ички  көчөлөрүн асфальттоо, жөө адамдар басуучу жолдорду куруу;
 • Шаарда электр линияларынын эскилиги жеткен мамычалардыжана кубаттуулугу аз трансформаторлорду алмаштыруу;
 • Шаардын ички көчөлөрүн түнкү жарыктандыруу менен камсыз кылуу;

2-артыкчылык: Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу:

Бул артыкчылык төмөнкү милдеттерди жүзөгө ашырылышын караштырат.

 1. Мектептик, мектепке чейинки билим берүү жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө кызматтарды көрсөтүү үчүн имараттар жана башка обьекттер менен камсыз кылуу;
 1. Жеке менчик турак жай салуу үчүн  жер тилкеси менен камсыз кылуу максатында жерлердин трансформация маселелерин тийешелүү мамлекеттик органдар аркылуу чечүү, жер пайдалануу эрежелерин белгилөө, шаар куруу менен архитектуралык ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу;

Биринчи милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • 1-кичирайонуна 120 орундуу балдар бакчасын куруу; (жер аянты бар)
 • Таласбай кичи районуна 500 орундуу мектеп, 75 орундуу балдар бакчасын куруу; (жер аянты бар, долбоору даяр)
 • 2-кичирайонуна спорт комплекс имаратын  куруу;( жер аянты бар)

        Экинчи милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • Жаны-Жол айыл аймагына караштуу жер аянттарын трансформациялоо маселелерин чечүү;
 • Белгиленген жер аянттарынан чыгып кеткен атуулдар менен иш алып баруу:

3-артыкчылык: Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, сырттан инвестицияны тартуу:

Бул артыкчылык төмөнкү милдеттерди жүзөгө ашырылышын караштырат.

 1. Жеке ишкерлердин ассоциациясын  колдоо жана алардын сунуш пикирлерин угуу, суроолорун чечүү боюнча иш алып баруу, жеке ишкерлерге женилдетилген насыяларды алууга колдоо көрсөтүү;
 2. Ар кандай донордук уюмдар жана коммерциялык эмес уюмдар менен иштөө;

Биринчи милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • Эл менен жолугушууларда, жыйындарда, жеке кабыл алууда

суроо талаптарын канааттандыруу;

         Экинчи милдет төмөнкүдөй чараларды камтыйт:

 • Долбоорлорду даярдоо, инвестиция тартуу;

Күтүлүүчү натыйжалар:

 

 1. Шаардын инфратузумун жакшыртуу жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлордун потенциалын жогорулатуу.
 • Токтогул шаарында Таза суу программасы ишке ашырышы менен жалпы жашоочулар ичүүчү таза суу менен камсыз болот, ыңгайлуу шарттар түзүлөт,  ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
 • Атайын техникалар менен камсыз болгон учурда таштандыларды чыгаруу иштери механизациялаштырылат.
 • Шаардын жашоочуларына, жөө жүргүнчүлөрүнө, автоунаа айдоочуларга ыңгайлуу шарттар түзүлөт, жол коопсуздугу сакталат.
 • Жөө жүргүнчүлөрдун коопсуздугу камсыздалат.
 1. Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу:
 • Мектеп жана балдар бакчасынын курулушу менен мектеп окуучуларынын, мектепке чейинки балдардын билим, тарбия алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлөт, билим сапаты жогорулайт.
 • Мектеп жана бала бакчалардын курулушу менен  окуучулардын, мектепке чейинки балдардын контингентинин ченеми талапка ылайыкташтырылат.
 • Жерлерди трансформациялоо маселеси чечилсе, турак жай салууга муктаж болгон шаардын жашоочулары жер тилкеси менен камсыз болот.
 1. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, сырттан инвестицияны тартуу
 • Чакан  жана орто бизнести өнүктүрүү менен шаардын калкы жумуш орундары менен камсыз болот, миграциянын саны азаят, шаардын бюджетинин киреше бөлүгүнүн көлөмү көбөйөт.
 • Сырттан инвестиция тартуу, донордук  уюмдар менен иштөө аркылуу чакан өнөр жай жана кайра иштетүү ишканаларын ачуу мүмкүнчүлүк түзүлөт.
 • Инвестиция тартуу менен шаарды инфраструктуралык абал жакшырат. ( мектеп, балдар бакчаларынын, жолдордун, суу түтүкчөлөрүнүн жана калкты таза суу менен камсыз кылуу) 

Өнүктүрүү көрсөткүчтөрүнүн реестри (мисал)

Көрсөткүчтүн аталыштары

бирдик

2018

2019

Өсүш же төмөндөө %

 

Демографиялык көрсөткүч:

- эмгекке жарамдуу калктын өсүшү

- жумуштуулуктун деңгээли

адам саны

10324

 

102

11100

 

180

7,5%

 

76,4%

 

Ичүүчү суу менен үй чарбаларынын камтылышы

кожолук

2344

2370

1,1%

 

Үй чарбаларын турмуш-тиричиликтин  катуу калдыктарын чыгаруу менен камтуу

кожолук

3280

3384

3,1%

 

Канааттандыраарлык абалдагы ички асфальтталган жолдордун үлүшү

км.

10,8 км.

13,8км.

27,7%

 

Коомдук жайларды жарыктандыруу менен камтуу

км.

29,7км.

36,7км.

23,5%

 

Аймактарды көрктөндүрүү деңгээли

көчөттүн саны

476

518

8,3%

 

Калктын жалпы ооруу деңгээли

 

адамдын саны

5620

5805

3,29%

 

Кылмыштуулуктун деңгээли

саны

53

48

-9%

 

Дене тарбия- ден соолукту чыңдоо иштери жана спорт менен жарандарды камтуу

Саны

7

10

42,8%

 

Маданий иштер менен жарандарды камтуу

саны

8

7

-8,7%

 

Турмуштук оор кырдаалда турган балдардын үлүшүн аныктоо

бала

14

19

35,7%

Өнүктүрүү көрсөткүчтөрүнүн негизинде өнүктүрүү чөйрөсүндөгү келечекти баалоо.

Шаардын инфратузумун өнүктүрүү;

 • Архитектуралык, курулуш талаптарын, эрежелерин сактоо;
 • Ички жолдорду оңдоп түзөө;
 • Ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу;
 • Көчө жарыктандыруусу;
 • Айлана-чөйрөнү жашылдандыруу, көрктөндүрүү, экологиялык, санитардык абалын жакшыртуу;
 • Аймакта коммуналдык кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу;

Маданият, спорт жана туризмди өнүктүрүү;

 • Бош убакытты туура   өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү;
 • Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү;
 • Эс алуу жайларында (парк, стадион, жаштар аллеясы) ынгайлуу шарттарды түзүү;
 • Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү;
 • Туристерди тейлөөчү жайларда, аларга бардык ынгайлуу шарттарды түзүү жана туристерди тартуу боюнча тейлеген жеке ишкерлер менен иш алып баруу;

Билим берүү жана медициналык тармак;

 • Мектептик, мектепке чейинки билим берүү жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн имараттар жана башка обьекттер менен камсыз кылуу жана алардын кезектеги ремонт иштерин жүргүзүү;

Социалдык даректуу коргоо;

 • УАМС жана тылдын ардегерлерине ЧАЭС апааты, Афган согушу, Баткен коогаланынын жана 7-апрель элдик революциянын катышуучуларына  жергиликтүү бюджеттин эсебинен колдоо көрсөтүү;
 • ДМЧ жана аз камсыз болгон уй бүлөлөр, ата-энеси жок балдар,  багар көрөрү жокторго социалдык жактан колдоону жакшыртуу;
 • Жакырчылыкты кыскартуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү;
 • Турак жай салуу үчүн жер аянттары менен камсыз кылуу;

               Жеке ишкерликти колдоо жана өнүктүрүү;

Инвестиция тартуу боюнча донордук уюмдар менен иштөө, долбоорлорду даярдоо;

Телекоммуникация тармагы (санариптештируу)

 • Интернет байланышын күчөтүү;
 • Түндүк программасынакирүү;
 • Мекемелер аралык бирдиктүү системасына туташуу;
 1. Жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын талдоо.

Жамааттын артыкчылыктарын аныктоодо  шаардын жашоочуларынын  муктаждыктарын биргелешип изилдөө үчүн  ар бир кичи райондордо элдик жыйындары, фокс-топтор, изилдөөлөр, тегерек столдор,  сурамжылоолор жүргүзүлдү. Жалпы элдик жыйында талкууга алынды. Артыкчылыктуу багыттарды тандоодо жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн максималдуу санынын пикири эске алынды.

Шаардагы тажрыйбалуу элге эмгеги синген ардагерлер, тиешелүү мекемелердин экономиканы көтөрүүдө тажрыйбасы жеткиликтүү жетекчилеринин, жеке ишкерлердин, жаштар, улгайгандар, калктын аярлуу топторунун сунуш пикирлери эске алынды.   

 1. Жергиликтүү ресурстарды жана өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү баалоо

Ресурстар:

Жергиликтүү ресурстар:  адам ресурстары,  муниципалдык  менчик,  экономикалык ресурстар жана финансы   ресурсу;

Адам ресурстары аймакта негизги потенциал болуп саналат, эң негизги ресурс катары эсептелет жана көптөгөн жетишкендиктерге жете алабыз. Шаардык мэрияда төмөнкү уюмдар  мене иш алып барышат: аксакалдар соту, карыялар кенеши,  жаштар уюму, аялдар комитети,  алар калкты жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө мобилизациялайт. 

Жашоочу калктын  ичинен  25-30%  жумушка  жарамдуу. 

            Муниципалдык менчик: муниципалитеттин потенциалы болуп саналат жана жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатат. Муниципалитеттин менчигине он тогуз объект кирет, алар: мэриянын имараты, мектептердин, бала бакчалардын имараттары, УДТ,ФАП, 19 обьект бар. Стратегияны ишке ашыруунун алкагында муниципалдык жерлерди каттоо жүргүзүлөт.

            Экономикалык ресурстар.Жергиликтүү бюджет, республикалык бюджет, донорлор, сырткы жана ички инвестицияларды тартуу менен.

            Финансы ресурсу. Жергиликтүү бюджет, салыктык жана салыктык эмес жыйымдар, муниципалдык менчикти ижарага берүүдөө алынуучу каражаттар, жаматтык салымдар.

         

 1. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүү динамикасы.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮНҮН  АТКАРЫЛЫШЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 2020- ЖЫЛ

 

 

 

 

 

 

 

Токтогул шаарынын мэриясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

айга

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

2019 г.

2020 г.

 

План аткарылышы

 

Өсүү темпи

Элемент (8)

Кирешенин аталышы

факт

план

факт

(+, -)

(%)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Киреше + активдер жана милдеттенмелер (жер сатуу)

36 543,1

36 666,1

32 702,0

-3 964,1

89,2

89,5

1

Кирешелер

36 543,1

36 666,1

31 964,2

-4 701,9

87,2

87,5

11

Салыктак кирешелер

29 486,1

29 457,6

28 917,6

-540,0

98,2

98,1

111

Киреше жана пайда салыгы

24 271,1

26 517,4

26 512,5

-4,9

100,0

109,2

11111100

Салык агенттиги төлөгөн киреше салыгы

14 348,9

17 821,8

18 142,5

320,7

101,8

126,4

11111200

Бирдиктүү салык декларациясы  боюнча киреше салыгы

17,1

 

-51,9

-51,9

 

-303,5

1112

Атайын режимдер үчун салыктар

5 638,1

4 360,5

4 285,0

-75,5

98,3

76,0

11121100

Чакан ишкерлер үчүн бирдиктүү салык

45,0

67,4

65,3

-2,1

96,9

145,1

11122

Патенттин негизиндеги салык

5 593,1

4 293,1

4 219,7

-73,4

98,3

75,4

11122100

Милдеттүү патент салыгы

402,5

352,5

266,1

-86,4

75,5

66,1

11122200

Ыктыярдуу  патент салыгы

5 190,6

3 940,6

3 953,6

13,0

100,3

76,2

113

Мүлк салыгы (жеке менчик)

4 267,0

4 335,1

4 136,9

-198,2

95,4

97,0

1131

Мүлк салыгы

1 965,1

2 098,4

1 863,8

-234,6

88,8

94,8

11311

Кыймылсыз мүлк салыгы

151,3

122,4

122,4

0,0

100,0

80,9

11311100

Ишкердик иш аракеттерди жүргүзүүгө колдонулбаган кыймылсыз мүлк салыгы 

0,0

1,0

0,4

-0,6

40,0

 

11311200

Ишкердик иш аракеттерди жүргүзүүгө колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы 

145,7

118,4

118,2

-0,2

99,8

81,1

11311300

Ишкердик иш аракеттерди жүргүзүүгө колдонулган 3-топтогу кыймылсыз мүлк салыгы 

5,6

3,0

3,8

 

 

 

11312

Кыйм ылдуу мүлк салыгы

1 813,8

1 976,0

1 741,4

-234,6

88,1

96,0

113121

Транспорт каражаттарына салык

1 813,8

1 976,0

1 741,4

-234,6

88,1

96,0

11312110

Транспорт каражаттарына салык юридикалык жак

100,7

100,0

90,5

-9,5

90,5

89,9

11312120

Транспорт каражаттарына салык физикалык жак

1 713,1

1 876,0

1 650,9

-225,1

88,0

96,4

1132

Жер салыгы

2 301,9

2 236,7

2 273,1

36,4

101,6

98,7

11321100

Жер салыгы чарбалык жана бакча участокторун пайдалануу үчун

868,6

850,0

859,6

9,6

101,1

99,0

11321200

Жер салыгы айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн

5,2

 

3,6

3,6

 

69,2

11321300

Жер салыгы калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалануу үчүн 

1 428,1

1 386,7

1 409,9

23,2

101,7

98,7

114

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө  салыктар

5 215,0

2 940,2

2 405,1

-535,1

81,8

46,1

1141

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө  жалпы салыктар

5 215,0

2 940,2

2 405,1

-535,1

81,8

46,1

11412

Сатуудан алынуучу салык

5 215,0

2 940,2

2 405,1

-535,1

81,8

46,1

11412100

Сатуудан алынуучу салык

5 215,0

2 940,2

2 405,1

-535,1

81,8

46,1

11441350

Түстүү таштар (самоцветы)

 

 

 

0,0

 

 

11441390

Жогоруда классификацияланылбаган башка металл эмес заттар

5,1

 

0,0

0,0

 

0,0

13321500

Өз ара эсептешүүлөр аркылуу  которулган каражттар жергиликтүү бюджет

 

 

 

0,0

 

 

14152100

Калктуу конуштагы жерлерди ижарага бергендиги боюнча төлөмдөр

425,6

280,0

378,6

98,6

135,2

89,0

14153

Мүлкту ижарага алуу боюнча төлөм

2,3

0,0

0,0

0,0

 

0,0

14153200

Муниципалдык менчиктеги жайларды , имараттарды жана курулмаларды  ижарага алуу боюнча төлөм

2,3

 

 

0,0

 

0,0

142

Административдик алымдар, төлөмдөр жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр

6 629,1

6 928,5

2 668,0

-4 260,5

38,5

40,2

14224200

Калктуу конуштардан таштанды ташып чыгаруу  үчүн төлөм

5,5

 

6,0

6,0

 

109,1

1423

Акы төлөнүүчү кызматтарды  көрсөтүүдөн түшүүлөр

6 623,6

6 928,5

2 662,0

-4 266,5

38,4

40,2

14232

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр

5 200,6

6 216,0

2 220,1

-3 995,9

35,7

42,7

14232400

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы

5 200,6

6 216,0

2 220,1

-3 995,9

35,7

42,7

14239

Башка түшүүлөр

1 423,0

712,5

441,9

-270,6

62,0

31,1

14239900

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр категориясына киргизилген башка түшүүлөр

1 423,0

712,5

72,5

-640,0

10,2

5,1

14411100

Учурдагы жардам

0,0

0,0

369,4

369,4

 

 

3

Активдер жана милдеттенмелер

0,0

0,0

737,8

737,8

 

 

3111

Имараттар жана курулмалар

0,0

0,0

400,0

400,0

 

 

311121

Турак-жай эмес имараттарды сатуу

 

 

400,0

400,0

 

 

31412

Айыл чарбасына багытталбаган жерлер

0,0

0,0

337,8

337,8

 

 

31412110

Башка айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу (муницпалдык менчикти сатуу)

 

 

337,8

337,8

 

 

 
 1. 2019-жыл ичинде  Токтогул шаардык мэриясында  тартылган инвестициялар боюнча

       М А А Л Ы М А Т                                                                                                                                           (миӊ сом)

Акча каражаттарынын

булактары

Иш чаралар

 

Республикалык бюджет

Жергиликтүү бюджет

 

Калктын салымы (жеке ишкерлер)

Атайын эсеп аркылуу

 

АРИС аркылуу

МЭРСИКОа    эл аралык

  уюму

 

ѲСИ

Хельветас

 

 

Бардыгы

 

 

Токтогул шаардык мэриясына “Бирдиктүү терезе” түзүмүн  орнотуу.

 

 

 

 

 

 

 

70000

сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7000 сом

Шаардын төрт жерине Суйналиев, А.Расылканов, А.Суеркулов, Райгаз көчөлөрүнө балдар ойноочу аянтчаларды куруу.

 

 

 

 

 

 

649335 сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

649335 сом

Шаардын ички көчөлөрүнө Топбаза, Ак-Жон, Даңканай кичи райондоруна жана башка көчөлөргө, жашылча базардын кире беришине, андан сырткары автоунаа токтоочу жерлерге шагыл төгүү.

 

 

 

600000 сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000 сом

 

 Бекташов, Шарипов, Мадяров,Ботбаев, Дадиев,Суйналиев жана Суеркулов көчөлөрүндөгү  жолдордун чуңкурчаларын жамоо  иштери жасоо.

 

 

959680 сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959680 сом

Токтогул шаарынын тургундары аркылуу Азаке көчөсүнө – 10 даана Черноткач көчөсүнө – 7 даана түнкү шам чырактары орнотулду.

 

 

Медеров көчөсүнө – 5даана,

Шаршенбиев – 8 даана,

 Барманкулов көчөсүнө – 6 даана,

К.Таласбай көчөсүнө – 12 даана,

Исраилов көчөсүнө – 10 даана    түнкү шам чырактары орнотулду.

 

Ашыров көчөсү – 266 метр, Черноткач көчөсү – 335  жалпы 601 метр жолдорду асфальттоо.

 

Региондорду өнүктүрүү жана Санариптештирүү жылына карата Токтогул шаардык мэриясына жана Турдумамбетов мектебинин  имаратынын ичине онлайн байланышындагы  видео көзөмөл  орнотуу.

Муниципалдык менчиктеги Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жуунчу бөлмөсүнүн оңдоп түздөө иштерин  жасоо.

“Суу канал” ишканасынын башкы суу топтолуучу жайды тазалоо.

А.Көзубеков атындагы эс алуу багынын ичине 8 көздүү ажаткана стадиондун батыш тарабына 2 көздүү ажаткана куруу..

А.Суеркулов көчөсүнө 12 даана отургуч  жасатуу.

А.Суеркулов көчөсүнүн жөө адамдар басуучу жолуна отургучтардын жанына 13 – даана таштанды таштоочу урна орнотуу.

Бешинчи жана Таласбай кичи райондорундагы  кичи футболдук аянтчага кум төшөө, 4 даана ворота орнотуу.

Муниципалдык менчиктеги 4 трансформаторлордун айланасын темир тосмо менен тосуу.

Шаардын аймагына көчөлөрдү түнкү жарыктандырууга  прожектор  алуу(90даана).

Шаардын борбордук бөлүгүнө WiFi интернет байланышын 400 метр аралыкты тейлөөгө коюуу.

Токтогул райондук жана Кара-Көл шаарынын Жаз-Кечүү айылынын каражаттарын башкаруу боюнча атайын эсеп мамлекеттик ишканасы аркылуу каржыланган жумуштар:

Борбордук аянттагы трибунаны оңдоп түзөө. (долбоору жана сметасы даярдалып

Токтогул шаарынын борбордук аянтына жарнама берүүчү экран орнотуу.

Таласбай  жана 7  кичи райондоруна КТП – 400 кВт трансформатор орнотуу  жана Алтын-Казык, Жаныл-Мырза, Долон, Сары-Челек, көчөлөрүнө электр линиясын тартуу.

Саркынды суу топтолуучу жайды короолоо

Республикалык бюджеттен:

 

Азаке көчөсү – 460 метр, Медеров-Сүйналиев көчөсү – 640 метр, жалпы 1100 метр жолду  асфальттоо.

 

Элдик салымы аркылуу:

Кенжетаев Көчөсуно жеке ишкер Дуулатбеков Элнур тарабынан кичи футболдук аянтча курулду.

Санариптештирүү жылына карата Токтогул шаарынын тургундары аркылуу  Достук бала бакчасывидео көзөмөл орнотуу.

 Т.Ормонбеков атындагы мектеп лицейинде видео көзөмөл орноту.

«Шамшыкал»  тузун кайра иштеп чыгуу                
 ишканасын  ачуу.Жеке ишкер Б.Рысматов аркылуу.

Эл аралык жана инвестиция тартуу боюнча:“Хельветас” Өнүктүрүү саясат институтунун «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» долбоорунун экинчи фазасына пилоттук муниципалитет сынагына катышуу үчүн өтүнмөлөр кабыл алынып  өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Долбоор боюнча иш алынып барылууда.

Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган АРИС аркылуу Токтогул, Боконбаев атындагы орто мектептери жана Арча-Бешик балдар бакчасына  капиталдык ремонт  жасоо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 млн

сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. сом,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 млн. Сом

 

 

5 ,0 миң сомго

 

 

 

 

147 миң 500 сомдук  

 

 

283000 сом

 

999459 сом

 

 

170400 сом

 

31 миң 200 сом

 

 

 

 

98400 сом

 

89900

Сом

 

 

200000

сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787591 сомду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25500сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22950

 

6750

 

5600

7200

 

   18000

 

13500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1млн. 200 мин сомдук

 

 

 

60миң сом

 

46 миң сомдук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674469 сом

 

 

 

798 миң сом

 

 

1400,0

 

 

 

740,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 млн. 500 мин сом

 

 

25500сом

 

Д.Турдумамбетов атындагы орто мектебинин ашканасын жаблуулар менен камсыз кылуу.

 

 

 

 

 

266 705сом

 

266 705

сом

Борбордук аянттагы трибунаны оңдоп түзөө, долбоору жана сметасын даярдоо.

 

 

 

 

 

674469

сом

 

 

 

 

 

 

674469

сом

 

Токтогул шаарынын Борбордук аянтына жарнама берүүчү экран орнотуу

 

 

 

 

798 000

сом

 

 

 

798 000

сом

 

Таласбай  жана 7  кичи райондоруна КТП – 400 кВт трансформатор орнотуу  жана Алтын-Казык, Жаныл-Мырза, Долон, Сары-Челек, көчөлөрүнө электр линиясын тартылып, ишке берилди.

 

 

 

3млнсом

 

 

 

3млнсом

Медеров көчөсүнө – 5даана түнкү шам чырактары орнотулду.

 

 

6500 сом

 

 

 

 

6500 сом

Шаршенбиев – 8 даана түнкү шам чырактары орнотулду.

 

 

10400 сом

 

 

 

 

10400 сом

 Барманкулов көчөсүнө – 6 даанатүнкү шам чырактары орнотулду.

 

 

 

7800 сом

 

 

 

 

 

 

7800 сом

 

 

К.Таласбай көчөсүнө – 12 даана түнкү шам чырактары орнотулду.

 

 

15600

сом

 

 

 

 

15600

сом

Исраилов көчөсүнө – 10 даана түнкү шам чырактары орнотулду.

 

 

13000

сом

 

 

 

 

13000

сом

Ашыров көчөсү – 266 метр, Черноткач көчөсү – 335  жалпы 601 метр жолдорду асфальттоо.

 

 

999459

сом

 

 

 

 

 

999459

сом

“Хельветас  Свис интеркооперейшн ассоцициясы” менен Өнүктүрүү саясат институтунун «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» долбоорунун экинчи фазасына пилоттук муниципалитет сынагына катышуу үчүн өтүнмөлөр кабыл алынып  өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Долбоор боюнча иш алынып барылууда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган АРИС аркылуу Токтогул, Боконбаев атындагы орто мектептери жана Арча-Бешик балдар бакчасына  капиталдык ремонт  жасоо.

 

 

 

 

 

 

142 млн сом

 

 

 

142 млн сом

 

Региондорду өнүктүрүү жана Санариптештирүү жылына карата Токтогул шаардык мэриясына жана Турдумамбетов мектебинин  имаратынын ичине онлайн байланышындагы  видео көзөмөл  орнотуу.

 

 

75000 сом

 

 

 

 

 

75000 сом

“Суу канал” ишканасынын башкы суу топтолуучу жайды тазалоо.

 

 

283 000 сом

 

 

 

 

 

283 000 сом

 

Муниципалдык менчиктеги Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин жуунчу бөлмөсүнүн оңдоп түздөө иштерин  жасоо.

 

 

 

 

 

 

 

147500 сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147500 сом

 

 

 Токтогул көчөсүнүн батыш тарабына 1,6 км аралыкта  тротурар  куруу  түрткү берүүчү гарнт аркылуу жасоо.

 

3млн

сом

 

787591

сом

 

 

 

 

 

3млн

787591

сом

 Азаке көчөсү 460метр, Медеров Сүйналиев көчөсү  640 метр, жалпы1100метр  жолду асфальттоо.

4млн

сом

 

 

 

 

 

 

4млн

сом

А.Козубеков атындагы эс алуу багынын ичине 8 көздүү ажаткана стадиондун батыш тарабына 2 көздүү ажаткана куруу.

 

999459 сом

 

 

 

 

 

999459 сом

А.Суеркулов көчөсүнө 12 даана отургуч  жасатуу.

 

 

170400

сом

 

 

 

 

 

170400

сом

Токтогул шаарынын борбордук аянтына жарнама берүүчү экран орнотуу.

 

 

 

798 000

миң сом

 

 

 

798 миң сом

А.Суеркулов көчөсүнүн жөө адамдар басуучу жолуна отургучтардын жанына 13 даана таштанды таштоочу урна орнотуу.

 

31200сом

 

 

 

 

 

31200сом

Бешинчи жана Таласбай кичи райондорундагы  кичи футболдук аянтчага кум төшөө, 4 даана ворота орнотуу.

 

98400

 

 

 

 

 

31200сом

Муниципалдык менчиктеги 4 трансформаторлордун айланасын темир тосмо менен тосуу.

 

 

89900сом

 

 

 

 

 

 

 

 

89900сом

 

Шаардын аймагына көчөлөрдү түнкү жарыктандырууга прожектор  алуу(90даана).  Көчөлөргө  бөлүштүрүп орнотуу.

 

200000 сом

 

 

 

 

 

200000 сом

Шаардын борбордук бөлүгүнө WiFi интернет байланышын 400 метр аралыкты тейлөөгө коюуу.

 

40000 сом

 

 

 

 

 

40000 сом

 

Кенжетаев көчөсуно жеке ишкер Дуулатбеков Элнур тарабынан кичи футболдук аянтча курулду.

 

 

 

1млн

200миң сом

 

 

 

 

1млн

200миң сом

 

Санариптештирүү жылына карата Токтогул шаарынын тургундары аркылуу  Достук бала бакчасына видео көзөмөл орнотуу.

 

 

 

60000 миң сом

 

 

 

 

60 миң сом

 

Т.Ормонбеков атындагы мектеп лицейинде видео көзөмөл

 

 

46000 миң сом

 

 

 

 

46 миң сом

Жалпысы:

7000000

6200924

1214800

4550469

 142,000000

266705

 

161232898

 

 1. 2019-жыл ичинде Токтогул шаарынын аймагына  тартылган инвестициялардын каржы булактары  боюнча

М А А Л Ы М А Т

Инвестициялардын каржы булактары

Жалпы тартылган инвестициялар

Анын ичинен

Өнөр жай тармагы

Айыл чарба тармагы

Соода жана акылуу кызмат көрсөтүүдө

Социалдык тармак

Туризм тармагы

Жана башка тартылган инвестициялар

Республикалык бюджет

7000000 сом

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү бюджет

6200924

 

 

 

 

 

 

Эл аралык уюмдар

142266705

 

 

 

 

 

 

Калктын салымы

1214800

 

 

 

 

 

 

Атайын Эсеп

4550469

 

 

 

 

 

 

Жана башка мекеме-уюмдар

-

 

 

 

 

 

 

Жалпы

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    (миң сом)

 

Токтогул шаарынын  аймагындагы ички чарбалык жолдордун, тротуарлардын, суу өткөрүүчү куурулардын жана жол белгилеринин абалын жакшыртуу боюнча 2019-жыл ичинде  аткарылган иштери боюнча маалымат.

п/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл округдардын,

шаардык башкаруулардын атышы

Асфальт төшөө, км  /

 ми сом

Жолдордун чункурларын жамоо,

м2/ миң сом

Жѳѳ адамдар ѳтүүчү жолду ондоо 1 км

 

Жолдорго шагыл төшөө, км

 / миң сом

Жолдорду сүздүрүү, км/ миң сом

Светофорлорду оңдоо, орнотуу

даана / миң сом

Жол белгилерин орнотуу, алмаштыруу даана / миң сом

 Жолдун сызыктарын сызуу,

км  / миң сом

Тротуарларды куруу, брусчатка жаткыруу, м2/ миң сом

Көчөлөрдүн түнкү жарыгын куруу, оңдоо,  км / миң сом

Жалпы керектелген каражат, миң сом

Каржылоо булагы, миң сом

 

Жергилүктүү бюджет

Гранттар, инвестициялар

Калктын салымы

Атайын    эсеп

Республикалык бюджет

 

1

 1.  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 1.  

Токтогул шаардык мэрия

1,1км/

5млн400436

сом

900 м2

 

959680сом

  -

7км,

 

600,0 сом

7км

 

447895сом

 

191

даана

112

м2

 

5600 сом

 

1,6 км/

2млн212 сом

 

жерг бюджет

887591сом

278800

сом

   

 

78800

сом

 

7 млн.

сом

 

                                       

 

 

 1. Жергиликтүү бюджеттин киреше болүгүн жогорулатуу, инвестициялык саясат  боюнча

Өнүктүрүү программасын финансылык моделдөө – бул учурдагы жагдайга салыштырып болжолдонгон финансылык жагдайды түзүү процесси.

Финансылык модель Өнүктүрүү программасынын бюджетинде көрсөтүлгөн финансылык ажырымды туруктуу кыскартууну камсыз кылат.

Финансылык моделди төмөндөгүлор түзөт:

 1. милдеттерди өз ара пайдалуу шарттарда чечүү үчүн өнөктөштөрдүн каражаттарын тартуу.
 1. Жергиликтүү бюджеттердин кирише бөлүгүн жогорулатуу:
  • жергиликтүү экономиканын өсүшүнүн эсебинен, жергиликтүү бюджеттин киреше  бөлүгү жогорулайт.
  • кирешелерди башкаруу системасын жакшыртуу аркылуу салыктарды жана салыктык эмес кирешелерди чогултуунун темпи өсөт. 
 2. Төмөнкүлөр аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгаша милдеттенмелерин оптималдаштыруу болот.
 • кызмат көрсөтүү боюнча функцияларды аутсорсингге максималдуу берүү аркылуу;
 • кызмат көрсөтүүнүн уюштуруу жана көрсөтүү чөйрөсүндө инновациялык технологияларды колдонуу аркылуу чыгымдарды  кыскартуу;
 1. Инвестициялык саясатты иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү эске алуу зарыл:
 • экономикалык инвестицияларды тартуу, бизнести өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;
 • СЭӨП ишке ашыруу алкагында иштелип чыккан инвестициялык долбоорлорду илгерилетүү;
 • өнүктүрүү субъекттеринин ресурстарын тартуу үчүн мотивациялык шарттарды түзүү;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын социалдык программасын активдүү илгерилетүү аркылуу социалдык инвестицияларды тартуу;

9.Чакырыктарды жана тобокелдиктерди БААЛОО.

Токтогул шаары 2020-2024-жылдарга өнүктүрүү программасын ишке ашыруу айрым пландалган натыйжаларга жетүүгө жолтоо кылуучу тобокелдиктерге учурашы мүмкүн.

Бул тобокелдиктерге төмөнкүлөр кирет:

 • Программаны ишке ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө каржылык каражаттардын жетишсиздиги;
 • Программаны ишке ашырууда тескери таасирин тийгизген нормативдүү укуктук документтердин кабыл алынышы
 • Табигый кырсыктардын болушу;

Өнүгүү прорграмманы иштеп чыгууда  жана ишке ашырууда пландаштырылган натыйжаларга жетүүгө тоскоолдуктар болушу мүмкүн. Мындай тобокелдиктер экономикалык, айлана-чөйрөнү коргоо, саясий кырдаал ж.б. кирет.

 

 1. Обьектилердин туруктуу бузулушу. Турак жай-коммуналдык кызматтардын, жолдордун, жабдуулардын жана электр берүү линиялардын эскириши.
 2. Квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги.
 3. Социалдык өнүгүүдөгү өзгөрүүдөгү өзгөрүүлөрдүн артта калуусу.
 4. Региондук өнүгүүнүн дисбалансы.

Программаны ишке ашыруу өлкөдөгү саясий кырдаалдын туруктуулугуна байланыштуу болот.

10.СЭӨП башкаруу системасын түзүү:

Өнүктүрүү программасын башкаруу пландалган натыйжаны алуу максаты менен ишке ашырылат.

Өнүктүрүү программасынын  субъекттери:

 • Токтогул шаардык мэриясы, муниципалдык кызматкерлери, түзүмдүк бөлүмдөрү (“Ыңгайлуу шарт” МИ, “Суу канал” эксплуатациялык өндүрүштүк ишканасы );
 • Коомдук уюмдар, жамааттар, жеке ишкерлер, донордук уюмдар;

Токтогул шаарынын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу кызматкерлердин функционалдык милдеттерине ылайык тиешелүү иштерди аткарышат, программанын аткарылышы боюнча шаардык кеңешке отчет беришет. 

Программаны натыйжалуу ишке ашырууда аталган субьекттердин жана өнөктөштөрдүн, бенефициарлардын жоопкерчиликтеринин ролу чоң.

11.Мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасын иштеп чыгуу.

Биргелешкен мониторинг жана баалоо - бул мамлекет тарабынан өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым кызматтардын, жергиликтүү маанидеги маселелердин (ЖММ)алкагында көрсөтүлгөн  кызматтардын жана муниципалдык кызматтарды уюштуруу жана кызматтарды көрсөтүү тармагындагы муниципалитетте болуп турган чыныгы абалын үзгүлтүксүз байкоо системасы болуп саналат.

БМжБТнын милдеттери:

 • Башкаруу чечимдерин иштетип чыгуу үчүн мониторинг натыйжаларынын негизинде муниципалитет аймагында көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапаты жана жеткиликтүүлүгү боюнча маалыматты ЖӨБО башчылары менен калкка жеткизүү;
 • жергиликтүү бюджет, жергиликтүү коомчулук салымы жана донордук уюмдардын эсебинен жергиликтүү демилгелерди, долбоорлорду, программаларды ишке ашыруу учурунда колдонуп жаткан финансы каражаттар боюнча маалыматтын ачык болуусун жана алардын эффективдүү сарпталуусун камсыз кылуу;
 • жергиликтүү бюджет, жергиликтүү коомчулук салымы жана донордук уюмдардын эсебинен жергиликтүү демилгелердин/ долбоорлордун/ программалардын ишке ашыруусун жана ошондой эле муниципалитет аймагында көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапаты менен кызмат пайдалануучулардын канааттануу деңгээлинин системдик анализин жүргүзүү жана баалоо;
 • мониторинг менен баалоону натыйжасында алынган маалыматтардын анализинин негизинде ЖӨБ органдарына сунуштарды берүү.

Төмөнкүлөр БМжБнун объектилери болушу мүмкүн:

 • муниципалитет аймагында жергиликтүү коомчулукка көрсөтүлүп жаткан кызматтар;
 • жергиликтүү кеңеш тарабынан ишке ашырууга бекитилген программа багыттары;
 • инвестиция тартуу аркылуу, жергиликтүү бюджеттин салымы же коомчулуктуун салымы менен ишке ашырылып жаткан долбоорлор жана жергиликтүү демилгелер жолдору иликтенип, бул багытта  иш аракеттер;

БМжБ тобу жергиликтүү коомчулуктун, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жана жергиликтүү БӨУ (бей өкмөт уюму) атынан сунушталган курамдан түзүлгөн.

            Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  2018-жылдын 03-августунагы кезектеги  V сессиясынын № 10 токтому менен БМжБнын курамы жана Жобосу бекитилген. Бул  жобо Кыргыз  Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” мыйзамына, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарттары жөнүндө” (03.09.2012-жылдагы № 603),   “Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө” (03.07.2014-жылдагы № 302) токтомдоруна ылайык иштелип чыккан.

Талдоо натыйжасында пайда болгон БМжБ маалыматтары боюнча тийиштүү документтер (отчеттор, маалым каттар, баяндама, актылар) дайындалып коомчулукка, шаар башчысына жана шаардык  кеңешке маалымат катары берилет.

БМжБ Тобунун АКТЫСЫ БМжБ Тобунун мониторинг натыйжасынын негизги документи болуп саналат. АКТ – бул БМжБ Тобунун расмий документи болуп саналат, ошол документте мониторинг натыйжаларынын негизинде көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты менен жеткиликтүүлүгү боюнча реалдуу жыйынтыктары менен сунуштар келтирилет. БМжБ тобунун бардык мүчөлөрү актыга кол коюшат.

БМжБ Тобунун актысы муниципалитет деңгээлинде административдик чечимдерди кабыл алуу үчүн негиз болуп саналат.

Мониторинг жыйынтыктары менен шаардык кеңеш сессияларда жана элдик жыйындарда таанышууга мүмкүн болот.

 1. Өнүктүрүү программасынын таасирин баалоо.

Токтогулшаардык мэриясында  2019-2023-жылдарга карата  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы,  жарандардын турмушунун сапатын жакшыртууга,  социалдык-экономикалык абалынын туруктуу өсүшүнө, жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга шарттарды түзүү жана ЖӨБ органдарынын жарандардын алдындагы жоопкерчилигин көтөрүү максатында иштелип чыкты.

13.Токтогул шаарынын социалдык - экономикалык  өнүктүрүү программасынын 2020-2022-жылдарга  планы

 

 

Иш-чаралар\ аракеттер

Милдеттер

Болжолдонгон  сумма (млн.

Сом)

Каржылоо булагы

 

Аткаруу    мөөнөтү (жылдар)

        Аткаруучулар

Күтүлүүчү     натыйжа

2020

2021

2022

 

Өнөр жайы

1.

Иоддолгон туз өндүрүү цехин өнүктүрүү(башка продукция чыгаруу)

0,7

Жеке каражаты

0,7

 

-

 

 

Жеке ишкер Рысматов

Калк иоддолгон туз м-н камсыз болот, ден соолугу жакшырат

2.

Этти кайра иштетүүчү чакан муниципалдык цех ачуу

2,0

Жеке ишкер

 

  2,0

 

 

 

 мэрия

Калктын тамак аш керектөөсү  жакшырат, жумуш орду түзүлөт.

 

ЖЫЙЫНТЫК

2,7

 

0,7

  2,0

 

 

 

 

 

                                                                                                        Транспорт  жана  авто  жол  инфратүзүмү

1.

 Шаардын ички жолдорун: Токтогул шаарынын ички жолдорун асфальтоо (Мыктарбек-380м,                 Дадиев-470м,  Турусов-450м, Бердалиев-1км  жана Суйуналиев-300м, О.Керезов-400м жалпы 3км түзөт

20,0

Транспорт министрлиги респубдикалык  бюджет

10,0

   5,0

 5,0

 

 

    №23-ЖТИ

Жол коопсуздугу жогорулайт; Транспорт кыймылына шарт түзүлөт, шаардын инфратүзүмү жакшырат;

2.

 Кенжетаев, көчөсүнө түнкү жарыктандыруусу менен тротуар  куруу

3,0

стим грант, жергилик. бюджет

-

-

 3,0

 

 

     № 23-ЖТИ

 Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

 

3.

 

 Шарипов-Ашыров, Сүйөркулов-Сүйүналиев жана Дадиев-Бекташов көчөлөрүнүн кесилиштерине светофор орнотуу

 

2,0

 

жергилик. бюджет

 

 

 

2,0

 

 

 

         

  мэрия

 

Жол коопсуздугу жогорулайт, жөө жүр- гүн-гө  шарт түзүлөт;

4.

Жол сызыктарын ,жол белгилерин орнотуу

  0,9

 

 жергиликтүү бюджет

   0,5

 

   0,2

0,2

 

 

            мэрия

Ички  жолдордун абалы жакшырат , коопсуздүк үчүн шарт түзүлөт

5.

1.Ботбаев  көчөсүнө   тротуар жарыктандыруусу менен куруу (600метр)   2.Суйөркулов көчөсүнө (түштүк тарабы)

   1,5

 

   1,1

 

 Стим.грант, жергиликтүү бюджет

1,5

 

  1,1

  

 

 

 

мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн  коопсуздугу камсыздалат.

6.

Шаардын аймагына 2 даана аялдама куруу

   0,3

жергиликтүү бюджет

0,3

 

 

 

 

мэрия

Жүргүнчүлөргө  шарт түзүлөт

7.

Шаардын Топбаза, Ак-жон участкаларынын жана 7 кичи районунун  ички жолдоруна шагыл төгүп ондоо , тегиздөө иштерин жүргүзүү

   2,1

 Жергиликтүү бюджет

  0,7

 

  0,7  

  0,7

 

 

мэрия

Ички  жолдордун  абалы жакшырат, жөо жүрүүчүлөргө ыңгайлуу болот

8.

 Коопсуз шаар системасын орнотуу

  2,0

  Областык Өнүктүрүү фонду

  2,0

 

  

 

 

 

мэрия

Жол коопсуздук абалын жакшырат

9.

Таштанды чыгарууга Атайын техника алуу контейнерлер менен

  5,0

АРИС аркылуу 

 

  5,0

 

 

 

мэрия, АРИС

Тазалык ишканасынын ишин жакшыртуу

10.

Ички жолдорду тейлөө үчүн  грейдер алуу

  6,0

Сырттан инвестиция тартуу, жергиликтүу бюджеттен өздүк салым

 

6,0

 

 

 

 

Мэрия, сырткы донорлор

Тазалык ишканасынын иши  жана ички жолдордун абалы жакшырат, кышында асфальт жолдорду бузулуудан сактайт, жолдор өз убагында кардан тазаланат, жазында таш, топурак жолдорду  түртүп, тегиздеп турууга шарт түзүлөт

11.

Боконбаев   көчөсүн Турусов көчөсүнө чейин ачуу

 0,5

Жергилик. бюджет

0,5

 

 

 

 

  мэрия

Жол коопсуздук абалы жакшырат

12.

Боконбаев  көчөсүнө тротуар куруу

1,8

Жергилик. бюджет

1,8

 

 

 

 

  мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн  коопсуздугу камсыздалат.

13.

Токтогул  жазуунун  алдынкы корунушун  жакшыртуу

0,3

Жергилик. бюджет

0,3

 

 

 

 

  мэрия

Шаардын кире бериши, инфраструктура жакшырат

 

ЖЫЙЫНТЫК

  46,5

 

18,7

  18,9

 8,9

 

 

 

 

Энергетика инфратүзүмү

1.

Шаардагы жаңы конуштар: Т Ак-Жон жана Топбаза кичи районундарына электр линияларын тартуу жана 1 даана КТП400 орнотуу

9,0

Атайын эсеп

3,0

3,0

3,0

 

 

          мэрия

Жашоочулар электр энергиясы менен камсыз болушат, күндөлүк тиричилик маселелерин чечүүгө шарт түзүлөт

2.

Көчө жарыктарын орнотуу, 2,0 км

0,6

Жергилик. бюджет

0,2

0,2

0,2

 

 

           мэрия

 жөө жүргүнчүлөргө жакшы шарт түзүлөт, коопсуздук маселеси чечилет

 

ЖЫЙЫНТЫК

9,6

 

3,2

3,2

3,2

 

 

 

 

                       

    Суу чарба тармагы

“Таза суу”

1.

Шаарда “Таза суу” программасын ишке ашыруу

526,5

ЕБРиР

202.5

202.5

121.5

 

 

Мэрия, Суу канал ишканасы

Жашоочулар ичүүчу таза  суу менен камсыз  болушат, ар кандай жугуштуу оорулар азаят

                                                                                                                Ветеринария

1.

Мал көмүлүүчү жайды (яма Беккера – биометрикалык чуңкур) куруу

0,5

Атайын эсеп

0,5

 

 

 

 

Жаны-Жол а/окмоту , мэрия Токтогул тех.инспекциясы

Экологиялык коопсуздук  камсыз кылынат, жугуштуу оруулардын алдын алууга өбөлгө түзүлөт;

2.

Айыл чарба малдарына идентификация жүргүзүү

0,3

республ. Бюджет

0,1

0,1

0,1

 

 

Токтогул шаарында иш алып барган жеке ветери нардык врач-р

Жылкы жана жандык малдар,  бал челек, үй канаттуулар иденти фикациядан өткөрүлөт; 

 

ЖЫЙЫНТЫК

0,8

 

0,6

0,1

0,1

 

 

 

 

Билим берүү инфратүзүмү

1

“Наристе” балдар бакчасына ашкана куруу

2,0

Атайын эсеп

2,0

 

 

 

 

Атайын эсеп              мэрия

Соц.обьектинин абалы жакшырат, жумушчуларга, балдарга шарт түзүлөт;

 

2

 

Мэриянын муниципалдык менчигиндеги соц.обьектилерди Эл.энергиясын үнөмдүү пайдалануучу жылытуу системасына өткөрүү(мектеп,бала бакча)

 

80,5

 

Бүткүл дүйнөлүк банк

 

80,5

 

 

 

 

 

мэрия,АРИС

 

Соц.обьектинин абалын жакшыртуу, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча маселелер чечилет;

 

ЖЫЙЫНТЫК

82,5

 

82,5

 

 

 

 

 

 

Маданият тармагы

1.

Эмгек сиңирген маданият кызматкерлерине “Жылдыздар аллеясын” куруу

1,0

Жергиликтүү бюджет

 

 

1,0

 

 

мэрия

Маданият тармагында эмгек синирген кызматкерлер колдоого алынат

                                                    Социалдык жактан коргоо

 

1.

Реабилитациялык борборду  ( оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн) куруу

 

5,0

 

Атайын эсеп

 

 

   5,0

 

 

 

 

 

мэрия

Оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн шарт түзүлөт

                                                                            Спорт  инфратүзүмү

1.

Сүйөркулов көчөсүндүгү футбол аянтчасын  кап.ремонттон өткөрүү

1,4

жергиликтүү бюджет

    1,4

 

 

 

 

мэрия

Спорт тармагын өнүктүрүүгө, жаштардын бош убактыларын өткөгүүгө шарт түзүлөт 

 

2.

 

Спорт комплексин  куруу

 

8,0

 

жергиликтүү бюджет

 

 

8,0

 

 

 

 

 

Спорт тармагын, массалык, улуттук спортту  өнүктүрүүгө шарт түзүлөт

 

ЖЫЙЫНТЫК

9,4

 

1,4

8,0

 

 

 

 

 

      Архитектура, Турак жай, курулуш

1.

Шарипов көчөсүндө Жаштар аллеясынын курулушун Токтогул көчөсүнөн баштап Ашыров көчөсүнө чейин улантып куруу

3,0

Стим.грант жергилик. Бюджет

 

 

3,0

 

 

мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу сакталат

2.

  Эс алуу багынын ичиндеги эски   ажаткананы бузуу

   0,1

Жергиликтүү бюджет

    0,1

 

  

 

 

 

мэрия

Эс  алуучуларга  ынгайлуу шарт түзүлөт, жагымсыз жыттан арылат

3.

Тазалык ишканасына гараж-база куруу

   2,5

Атайын эсеп

2,5

 

 

 

 

мэрия

Техникаларды коопсуз-н сактоого шарт түзүлөт, жумушчуларга ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иштер башталат

  4.

Шаардагы стадиондун батыш тарабын үстүн жабуу

   2,0

Жергиликтүү бюджет

 

 

 2,0

 

 

           

            мэрия

Көрүүчулөргө, эс алуучуларга жакшы шарт түзүлөт

5.

Шаардагы стадионго жарыктандыруу  куруу

  1,0

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

мэрия

инфраструктура  жакшырат, кечки сейилөо үчүн шарттар жакшырат

6.

УАМ согуштун катышуучуларына эстелик монумент куруу

  1,5

Жергиликтүү бюджет

1,5

 

 

 

 

 

            мэрия

Шаар тургундары УАМС катышуучуларынын тизмеси менен таанышат, окуучулардын патриоттук сезимдерин калыптандырууга шарт түзүлөт, шаардын архитектуралык көрүнүшү  жакшырат

 7.

Шаардын  Южводстрой  кичи районуна  Балдар ойноочу аянтча куруу

  0.3

Жергиликтүү бюджет

   0,3

 

 

 

 

            мэрия

Алыскы кичи райондордогу балдардын эс алуусуна шарт түзүлөт

8.

Борбордук аянттагы фонтанды реконструкциялоо

   1,0

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

 

  Шаардын инфраструктурасы  жакшырат,

9.

 Шаардын аймагындагы балдар ойноочу аянтчаларды ремонттон өткөрүү

   0.3

Жергиликтүү бюджет, атайын эсеп

 

0,3

 

 

 

мэрия

     балдардын эс алуусуна шарт түзүлөт   

10.

Эс алуу багындагы жайкы клубду реконструкциялоо

   6,0

Атайын эсеп

  

 

  6,0

 

 

            мэрия

Калктын эс алуусуна шарт түзүлөт

11.

Шаардык мэриянын имаратын курууга, 1-кичи районго балдар бакчасын курууга жана шаарга спорт

комплекс  курууга проект даярдоо

   1,0

Жергиликтүү бюджет

  1,0

 

 

 

 

            мэрия

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүлөт, долбоорлор даярдалат, сырткы донорлор менен иштөөгө даярдык көрүлөт

12.

ВОЛС линияга кошулуу

  1,0

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

           мэрия

Санариптештирүү иштери жакшырат

13.

Жашылдандыруу көрктөн-рүү (гүл өстүрүү)ж.б

  0,5

Жерг бюджет

  0,5

 

 

 

 

           мэрия

Шаардын  көркү жакшырат, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери колго алынат, экологиялык талаптар сакталат

14.

Эс алуу багынын түндук тарабына  аллея куруу балдар ойноочу аянтчасы менен

  4,5

Атайын эсеп

  4,5

 

 

 

 

Атайын эсеп,  мэрия

Калктын эс алуусуна шарт түзүлөт

15.

Жасалма  балаты  курууга

  0,7

Жерг бюджет

0,7

 

 

 

 

   мэрия

Экологиялык талаптар сакталат, жаратылышка зыян келбейт, бюджетке үнөм болот

16.

Суеркулов көчөсүнө, эс алуу багына скамейкаларды орнотуу

  0,7

Жерг бюджет

0,7

 

 

 

 

  мэрия

Эс алуучуларга жакшы шарт түзүлөт

17.

Мэрияга административдик   имаратына  курууну баштоо

  3,0

Жерг бюджет

3,0

 

 

 

 

  мэрия

жаңы имарат курулуп, кызматкерлерге, ар кандай иш чараларды өткөрүүгө   жаңы шарттар түзүлөт

 

 

ЖЫЙЫНТЫК

29,1

 

14,8

3,3

11,0

 

 

 

 

 

БААРДЫГЫ:

 186,9

 

121,9

40,8

 24,2

 

 

 

 

                                                                                                      

13.1. Социалдык- экономикалык багыты:

 

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү.

Токтогул шаарынын болжолдуу  бюджеттин киреше бөлүгү 2020-жылга  41 млн. 638,2сом менен кирип жатат. Бул акча каражаттар негизинен жер салыгынан, огород салыгы, транспорт, ижара акы, айыл чарбалык эмес салыктар жана сатуудан түшөт жана ушул эле каражат мэриянын социалдык экономикалык өнүгүшүн  чыңдоого, билим берүүгө, спорт  жана  маданиятка, калктын мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон  үй бүлөлөргө жардам берүү, электр энергияга, муниципалдык имараттарды оңдоо иштерине, шаардын ички жолдорун оңдоого, тротуарларды курууга,  түнкү жарыктандырууга  жана башка иш чараларга жумшалат. Акча каражаты  жетишпесе дагы, көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иш алып барып келет.

Көйгөйлөр:

 • Финансы булактардын жетишсиздиги;
 • Салык төлөөчү субьектилердин аздыгы;
 • Шаардын аймагында чоң жана кичи ишканалардын, өнөр жайлардын  жоктугу:
 • Жылдан жылга жумушсуздуктун көбөйүп жатышы.
 • Жеке жарандарга  турак жай куруу үчүн жерлердин жетишсиздиги;
 • Кризистик, психологиялык, ден соолугунун   мүмкүнчүлүгү  чектелгендер  үчүн  реабилитациялык борборлордун жоктугу;
 • Туризмдин өнүкпөгөндүгү.

Максаттар :

- Салык төлөөчүлөрдүн  салык төлөмдөрүн жыйноонун жолдорун  жакшыртуу, ашыкча чыгымдарды каскартуу:

- Салыктын  төлөөчү бардык субъекттерди түрлөрү боюнча  инвентаризациялоо, муниципалдык жерлерди ижарага алуучулар менен келишимдерди түзүү;

- Шаардын экономикасынын өсүү темпинин  көрсөткүчтөрүн түшүрбөй камсыздоо, жеке ишкерлерди колдоо, чакан бизнести өнүктүрүү;

-2020-2023-жылы шаар боюнча 80ден кем эмес  жумуш орундарын түзүү.

- шаарга жакын жайгашкан муниципалитеттер менен биргеликте  жерлердин категорияларын которуу ( трансформациялоо) боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү  иш  алып баруу;

-   Зордук  зомбулукка дуушар болгон үй бүлө  мүчөлөрүн колдоо,   психологиялык жактан жардам көрсөтүү,  ден соолугунун  мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды  коомдун жашоосуна аралаштыруу.

- Чет тилдерди  үйрөтүү боюнча лингвистикалык борбор уюштуруу. Мейманканаларда кызмат көрсөтүүлөрдү  жакшыртуу  боюнча иш  алып баруу.  Улуттук  колориттеги  буюмдар  боюнча көргөзмөлөрдү   уюштуруу.  

Күтүлүүчү жыйынтык:

-  Жергиликтүү  бюджеттин көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 30% кем эмес көбөйөт;

-  Салык төлөөчүлөрдүн  саны такталат  ,  ижарага берилген  муниципалдык менчиктеги жерлердин  аянттары такталып келишимдер жаныртылат ;

- Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү менен бюджеттин киреше бөлүгүнө пайда алып  келет,

-Жумушсуз адамдардын саны азаят, калк  жумуш менен камсыз кылынат;

-    Жеке турак жай салуу үчүн кезекте турган  аз камсыз  болгон,  ден соолугунун мүмкүнчүлүгү  чектелген,  тоголок,  жарым жетим,  көп балалуу жаш  үй  бүлөлөргө  жер аянтын   бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүк  түзүлөт.

-  шаар аймагында зордук зомбулукка дуушар болгон  үй  бүлө  мүчөлөрү    убактылуу жайгашып психологтялык жардам алууга шарттар түзүлөт.

-  Жаштардын чет тилдерди    үйрөнүүгө болгон кызыгуусу артат,  туристтерге кызмат  көрсөтө алат,  улуттук колориттеги  буюмдардын көргөзмөсү уюштуруу менен шаарга туристердин келүүсү  көбөйөт.

13.2. Социалдык коммуналдык инфраструктура: таза суу менен камсыз кылуу,  ички жолдорду  калыбына келтирүү багыты:

 

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү.

Таза суу: Токтогул шаары 1970-1971-жылдары суу  сактагычтын курулгандыгына байланыштуу жаңы жерге көчүп чыккан. Ошол жылдары суу түтүкчөсү 10,000калкка гана эсептелип 54км аралыкта курулган,  азыркы күндө союздан калган эскирген таза суу системасы иштеп шаардын  элин толук  камсыз кыла албай келет. Азыркы күндө  шаарда кичи райондордун жана жашоочулардын саны күндөн күнгө  өсүп 20232 адам жашап жатат. Эн негизги таза суу көйгөйү бул  жаңы уюшулган 6 -7- жана Таласбай,  Ак Жон,  Топ База кичи райондорунда. Бул  кичи райондордун жашоочулары   суу чыккан көчөлөрдөн тачка, араба жана башка аракеттер менен сууну ташып пайдаланышат. Токтогул шаары суу сактагычтын астында калган жерден көчүп чыккандыктан     биринчилерден  болуп  таза суу долбоорун ишке ашыруу зарыл. Анткени шаардын суу чыгып жаткан кичи райондорунда жана көчөлөрүндөгү   суу түтүкчөлөрү   эскилиги жетип көпчүлүк мезгилдерде  жер алдында  трубалардын  жарылып  калгандыгынан көптөгөн түйшүктөр менен  жамоо иштеринин натыйжасында  суу берилет.  Ошондуктан 2014-жылдан бери калкты ичүүчү  таза суу менен камсыз кылуу долбоору менен иш алып  баруудабыз. ЕБРиРге кабыл алынып, каржылоосу менен  бүгүнкү күнгө  тиешелүү документтери даяр болуп, 2020-жылы иш башталуу алдында турат. Керектүү техникалары конкурс аркылуу алынып келинди.

Ички жолдор, көчөлөр. Токтогул  шаардык мэриясынын негизги милдеттеринен болуп коммуналдык инфраструктуранын иштешин камсыз кылуу болуп саналат. Бул кызматка ички жолдорду, шаардын көчөлөрүн оңдоо, түнкү жарыктандырууну ишке ашыруу  негизги иши болуп саналат. Шаарда жалпы 106 көчө бар ,  шаардын ички жолдору жалпы   89,2 км узундукта, анын ичинен асфальт жол  13,8 км ,   шагыл төшөлгөн таш  жол  72,3 км,  топурак жол 3,1  км болуп эсептелет.Булардын ичинен тез бузулуп шаар элин ынгайсыз абалга келтирген ички көчөлөрдүн  жолунун  бузулуусу. Кышында кар жааган мезгилде, жаз алды менен жана жаан жаагандан кийин  көчөлөрдүн  жолдору ылай болуп , көлчүктөр пайда болгон  учурлар пайда болуп, кыйынчылыктарды жаратат. Аталган кемчмиликтерге жол бербоо үчүн атайын техниканын кызматы керектелет.  Бул адамдардын, транспорттун каттоосуна жолтоо болуп  ыңгайсыздыкты  алып келет.Мындай шартта Токтогул районунун ДЭП-23 мекемесинин бир гана  техникасы болгондуктан, Токтогул шаардык мэриясында өз учурунда иш алып барууга мүмкүнчүлүктөрү  жок.

Максаты: Токтогул шаарынын жалпы элин  инвестиция  тартуу аркылуу   ичүүчү  таза суу менен камсыз кылуу,

 саркынды  суу кетүүчү системаны  калыбына келтирүү.

-  Республикалык бюджеттин , жергиликтүү бюджеттин каржылоосу менен  шаардагы  Азимкан, Кушубаков, А.Бердалиев,  К.Мадяров, Бекташов, Шарипов, А.Разылканов, Муктарбек,  Суюналиев,  Каралаев,    көчөлөрүн   асфальттоо.

-   Таласбай, Түштүк суу курулуш жана Ак Жон кичи районундагы жолдорду шагылдоо, тегиздөө.

-  Арыктарга,  жолдордун кесилишиндеги   суу өтүүчү жерлерине труба коюу.

Күтүлүүчү жыйынтыктар:

-  Шаардын  элин  таза суу менен камсыздоо  аркылуу  калктын санитардык-гигиеналык абалы  жакшырат, турмуш тиричилик үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт.

- Унаа айдоочулар менен жөө жүрүүчүлөр  үчүн  ыңгайлуу шарттар түзүлөт, коопсуздук сакталат.

-Борбордон  алыс жайгашкан   жашоочулардын суроо талабы канааттандырылат ,  жолдордун  абалы жакшырат.

-Көчөлөрдү  суу каптоо азаят, жолдорду  бузулуудан сактайт.

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

Шаардын баардык көчөлөрүндө  жашоочуларды  таза суу менен камсыз кылуу.

Инвестиция,  Евро банктын  каржылоосу менен

ишке ашыруу.

таза суу менен камсыздоо  аркылуу калктын санитардык-гигиеналык абалы жакшырат, калкка ыңгайлуу шарт түзүлөт

2020-

2022

жж

Шаардык мэрия, Донор

2

Азимкан, Кушубаков, А.Бердалиев,  К.Мадяров, Бекташов, Шарипов, А.Разылканов, Муктарбек,  Суюналиев,  Каралаев  көчөлөрүнүн жолдорун асфальттоо.

Сырттан инвестиция тартуу ,  республикалык   бюджеттин , жергиликтүү бюджеттин  эсебинен ишке ашыруу.

 Жолдун асфальт болуусу менен   ошол көчөнүн жашоочулары   чаңдан  кутулат,  авто техниканын каттамы жакшырат, оңдоп түзөө  иштери азаят.

2021-

2023-

жж

Шаардык мэрия

3

7-кичи район, Таласбай , Түштүк суу курулуш жана Ак Жон кичи районундагы жолдорду шагылдоо, тегиздөө

 Жергиликтүү бюджеттен  акча каражатынын эсебинен  ишке ашыруу.

 Жашоочулардын  бири бири менен болгон каттоосу   жакшырат .Жолдо жүрүү убактысы кыскарат.

 

2020- 2023-жж

Шаардык мэрия

4

Токтогул шаарынын бардык ички жолдоруна кум шагыл төгүү, жөө адам басуучу тротуар куруу, арыктарга, труба орнотуу

Черноткач, Ашыров ,  Муктарбек,  Э.Иманалиев  

Дем берүүчү грантка долбоор жазуу, сметасын түзүү, кошумча салым табуу;жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнүп  ишке ашыруу.

Шаардын көчөлөрүндө  калктын  жана автомобилдин жүрүшү жакшырат .

2020- 2023-жж

Шаардык мэрия

Биргелешкен мониторинг жана баалоо планы:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

Шаардын баардык көчөлөрүндө  жашоочуларды  таза суу менен камсыз кылуу.

Токтогул шаарынын  3334  кожолугу таза суу менен камсыз болот.

ишке кирет

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Токтогул шаардык мэриясы , Суу Канал ишканасы, Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Азимкан, Кушубаков, А.Бердалиев,  К.Мадяров, Бекташов, Шарипов, Момункулов, А.Разылканов, Муктарбек,  Суюналиев,  Каралаев  көчөлөрүнүн жолдорун асфальттоо

Азимкан  1,4км/

Кушубаков 988метр

А.Бердалиев  600метр (Бекташов, Шарипов, Момункулов, К.Мадяров  3км/ узундукта)  Муктарбек 540метр

А.Разылканов 989

Каралаев 480метр

Суйналиев 280метр

узундукта  асфальттоо болот.

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

 Токтогул шаардык мэриясы, Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Таласбай , Түштүк суу курулуш жана Ак Жон кичи районундагы жолдорду шагылдоо, тегиздөө

 Бул көчөлөрдөгү жолдор шагылдангандан кийин автомобилдин жүрүшү жакшырат, калк  чан, баткактан арылат

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Токтогул шаардык,Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

 

Токтогул шаарынын бардык ички жолдоруна кум шагыл төгүү, жөө адам басуучу тротуар куруу, арыктарга, труба орнотуу.

Черноткач, Ашыров ,  Муктарбек,  Э.Иманалиев  

 

 

Тротуарлар курулгандан кийин  жөө адамдардын коопсуздугу камсыздалат.

 

менен  иштөө

 

Токтогул шаардык мэриясы, Калк

 

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

 

1 жолу

 

Иш аяктагандан кийин

13.3. Электр  энергия,   көчөлөрдү жарыктандыруу жана интернет байланышы менен  камсыздоо.

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү. Токтогул шаарынын айрым  аймактарында   кубатуулугу жогору трансформаторлорду, эскирген электр мамычаларын жана электр чубалгыларын  алмаштыруу зарылчылыгы бар.Алыскы кичи райондордун  көчөлөрүндө  түнкү жарыктандыруу орнотулган эмес,  түнкүсүн  адамдардын  жүрүүсү коопту.

Токтогул шаарында ААК «Кыргызтелеком» жергиликтүү, шаарлар арасы жана эл аралык байланыштар, факстык, электрондук почта, телеграфтык байланыштар, интернет байланышы менен камсыз кылат.

Көйгөйлөр.Бул тармактын негизги проблемаларына төмөндөгүлөрдү киргизүүгө болот:

Шаардын  айрым көчөлөрүндө   трансформаторлордун  жетишсиздиги  жана стандарт электр мамычаларынын    жоктугу .

   -  Шаардагы көпчүлүк  кичи райондордун  көчөлөрүндө түнкү жарыктын жоктугу.

-  Токтогул шаарындагы К.Жакыпов атындагы  ФАПта , Б.Аманов атындагы  №3 ГСВ да интернет байланышынын жоктугу.

-  Токтогул шаарынын аймагындагы мектептер, бала бакчалар , Балдардын спорт мектеби, Балдар чыгармачылык үйлөрүндө  

     интернет байланышынын жоктугу

Максаттар:

- Трансформатор  жетишсиз көчөлөргө  орнотуу, стандарттуу электр  мамычаларын орнотуу боюнча электр  тармактары ишканалары менен иш алып баруу.

-интернет линияларыншаарыбыздын   соц   обьектилерине  орнотуу үчүн телеком ж.б операторлор менен иш алып баруу, каражат табуу.     

Күтүлүүчү жыйынтыгы:Стандарттуу электр чубалгылары, трансформатор менен  толук камсыз болот.Көчөлөр жарыктандырылат, шаар коопсуз шаарга айланат

Шаардагы   билим берүү жана  медициналык мекемелер  сапаттуу   интернет  байланышы  менен камсыз болот.

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

Шаардын  айрым көчөлөрүндө   трансформаторду  жана стандарт электр мамычаларына алмаштыруу

Инвестиция тартуу, долбоор жазуу, сметасын түзүү,   жамааттык салым табуу;

жергиликтүү бюджеттен  каражат  бөлдүрүү менен   ишке ашыруу.

Шаардагы көчөлөр стандарттуу  электр чубалгылары,  кубаттуу трансформаторлор менен камсыздалат

2020-

2023-ж

 

Шаардык мэрия , электр тармактар ишканасы

2

Шаардагы көпчүлүк  кичи райондордун  көчөлөрүндө түнкү жарыктындырууну орнотуу

инвестиция тартуу,  сметасын түзүү,   жамаатык  салым табуу ,   атайын эсеп фонду, жергиликтүү бюджеттин   каражаттары аркылуу ишке ашыруу.

Көчөлөрдө жарыктандыруу жакшырат, коопсуздук деңгээли жогорулайт. Жөө  жүрүүчү  жашоочулар үчүн  ыңгайлуу шарт  түзүлөт.

2020-жж

2022-жж

 

Шаардык мэрия ,

 

3

Токтогул шаарындагы К.Жакыпов атындагы  ФАПта , Б.Аманов атындагы  №3 ГСВ да интернет оптово волокондуу линиясын  орнотуу

инвестиция тартуу, сметасын түзүү,    жамаатык  салым табуу;жергиликтүү бюджеттен   каражат  бөлүү  менен ишке ашыруу.

  Медицина тармагы сапаттуу интернет байланыш менен камсыз болот.Бейтаптар  электрондук кезек аркылуу  дарыгерлерге кайрыла  алышат.

2021-

2022-ж

 

Токтогул шаардык мэриясы, Телеком  ишканасы

4

Токтогул шаарынын аймагындагы мектептер, бала бакчалар , Балдардын спорт мектеби, Балдар чыгармачылык үйлөрүндө  интернет байланышын  орнотуу.

Шаардагы көпчүлүк  кичи райондордун  көчөлөрүндө түнкү жарыктандырууну орнотуу

сметасын түзүү, жергиликтүү бюджеттен   каражат бөлүү аркылуу  ишке ашыруу, .инвестиция  тартуу,  атайын эсеп фонду, жамаатык  салым табуу  аркылуу  ишке ашыруу.

Билим берүү тармагында интернет байланышы жакшырат, билим сапаты жакшырат,  окуучулардын  билим алуусуна шарт түзүлөт.  Балдар бакчасында окуу тарбия иштери жакшырат,  тарбиячылардын  иш  арекеттери ата энелердин   жана жетекчилердин көзөмөлүндө болот.  Балдардын  коопсуздугу  сакталат.

 

Көчөлөрдө жарыктандыруу жакшырат, коопсуздук деңгээли жогорулайт.

2020-

2024-ж

 

Шаардык мэрия ,

ААК Кыргыз Телеком Токтогул шаардык мэриясы

Биргелешкен мониторинг жана баалоо планы:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

Шаардын  айрым көчөлөрүндө   кубаттуу трансформаторлор

менен камсыздоо, стандарт электр мамычаларына алмаштыруу

Орнотулган столбдордун саны  -119,

Трансформатор -5.

Тартылган зымдын узундугу  - 16800 метр.

Корсотулгон кызматка  Калктын ишеничи жогорулайт.

 

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Шаардык мэрия, Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Шаардагы көпчүлүк  кичи райондордун  көчөлөрүнө түнкү жарыктындырууну орнотуу 

Орнотулган чырактардын саны -1500,

 узундугу - 8000 метр.  Коопсуздуктун деңгээли 40  %  көтөрүлөт.

Калктын кызматка ынангандардын  саны 80 %  өсөт

 

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Шаардык мэрия,

Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Токтогул шаарындагы К.Жакыпов атындагы  ФАПта , Б.Аманов атындагы  №3 ГСВ да интернет оптово волокондуу линиясын  орнотуу

К.Жакыпов атындагы  ФАПта , Б.Аманов атындагы  №3 ГСВ да интернет оптово волокондуу линиясы  орнотулат.

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Шаардык мэрия

Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Токтогул шаарынын аймагындагы мектептер, бала бакчалар , Балдардын спорт мектеби, Балдар чыгармачылык үйлөрүндө  интернет байланышын  орнотуу.

 

  4 орто мектеп,5 бала бакча, 1   Балдар спорт мектеби, 1  Балдар чыгармачылык үйүнө интернет орнотулат.

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Шаардык мэрия

Калк

Акт

Финансылык документ

тер

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

 

14.    Гендердик иш аракеттер.

1.Аялдарды жумуш менен камсыз кылуу.

2.Зордук зомбулук жабыр тарткандарга  жардам көрсөтүү.

3.Иш каналарда,мекемелерде гендердик балансты кармоо.

Гендер-  ар башка жыныстагы адамдар ээ болгон социалдык жактан бекемделген  жүрүм-туруму;  саясаты, экономиканы,  укукту, идеологияны жана маданиятты, билим берүүнү жана илимди камтыган  турмуштун баардык чөйрөлөрүндө көрсөтүлгөн эркектер менен аялдардын   ортосундагы  мамилелердин социалдык  аспектиси.

Гендердик теңдик -  мыйзам алдында аялдар  менен  эркектердин   укуктары,   милдеттери  жана  жоопкерчиликтери  тууралуу теңдик,  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында белгиленген.

Гендердик  дискриминация -  жыныс белгиси боюнча адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын чектеген  ар кандай айырмачылык же артыкчылык; бул  аялдар менен эркектердин  саясий, экономикалык, коомдук,маданий, жарандык же коомдук турмуштун башка чөйрөсүндө бирдей укуктарын  жүзөгө  ашыруусуна  тоскоолдук жаратат.

 Үй бүлөлүк зомбулук жана балдарга карата болгон зордук зомбулуктун алдын алуу профилактикалык иш чаралар тиешелуу органдар жана укук коргоо органдары, коомдук уюмдар, Көчө комитеттери  менен биргелешип атайын семинар-тренингдер, тегерек столдор, ата-энелер, балдардын катышуусунда талкууланып, жыйынтыгында мындан ары бул багытта  иш аракеттер улантуулуусу зарыл экендиги   белгиленди.

 

Иш аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлүүчү натыйжалар

(индикатор)

Жооптуулар аткаруучулар

Каржылоо булагы

1

 Гендердик теңчиликти  сактоо боюнча    тегерек  столдорду уюштуруу

 

Жыл сайын

Шаардын жашоочулары ( аялдар, жаштар , эркектер) маалымат алышат, гендердик тенчилик принциби сакталат.

Шаардын вице мэри, Соц адис, аялдар кеңеши, жаштар комитети.

демөөрчү

 

2

 Гендердик теңчиликте аз кандуулукка жол бербөө, туура тамактануу  боюнча окутууларды уюштуруу.

Жыл сайын март айы

Ден-соолукту сактоо үчүн туура тамактанууну үйрөнүүгө муктаж болгон адамдар окутулат. Дени сак жашоо мунөзу калыптанат.

Шаардын вице мэри, Соц адис, ГСВнын дарыгерлери

Жергиликтүү бюджет, демөөрчү

 

3

Шаарда  жумушсуз  үйдө олтурган  аялдардын  кол өнөрчүлүгүн жана  түрдүү нан азыктарын, таттууларды  даярдоонун ыкмалары  боюнча окутууларды уюштуруу.

Жыл сайын

Шаардагы аялдардын  акча иштеп табуу үчүн кошумча мүнкүнчүлүктөрү пайда болот.

Шаардык мэрия

 

 

Демоорчу

 

 

4.

Эркектердин  аялдарга   зордук зомбулуктарын жана аялдардын эркектерге болгон  зомбулуктарын болтурбоо үчүн  тегерек столдорду уюштуруу

Жыл сайын

Ар кандай зордук зомбулуктардын алдын алууга өбөлгө түзүлөт жана уй бүлөлөрдун социалдык -психологиялык абалы турукташат.

Токтогул шаардык кеңеши, Токтогул шаардык мэриясы

 Жергиликтүү бюджет

 

5.

Үй бүлөлүк  зордук зомбулуктун  алдын алуу максатында  шаардык мэриянын кызматкерлерин,  аялдар кеңешинин курамын  окутуу

Бир жылда эки жолу

 Зордук зомбулука кабылган уй бүлөлөрго түшүндүрүү иштерин жургузот, чечуу жолдору боюнча багыт берет жана колдоого алат.

Долбоор аркылуу

НПО лор аркылуу

 

9

Шаардык мэриянын жергиликтүү бюджетинин эсебинен үй бүлөлүк  жана гендердик  зомбулуктан  жабыр тарткан адамдар үчүн  социалдык  кызматтардын уюштурулушуна көмөк көрсөтүү.

 

Өз  убагында

Зомбулука дуушар болгон  үй бүлөнүн  көйгөлүү маселеси чечилет жана учурдагы кырдаалдан чыгат.

Шаардык мэрия,

Соц адис

Жергиликтүү  бюджет

 

10

 

8-март аялдардын Эл аралык күнүн , май айында энелере күнү  майрамын уюштуруу

Жыл сайын

 Даталуу күндөрдө  аялдарга көңүл  бурулат.

Шаардык мэрия

Жергиликтүү бюджет     72000сом

 

                         

 

14.1.Калктын аярлуу катмарларына  жардам берүү багыты.

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү.

Токтогул шаарынын өнүгүү планынын негизги  маселелеринин бири болуп  аярлуу катмарларга жардам берүү саналат. Калкынын саны –20232  (аялдар -10231, эркектер -10001;  этникалык курамы: кыргыздар - 19708, башка улуттар 524

Жетишпегендик боюнча жөлөкпул алгандар 592,  улгайган жалгыз бой адамдар 31,  пенсионерлер 1962,  соц пенсия алгандар 436, инвалиддер 220, анын ичинен инвалид балдар 79, азиз-дудуктар 137,  ата мекендик согуштун ардагерлери 1, ЧАЭС 10, ооган согушунун катышуучулары 15, баатыр энелер 186, тоголок жетимдер 17, жарым жетимдер 185-

Көйгөйлөр:

Аярлуу катмарларда жумушсуздук маселеси орун алган, айыл жериндегидейшаардакалктын үлүш жеринин жоктугу,мал чарбачылык менен алектенүүгө жайыттын жоктугу,шаардын аймагындаөндүрүшишканалардын жоктугу,мамлекеттик жөлөк пулдардын чектөөлөрүнүн жетишсиздиги; мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын дарыланууга дары дармектердин кымбат болушу.

Максат:

Турмуштун  оор кырдаалына  кабылган үй бүлөлөрдү социалдык коргоо, калктын аярлуу катмарына жардам берүү, дайыма көзөмөлгө алуу, жакындан даректүү жардам берүү.

Күтүлүүчү жыйынтыгы: Жардамга муктаж үй-бүлөлөргө жеткиликтүү, даректүү жардамдар берилет.  Күндөлүк  турмуш тиричилигин  өткөрүүгө  өбөлгө  түзүлөт,  муктаждыгы чечилет.

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

Турмуштун  оор кырдаалына  кабылган үй бүлөлөрдү социалдык коргоо,  калктын аярлуу катмарына жардам берүү, дайыма көзөмөлгө алуу, жакындан даректүү жардам берүү.

 

 

Социалдык жактан муктаж болгон аярлуу катмарларга жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга даректүү жардамдарды берүү.Жумуш оруну менен камсыз кылуу, кичи ишканаларды түзүү, жумуш ордуна жеңилдетилген шарттарды түзүү. Билимин жогорулатуу үчүн атайын кесиптик окууларды уюштуруу.

Жардамга муктаж үй-бүлөлөргө жеткиликтүү, даректүү төмөндөгү жардамдар берилет:

- Ичүүчү  таза суу  үчүн   төлөмгө 50% жеңилдик  берилет .

-  Таштанды ташып  чыгаруу үчүн  төлөмгө 50% жеңилдик  берилет.

-Кошумча  тизмеге кирген кызмат боюнча   дары дармек алуу үчүн материалдык жардамдар берилет.

-    Жыгач  отун менен камсыз  болушат.

- Майыптык  коляска,  таяк  балдактар үчүн жол чыгымдары төлөнүп берилет.

- Демөөрчүлөр аркылуу жардамдар берилет.

-  Аталган үй бүлөлөрдүн  балдарына  спорттук   мелдештерге,

предметтик олимпиадаларга барууга  жол  чыгымдары жана тамак аштарына акча каражаттары төлөнүп берилет.

-Балдар , кыздардын кесиптик   билим алуусуна шарт түзүлөт.

-Медициналык    жардам алууда  төлөмдөргө жеңилдик алуу  үчүн  тактамалар берилет.

 

2020-

2023-жж

Шаардык мэрия, .    Токтогул райондук  эмгек жана Соц   өнүгүү башкармалыгы,  иш менен камсыз  кылууга көмөктөшүү бөлүмү.   Донорлор,  демөөрчүлөр.

Биргелешкен мониторинг жана баалоо:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

Социалдык жактан муктаж болгон аярлуу катмарларга жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга даректүү жардамдарды берүү, Жумуш оруну менен камсыз кылуу, кичи ишканаларды түзүү, жумуш ордуна жеңилдетилген шарттарды түзүү. Билимин жогорулатуу үчүн атайын кесиптик окууларды уюштуруу.

- Ичүүчү  таза суу  үчүн   төлөмгө 50% жеңилдик   алгандардын саны - 1725

-  Таштанды ташып  чыгаруу үчүн  төлөмгө 50% жеңилдик  алгандар -1725

-Кошумча  тизмеге кирген кызмат боюнча   дары дармек алуу үчүн материалдык жардамдар алгандар -54

-    Жыгач  отун менен камсыз  болгондор  -50

- Майыптык  коляска,  таяк  балдактар үчүн жол чыгымдарына -1470

- Демөөрчүлөр аркылуу жардамдар берилет.

-  Аталган үй бүлөлөрдүн  балдарына  спорттук   мелдештерге,

предметтик  олимпиадаларга барууга  жол  чыгымдарына  жана тамак аштарына -

-Балдар , кыздардын кесиптик   билим алуусу -20 адам

-Медициналык    жардам алууда  төлөмдөргө жеңилдик алуу  үчүн  тактамалар – 35-40адам

Документ

тер менен иштөө

Сурамжылоо,.

 

Шаардык мэрия,соц кызматкерлери

Журнал

Отчет Токтомдор  , буйруктар,  арыздар,  сунуш,  кайрылуу каттардын негизинде

2 жолу

Жылдын башында жана аягында

14.2.  Билим берүү багыты.

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү.

 Билим берүү тармагында негизги багыттардын бири мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга  билим берүүнүн деңгээлин, сапатын жакшыртуу  үчүн шарт түзүүнү  уюштуруу, билим денгээлин көзөмөлдөө, тарбиялык жактан көнүл буруу. Билим берүү сапаты жана жетишкендигин камсыз кылуу үчүн  шаарда  4 мектеп бар: Токтогул атындагы орто мектеби, Бөкөнбаев атындагы орто мектеби  3 кабаттуу  типтүү мектеп болуп курулган.   Д.Турдумамбетов атындагы мектеби 2 кабатуу бирок союз учурунда   жатакана катарында пайдаланылган имарат болгон. Т.Ормонбеков атындагы лицей мектеби 1кабаттуу жергиликтүү бюджеттин каржылоосу менен 2014-жылы пайдаланууга берилген. Токтогул, Бөкөнбаев атындагы орто мектептери 950 окуучуга ылайыкталып 1971-жылдары курулган, бирок азыркы учурда 1200дөн,1700гө чейинки  окуучулар окуп жаткандыктан 3 мөөнөттө  окутуу жүргүзүлүп жатат, парталарда үчтөн олтуруп билим алышат. Класстар жана кабинеттер жетишпейт. Шаарга дагы жаны  2типтүү  500орундуу  заманбап мектептин курулушу зарыл.

Ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемелери шаарда 5 бала бакча бар. “Достук”,  “Байчечекей”,  “Арча Бешик”, балдар бакчалары типтүү 2 кабаттуу, 170 орундуу  бала бакча. Бул бакчаларда  азыркы күндө  250дөн 270 балага чейин кабыл алып иштешүүдө, бир орундукта 2ден балдар жаткырылат.  Ал эми “Күн Нуру”,  “Наристе”  бала бакчалары 1 кабаттуу 75  орунга ылайыкташкан, бирок бул бакчаларда 110дон 120га чейин  балдар кабыл алынат,  анткени шаарда бала бакчалардын саны жетишсиз. Көптөгөн жаш бөбөктөр бакчанын жетишсиздигинен үйүндө ата энелердин кароосунда калууда. Бала бакчага балдарын  берүүчү  ата энелердин кезеги өтө чоң.  2-7-кичи район,  Таласбай,  Ак Жон  кичи райондорунда  бала бакча куруу үчүн жер аянты бар, Таласбай жана 2-кичи райондоруна 125 орундуу бала бакчанын смета  долбоору даяр.

Көйгөй:

Токтогул, Бөкөнбаев мектептеринде окуучулардын санынын  өтө ашыктыгынан класстардын жетишсиздигенен  кошумча сабактарды, ар кандай ийримдерди  өткөрүүгө шарттардын жоктугу, предметтик мугалимдердин жетишсиздиги, окуу китептеринин жетишсиздиги,  балдардын  окууга болгон кызыгуусунун төмөндүгү. Ата-энелер жана жалпы  коомчулуктун  билим алууга карата болгон мамилесинин  төмөндүгү.

Мектепке чейин билим берүү боюнча  шаардагы бакчалардын жетишсиздигинен  бир тайпада 25 бала кабыл алыныш керек болсо 45-50гө  чейин бала кабыл алынып,  талаптагыдай билим тарбия берилбейт. Копчулук учурда балдар ата-энесинин колунда эле тарбияланышып, мектепке чейинки  билим тарбия берүүнүн денгээли төмөн.

Максаты:

 •   Таласбай жана 7-кичи райондоруна  типтүү  500орундуу  мектеп куруу;
 • 1- кичи районунда   жана Таласбайда 125 орундуу типтүү бала бакчаларды куруу;
 • Шаардагы мектептерде  жана балдар бакчаларында  билим берүү сапатын жогорулатуу жана жеткиликтүү тарбия берүү боюнча иш алып баруу, жаш мугалимдерди колдоо максатында жылына бир жолу подьемный төлөп берүүнү камсыз кылуу;

Күтүлүүчү жыйынтыгы: Окуучулардын билим сапаты жогорулайт, окууга  шарттар  түзүлөт, өзгөчө жардамга муктаж  үй-бүлөдөгү балдарга жеткиликтүү билим берилет,  тарбиянын сапаты жакшырат.   Мектепке чейинки балдарды   бакчага жайгаштырууга ,  сапатуу билим тарбия алууга , ата-энелердин  жумушка   орношуусуна    мүмкүнчүлүктөр   түзүлөт.

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

Таласбай кичи районуна  курулуучу 500 орундуу мектептин жана 125 орундуу  бала бакчанын жаңы имаратын республикалык  бюджеттен куруу.

Республикалык  бюджеттен курууга  сметалары  эсептелинип долбоорлору чийилди. Планга киргизүү үчүн   тиешелүү министрлерге  өтүнмөлөрдү  жөнөтүү.

Шаардын борборунан алыс жайгашкан кичи райондордогу мектеп жашындагы жана мектепке чейинки жаштагы балдардын билим  тарбия  алуусуна  шарт түзүлөт. Билим сапаты жогорулайт, окуу шарттары түзүлөт, өзгөчө жардамга муктаж  үй-бүлөдөгү балдарга жеткиликтүү билим берилет.

2020-

2023-жж.

Шаардык мэрия,  сырткы донорлор.

 

2

Шаардагы мектептерде  жана балдар бакчаларында  билим берүү сапатын жогорулатуу жана жеткиликтүү тарбия берүү боюнча иш алып баруу, жаш мугалимдерди колдоо максатында жылына бир жолу подьемный төлөп берүүнү камсыз кылуу; 

 

Мектептер менен иш алып баруу,   жаш мугалимдерди кодоо, жергиликтүү бюджеттен акча каражатынан бөлүп берүү

Билим сапаты жогорулайт, окуу шарттары түзүлөт, жаш  мугалимдер колдоого алынып  алардын  ишке болгон кызыгуусу  жакшырат,  өзгөчө жардамга муктаж  үй-бүлөдөгү балдардын  жеткиликтүү билим алуусуна  мүмкүнчүлүк  түзүлөт..

2020-

2023-жж.

Шаардык мэрия, Мектеп жана бала бакча директорлору

Биргелешкен мониторинг жана баалоо:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

.

Таласбай кичи районуна  курулуучу 500 орундуу мектептин жана 125 орундуу  бала бакчанын жаңы имаратын республикалык  бюджеттен куруу.

Шаардын борборунан алыс жайгашкан кичи райондордогу мектеп жашындагы жана мектепке чейинки жаштагы балдар  -

 

Өзгөчө жардамга муктаж  үй-бүлөдөгү балдар  -.

Документтер менен иштөө

Сурамжылоо

Шаардык мэрия, Шаардык  кеңеш,  мектеп,  бала бакчалардын  директорлору, жамааттар

Смета, долбоорлор,Акт,

 Отчет

Финансылыкдокументтер,

 

 

1 жолу

 Иш башталганда  жана иш аяктагандан кийин

Шаардагы мектептерде  жана балдар бакчаларында  билим берүү сапатын жогорулатуу жана жеткиликтүү тарбия берүү боюнча иш алып баруу, жаш мугалимдерди колдоо максатында жылына бир жолу подьемный төлөп берүүнү камсыз кылуу; 

 

Билим сапаты - %

 

 Жаш мугалимдер -%

 

 Өзгөчө жардамга муктаж  үй-бүлөдөгү балдар  - %

Документтер менен иштөө

Сурамжылоо

Шаардык мэрия, Шаардык  кеңеш,  мектеп,  бала бакчалардын  директорлору, жамааттар

Смета, долбоорлор, Акт,

 Отчет

Финансылык документтер,

 

2 жолу

Иш башталганда жана  иш аяктагандан кийин

                                     

14.3. Саламаттыкты сактоо багыты.

Учурдагы абал  жана  өнүгүү  өбөлгөсү:

Саламаттыкты сактоо тармагы калктын ден соолугун чыңдап жана өмүрүн  узартууда негизги рольду ойнойт.Токтогул шаарында  саламаттыкты сактоо тармагында Таласбай кичи районунда  Б.Аманов атындагы  №3 ҮДТ жана  Даңканай , Топ База , Түштүк суу курулуш кичи районунун элдери үчүн К.Жакыпов атындагы ФАП иштейт.

Көйгөйлөр:

Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда жана ФАПта медициналык жабдуулар жетишпейт. Көрсөтүлгөн медициналык кызматтар стандарттуу талапка жооп бербейт. Шаардын алыскы кичи райондорунда жашаган оорулууларга толук диагноз коюуга мүмкүнчүлүк жок,  медициналык аппараттар жетишпейт, анализ чыгарууга лабораториясы жок, тамчылатма укол алууга толук  шарттар түзүлгөн эмес.

Максат: Шаардын алыскы кичи райондорунда жашаган калкты  медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча иш аракеттерди көрүү, медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүү, майнаптуу жана сапаттуу системасын түзүү,  ар бир адамдын жана  жалпы коомчулуктун  ден-соолугун чыңдоо жолу менен  шаардын  калкынын ден-соолук кудуретин  жакшыртуу.

Милдеттер, тапшырмалар:

Калктын ден-соолуктарын коргоо жана чыңдоонун артыкчылыктуу маселелерин чечүү үчүн Б.Аманов атындагы №3 УДТ  медициналык жабдуулар менен камсыздалышын, көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын стандарттарга жооп берүүсу боюнча иш аракеттердин жүргүзүлүүсүн талап кылуу. (Райондук УДБ, Саламаттык сактоо министрлиги аркылуу) Жергиликтүү  бюджеттин эсебинен жылытуу системасын оңдоп-түзөө, суу менен камсыздоо, имараттын жалпы абалын тиешелүү деңгээлде сактоо.  Кургак учук, бруцеллез, мите жана башка жугуштуу, жүрөк-кан тамыр жана социалдык олуттуу дарттардын   алдын алуу жана сактоо боюнча иш чараларды  киргизүү.

Күтүлүүчү натыйжалар: Саламаттыкты сактоодо кепилденген социалдык стандарттар  камсыздалат. Калктын ден соолугу чыңдалат, жугуштуу оорулар азаят. Алыскы кичи райондордо жашаган жашоочуларды медициналык жактан тейлоо иштери жакшырат, келечекте медициналык аппараттар менен камсыздалат. Данканай кичи районундагы ФАПты Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна даярдоо.

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Ат

каруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

Калктын ден-соолуктарын коргоо жана чыңдоонун артыкчылыктуу маселелерин чечүү үчүн  Б.Аманов атындагы №3 УДТ  медициналык жабдуулар менен камсыздалышын, көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын стандарттарга жооп берүүсү боюнча иш аракеттердин жүргүзүлүүсүн талап кылуу.

Райондук ҮДТга жана КР Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылуу, отунүч каттарды жолдоо

Саламаттыкты сактоодо кепилденген социалдык стандарттар  камсыздалат. Калктын денсоолугу чыңдалат, жугуштуу оорулар азаят.

2020-2023 жж

 

Шаардык мэрия

Райондук Үй бүлөлүкдарыгерлер борбору;

 

2

Жергиликтүү  бюджеттин эсебинен жылытуу системасын оңдоп-түзөө, суу менен камсыздоо, имараттын жалпы абалын тиешелүү деңгээлде сактоо. 

Жамааттын эсебинен кошумча салым табуу;

жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлү;

Калкты медициналык жактан тейлоо сапаты жогорулайт.

 

2020-2023-жж

Шаардык мэрия

 

3

Кургак учук, бруцеллез, мите жана башка жугуштуу, жүрөк-кан тамыр жана социалдык олуттуу дарттардын   алдын алуу жана сактоо боюнча иш чараларды  киргизүү.

Калк арасында түшүндүрүү иштерин жжүргүзүү жана алдын алуу максатында медициналык кызматкерлерди катыштыруу аркылуу ар кандай тегерек столдорду уюштуруу үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүштүрүү;

Жарандарды ооруулардын алдын алуу, саламаттыкты сактоо жана чындоо маселелери боюнча обьективдуу жана туура маалымат менен камсыз болот. 

2020-2023-жж.

Шаардык мэрия,

Биргелешкен мониторинг жана баалоо:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

Калктын ден-соолуктарын коргоо жана чыңдоонун артыкчылыктуу маселелерин чечүү үчүн  Б.Аманов атындагы №3 УДТ  медициналык жабдуулар менен камсыздалышын, көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын стандарттарга жооп берүүсү боюнча иш аракеттердин жүргүзүлүүсүн талап кылуу.

Алыскы  кичи райондорундагы жашоочулардын саны -

А.и. эркектер –

Аялдар-

Жаш балдар-

Документтер менен иштөө, статистикалык маалымат

 

 

 

 

 

 

Шаардык мэрия, сурамжылоо

Кичирайондордо өткорулгон жыйналыштардын протоколдору,  жашоочулардын кайрылуулары

1 жолу

Жыл ичинде

Жергиликтүү  бюджеттин эсебинен жылытуу системасын оңдоп-түзөө, суу менен камсыздоо, имараттын жалпы абалын тиешелүү деңгээлде сактоо. 

Калкты медициналык жактан  тейлөө жакшырат.

визуалдуу докуметтер,

мэрия

Отчет, сметалык эсептөөлөр

1жолу

Иш учурунда жана иш аяктагандан кийин,

Кургак учук, бруцеллез, мите жана башка жугуштуу, жүрөк-кан тамыр жана социалдык олуттуу дарттардын   алдын алуу жана сактоо боюнча иш чараларды  киргизүү.

Жугуштуу оорулардын  саны азаят, кургак учук, бруцеллез ж.б.

 

 визуалдуу, докуметтер

Мэрия, калк

Сурамжылоо,тегерек столдордун протоколдору, катышуучулардын тизмелери

1жолу

Жыл ичинде

 

 

 

 

 

14.4. Маданият, спорт жана жаштар саясатын өнүктүрүү багыты

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү.

Токтогул шаарында  калк үчүн 1 эс алуу  багы 600  орундуу стадиону менен,  жаштар аллеясы, 1 кичи футбол  аянтчасы,  шаардын эки жеринде  көчө тренажеру,  1 райондук  маданият үйү, 2 райондук  китепкана кызмат кылууда.

Китепканаларда китеп фонддору канааттандырарлык бирок китеп сүйүүчүлөрдүн саны азайууда. Даталуу  күндөрү, улуу инсандардын юбилейлерине  карата иш чаралар  түзүлүп  иш алынып  барылууда.

            Борбордук аянтта эмгеги бааланган улуу инсандардын айкелдери орнотулган, алар  келечек муун, жаштарга  эмгекти суйууго, коомду өнүктүрүүгө салым кошууга, адабий көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүго багыт берип турат.

Шаарда спорттун түрлөрү боюнча футбол, волейбол, шахмат, шашки боюнча  мелдештер өткөрүлүп турат. Андан сырткары улуттук ат оюндары, улак тартыш, курош боюнча мелдештер өткөрүлүп  турат. Шаарда жаштар кеңеши уюштурулган, алар ар кандай даталуу кундордо жаштар арасында иш чараларды откоруп турушат.  Шаарда жеке менчик кичи футбол аянтчалары  жаштарга  кызмат кылууда.Жаштар жана оспурумдор спорт мектебинде бокс, курош, женил жана оор атлетика боюнча ийримдерге катышып турушат.

Көйгөйлөр:

 • Калктын бош убактысын өткөрүү үчүн маданий жайлар жок, өздүк көркөм чыгармачылыгын өнүктүрүү үчүн музыкалык аспаптар жок;
 • .Шаардын аймагында  жаштар   үчүн   маданий  иш  чаралар системалуу түрдө өткөрүлбөйт,  анткени  шаарда спорт комплекси жок .
 • Жаштар жумуш орду менен камсыз боло алышпайт, себеби онор жай ишканалары жок, дыйканчылык кылууга, жеке менчик турак  жай курууга жер аянттары жок.

Максат:

 -   Токтогул шаарында ар кандай маданий иш чаралады өткөрүүгө шарт түзүү үчүн А.Көзубеков атындагы эс алуу багындагы жайкы кинотеатрды реконструкциялоо. 

-    Шаар элинин руханий өнүгүшүнүн адептүү тарбиясынын негизги салуучу факторлорунун бири катары маданиятты жогорулатуу;

-      Маданиятты өнүктүрүүдо коомдук кызыкчылыктарды айкалыштыруу;

-  Жаштардын китеп окууга болгон кызгуусун арттыруу, электрондук китепкананы пайдаланууга багыт берүү;

-      Шаардын аймагына спорт комплекс куруу;

-      Спорт жабдуулар менен камсыздоо, калк ичинде дени сак жашоо мүнөзүн калыптандыруу;

-      Жаштар үчүн чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, алардын проект пландарын колдоого алуу, багыт берүү;

-     Жаштардын турак жай салуусу үчүн  жер аянты менен камсыздоо максатында жакын жайгашкан айыл аймактар менен биргеликте трансформациялоо иштери боюнча аракеттерди көрүү;

Күтүлүүчү жыйынтыгы:

 • Калктын маданияты жогорулап, бош убактыларын туура жана пайдалуу өткөрүүгө  шарт  түзүлөт,  маданий, руханий байлыктары өсөт. Китеп  окуу аркылуу жаштардын  ан сезими, ой жугуртуусу,  тарбия, билим денгээли жогорулайт. 
 • Спорт комплексини курулушу менен жаштар дени сак коомду түзөт, бош убактыларын туура пайдаланат, ар кандай терс корунуштордон алыс болот.
 • Аймакта чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнун натыйжасында жаштар жумуш орду менен камсыз боло алышат, үй бүлө кирешелери пайда болуп, жашоо денгээли жогорулайт.
 • Жаш уй бүлөлөр турак жай менен камсыз болот, социалдык маселенин чечилишине өбөлгө  түзүлөт.

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

-   Токтогул шаарында ар кандай маданий иш чаралады өткөрүүгө шарт түзүү үчүн А.Көзубеков атындагы эс алуу багындагы жайкы кинотеатрды реконструкциялоо. 

-      Шаар элинин руханий өнүгүшүнүн адептуу тарбиясынын негизги салуучу факторлорунун бири катары маданиятты жогорулатуу;

-      Маданиятты өнүктүрүүдо коомдук кызыкчылыктарды айкалыштыруу;

-      Жаштардын китеп окууга болгон кызгуусун арттыруу, электрондук китепкананы пайдаланууга багыт берүү;

 

Инвесторлор менен иш алып баруу, долбоор даярдоо, жамааттык  каражаттарды табуу, жергиликтүү бюджеттен акча каражат болуу;

 • Калктын маданияты жогорулап, бош убактыларын туура жана пайдалуу өткөрүүгө  шарт  түзүлөт,  маданий, руханий байлыктары өсөт. Китеп  окуу аркылуу жаштардын  ан сезими, ой жугуртуусу,  тарбия, билим денгээли жогорулайт.  
 • Спорт комплексини курулушу менен жаштар дени сак коомду түзөт, бош убактыларын туура пайдаланат, ар кандай терс корунуштордон алыс болот.

 

2020-2023жж.

Шаардык мэрия

 

2

Шаардын аймагына спорт комплекс куруу;

-спорт жабдуулар менен камсыздоо, калк ичинде дени сак жашоо мүнөзүн калыптандыруу;

 

Инвесторлор менен иш алып баруу, долбоор даярдоо, жамааттык  каражаттарды табуу, жергиликтүү бюджеттен акча каражат болуу;

 • Спорт комплексини курулушу менен жаштар дени сак коомду түзөт, бош убактыларын туура пайдаланат, ар кандай терс корунуштордон алыс болот.

 

2020-2023жж

Шаардык мэрия ,  жаштар комитети

3

- Аймакта чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнун натыйжасында жаштар жумуш орду менен камсыз боло алышат, үй бүлө кирешелери пайда болуп, жашоо денгээли жогорулайт.

- Жаш уй бүлөлөр турак жай менен камсыз болот, социалдык маселенин чечилишине өбөлгө түзүлөт.

 

 

Инвесторлор менен иш алып баруу, долбоор даярдоо, жамааттык  каражаттарды табуу, жергиликтүү бюджеттен акча каражат болуу;

 • .Аймакта чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнун натыйжасында жаштар жумуш орду менен камсыз боло алышат, үй бүлө кирешелери пайда болуп, жашоо денгээли жогорулайт.
 • Жаш уй бүлөлөр турак жай менен камсыз болот, социалдык маселенин чечилишине өбөлгө түзүлөт.

 

2020-2023жж

  Шаардык мэрия ,

Жеке ишкерлер;

Биргелешкен мониторинг жана баалоо:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

-   Токтогул шаарында ар кандай маданий иш чаралады өткөрүүгө шарт түзүү үчүн А.Көзубеков атындагы эс алуу багындагы жайкы кинотеатрды реконструкциялоо. 

-      Шаар элинин руханий өнүгүшүнүн адептуу тарбиясынын негизги салуучу факторлорунун бири катары маданиятты жогорулатуу;

-      Маданиятты өнүктүрүүдо коомдук кызыкчылыктарды айкалыштыруу;

-      Жаштардын китеп окууга болгон кызгуусун арттыруу, электрондук китепкананы пайдаланууга багыт берүү;

 

Калктын бош убактысын туура пайдалануу денгээли  - 40% өсөт

 

Окуучулардын китеп окууга кызыгуусу – 10% өсөт

 

 

Документтер менен иштөө

Визуалдуу

Фокус группа

Шаардык мэрия

Акт

Отчет

Финансылык документтер

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Шаардын аймагына спорт комплекс куруу;

-спорт жабдуулар менен камсыздоо, калк ичинде дени сак жашоо мүнөзүн калыптандыруу;

 

Калктын дени сак жашоо мүнөзүн калыптандыруусу  - 35% өсөт

Сурамжылоо, визуалдуу, докуметтер

 Шаардык мэри Калк

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

- Аймакта чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнүн натыйжасында жаштар жумуш орду менен камсыз боло алышат, үй бүлө кирешелери пайда болуп, жашоо денгээли жогорулайт.

- Жаш уй бүлөлөр турак жай менен камсыз болот, социалдык маселенин чечилишине өбөлгө түзүлөт.

 

 

 Жаштардын жумуш менен камсыз болуусу – 15% өсөт;

Визуалдуу

 

Калк

Шаардык мэрия

Акт

 

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

 

 14.5.  Айлана чөйрөнү коргоо , жашылдандыруу, корктөндүрүү:

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү:

Токтогул шаардык мэриясы  жыл сайын  аймактын көрктүү кооз болуусу үчүн   жергиликтүү бюджеттин каражатынан жана  Токой чарбасынын  өнүктүрүү фондунан   ар кандай  бак дарактардын  көчөттөрүн  отургузуу менен багып өстүрүлүүдө.

Көйгөй:

Шаарда ирригациялык системанын жараксыз абалга келгендиги;

Жашоочулардын ар кандай таштанды калдыктардын ирээтсиз өрттөп жатышкандыгы, зыяндуулугу боюнча маалыматтын жетишсиздиги, калктын тазалыкты сактоого,  таштандыны  тиешелүү жерге  коюуну  көңүлдөрүнө  алышпагандыгы.

Максат:

  Токтогул шаарынын аймагын көрктөндүрүү үчүн  мындан нары дагы  бак дарактардын көчөтүн отургузуу, көчөлөргө  гүлдөрдү  өстүрүү,  гүл  отургузуучу идиштерге  түрдүү гүлдөрдүн  көчөтүн өстүрүү үчүн  күнөскана уюштуруу. Көрктөндөрүү,  экологияны сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жжүргүзүү,  райондук токой чарбасы менен көркөтөндүрүү иштери боюнча келишимдерди түзүп ишке ашыруу.

Милдет, маселелер:

-  Шаарда ирригациялык системаны калыбына келтирүү;

-Шаардын   А.Көзубеков атындагы эс  алуу багы ,  А.Суеркулов,  Э.Иманалиев ,  Бөкөнбаев, Ботбаев жана башка көчөлөрүн  көрктөндүрүү үчүн декоративдүү дарактардын көчөттөрүн  отургузуу. 

-  Шаардагы  көп жылдан бери  өстүрүлгөн  бирок жашоо мөөнөтү өткөн дарактарды иретке келтирүү, жашоочулар жана мекемелер менен иш алып баруу.

-Калктын тазалыкты сактоосу,  таштандыны  өз убагында график менен чыгарууга  көнүктүрүү.

Күтүлүүчү жыйынтык:

 

Ирригациялык система калыбына келип, көчөлөрдөгү бак дарактарды, гүлдөрдү суугарууга мүмкүнчүлүктор түзүлөт;

Тазалык сакталып, айлана чойро коркуно чыгып декоративдүү дарактын көчөттөрү,  ар кандай гүлдөр  отургузулуп,  шаар жашыл шаарга айланат:

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1.

Шаарда ирригациялык системаны калыбына келтирүү;

Долбоорлорун даярдоо, инвестиция тартуу

Жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштеринин натыйжалуулугу жогорулайт

2020-2023-жж.

Токтогул шаардык мэрия

2.

Шаардын   А.Көзубеков атындагы эс  алуу багы ,  А.Суеркулов,  Э.Иманалиев,  Бөкөнбаев, Ботбаев жана башка көчөлөрүн  көрктөндүрүү үчүн декоративдүү дарактардын көчөттөрүн отургузуу. 

 

Токой чарбасы менен кызматташуу, калк менен иш алып барып  көчөлөрдү  иретке келтирүү,

Декоративдүү дарактын көчөттөрү отургузулуп, көчөлөр, трасса көркүнө чыгат.

2020-2023-жж

Токтогул шаардык мэрия

3.

 Шаардагы  көп жылдан бери  өстүрүлгөн  бирок жашоо мөөнөтү өткөн дарактарды ирээтке келтирүү, калк менен мекемелер менен иш алып баруу.

 

Эс алуу багында, көчөлөрдө көрүнүшү  начар жана куураган  дарактарды бутоо, ирээтке келтирүү.

 Эс алуу багында  эс алуучуларга , көчөдөгү адамдарга   коопсуз  абал түзүлөт.

2020-2023-жж

Шаардык мэрия

4.

Калктын тазалыкты сактоосу,  таштандыны  өз убагында график менен чыгарууга  көнүктүрүү.

 

 Шаардын жашоочуларын  тазалыкты сактоого,   таштандыны  шаардын көркүн,  экологиясын бузууга жол бербөө  боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

 Кичинекей балдардан  баштап  чоңдорго чейин  тазалыкты сактоого жана график менен таштандыны чыгарууга көнүгөт.

2020-2023-жж

Шаардык мэрия

 

Биргелешкен мониторинг жана баалоо:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

Шаарда ирригациялык системаны калыбына келтирүү;

1,2,3,4 – кичи райондордо, жашылдандыруу – көрктөндүрүү иштери жакшырат;

Сурамжылоо

Шаардык мэрия ,

Калк

 

Долбоору, эсептоолору, акт.

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Шаардын   А.Көзубеков атындагы эс  алуу багы ,  А.Суеркулов,  Э.Иманалиев ,  Бөкөнбаев, Ботбаев жана башка көчөлөрүн  көрктөндүрүү үчүн декоративдүү дарактардын көчөттөрү отургузуу. 

 

Карагайдан   -200

туя –150

рөза гүл –700

гүл дарагы-400

 можжевельник –150

кайың- 100

отургузулат.

 

 

Шаардык мэрия ,

Калк,

Мекеме ишканар.

 

Акт

Отчет

Финансылык документтер

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

 Шаардагы  көп жылдан бери  өстүрүлгөн  бирок жашоо мөөнөтү өткөн дарактарды ирээтке келтирүү, калк менен мекемелер менен иш алып баруу.

 

  Адам өмүрүнө коркунуч келтирген дарактар зыянсыздандырылат.

Аныктоо , сурамжылоо

Шаардык мэрия

Отчет

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Калктын тазалыкты сактоосу,  таштандыны  өз убагында график менен чыгарууга  көнүктүрүү.

 

Шаарда тазалык сакталат.

Аныктоо , сурамжылоо

 Шаардык мэрия,

Мун. ишкана

 

Акт

 

1 жолу

Иш учурунда

 

 

14.6. Инвестиция тартуу жана инвесторлор менен туруктуу кызматташууга жетишүү

Азыркы абалы жана өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү.

Шаардык мэрия боюнча, Швейцария окмоту тарабынан каржыланган “Хельветас Свисс интеркооперейшн ассоциациясы менен өнүктүрүү саясаты институту менен биргеликте,АРИС жана Бүткүл дүйнөлүк банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы, Республикалык гранттар, Өнүктүрүү фонду программалары аркылуу долбоорлорду өткөрүп, жактап, инвесторлорду тартып, иш алып барууда.

Максат:  Шаардын аймагында инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу

Милдет :

-Инвестиция тартуу боюнча атайын иш чараларды түзүү

-ЖӨБ органдарынын билимин  инвестиция тартуу боюнча жогорулатуу.

Шаардын аймагындагы ар бир тармак боюнча инвестиция талап кылган мекеме-уюм, ишканалардын жана калктын көйгөйлөрүн аныктоо. Биргелешкан аракет планын аныктоо, иштеп чыгуу, инвестицияларды тартуу.

Күтүлүүчү натыйжа:

Тартылган инвестициянын көлөмү жылына  500минден 5 млн сомго өсөт;

Коомдук уюмдардын өкүлдөрү, өз ара жардамдашуу топтору  аркылуу окуу-семинарлар өткөрүлүп турат. Инвестиция тартуу боюнча билими жогорулайт.

Иш чаралар:

Милдеттер

Иш чаралар

Күтүлүүчү жыйынтык

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

1

 Шаардын аймагында инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, тренингдерди өткөзүү

Шаарга инвестиция тартуу боюнча атайын план/программа иштеп чыгуу. Тренингдерди өткөзүү

 

ЖӨБ органдарынын, коомдук уюмдардын , фонддордун инвестиция  тартуу билими жогорулайт.

Өз ара жардамдашуу тобу түзүлөт.

2020-

2023-жж.

 Шаардык мэрия

2

Тартылган инвестициянын көлөмү жылына  500минден 5 млн сомго өсөт

Тиешелүү тармака инвестиция кароо боюнча инвесторлорду табуу, ар бир тармакка инвестиция тартуу, долбоор даярдоо

 

Ар бир тармактын керектүү материалдык базалары чыналат, нифраструктурасы жакшырат,  ишке ынгайлуу шарт түзүлөт

Дайыма.

Шаардык мэрия

3

Инвестиция тартуу боюнча атайын иш чараларды түзүү

Долбоорлорду жазуу, конкурска катышуу, коомдук угууларды өткөрүү

Инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт

Шаарга инвестиция тартуу боюнча атайын план/программа иштелип чыгат

2020-2023-жж.

А.Дорбукеева

Биргелешкен мониторинг жана баалоо:

Иш чаранын/иш аракеттин аталышы, милдеттер

Индикаторлор

Ченөө методдору

Маалымат булагы

Далилдөөчү документ

МжБ өткөрүү тартиби

Өткөрүү мөөнөтү

Шаарга инвестиция тартуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу

Тартылган инвестициянын көлөмү жылына  - млн сомду түзөт

Документтер Визуалдуу

 

 Шаардык мэрия,

Калк

 

Акт

Отчет

Финансылык документтер

1 жолу

Иш аяктагандан кийин

Шаардык мэриянын аппарат кызматкерлеринин дареметин жогорулатуу.

Мэриянын аппаратынын 16 кызматкери, 21 депутат жана  коомдук уюмдардын өкүлдөрү окуу-семинарлардан билими жогорулайт.

Сурамжылоо, визуалдуу, докуметтер

Калк

Отчет

2 жолу

Иш башталганда жана аяктагандан кийин

Инвестиция тартуу боюнча атайын иш чараларды түзүү

Тартылган инвестициянын саны  жылына 3-5 обьект

 

Визуалдуу

 

Шаардык мэрия,

Калк

 

Акт

 

1 жолу

Иш учурунда

 

 

 

Токтогул шаардык

кеңешинин төрагасы:                              М.Н.Жусупахунов