Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 01                             Токтогул  шаары

2020-жылдын жыйынтыгы боюнча Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун  отчету жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарына жана Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, 2020-жыл ичинде  аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо программасынын, бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы жана башка жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча  жалпы аткарылган иштер жөнүндө Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбеков бир жылдык отчетун  берди.

Б.Болгонбековдун  отчетун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун 2020-жыл ичинде аткарган иштери жалпысынан  канааттандыраарлык эмес деп  табылсын.
 2. Төмөндөгүлөр аткарууга алынсын:
 3.  Конкурстун (тендер өткөрүүнүн) жыйынтыгы менен курулуш иштери боюнча түзүлгөн ар бир келишимдин шарттарынын так аткарылышы көзөмөлгө  алынсын;
 4.  Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү бекитилген, макулдашылган тартипте аткарууга алынсын;
 5.  сессиянын жүрүшүндө айтылган сын-пикир, сунуштарды аткаруу боюнча атайын иш-чара түзүлсүн,   жоопкерчиликтүү иштер жүргүзүлсүн;
 6. Токтомду  аткаруу Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков) милдеттендирилсин.
 7. Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияларга тапшырылсын (К.Дербишев, М.Калмурзаев, У.Тойчубеков, Д.Караева).
 8. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 9. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 10. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет

 

Төрага:                                       М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 02                             Токтогул  шаары

Кызматкерлердин типтүү түзүмүн жана штаттык бирдиктерин

 бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”мыйзамына ,            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 05.08.2011-жылдагы № 451, 452 токтомдоруна ылайык, Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы М.Н.Жусупахуновдун, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун, ФЭБ башчысы Н.Кулузакованын сунуштары боюнча Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жогорудагы туруктуу комиссиянын корутундусу жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, анын негизинде штаттардын сан эсеби төмөндөгүдөй бекитилсин:
 2. Токтогул шаардык мэриясы боюнча:

                 Жооптуу кызматкерлер - 16 штаттык бирдик;

                 Тейлөөчү кызматкер - 3 штат;

Жалпы: 19 штат бирдиги (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 451)

 1. Токтогул шаардык кеңеши боюнча:

                 Жооптуу кызматкерлер - 4 штаттык бирдик;

                 Тейлөөчү кызматкер -2 штат;

Жалпы: 6 штаттык бирдиги (КР Өкмөтүнүн токтому 2011-жыл 05-август № 452)

            Анын ичинен: 2021-жылдын 1-январынан баштап 2021-жылдын 31-декабрына чейин, Токтогул шаардык кеңешинин иш кагаздарын жүргүзүүчүсү Адылова Айгерим Адыловна Токтогул шаардык  мэриясында  иш кагаздарын жүргүзүүчү милдеттерин убактылуу аткаруу үчүн жөнөтүлсүн.

 1.   Ушул токтом менен бекитилген штат бирдиктерине ылайык иш алып баруу жагы Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков), ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.
 2.  Токтом кыргыз тилинде кабыл алынды.
 3.  Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.
 4. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 5. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 03                             Токтогул  шаары

Токтогул шаардык кеңешинин 2021-жылга иш планын бекитүү боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, Токтогул шаардык кенешинин 2020-жылга сунушталган иш планы боюнча жооптуу катчы С.Наралиеванын маалыматын, депутаттардын сунуш, пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаардык кеңешинин 2021-жылга түзүлгөн иш планы жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бекитилген иш план боюнча иш алып баруу  жоопкерчилиги Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарына жана аппарат кызматкерлерине жүктөлсүн.
 3. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 4. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, жалпы аткарылышын көзөмөлдөө жагы Токтогул шаардык кеңешинин жооптуу катчысына (С.Наралиева) тапшырылсын.
 5. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                     М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXII сессиясынын  04.02.2021-жылдагы    № 03  токтому менен бекитилди                                                                                                                                                                                                                          Тиркеме

Токтогул  шаардык кеңешинин 2021-жылга

ИШ ПЛАНЫ

Шаардык кеңештин сессиясы, туруктуу комиссия

нын жыйналы

шы 

 

 

Сессияларды жана ТК жыйналыш

тарын өткөрүү мөөнөтөрү

Аткарыла турган иштердин мазмуну

Аткаруучу, аткаруу органынын жооптуу кызматкери

Карала турган маселе, аткарыла турган иштер боюнча шаардык кеңештин жооптуу туруктуу комиссиясы

Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга  катышуу ыкмалары

Жыйынтык

I квартал

1.

2021-жылы шаарды ар тараптуу өнүктүрүүгө байланышкан элдин сунуш пикирлерлин угуп, пландалган иштер боюнча талкуу жүргүзүү үчүн  коомдук угуу өткөрүүгө байланышкан иш чаралар

 

Коомдук угуу

январь

Коомдук бюджеттик угуу боюнча алдын ала жашоочуларга социалдык тармактар аркылуу кабарлоо, таркатуучу материалдарды даярдоо,  баннерлерди даярдоо боюнча тапшырма берүү

Шаардык мэриянын, шаардык кеңештин кызматкерлери

Бюджет жана курулуш иштери боюнча туруктуу комиссиялар

Жамааттар

дын, демилгелүү топтордун, коомдук уюмдардын  бюджеттик угууга катышуусу

Эл менен миниципалитеттин ортосунда  байланыш болот, элдин пикири эске алынат, жалпы жамаат бюджеттин сарпталышы боюнча кеңири маалымат алат

2.

Токтогул шаардык кеңешинин 2020-жыл ичинде аткарган иштер боюнча  маалыматы

3.

Элдик жыйын

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

Туруктуу комиссиялардын аткарган иштери боюнча маалыматтарын угуу;

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Депутаттардын отчет берүүсү боюнча атайын чогулуш өткөрүлүүчү жай, убакыт-сааты менен шайлоочуларды кабарлоону уюштуруу; 

Депутаттардын отчет даярдоосуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Жылдын жыйынтыгы боюнча жогорку активдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн туруктуу комиссияны, депутатты, жашоочуларды сыйлоо баракчалары менен сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу;

Шаардык кеңештин төрагасы, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Бардык туруктуу комиссиялардын төрагалары

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын отчет берүүсүнө катышуусу

Жашоочулар жыл ичинде шаардык кеңештин депутаттарынын аткарып жаткан иштери менен таанышат, маалымат алышат.

3.

Кезектеги сессияны өткөрүү,  шаардык кеңештин 2020-жылга карата иш планын иштеп чыгуу, сессияга сунуштоо, бекитүү жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында кароо,бекитүү

 

Шаардык кеңештин кеңешмеси, сессиясы, туруктуу комисиялардын жыйналыштары

 

 

 

 

Январь

Шаардык кеңештин кеңешмесинде, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында талкуулоо

 

Шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери жана депутаттары

Регламентке ылайык иш алып баруу

Иш план даярдалат, бекитилет, ырааттуу иш алып барууга шарт түзүлөт, ар бир иш боюнча жооптуу кызматкерлер, туруктуу комиссиялар аныкталат.

4.

2020-жыл ичинде аткарылган иштердин  жыйынтыгы боюнча шаардын мэринин отчетун угуу, бюджеттин аткарылышына талдоо жүргүзүү.

1)

Туруктуу комиссиялардын жыйналышы (биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

Январь -февраль

 

Тиешелүү туруктуу комиссиянын (же туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы) шаардын мэринин  отчетун структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин катышуусунда алдын ала угуусу;

 

Шаардын мэри (же вице-мэр), ФЭБ башчысы жана тиешелүү  кызматкерлер, мэриянын алдындагы структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык  туруктуу комиссиялар бирдиктүү чечимин даярдайт

 

Бул маселе боюнча жергиликтүү тургундардын коомдук угууларда, жыйналыштарда айтылган сунуш пикирлерин  эске алуу

Туруктуу комиссиянын корутундусун кабыл алат жана сессияда кароо үчүн күн тартибинде каралуучу маселеге киргизет. 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

Январь-февраль

 

 

 

 • 2020-жыл ичинде бюджеттин  киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы боюнча, аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча аткарылган иштер боюнча шаардын мэринин  отчетун угуу;
 • туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык туруктуу комиссиялар, кеңешменинин жыйынтыгын сунуштайт

 

Жергиликтүү тургундардын, жамааттын мүчөлөрүнүн, башка кызыкдар болгон жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Шаардын мэринин 2018-жылдагы аткарылган иштери боюнча отчетун кабыл алат. Токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

5.

2021-жылга жергиликтүү бюджеттин (киреше жана чыгаша бөлүктөрүн эске алуу менен) долбоорун талкуулоо.  Бюджет боюнча коомдук угуулардагы сунуштарды, бюджетке тиешелүү башка кайрылууларды кароо. Аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы (же биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

 

 

 

 

2021-жылга карата жергиликтүү бюджеттин жалпы түзүлүшүнүн (киреше жаны чыгаша бөлүктөрү)  долбоорун иштеп чыгып, туруктуу комиссиянын жыйналышына сунуштоосу, аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүүнү сунуштоосу; 

Туруктуу комиссия ФЭБ башчысынын жогорудагы сунуштарын угуусу, бюджет боюнча коомдук угуулардагы  демилгелүү топтордун активдүү катышуучуларынын жана башка кызыктар тараптардын сунуштарын эске алуусу.

Жогорудагылардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен өз сунуштарын киргизүү.

 Бюджеттин түзүлүшүнүн долбоору  боюнча сунуштарын киргизүү. Корутунду даярдоо.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист-статист.

Тиешелүү  туруктуу комиссия-   (же бардык туруктууу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын  2020-жылга бюджеттин түзүлүшү боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

 

Туруктуу комиссиянын сунуштаган бюджеттин долбоору боюнча чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

Январь

февраль

 

Жeргиликтүү бюджеттин түзүлүшүнүн долбоорун угуу, бекитүү, аткаруу органынын жана шаардык кеңештин штаттык сан-эсебин жана түзүмун карап, бекитүү:

- туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (же ФЭБ башчысы)

- мэриянын алдындагы тиешелүү ишкана жетекчилери;

 

Жыйынтыгында бюджеттин долбоорун бекитүү же кайрадан иштеп чыгуу үчүн кайтарып берүү.

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы.

Тиешелүү туруктуу комиссия  _________  жана башка туруктуу комиссиялар

Жергиликтүү тургундардын  2020-жылга бюджеттин түзүлүшүн бекитүү боюнча шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу;   бюджеттин ачык айкындуулугу

 

Туруктуу комиссия тарабынан сунушталган бюджеттин долбоору боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт.

6.

2021-2023-жылдарга аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча жаңыланган программасын кароо, бекитүү

1)

Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

2020-жылдагы аткарылган иштердин жыйынтыгына анализ жүргүзүү менен Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2021-2023 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасын  талкуулоо;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист, статист жана башка адистер 

 

Бардык туруктуу комиссиялар тарабынан каралат

 

 

Жергиликтүү тургундардын коомдук угууларга, жыйналыштарга катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиялар чечимин даярдайт, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2019-2023 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн стратегялык программасынын негизинде 2021-2023-жылдар аралыгында аймакты экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча план-программасын кароо жана бекитүү;

Шаардын мэри

Бардык туруктуу комиссиялар.

Жергиликтүү тургундардын жамааттык салымдары менен  аймакты өнүктүрүүгө катыша алат

2021-2023 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, программасын бекитет, токтом кабыл алат,  аткарылышын контролдойт, ММК жарыялайт.

II квартал

1.

Коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдүн  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча,  гендердик теңчиликке жетишүү, балдарды колдоо  боюнча иштердин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча материалдарды сессияга даярдоосу.

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Уй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча чаралардын комплексин КР мыйзамдарына, гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планына, балдарды колдоо боюнча талкуулоо;

Мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

 (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлдөрү),

Кварт.комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча проект, программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу. Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча тегерек столдорго катышуусу;  

.

Туруктуу комиссиялар   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча корутундусун угуу;

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

 (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлү),

көчө комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу;  

 

Аталган маселе боюнча шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

2.

Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн керектүү шарттарды камсыз кылуу боюнча иштердин жүрүшү, жаштар комитетинин иштери жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

- Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо , талкуулоо, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спортчуларга колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

1)

Шаардык кенештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү программасын кароо жана бекитүү, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

Массалык спортту жана спорттун башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча график менен таанышуу;

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

 

Тиешелүү туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

3.

Шаар аймагында тазалыкты камсыздоо боюнча иштердин жүрүшү,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, коомдук жайларды жашылдандыруу иштерин жүргүзүү, суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштеринин  жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май

 

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын, сунуштарын угуу;

Тазалык акцияларын уюштуруу боюнча угуу;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципал

дык ишканасынын жетекчиси А.Маранбаев, башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча жыйналыштарга  катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын,  тазалык акцияларын уюштуруу боюнча сунуштарын угуу; 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципал

дык ишканасынын жетекчиси А.Маранбаев башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

Жергиликтүү тургундардын  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом  кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Калкты  азык түлүк, кийим-кече менен камсыз кылуучу жайларда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында  санитардык нормалардын сакталышы боюнча маселелер.

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

Март апрель

Шаардын тургундарын азык-түлүк, кийим кече менен камсыз кылууда менчигине карабастан соода түйүңдөрүндө кафе-ресторандарда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу.

Аталган маселе боюнча арыз, каттарга жооп берүү үчүн тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен аларды жеринде барып кыдырып кароо;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди киргизүү.

 

Шаардын мэри (вице-мэри)

 

 

 

 

 

 

Шаардык мэрия

 

“Ыңгайлуу шарт”МИ

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Каараева

 

 

 

 

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоого өздөрүнүн тикелей катышуусу.

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия өзүнүн корутундусун сессияга сунуштоо үчүн даярдайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Шаардын тургундарын азык-түлүк, кийим кече менен камсыз кылууда менчигине карабастан соода түйүңдөрүндө кафе-ресторандарда, мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча туруктуу комиссиянын маалыматын угуу:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди эске алуу.  

Шаардын мэри (вице-мэри), жер адиси, соц.адис

 

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоо маселеси боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу.

Каралган маселе боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт

5.

Социалдык маселелер: аз камсыз болгон үй бүлөлөргө,  I, II,  III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар-көрөрү жок   улгайган тургундарга  камкордук көрүү,  жумушсуз статусун алган тургундар боюнча жүргүзүлгөн  иштер, ысырапкорчулукту кыскартуу, калкты медициналык жактан тейлөө  иштеринин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча - социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү , ысырапкорчулукту жоюу боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү, Токтогул районунун имамы, орун басары

Тиешелүү туруктуу комиссиялар –Д.Караева, У.Тойчубеков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча мэрдин маалымат – билдирүүсүн угуу; социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Социалдык маселелерди чечүү, ысырапкорчулукту жоюу  боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү, Токтогул районунун имамы, орун басары

Тиешелүү  туруктуу комиссиялар –Д.Караева, У.Тойчубеков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

III квартал

1.

2021-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен шаарда социалдык-экономикалык кырдаалга иликтөө жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды, гранттарды тартуу боюнча иштердин жүрүшү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин 2021-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,  шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин отчетун  угуу ; 

Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтеп, анализ  жүргүзүп, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө:

-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, экономист-статист,

 өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын, өкмөтттүк эмес уюмдардын, демилгелүү топтордун  коомдук угууларга, жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, 6 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн  эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө отчету, МИ жетекчилеринин отчеттору,  шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтөө, анализ  жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, баа берүү

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2.

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилер: мектептердин, балдар бакчаларынын, балдар чыгармачылык үйүнүн, спорт мектебинин жана ФАПтын жаңы окуу жылына карата даярдыктары, оңдоп-түзөө иштеринин сапаты, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди кароо

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Июль, август

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилердин жаңы окуу жылына  карата даярдыктары, ремонттоонун абалы, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди жеринде кароо үчүн атайын түзүлгөн комиссиянын ( вице-мэр, мэриянын материалдык бухгалтери, туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору) иш алып барусу.

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссиянын корутундусу;

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Тиешелүү турктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

 

Ата-эне комитеттеринин мүчөлөрүнүн комиссиянын ишине катышуусу

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Июль, август

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча сунуштарды эске алуу менен туруктуу комиссиянын  корутундусун угуу, соц.объектилердин жетекчилеринин билдирүүлөрүн угуу, чечим кабыл алуу; 

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

 

Ата-энелер комитетинин мүчөлөрүнүн сессияга катышуусу

Туруктуу комиссиянын корутундусуна ылайык  токтом кабыл алынат, ММК жарыялайт

3.

Ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы,

көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча аткарылып жаткан иштер 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматын алдын ала угуусу;

 •  аталган маселелер боюнча арыз-каттарды кароо;
 • маселени чечүү үчүн жеринде кыдырып көрүп келүү;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт ” МИ жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү  туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссиянын чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматы боюнча туруктуу комиссиянын корутундусу боюнча чечим кабыл алуусу;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт түзүү” комбинатынын жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жергиликтүү тургундарын  сессияга   катышуусу  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

Депутаттардын шайлоочулар менен жолугушуулары

1

Кичирайондордо жыйналыштар

 

 

 

 

 

Июнь, июль

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Бекитилген графикке ылайык депуттаттын шайлоочулар менен жоолугушуусу үчүн атайын жай бөлүп, керектүү шарттарды түзүп берүү боюнча шаардын мэрине тапшырма берүү;

Депутаттардын жоолугушуусу боюнча, жолушуу өтүүчү орду, убакыт-сааты жөнүндө шайлоочуларды кабарлоону уюштуруу; 

Депутаттардын жоолугушууга даярдануусуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Шаардын мэри, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Бардык фракциялардын депутаттары

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын жолугушууга катышуусун камсыздоо

Шаардык кенештин ишмердүүлүгү боюнча маалымат алышат, шаар тургундары өздөрүнүн кичи районундагы көйгөйлүү маселелрди айтып, талкуулай алышат

5.

Бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү  иштери боюнча

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 март

Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, жашоочулардын бош убакытты өткөрүүсү үчүн керектүү шарттарды түзүү:

Жашоочулардын арасында, мекемелер арасында, мектеп окуучулар арасында ар кандай конкурс, сынактарды өткөрүү боюнча,  Эс алуу багында, борбордук аянтта, жаштар аллеясында бош убакытты өткөрүү үчүн алардын абалын жакшыртуу боюнча мэрдин маалыматын угуу;

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу, уюштуруу иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кароо боюнча мэрдин сунушун кароо;

Шаардын мэри (вице-мэр), соц.адис

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын, мекеме жетекчилеринин, мектеп окуучуларынын катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

IV квартал

1

2021-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча маалымат угуу, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин 2021-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,   жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин маалыматын  угуу; 

жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын,жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, 9 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, чечим кабыл алуу

 

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү туруктуу комиссия-  К.Дербишев  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

2

Жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу, шаардын Башкы планына ылайык борбордук бөлүктү деталдык пландаштыруу долбоору боюнча  жүргүзүлүп  жаткан иштер жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Жер участокторуна укуктарды берүү,  Башкы пландын негизинде деталдык пландаштыруу  боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө шаардын мэринин маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын, жер участогуна укутарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

 

 

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жарандардын туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Аталган комиссиялардын төрагаларынын билдирүүлөрүнүн негизинде туруктуу комиссия чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

Жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

 

 

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

Тиешелүү  туруктуу комиссия- М.Калмурзаев

 

 

Жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссиянын чечиминин негизинде, сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

3.

Муниципалдык менчикти башкаруу, ага ээлик кылуунун тартиби  боюнча маселелер

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

 

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- М.Калмурзаев

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга  катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиянын чечим кабыл алуусу

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 

 

Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги ишканалардын же муниципалдык менчикти колдонуучу, юридикалык жана физикалык жактардын коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча  тарифтерин алдын ала карап чыгуу;

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- М.Калмурзаев

 

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга, шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу

Макулдашылган негизде шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

4.

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдар, дин уюмдары менен жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча

1)

Туруктуу комисиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имиы

Тиешелүү  туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имамы

Тиешелүү туруктуу комиссия – У.Тойчубеков

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Д.Караева

 

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде жана башка сунуш пикирлерди эске алуу менен шаардык кеңеш токтом кабыл алат

 

5.

Шаардык кеңешинин 2022-жылга карата иш планын иштеп чыгуу жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо

 

 

 

 

 

2021-жылга иш пландын долбоорун талкуулоо, Туруктуу комиссиялар менен биргелешкен жыйналыш өткөрүү;

Шаардык кеңештин аппараты, туруктуу комиссиялар

Бардык  туруктуу комиссиялар

 

 

 

                               

Токтогул шаардык кеңешинин жооптуу катчысы:                              С.Наралиева

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 04                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарын  2021-2023-жылдарга  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү  программасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, Токтогул шаарынын 2021-2023-жылдарга  карата болжолдуу түзүлгөн өнүктүрүү программасы боюнча Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун  маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн  депутаттардын сунуш,  пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXII сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарын 2021-2023-жылдарга социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы  айрым толуктоолор менен жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).
 2. Ички жана тышкы финансы булактардан каражат табуу, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү менен программада камтылган иштерди аткаруу Токтогул шаарынын мэриясына  тапшырылсын.
 3. Аткарылышы боюнча  Токтогул шаарынын коомчулугуна,  шаардык кеңешинин депутаттарына ар бир жарым жыл ичинде 1(бир)  жолудан кем эмес отчет берип туруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго милдеттендирилсин.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин  туруктуу комиссияларына (К.Дербишев, М.Калмурзаев, Д.Караева, У.Тойчубеков) тапшырылсын.
 5. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 6. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 7. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                     М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин  XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXII сессиясынын  04.02.2021-жылдагы    № 04 токтому менен бекитилди                                                                                                                                                                                                            Тиркеме

               Токтогул шаарын   2021-2023 –жылдарга социалдык –экономикалык жактан өнүктүрүү  программасы

 

 

Иш-чаралар\ аракеттер

Милдеттер

Болжол

донгон  сумма (млн.

Сом)

Каржылоо булагы

 

Аткаруу    мөөнөтү (жылдар)

        Аткаруучу

лар

Күтүлүүчү     натыйжа

2021

2022

2023

 

Өнөр жайы

1.

Иоддолгон туз өндүрүү цехин өнүктүрүү(башка продукция чыгаруу самын, томат пастасы ж.б)

1,0

Жеке каражаты

1,0

 

-

 

 

Жеке ишкер Рысматов

Калктын иоддолгон туз м-н камсыз болуусу

2.

Этти кайра иштетүүчү чакан муниципалдык цех жана убойный ачуу

2,0

Жеке ишкер

 

 

2,0

 

 

 мэрия

Калктын тамак ашын жакшыртуу.

3.

Муниципалдык базар ачуу

11,6

ж/бюджет

11,6

 

 

 

 

 мэрия

аз камсыз болгон уй булолорго, пенсион ерлерге  женилдетилген баада продукция сатуу менен камсыз кылуу

 

ЖЫЙЫНТЫК

14,6

 

12,6

 

2,0

 

 

 

 

                                                                                                  Транспорт  жана  авто  жол  инфратүзүмү

1.

 Шаардын ички жолдорун: Токтогул шаарынын ички жолдорун асфальттоо Мыктарбек-380м, Азимкан, Садакан апа , О.Керезов-400м Суйуналиев300м.

20,0

Транс

порт министр

лиги респуб/

жерг  бюджет

 

   10,0

 10,0

 

 

    №23-ЖТИ

Жол коопсуздугу жогорулайт; Транспорт кыймылына шарт түзүлөт, шаардын инфратүзүмү жакшырат;

 

 

2.

 

 Кенжетаев, көчөсүнө түнкү жарыктандыруусу менен тротуар  куруу

 

3,0

 

стим грант, жергилик. бюджет

-

-

 

 

 

3,0

 

 

   

 № 23-ЖТИ

 

 Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

3.

 Шарипов-Ашыров, Сүйөркулов-Сүйүналиев жана Дадиев-Бекташов көчөлөрүнүн кесилиштерине светофор орнотуу

  3,0

 

жергилик. бюджет

 

  1,0

2,0

 

 

           мэрия

Жол коопсуздугу жогорулайт, жөө жүр- гүн-гө  шарт түзүлөт;

4.

Жол сызыктарын, жол белгилерин орнотуу

  0,7

 

 Жергилик

түү бюджет

   0,5

 

   0,2

 

 

 

            мэрия

Ички  жолдордун абалы жакшырат

5.

Ашыров, Мыктарбек, Момункулов,  Боконбаев  көчөсүнө   тротуар жарыктандыруусу менен куруу 

   11,0

 

 

 

 жергиликтүү бюджет

1,0

 

 

   5,0

5,0

 

 

мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн  коопсуздугу камсыздалат.

6.

Шаардын аймагына 2 даана аялдама куруу

   0,6

жергиликтүү бюджет

 

  0,3

0,3

 

 

мэрия

Жүргүнчүлөргө  шарт түзүлөт

7.

Шаардын Топбаза, Ак-жон участкаларынын жана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 кичи районунун  ички жолдоруна шагыл төгүп ондоо , тегиздөө иштерин жүргүзүү

   2,1

 Жерги

ликтүү бюджет

  0,7

 

  0,7  

  0,7

 

 

мэрия

Ички  жолдордун  абалын жакшырат

8.

 Коопсуз шаар системасын орнотуу

  2,0

  Област

тык Өнүктү

рүү фонду

 

 

   2,0

 

 

 

мэрия

Жол коопсуздук абалын жакшырат

 

 

9.

 

Таштанды чыгарууга Атайын техника алуу 2даана

 

  6,0

 

АРИС аркылуу 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

мэрия, ӨСИ

 

Тазалык ишканасынын ишин жакшыртуу

10.

Грейдер алуу

  6,0

ӨСИ аркылуу (Өнүгүү саясаты институту)

6,0

 

 

 

 

 

мэрия ,ӨСИ

Тазалык ишканасынын ишин  жана жолдордун абалын жакшыртуу

11.

 Стадиондун жолун(беговая дорожка) ремонттон                 өткөрүү,  жарыктандыруу

  3,0

стим.грант Жергилик. бюджет

3,0

 

 

 

 

  мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн  коопсуздугу камсыздалат.

12.

Токтогул  жазуунун  алдынкы көрүнүшүн  жакшыртуу

  0,3

Жергилик. бюджет

0,3

 

 

 

 

  мэрия

Инфраструктураны жакшыртуу

 

ЖЫЙЫНТЫК

  57,7

 

17,5

  19,2

 21,0

 

 

 

 

Энергетика инфратүзүмү

1.

Шаардагы жаңы конуштар: Т Ак-Жон жаны конушуна районундарына электр линияларын тартуу

2,0

Атайын эсеп

 

1,0

1,0

 

 

          мэрия

Калкты электр энергия менен камсыз кылуу;

2.

Көчө жарыктарын орнотуу, 2,0 км

0,6

Жергилик. бюджет

0,2

0,2

0,2

 

 

           мэрия

 жөө жүргүнчүлөргө жакшы шарт түзүлөт

 

ЖЫЙЫНТЫК

2,6

 

0,2

1,2

1,2

 

 

 

 

                       

    Суу чарба тармагы

“Таза суу”

1.

Шаарда “Таза суу” программасын ишке ашыруу

526,5

ЕБРиР

126,0

200.5

200,0

 

 

Мэрия, Суу канал ишканасы

 Ичүүчу таза  суу менен камсыз  кылуу

                                                                                                                  Ветеринария

1.

Айыл чарба малдарына идентификация жүргүзүү

0,3

республ. Бюджет

0,1

0,1

0,1

 

 

Токтогул шаарында иш алып барган жеке ветери нардык врач-р

Жылкы жана жандык малдар,  бал челек, үй канаттуулар иденти фикациядан өткөрүлөт;

 

ЖЫЙЫНТЫК

0,3

 

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

Билим берүү инфратүзүмү

1

“Кун-Нуру” балдар бакчасынын чатырчасын алмаштыруу

0,7

ж/бюджет

0,7

 

 

 

 

Атайын эсеп              мэрия

Соц.обьектинин абалын жакшыртуу, балдарга шарт түзүү;

2

Мэриянын муниципалдык менчигиндеги соц.обьектилерди Эл.энергиясын үнөмдүү пайдалануучу жылытуу системасына өткөрүү(мектеп,бала бакча)

53,0

Бүткүл дүйнөлүк банк АРИС аркылуу

53,0

 

 

 

 

мэрия,АРИС

Соц.обьектинин абалын жакшыртуу, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу;

3.

Токтогул,Боконбаев мектебине  парта стол ж.б эмеректерди алуу жана Арчабешик б/бакчасына керектуу идиш аяк каражаттарын алуу

8,7

Бүткүл дүйнөлүк банк АРИС аркылуу

8,7

 

 

 

 

 

балдарга шарт түзүү;

 

ЖЫЙЫНТЫК

62,4

 

62,4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Маданият тармагы

1.

Эмгек сиңирген маданият кызматкерлерине “Жылдыздар аллеясын” куруу

1,0

Жергиликтүү бюджет

 

 

1,0

 

 

мэрия

Маданият тармагын көтөрүү жана колдоо;

Социалдык жактан коргоо

 

1.

Реабилитациялык борборду  ( оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн) куруу

 

5,0

 

Атайын эсеп

 

 

   5,0

 

 

 

 

 

мэрия

Оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн шарт түзүү

Спорт  инфратүзүмү

1.

Сүйөркулов көчөсүндүгү футбол аянтчасын  кап.ремонттон өткөрүү

9,0

жергиликтүү бюджет/Атайын эсеп

    3,0/6,0

 

 

 

 

мэрия

Спорт тармагын өнүктүрүү

2.

Спорт комплексин  куруу

10,0

жергиликтүү бюджет

 

 

10,0

 

 

 

 

Спорт тармагын өнүктүрүү

 

ЖЫЙЫНТЫК

19,0

 

9,0

10,0

 

 

 

 

 

      Архитектура, Турак жай, курулуш

1.

Шарипов көчөсүндө Жаштар аллеясынын курулушун Токтогул көчөсүнөн баштап Ашыров көчөсүнө чейин улантып куруу

3,0

Стим.грант жергилик. Бюджет

 

 

3,0

 

 

мэрия

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо, эс алууга шарт түзүү;

2.

Тазалык ишканасына гараж-база жана админ имарат куруу

   2,5

 ж/бюджет

1,0

1,5

 

 

 

мэрия

Техникаларды коопсуз-н сактоого шарт түзүлөт

  3.

Шаардагы стадиондун батыш тарабын устун жабуу

   2,0

Жергиликтүү бюджет

 

 

  2,0

 

 

           

            мэрия

Эс алууга жакшы шарт түзүү

  4.

Шаардын  аймагына 2даана Балдар ойноочу аянтча куруу

   0.3

Жергиликтүү бюджет

   

0,3

 

 

 

            мэрия

балдардын эс алуусуна шарт түзүү

5.

Борбордук аянттагы фонтанды реконструкциялоо

   3,0

Стим.грант Жергиликтүү бюджет

3,0

 

 

 

 

 

  инфраструктураны  жакшыртуу

6.

 Шаардын аймагындагы балдар ойноочу аянтчаларды ремонттон өткөрүү

   0.3

Жергиликтүү бюджет

 

0,3

 

 

 

мэрия

     балдардын эс алуусуна шарт түзүү   

  7.

Эс алуу багындагы жайкы клубду реконструкциялоо

   6,0

Атайын эсеп

  

 

  6,0

 

 

           мэрия

Калктын эс алуусуна шарт түзүлөт

 8.

Шаардык мэриянын имаратын курууга, 1-кичи районго балдар бакчасын курууга жана шаарга спорт

комплекс  курууга проект даярдоо

   1,5

Жергиликтүү бюджет

  0,8

0,7

 

 

 

        

          мэрия

 

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүү

 9.

Жашылдандыруу көрктөн-рүү (гүл өстүрүү)ж.б

   0,5

Жерг бюджет

  

0,5

 

 

 

           мэрия

Жашылдандыруу, көрктөндүрүү

10.

Эс алуу багынын тундук тарабына  аллея куруу балдар ойноочу аянтчасы менен

  5,1

Атайын эсеп

  

5,1

 

 

 

Атайын эсеп,  мэрия

Калктын эс алуусуна шарт түзүлөт

11.

Мэриянын  имаратына кошумча конференц зал учун имарат сатып алуу 

  3,0

Жерг бюджет

  

3,0

 

 

 

  мэрия

Жыйындар залы курулуп тейлөөгө шарт түзүлөт

 

 

ЖЫЙЫНТЫК

  27,2

 

  4,9

11,4

11,0

 

 

 

 

 

БААРДЫГЫ:

 716,3

 

232,7

247,4

 236,2        

 

 

 

 

                                                

Шаардык кеңештин төрагасы:                                         М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 05                             Токтогул  шаары

01.01.2021 - жылга карата  Токтогул шаарынын мэриясынын негизги

 жана атайын  эсебинде калган акча каражатынын калдыгын

бөлүштүрүү жөнүндө

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” жана Бюджеттик  Кодексине ылайык,  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун,  ФЭБ башчысы Н.Кулузакованын билдирүү, маалыматтарын угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги XXXII сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Токтогул шаарынын мэриясынын негизги жана атайын эсебиндеги акча каражатынын 01.01.2021-жылга карата калдыгын бөлүштүрүү жөнүндө туруктуу комиссиянын маалымат, билдирүүлөрү эске алынсын.
 2. Жыл башында  жалпы  8643,4 миң сом, анын ичинен, негизги эсептен калдык 8300,4 миң сом жана атайын эсептен калдык 343,0 миң сом, анын ичинен, мэриянын аппаратында 205,6 миң сом жана  балдар бакчаларынын эсебинде 137,4 миң сом калгандыгы белгиленсин жана алар төмөндөгүчө бөлүштүрүлүп чыгымдалсын:
 • Негизги эсептен калдык: 8300,4 миң сом, анын ичинен:
 •                   Мэриянын аппаратына
 • Статья 2111 – 358,9 миң сом - жылдын жыйынтыгы менен кызматкерлерге сый акыга
 • Статья 2121 – 61,9 миң сом – соцфондго төлөөгө
 • Статья 2215 – 800,0 миң сом –Долбоорлоо –сметалык  документтерди даярдоого
 • Статья 2215 – 28,7 миң сом -  аз камсыз үй бүлө балдарына жаңы жылдык   белек берүүгө  (кредитордук карыз)
 • Статья 2221 -500,0 мин сом- жол сызыктарын чийдирүүгө (термопласт)
 • Статья 2222-19,1 миң сом – шайлоого кеткен чыгымга (кредитордук карыз)
 •   Статья  3111-  1478,7 миң сом- долбоорлорго өздүк салым үчүн (стадиондогу жөө басуучу жолду асфальтоо, жарыктандырууга, фонтанды реконструкциялоого)
 • Статья  3111- 680,0 миң сом- жаңы жылдык жасалма балатыга
 • Статья 2215- 40,0 миң сом – жасалма балатыны жасалгалоо
 • Статья  3111- 3 000,0 миң сом- үстү жабык  футбол аянтчасын курууга
 • Статья  3112 -326,2 миң сом –балдар ойноочу аянтча курууга (кредитордук карыз)

                   Шаардык кеңештин аппаратына

Статья 2111 – 53,8  миң сом -жылдын жыйынтыгы менен кызматкерлерге сый акы үчүн

 Статья 2121 - 9,3 миң сом –соцфондго төлөөгө

                  Балдар бакчаларына                   

Статья 3111- 647,4  миң сом  - “Күн Нуру” балдар бакчасынын имаратынын чатырчасын жабууга

Мектептерге

Статья 2222 – 59,5 миң сом – чарбалык чыгымдарга  (кредитордук карыз)

Балдар чыгармачылык үйүнө

Статья 3111 -196,0 миң сом –имараттын чатырчасын алмаштырууга

Статья 2222- 27,9 миң сом –чарбалык чыгымдарга (кредитордук карыз)

Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебине

Статья 3112 –13,0 миң сом – принтердин картридждерин алмаштырууга, тонер толтурууга

Атайын эсептеги калдык : 343,0 миң сом, анын ичинен:

Мэриянын аппаратына

Статья   2215- 100,0 миң сом  – пландаштырылбаган чыгымдарга

Статья 2215- 105,6 миң сом- мэриянын, шаардык кеңештин компьютерлерин, toktogul.kg сайтты  тейлөө, картридждерди толтуруу, алмаштыруу

Балдар бакчасына

 Статья 2218- 137,4 миң сом –тамак аш чыгымына      

 1. Бул токтомдун аткаруу Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековго жана ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага милдеттендирилсин.
 2. Аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.
 3. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 4. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын
 5. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                              М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 06                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2020-жылга аткарылышын, 2021-жылга  бюджеттин түзүлүшүнүн болжолун кароо, бекитүү жөнүндө

               Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарына ылайык, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун отчетун, ФЭБнүн башчысы Н.Кулузакованын маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, башка чыгып сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү 2020-жылга (атайын каражаттарды кошкондо) жалпы 44245,0 миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин (1-Тиркеме).  Анын ичинен     Башка булактардан: 2783,7 миң сом;
 2. Чыгаша бөлүгү жалпы  39 717, 3 миң сом, анын ичинен жергиликтүү бюджет 36 951,9 миң сом,  атайын каражат 2765,4 миң  сом  өлчөмүндө аткарылгандыгы белгиленсин (2-Тиркеме).
 3. Такталган план боюнча 2020-жылдын киреше жана чыгаша бөлүгү 46982,5 миң сомго  аткарылгандыгы бекитилсин.
 4. 2021-жылга Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше  бөлүгү жалпысынан   51034,5 миң сомго, 3-Тиркемеге  ылайык бекитилсин.

            Анын ичинен төмөндөгүлөр эске алынсын:

            Атайын каражат – 9 237,8 миң сом;

            Жергиликтүү салык, салыктык эмес жыйымдар – 41 796,7 миң сом;

 1. 2021-жылдын чыгаша бөлүгү ушул токтомдун 4-Тиркемесине ылайык бекитилсин, 4,5-тиркемедеги  акча каражаттарын чыгымдоо багыттары так   аткарууга алынсын. 
 2. Токтогул шаардык мэриясынын 1% резервдик фондунун  жалпы көлөмү 400,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
 3. Бул токтомду аткаруу үчүн жергиликтүү бюджеттин киреше булагын түзүүчү салыктык жана салыктык эмес жыйымдардын топтолушун катуу көзөмөлгө алуу, бекитилген жергиликтүү бюджеттин каражаттарын бөлүнгөн багыттарга, максаттуу пайдалануу түздөн-түз шаар мэринин (Б.Болгонбеков) жана ФЭБ башчысынын (Н.Кулузакова) жоопкерчилигинде экендиги баса белгиленсин.
 4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.
 5. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 6. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 7. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                                  М.Н.Жусупахунов

 

Токтогул шаардык мэриясынын киреше бөлүгүнүн аткарылышынын

Анализи 2020-жылдын 12 айына

 
       

(мин сом)

Тиркеме №1

Киреше булактары

2020-жылга бекитилген план

2020-жылдын 12 айына такталган план

Фактичес.аткарыл.

(мин сом) 2020-жыл 12 ай

Айырма (+,-)

такталган планга салыштырма %

1

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

25483,0

23983,0

24334,3

351,3

101,5

2

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

85,5

85,5

92,1

6,6

107,7

3

Милдеттүү патенттин негизинде салык

508,7

434,7

400,6

-34,1

92,1

4

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

6992,0

6009,0

5726,9

-282,1

95,3

5

Кыймылсыз мулкко салык

129,0

129,0

135,8

6,8

105,2

6

Транспорттук каражаттарына салык

1976,0

1846,0

1877,3

31,3

101,7

8

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

850,0

850,0

905,4

55,4

106,5

9

Айыл чарбасына багытталган жер салыгы

 

 

3,6

3,6

 

10

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

1550,0

1550,0

1731,9

181,9

111,7

11

Сатуудан салык

3664,0

3164,0

3371,5

207,5

106,6

12

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

400,0

400,0

547,8

147,8

136,9

 

Баардыгы

41638,2

38451,2

39127,2

676

101,8

13

Алкогулдук продукцияны чыгаруу учун жыйым

 

 

300,0

 

 

14

Келтирилген зыяндын ордун толтуруу

 

 

205,8

 

 

15

Учурдагы жардам (Хельветас)

 

556,4

556,4

 

 

16

Имарат жана жер сатуудан

 

 

837,8

 

 

14

Жеңил автомашина сатуудан түшкөн каражат

 

 

26,0

 

 

15

Республикадан берилүүчү каражат (средства передаваймый)

 

857,7

857,7

 

 

16

Атайын каражаттар

 

3001,5

2334,2

667,3

77,8

 

Жалпы киреше

 

42866,8

44245,1

2236

103,2

 

Стим.грант (республиканский бюджет)

 

 

1528,8

 

 

             
 

 

Төрага:

 

М.Н.Жусупахунов

               

                    Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2020-жылдын 12 айына аткарылышы боюнча отчет

                 

     Тиркеме №2 (мин сом)

 
                         

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Таза суу

Мектеп

тер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдиктер

Бардыгы

 

1

Айлык акы

2111

6253,2

1486,2

 

 

 

 

 

 

7739,4

 

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

747,5

196,5

 

 

 

 

 

 

944,0

 

3

Сапар чыгымдары

2211

163,2

23,9

 

 

 

108,6

 

 

295,7

 

4

Байланыш чыгымы

2212

57,8

21,6

 

12,0

6,0

 

 

 

97,4

 

5.

Аренда акы

2213

 

 

 

210,0

315,0

 

 

 

525,0

 

5

Унаа тейлөө ГСМ

2214

300,6

51,5

 

 

 

 

 

 

352,1

 

6

Унаа тейлөө чыгымы зап.часть

2214

16,4

29,8

 

 

 

 

 

 

46,2

 

7

Башка тейлөө кызматтарына төлоөөгө байланышкан чыгымдар

2215

8449,1

41,6

 

25,4

12,7

 

 

 

8528,8

 

8

Тамак - аш чыгымы

2218

64,1

 

 

 

 

 

 

 

64,1

 

9

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

854,7

 

 

113,9

252,0

30,0

56,1

 

1306,7

 

10

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

428,6

 

 

261,3

70,0

19,4

3,2

 

782,5

 

 

Атайын кийимдерди сатып алуу

2223

177,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Көмүр сатып алууга

2224

 

 

 

 

29,0

 

 

 

29,0

 

12

Сууга төлөөлөр

22311100

8,9

 

 

336,7

466,2

32,8

 

 

844,6

 

13

Электро энергияга төлөөлөр

22311200

1533,6

 

 

765,0

885,0

145,1

50,5

 

3379,2

 

14

Субсидия

2511

1104,0

 

980,1

 

 

 

 

 

2084,1

 

15

Взнос союз МСУ

2621

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

1098,2

1098,2

 

17

Резервный фонд

2824

399,1

 

 

 

 

 

 

 

399,1

 

18

Имараттар,курулмалар

3111

5649,7

 

 

 

 

211,4

 

 

5861,1

 

19

Жабдууларды алуу

3112

1514,5

53,2

 

41,4

622,2

97,3

49,5

 

2378,1

 

 

Бардыгы:

 

27741,6

1904,3

980,1

1765,7

2658,1

644,6

159,3

1098,2

36951,9

 

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сапар чыгымдары

2211

21,5

 

 

 

 

 

 

 

21,5

 

3

Башка тейлөө  чыгымдары

2215

438,5

 

 

 

 

 

 

 

438,5

 

4

Тамак - аш чыгымы

2218

0,0

 

 

 

1836,1

 

 

 

1836,1

 

5

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

6

Чарбалык чыгымдар

2222

46,4

 

 

 

132,6

 

 

 

179,0

 

8.

Жабдууларды сатып  алуу

3112

50,0

 

 

 

240,3

 

 

 

290,3

 

 

Баардыгы:

 

556,4

 

 

 

2209,0

 

 

 

2765,4

 
                         
                         
 

Төрага:

 

М.Н.Жусупахунов

       
                 
                           
 

      Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн

 

            2021-жылга түзүлүшүнүн долбоору

   

 

     

Тиркеме № 3

Кирешелердин аталышы

Кирешелердин беренелери

2021-жылга долбоор 

(миң сом)

 

1

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

11111100

29000

 

2

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык

11121100

85,5

 

3

Милдеттүү патенттин негизинде салык

11122100

534,2

 

4

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

11122200

6922

 

5

Кыймылсыз мулкко салык

11311200

129

 

6

Транспорттук каражаттарына салык

11132110

1976

 

7

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

11321100

900

 

8

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300

1750

 

9

Сатуудан салык

11412100

0

 

10

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152100

500

 

11

Атайын каражаттар аппарат, детсад

1423

9237,8

 

 

Баардыгы:

 

51034,5

 

12

Атайын каражаттарды кошпогондо

 

41796,7

 

 

       

 

Төрага:

М.Н.Жусупахунов

                    Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2021-жылга болжолдуу прогнозу

   
                 

     Тиркеме № 4

(мин сом)

 

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Таза суу

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдиктер

Бардыгы

 

1

Айлык акы

2111

5314,6

1279,2

 

 

 

 

 

 

6593,8

 

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

781

190

 

 

 

 

 

 

971

 

3

Сапар чыгымдары

2211

300

50

 

 

 

476,8

 

 

826,8

 

4

Байланыш чыгымы

2212

55

30

 

15

6

 

 

 

106

 

5.

Аренда акы

2213

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

6

Унаа тейлөө ГСМ,зап бөлүк

2214

145

95,3

 

 

 

 

 

 

240,3

 

8

Башка тейлөө кызматтарына төлоөөгө байланышкан чыгымдар

2215

6969,1

52,8

175

25

25

 

 

 

7246,9

 

9

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

1200

 

 

 

1200

 

10

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

600

 

 

110

 

32

30

 

772

 

11

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

240,7

25

 

535,5

142,5

41,2

34

 

1018,9

 

12

Көмүрдү сатып алуу

2224

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

13

Сууга төлөөлөр

22311100

8,9

 

 

336,7

466,2

32,8

 

 

844,6

 

14

Электро энергияга төлөөлөр

22311200

1200

 

 

1455,8

1728,9

205,8

80,3

 

4670,8

 

15

Субсидия

2511

847,9

 

328

 

 

 

 

 

1175,9

 

 

Союз МСУ

2621

18,8

 

 

 

 

 

 

 

18,8

 

16

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

773

773

 

17

Резервный фонд

2824

400

 

 

 

 

 

 

 

400

 

18

Имараттар,курулмалар

3111

14408,3

 

 

 

 

150

 

 

14558,3

 

19

Жабдууларды алуу

3112

364,6

15

 

 

 

 

 

 

379,6

 

20

Башка негизги фонддор

3113

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Бардыгы:

 

31653,9

1737,3

503

2478

3568,6

938,6

144,3

773

41796,7

 

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сапар чыгымдары

2211

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

Унаа тейлөө чыгымдары

2214

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

3

Башка тейлөө  чыгымдары

2215

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

4

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

8737,8

 

 

 

8737,8

 

5

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

6

Чарбалык чыгымдар

2222

 

 

 

 

500

 

 

 

500

 

7.

Имараттар жана курулмалар

3111

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

8.

Жабдууларды сатып алуу

3112

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Баардыгы:

 

0

 

 

 

9237,8

 

 

 

9237,8

 
                         
 

Төрага:

 

                        М.Н.Жусупахунов

       
                           

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  04.02.2021-жылдагы кезектеги  XXXII сессиясынын № 06  токтомунун  4-Тиркемесине  ачыктама

Тиркеме №  5

Каражаттарды жумшоо багыттары

Статья

Бөлүнгөн сумма (миң сом)

1

Корголгон беренелерге

 

15349,1

 

Мэриянын аппаратына

3

Шаардагы жолбун иттерди  атууга

2215

96,0

4

Банерлерди жасатууга (майрамдарга, иш чараларга)

2215

57,2

5

Технадзордун кызматы  (мэрияга)

2215

200,0

6

Юридикалык кызмат (мэрияга)

2215

200,0

7

Муниципалдык кызматкерлерди окутууга

2215

65,0

8

Айлык акыга кошумча (техничкага)

2111

30,0

9

Соцфондго чегерүү

2121

5,2

10

Чарба башчынын милдетин аткаруучуга  кошумча төлөөгө (Н.Ташболотова)

2111

36,0

11

Соц фондго чегерүүгө

2121

6,2

12

Муницпалдык заказ - мэриянын имаратына бойлерщик кызматына  (5 ай х 9,0 миң сом) соцфонд ичинде

2215

52,0

13

Муницпалдык заказ - Ботбаев көчөсүндөгү муниципалдык имаратка кароолчуга

(6 ай х 4,0 миң сом)  соцфонд ичинде

2215

28,1

14

1С программасын жүргүзүүгө

2215

25,0

15

Шаарда эпизоотиялык абалды жакшыртууга

2215

40,0

 

Майрамдык иш чараларга (663,7 мин сом)

   

16

15-февраль Афган күнүнө карата

2721

42,5

17

8-март Эл аралык аялдардын күнуно карата

2215

33,0

18

21-март Нооруз күнүнө карата

2215

33,0

19

7-апрель Элдик революция кунүнө карата

2215

19,6

20

26-апрель ЧАЭС күнүнө карата

2721

50,0

21

9-май Улуу Ата Мекендик согуштун 76-жылдык жениш күнүнө карата

2215

38,6

22

1-Июнь Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата

2215

38,61

23

26-октябрь Баткен окуясында курман болгондорду эскерүү күнүнө карата

2215

26,0

24

Кесиптик майрамдарга ( медицина, салык, ж.б.)

2215

30,0

25

31-август КР Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык маарекесине карата

2215

63,24

26

1-октябрь Карылар күнүно карата

2215

60,0

27

3-октябрь мугалимдер күнүно карата

2215

20,0

28

Жаңы жыл “Балаты” майрамына карата

2215

67,2

29

Коомдук уюмдарга (аксакалдар соту, кеңеши, аялдар кеңешине)

2215

60,0

30

Жаштар комитетинен иш чараларына

2215

95,4

31

Жаштар иштерине байланышкан иш чараларга

2222

65,7

32

Мэриянын чарбалык чыгымдары үчүн

2222

175,0

 

Муниципалдык заказдар  (580,5 миң сом)

   

33

Предметтик сабактар боюнча  областтык, республикалык, эл аралык олимпиада катышуучуларына  колдоо көрсөтүүгө

2721

56,0

34

Балдардын жайкы эс алуусуна (тоголок жетим, өтө- жакыр үй-бүлөлөрдүн, ЧАЭСтин  балдарына)

2215

88.0

35

Жаш кадрларды (1 мугалим, 1 врач)

2721

20,0

36

Областтык, республикалык, эл аралык деңгээлдеги маданий иш-чара, фестивалдарга (БЧУ), эл аралык спорттук мелдештерге катышуучуларга ( өспүрүм балдар) 

2721

84,0

37

Тоголок жетим балдарга  мектеп формасы, кышкы кийим

2721

60,0

38

Айрым категориядагы жашоочуларга таштанды ташып чыгаруу үчүн төлөмго 50%  жеңилдик

2721

80,0

39

Айрым категориядагы жашоочуларга ичүүчу суу үчүн төлөмго 50%  жеңилдик

2721

192,5

 

Курулуш жана башка иштерге

   

40

Момункулов көчөсү светофордон Бишкек-Ош жолуна чейин тротуар курууга

3111

1042,5

41

Бөкөнбаев көчөсүнө муниципалдык базар курууга

3111

11592,8

42

Ынгайлуу шарт МИ администртивдик имарат курууга

3111

1 111,4

43

Токтогул жазуунун алдыңкы бөлүгүн жакшыртууга кошумча иштерди жасоо

3111

250,0

44

Муниципалдык  заказдар үчүн

2215

5100,0

45

"Ынгайлуу шарт" МИ субсидияга

2511

847,9

46

“Суу каналга” Суу башатына куралдуу күзөт уюштурууга

2215

175,0

47

Таза Суу программасы боюнча  кредиттин 1% (калган сумма)

2511

328,0

48

Жаңы-Жол а/о таштанды төгүлүүчү жайды  колдонууга  (муниципалдык заказ)

2215

420,0

49

А.Суеркулов көчөсүндөгү № 32 үйүнүн (күн батыш тарабы)  тротуар тарабына тосмо орнотуу

3111

350,0

50

Ички көчөлөрдү шагылдоого

2221

600,0

51

Борбордук мечитке (жылыткыч алууга)

3112

205,0

52

“Нур” мечитине (жылыткыч алууга)

3112

100,0

53

Кайрымдуулук үчүн курулган үйгө салым үчүн

2721

100,0

54

ЖӨБ Союзуна мүчөлүк акыга (калктын санына жараша 1%)

2621

18,8

 

Кредитордук карыздарга

55

Турдумамбетов мектебине (чарбалык чыгымга кредитордук карыз)

2222

6,7

56

Токтогул мектебине (чарб.чыгымга кредитордук карыз)

2222

14,8

57

Токтогул райондук музыкалык мектебине

3112

49,7

58

Токтогул райондук музыкалык мектебине (стенд жасатууга)

2215

19,2

59

Э.Иманалиевдин портретин колго тарттырууга

3112

9,9

60

“Сафира” “Токтогул шаары” жазуусун ондоого (кредитордук карыз)

3111

61,6

 

Токтогул шаардык кеңеши

61

Токтогул сайтынын бир жылдык абоненттик төлөмү

2215

4,8

62

 Компьютерге монитор, кенсеге телефон алууга

3112

15,0

63

АСКИД программа

2215

3,0

64

Сессияга суу, кофе брейк үчүн

2215

45,0

65

Шаардык кеңеш чарбалык чыгымдарына

2222

25,0

 

Социалдык объекттерге

66

Бөкөнбаев мектеби (чарбалык чыгымдарга)

2222

120,0

67

Токтогул  мектеби (чарбалык чыгымдарга)

2222

120,0

68

Т.Ормонбеков атындагы мектеп-лицейине (чарбалык чыгымдарына)

2222

80,0

69

Т.Ормонбеков атындагы мектеп-лицейине

 ( учурдагы оңдоп-түзөө иштерине)

2221

40,0

70

Турдумамбетов мектебине (чарбалык чыгымдарга)

2222

40,0

71

Турдумамбетов мектебине (учурдагы ондоп- түзөө иштерин

2221

70,0

72

Турдумамбетов  мектеби инвентарь алууга, компьютер тейлөө

2222

30,0

73

Мектептерге КОВИД алдын алуу үчүн  санитардык нормаларды сактоого каражаттар үчүн

2222

124,0

74

Балдар бакчаларына КОВИД  алдын алуу үчүн  санитардык нормаларды сактоого каражаттар үчүн

2222

142,5

75

БЧУ КОВИД  алдын алуу үчүн  санитардык нормаларды сактоого каражаттар үчүн

2222

14,0

76

БЧУга чарбалык чыгымдарга

2222

20,0

77

БЧУ учурдагы оңдоп түзөөгө

2221

30,0

78

ДЮСШ күрөш залынын ички потологун ондоого

3111

150,0

79

ДЮСШ сапар чыгымына

2211

276,8

80

ДЮСШ чарбалык чыгымына

2222

41,2

81

ДЮСШ учурдагы ондоп түзөөгө

2221

32,0

82

Токтогул ФК

2211

200,0

           

 

Төрага:                                                     М.Н.Жусупахунов

                       

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 07                             Токтогул  шаары

Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча келишимди бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул райондук мамлекеттик статистика бөлүмү менен Токтогул шаардык мэриясынын ортосунда “Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө” түзүлгөн  келишим тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Жогоруда аталган мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн финансылык каражаттар белгиленген максатта жумшалсын.
 3. Токтомду аткаруу Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков),мэриянын ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.
 4.   Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (К.Дербишев) тапшырылсын.
 5.   Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 6. Токтомду  мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, мамлекеттик реестрге киргизүү боюнча тиешелүү иштерди аткаруу жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 7.   Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                    М.Н.Жусупахунов

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын

кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  04-февралы  № 09                             Токтогул  шаары

Баткен окуясында курман болгондорго эстелик орнотуу үчүн жер тилкесин бөлүп берүүгө макулдук берүү

Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамдарына”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “1999-2000-жылдардагы Баткен окуясына Кыргыз Республикасынын аймактык бүтундүгүн коргоо боюнча аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгондорду эскерүү күнүн белгилөө жөнүндө” токтомуна ылайык, Токтогул районунун бириккен Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы А.А.Хенин 21.01.2020-жылдагы кайрылуусу “Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик,суу чарбасы, курулуш, өнөр  жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” туруктуу комиссиянын   жыйналышында каралган.

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын кезектеги  XXXII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. КР Өкмөтүнүн 25.12.2018-жылдагы № 615 токтомуна ылайык, 26-октябрь жыл сайын  өткөрүлүүчү 1999-2000-жылдардагы Баткен окуясында Кыргыз Республикасынын аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгондорду эскерүү күнү деп белгиленгендиги эске алынсын.
 2. Жогорудагылардын негизинде, Токтогул шаарынын А.Козубеков  атындагы Эс алуу багынын ичинен Баткен окуясында курман болгондорго эстелик тургузуу үчүн ( Афган согушунда курман болгондорго эстелик орнотулган жердин катарынан)  жер тилкесин бөлүп берүүгө макулдук берилсин.  
 3. Токтомду аткаруу Токтогул шаарынын мэрине (Б.Болгонбеков),мэриянын ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.
 4.   Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу тиешелүү туруктуу комиссияга (М.Калмурзаев) тапшырылсын.
 5.   Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 6. Токтомду  мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, мамлекеттик реестрге киргизүү боюнча  иштерди аткаруу жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 7.   Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.                                                                           Төрага:                                   М.Н.Жусупахунов