Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023-жылдын  13-февралы  № 01                             Токтогул  шаары

2022-жылдын жыйынтыгы боюнча Токтогул шаарынын мэри

С.Т.Кылдановдун  отчету жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарына жана Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, 2022-жыл ичинде  аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо программасын жүзөгө ашыруу,  бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы  жана башка жергиликтүү маанидеги маселелер  боюнча  Токтогул шаарынын мэри С.Т.Кылданов отчетун  берди.

С.Т.Кылдановдун  отчетун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын  кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.   Токтогул шаарынын мэри С.Т.Кылдановдун 2022-жыл ичинде аймакты социалдык -экономикалык жактан өнүктүрүү, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча отчету жалпысынан канааттандырарлык  деп табылсын.

2.    2023-жылы төмөндөгү пунктчаларды аткаруу боюнча натыйжалуу иштер жүгүзүлсүн:

-  инвестиция тартуу, долбоорлор менен иштөө багытында кечиктирилгис иштерди алып баруу,  атайын жооптуу кызматкерлерди дайындоо, катуу талаптарды коюу;

-  шаар аймагындагы курулуш иштеринин сапатына, өз убагында бүткөрүлүүсүнө, келишимдердин шарттарынын так аткарылышына өзгөчө көңүл буруу;

-  аймакта тазалыкты сактоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин жакшыртуу, ирригация маселелерин чечүү;

-  коомдогу ар  кандай терс көрүнүштөрдүн, кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн  мектептерде, элдик жыйналыштарда аймактык инспекторлор менен бирге элге түшүндүрүү, профилактикалык иштерди жүргүзүү (жолугушууларды, тегерек столдорду, конкурстарды ж.б. иш чараларды уюштуруу, өткөрүү).

- токтом, протоколдук тапшырмалардын аткарылышына катуу көзөмөл жүргүзүү;.

3.    “Токтогул Суу канал” өндүрүштүк-эксплуатациялык ишканасынын, “Ыңгайлуу шарт”  муниципалдык ишканасынын жетекчилери өз  багыттарында:

         -  ичүүчү суу, саркынды сууларды кетирүү, катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу үчүн бекитилген тарифтик төлөмдөрдү чогултуу боюнча берилген пландын аткаруу үчүн  майнаптуу иш-аракеттерди көрүшсүн,  кабыл алынган тарифтик төлөмдөр боюнча элге кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүшсүн (социалдык тармактар,  борбордук аянттагы экран ж.б аркылуу) ;

      - жеке жана юридикалык тараптардан абоненттик төлөмдөрдү чогултуунун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгышсын,  жүзөгө ашырышсын (билинг системасы, мобилдик тиркемелер,  аркылуу төлөө ж.б).

4.    Токтомду  аткаруу Токтогул шаарынын мэрине (С.Т.Кылданов) милдеттендирилсин.

5.    Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияларга тапшырылсын (Д.Бакиева, Н.Оркулова, А.Джаныбаева, Б.Дүйшөналиев).

6.   Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

7.    Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.

8. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешининwww.toktogul.kg веб сайтынажайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төраганын орун басары:А.Т.Тулекеева

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023-жылдын  13-февралы  № 02                        Токтогул  шаары

Токтогул шаардык кеңешинин 2023-жылга иш планын бекитүү боюнча

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, Токтогул шаардык кенешинин 2023-жылга сунушталган иш планы боюнча жооптуу катчы С.Наралиеванын маалыматын, депутаттардын сунуш, пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын кезектеги X сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаардык кеңешинин 2023-жылга түзүлгөн иш планы жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин.
 1. Бекитилген иш план боюнча иш алып баруу  жоопкерчилиги Токтогул шаардык кеңешинин депутаттарына жана аппарат кызматкерлерине жүктөлсүн.
 1. Токтомдун жалпы аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин төрагасына (Б.С.Белеков),  жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.

     4.  Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

     5.    Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө  жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.

6. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешининwww.toktogul.kg веб сайтынажайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төраганын орун басары:А.Т.Тулекеева

Токтогул шаардык кеңешинин кезектеги  X сессиясынын  13.02.2023-жылдагы    № 02  токтому менен бекитилди

         

Тиркеме

Токтогул  шаардык кеңешинин 2023-жылга   ИШ-ПЛАНЫ

Шаардык кеңештин сессиясы, туруктуу комиссия

нын жыйналы

шы 

 

 

Сессияларды жана ТК жыйналыш

тарын өткөрүү мөөнөтөрү

Аткарыла турган иштердин мазмуну

Аткаруучу, аткаруу органынын жооптуу кызматкери

Аткарылышына жооптуу кызматкерлер

Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга  катышуу ыкмалары

Жыйынтык

I квартал

 

1.

Токтогул шаардык кеңешинин 2022-жыл ичинде аткарган иштер боюнча  маалыматы

3.

Элдик жыйын

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

Туруктуу комиссиялардын аткарган иштери боюнча маалыматтарын угуу;

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

 

Депутаттардын отчет даярдоосуна көмөк көрсөтүү, керектүү материалдар менен камсыз кылуу;

Жылдын жыйынтыгы боюнча жогорку активдүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн туруктуу комиссияны, депутатты, жашоочуларды сыйлоо баракчалары менен сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу;

Шаардык кеңештин төрагасы, туруктуу комиссиялардын төрагалары,

шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери

Бардык туруктуу комиссиялардын төрагалары

 

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын отчет берүүсүнө катышуусу

Жашоочулар жыл ичинде шаардык кеңештин депутаттарынын аткарып жаткан иштери менен таанышат, маалымат алышат.

2.

Кезектеги сессияны өткөрүү,  шаардык кеңештин 2023-жылга карата иш планын талкуулоо, сессияга сунуштоо, бекитүү жана туруктуу комиссиялардын иш планын даярдоо, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында кароо,бекитүү

 

Шаардык кеңештин кеңешмеси, сессиясы, туруктуу комисиялардын жыйналыштары

 

 

 

 

Январь

Шаардык кеңештин кеңешмесинде, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында талкуулоо;

 

Шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери жана депутаттары

Регламентке ылайык иш алып баруу

Иш план даярдалат, бекитилет, ырааттуу иш алып барууга шарт түзүлөт, ар бир иш боюнча жооптуу кызматкерлер, туруктуу комиссиялар аныкталат.

3.

2022-жыл ичинде аткарылган иштердин  жыйынтыгы боюнча шаардын мэринин отчетун угуу, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин маалыматын угуу

1)

Туруктуу комиссиялардын жыйналышы (биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

Январь -февраль

 

Тиешелүү туруктуу комиссиянын (же туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы) шаардын мэринин  отчетун структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилеринин катышуусунда алдын ала угуу;

 

Шаардын мэри (же вице-мэр), ФЭБ башчысы жана тиешелүү  кызматкерлер, мэриянын алдындагы структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык  туруктуу комиссиялар бирдиктүү чечимин даярдайт

 

Бул маселе боюнча жергиликтүү тургундардын коомдук угууларда, жыйналыштарда айтылган сунуш пикирлерин  эске алуу

Туруктуу комиссиянын корутундусун кабыл алат жана сессияда кароо үчүн күн тартибинде каралуучу маселеге киргизет. 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

Январь-февраль

 

 

 

 • 2022-жыл ичинде аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, калкты социалдык жактан коргоо боюнча аткарылган иштер, жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилиши жөнүндө,  шаардын мэринин  отчетун угуу;
 • туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы

Төраганын тапшырмасы боюнча бардык туруктуу комиссиялар, кеңешменинин жыйынтыгын сунуштайт

Жергиликтүү тургундардын, жамааттын мүчөлөрүнүн, башка кызыкдар болгон жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Шаардын мэринин 2022-жылдагы аткарылган иштери боюнча отчету токтом менен  кабыл алынат. toktogul.kg сайтына жарыялайт.

4.

2023-жылга жергиликтүү бюджеттин (киреше жана чыгаша бөлүктөрүн эске алуу менен) долбоорун талкуулоо.  Бюджет боюнча коомдук угуулардагы сунуштарды, бюджетке тиешелүү жана башка кайрылууларды кароо.

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы (же биргелешкен жыйналыш)

 

 

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

 

 

2023-жылга карата жергиликтүү бюджеттин жалпы түзүлүшүнүн (киреше жаны чыгаша бөлүктөрү)  долбоорун туруктуу комиссиянын жыйналышында талкуулоо.

Шаар мэринин, ФЭБ башчысынын  сунуштарын угуу, бюджет боюнча коомдук угуулардагы  демилгелүү топтордун активдүү катышуучуларынын жана башка кызыктар тараптардын сунуштарын эске алуу.

Бюджеттин түзүлүшүнүн долбоору  боюнча сунуштарын киргизүү. Корутунду даярдоо.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист-статист.

Тиешелүү  туруктуу комиссия-   (же бардык туруктууу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын  2023-жылга бюджеттин түзүлүшү боюнча коомдук угууларга,  жыйналыштарга, туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу;  

 

Туруктуу комиссиянын сунуштаган бюджеттин долбоору боюнча чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Жeргиликтүү бюджеттин түзүлүшүнүн долбоорун угуу, бекитүү;

- туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (же ФЭБ башчысы)

- мэриянын алдындагы тиешелүү ишкана жетекчилери;

 

Жыйынтыгында бюджеттин долбоорун бекитүү же кайрадан иштеп чыгуу үчүн кайтарып берүү.

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы.

Тиешелүү туруктуу комиссия   жана башка туруктуу комиссиялар

Жергиликтүү тургундардын  2023-жылга бюджеттин түзүлүшүн бекитүү боюнча шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу;   бюджеттин ачык айкындуулугу

 

Туруктуу комиссия тарабынан сунушталган бюджеттин долбоору боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт.

6.

2023-2027-жылдарга аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча иш-чарасын кароо, бекитүү

1)

Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналышы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

2022-жылдагы аткарылган иштердин жыйынтыгына анализ жүргүзүү менен Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2023-2027 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча иш чарасын  талкуулоо;

 

Шаардын мэри, ФЭБ башчысы, экономист, статист жана башка адистер 

 

Бардык туруктуу комиссиялар тарабынан каралат

 

 

Жергиликтүү тургундардын коомдук угууларга, жыйналыштарга катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиялар чечимин даярдайт, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Январь

февраль

 

Токтогул шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыккан  2023-2027-жылдар аралыгында аймакты экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча иш-чарасын кароо жана бекитүү;

Шаардын мэри

Бардык туруктуу комиссиялар.

Жергиликтүү тургундардын жамааттык салымдары менен  аймакты өнүктүрүүгө катыша алат

2023-2027 –жылдарга карата Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү иш-чарасын бекитет, токтом кабыл алат,  аткарылышын контролдойт, ММК жарыялайт.

7.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

II квартал

 

1.

Коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдүн  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча,  гендердик теңчиликке жетишүү, балдарды колдоо  боюнча иштердин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча материалдарды сессияга даярдоосу.

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;  

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

Уй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо, балдарды колдоо боюнча иш аракеттерди талкуулоо;

Мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу

Шаардын мэри (вице-мэр)

 (аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлдөрү),

Кварт.комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай укук бузуулардын алдын алуу боюнча проект, программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу. Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча тегерек столдорго катышуусу;  

.

Туруктуу комиссиялар   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

Туруктуу комиссиянын аталган маселе боюнча корутундусун угуу;

ИИБнүн өкүлүнүн (аймактык инспектор), аксакалдар сотунун, жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн,  коомдук тартипти сактоо, жарандардын жана жаш өспүрүмдөрдун  укуктарын коргоо, жол коопсуздугун сактоо боюнча жүргүзүлгөн иш чаралар жөнүндө маалыматтарын угуу;

Шаардык мэриянын билим берүү мекемелери, балдар иштери боюнча комиссия менен бирдикте, наркомания,  СПИД, жана алкоголизмге каршы күрөшүү боюнча акцияларды өткөрүүсү боюнча маалыматын угуу;

 

Шаардын мэри (вице-мэр)

(аймактык инспектор, Жаш өспүрүмдөр инспекциясынын, ЖКК бөлүмүнүн өкүлү),

көчө комитеттер, мектептердин директорлору, аксакалдар сотунун төрагасы, балдар иштери боюнча комиссиянын төрагасы.

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу;

 

Аталган маселе боюнча шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт

2.

КР Президентинин 2021-жылдын   24-июлундагы  ПЖ №1  “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгына ылайык,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн керектүү шарттарды камсыз кылуу боюнча иштердин жүрүшү, жаштар комитетинин иштери жөнүндө

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- -тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

- Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча маалымат угуу, массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спортчуларга колдоо көрсөтүү; 

 

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

1)

Шаардык кенештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель

май

 

 

 

 

 

 

 

 

Калк арасында,  мектептерде, балдар бакчаларында окуу – тарбия иштери менен бирге сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу,  дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү боюнча маалыматты угуу:

- тиешелүү туруктуу комиссиянын төрагасы;,

- шаардын мэри (вице-мэр);

 - спорт комитетинин жетекчиси;

- жаштар комитетинин жетекчиси;,

- мектептердин, балдар бакчаларынын директорлору;

Спорттун улуттук жана башка түрлөрүн өнүктүрүү боюнча маалымат угуу, шаар аймагында массалык спортту өнүктүрүү,  райондук, областтык, республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн тандалган спорт командаларына колдоо көрсөтүү; 

 

 Шаардын мэри (вице-мэр), кварталдык комитет башчылары, спорт комитетинин, жаштар комитетинин жетекчилери, билим берүү уюмдарынын директорлору

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Жергиликтуу тургундардын ар кандай массалык спортту өнүктүрүүгө, алар боюнча  программаларды жүзөгө ашырууга, иш чараларды өткөрүүгө  катышуусу.

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында кароо үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

3.

КР Президентинин 2022-жылдын    31-январындагы  ПЖ №17  “2022-жылды Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгынын, “Жашыл мурас” улуттук өнөктоштүгүнүн алкагында,  экологияны коргоо, шаар аймагында көрктөндүрүү, коомдук жайларды жашылдандыруу иштерин жүргүзүү, тазалыкты камсыздоо боюнча иштердин жүрүшү,  суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштеринин  жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май

 

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын, сунуштарын угуу;

Тазалык акцияларын уюштуруу боюнча иш аракеттерди угуу;

Мектеп, балдар бакчаларында тазалыкты сактоо, улуттук нарк насил, үрп адат  боюнча лекцияларды окууну уюштуруу ;

 

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципал

дык ишканасынын жетекчиси, башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча жыйналыштарга  катышуусу же маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссия   чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

Тазалык,  экологияны коргоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу , суу кетүүчү арыктарды ирээтке келтирүү, мал жандыктарды ветеринардык кароодон өткөрүү иштерин жакшыртуу боюнча, турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү уюштуруу,  Эс алуу багын ирээтке келтирүү боюнча   “Ыңгайлуу шарт ”  муниципалдык ишканасынын маалыматын,  тазалык акцияларын уюштуруу боюнча сунуштарын угуу; 

Мектеп, балдар бакчаларында тазалыкты сактоо, улуттук нарк насил, үрп адат  боюнча лекцияларды окууну уюштуруу ;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” муниципал

дык ишканасынын жетекчиси, башка жооптуу кызматкерлер 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

Жергиликтүү тургундардын  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом  кабыл алат жана ММК жарыялайт.

4.

КР Президентинин 2021-жылдын 08-февралындагы ПЖ №23 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосун жана саламаттыгын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө Жарлыгынын негизинде,  мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында  санитардык нормалардын сакталышы боюнча маселелер. 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

 

Март апрель

Мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу.

Аталган маселе боюнча арыз, каттарга жооп берүү үчүн тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү менен аларды жеринде барып кыдырып кароо;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди киргизүү.

Шаардын мэри (вице-мэри)

 

 

Шаардык мэрия

 

“Ыңгайлуу шарт”МИ

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоого өздөрүнүн тикелей катышуусу.

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия өзүнүн корутундусун сессияга сунуштоо үчүн даярдайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май

 

 

 

 

мектеп, балдар бакчаларынын тамак-аш берүүчү жайларында санитардык нормалардын сакталышы боюнча туруктуу комиссиянын маалыматын угуу:

-оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан.эпид.көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин;

-шаардын вице-мэринин маалыматтарын угуу;

Санитардык нормаларды сактоо боюнча сунуш-пикирлерди эске алуу.  

Шаардын мэри (вице-мэри), жер адиси, соц.адис

 

 

 

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

Жергиликтүү тургундардын санитардык нормаларды сактоо маселеси боюнча шаардык кеңештин сессиясына катышуусу.

Каралган маселе боюнча сессиянын токтомун кабыл алат, ММК жарыялайт

5.

Социалдык маселелер: аз камсыз болгон үй бүлөлөргө,  I, II,  III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар-көрөрү жок   улгайган тургундарга  камкордук көрүү,  жумушсуз статусун алган тургундар боюнча жүргүзүлгөн  иштер, КР Президентинин 2021-жылдын 08-февралындагы ПЖ №23 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүн өнүктүрүү жана калкынын жашоосун жана саламаттыгын сапатын жакшыртуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө Жарлыгынын негизинде, калкты медициналык жактан тейлөө  иштеринин жүрүшү

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча - социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

 

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү, Токтогул районунун имамы, орун басары

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт.

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Апрель, май, июнь

 Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, I,II, III топтогу майыптыгы бар тургундарга, багар көрөрү жок тургундарга камкордук көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча мэрдин маалымат – билдирүүсүн угуу; социалдык өнүгүү башкармалыгын маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Жумушсуз статусун алган тургундар боюнча - эмгек жана миграция бөлүмүнүн маалыматын, мэриянын соц.адисинин маалыматын угуу;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Токтогул шаарынын мэри, соц.адиси, СӨБ башкармалыгы, эмгек жана миграция бөлүмү, Токтогул районунун имамы, орун басары

Тиешелүү  туруктуу комиссиясы – А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерди чечүү боюнча жыйналыштарга катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде токтом кабыл алат, ММК жарыялайт.

6.

Токтогул шаардык кенешинин депутаттарынын эл менен жоолугушуусу,  бир жылдык отчет

 

Токтогул шаардык кеңештин отчету

июнь

Токтогул шаарын 4 аймакка бөлүү, жыйналыштарды өткөрүүнү уюштуруу

Токтогул шаарынын мэриясы, Токтогул шаардык кенеши

Токтогул шаардык кеңшинин депутаттары, аппарат кызматкерлери, мэриянын аппарат кызматкерлери

Жергиликтүү тургундардын жыйналыштарга катышуусу, жергиликтүү маанидеги маселелердин аткарылышы боюнча маалымат алышат

Жыйынтыктары массалык маалымат каражаттарына жарыяланат.

7.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

III квартал

 

1.

2023-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен шаарда социалдык-экономикалык кырдаалга иликтөө жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды, гранттарды тартуу боюнча иштердин жүрүшү

 

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

Шаардын мэринин 2023-жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,  шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин отчетун  угуу ; 

Шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтеп, анализ  жүргүзүп, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө:

-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, экономист-статист,

 өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү туруктуу комиссия-  Д.Бакиева  (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын, өкмөтттүк эмес уюмдардын, демилгелүү топтордун  коомдук угууларга, жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын, 6 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн  эл аралык уюмдар, донорлор, демөөрчүлөр менен инвестиция, гранттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө отчету, МИ жетекчилеринин отчеттору,  шаарда социалдык-экономикалык кырдаалды иликтөө, анализ  жүргүзүү, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, баа берүү

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  Д.Бакиева  (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

 

2.

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилер: мектептердин, балдар бакчаларынын, балдар чыгармачылык үйүнүн, спорт мектебинин жана ФАПтын жаңы окуу жылына карата даярдыктары, оңдоп-түзөө иштеринин сапаты, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди кароо

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

Июль, август

Шаардык мэрияга караштуу соц.объектилердин жаңы окуу жылына  карата даярдыктары, ремонттоонун абалы, материалдык мүлктөрүнүн сакталышы боюнча маселелерди жеринде кароо үчүн атайын түзүлгөн комиссиянын ( вице-мэр, мэриянын материалдык бухгалтери, туруктуу комиссиянын мүчөлөрү, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору) иш алып барусу.

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссиянын корутундусу;

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Тиешелүү турктуу комиссия- Б.Дүйшөналиев

 

 

 

Ата-эне комитеттеринин мүчөлөрүнүн комиссиянын ишине катышуусу

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча, сунуштарды эске алуу менен, туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

Июль, август

Комисиянын ишинин жыйынтыгы боюнча сунуштарды эске алуу менен туруктуу комиссиянын  корутундусун угуу, соц.объектилердин жетекчилеринин билдирүүлөрүн угуу, чечим кабыл алуу; 

Вице-мэр, материалдык бухгалтер, мектеп, балдар бакчаларынын директорлору

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Б.Дүйшөналиев

 

 

 

Ата-энелер комитетинин мүчөлөрүнүн сессияга катышуусу

Туруктуу комиссиянын корутундусуна ылайык  токтом кабыл алынат, ММК жарыялайт

 

3.

Ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы,

көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча аткарылып жаткан иштер 

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматын алдын ала угуусу;

 •  аталган маселелер боюнча арыз-каттарды кароо;
 • маселени чечүү үчүн жеринде кыдырып көрүп келүү;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт ” МИ жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Б.Дүйшөналиев

 

 

Жергиликтүү тургундардын  аталган маселе боюнча маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Туруктуу комиссиянын чечим кабыл алат жана шаардык кеңештин сессиясында карап чыгуу үчүн күн тартибиндеги маселелерге киргизет.

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август

 

Туруктуу комиссиянын ички жолдордун абалы, курулуш иштери, жашоочулардын электроэнергия, ичүүчү суу менен камсыздандырылышы, көчөлөрдүн жарыктандырылышы боюнча шаардын мэринин, тиешелүүлүгүнө жараша  “Ыңгайлуу шарт”, “Суу канал” муниципалдык ишканаларынын жетекчилеринин маалыматы боюнча туруктуу комиссиянын корутундусу боюнча чечим кабыл алуусу;

Шаардын мэри, “Ыңгайлуу шарт” МИ жетекчиси, “Суу канал” ишканасынын жетекчиси

Тиешелүү туруктуу комиссия- Б.Дүйшөналиев

 

 

 

Жергиликтүү тургундарын  сессияга   катышуусу  маалымат тактайча, маалымат каржаттары аркылуу кабардар кылуу

Шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт.

 

4.

КР Президентинин 2022-жылдын   24-февралындагы ПЖ №54“КРда үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгына ылайык, калкка расымдык кызматтардын көрсөтүлүшү  боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер,  ысырапкорчулукту кыскартуу жөнүндө

 

1

Кичирайондордо жыйналыштар

 

 

 

 

 

Июнь, июль

Шайлоочулардын жазган арыз-каттары, сунуш-пикирлери боюнча аткарылган иштерди талкуулоо; 

Расымдык кызмат көрсөтүү боюнча көрүстөн казуучулар менен талкуу уюштуруу, ысырапкорчулукту жоюу боюнча ар кандай сунуштарды талкуулоо;

имамдар, коомдук уюмдар менен иштөөнү уюштуруу

 

Шаардын мэри, туруктуу комиссиялар

дын төрагалары,

имам, көрүстөн казуучулар

Бардык фракциялардын депутаттары

 

 

 

Шаардын тургундарынын, шайлоочулардын депутаттардын жолугушууга катышуусун камсыздоо

шаар тургундары өздөрүнүн кичи районундагы көйгөйлүү маселелерди айтып, талкуулай алышат

 

5.

Бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү  иштери боюнча

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 июль

Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү, жашоочулардын бош убакытты өткөрүүсү үчүн керектүү шарттарды түзүү:

Жашоочулардын арасында, мекемелер арасында, мектеп окуучулар арасында ар кандай конкурс, сынактарды өткөрүү боюнча,  Эс алуу багында, борбордук аянтта, жаштар аллеясында бош убакытты өткөрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзуү боюнча мэрдин маалыматын угуу;

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо, ар кандай номинацияларды ыйгаруу, уюштуруу иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен акча каражатын кароо боюнча мэрдин сунушун кароо;

Шаардын мэри (вице-мэр), соц.адис

Тиешелүү  туруктуу комиссия – Н.Оркулова

 

 

 

 

Жергиликтүү тургундардын, мекеме жетекчилеринин, мектеп окуучуларынын катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, сессияга сунуштайт

 

6

Шаар аймагында көрнөк жарнактардын жайгаштырылышы,  маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер

 

 

Туруктуу комисссиянын жыйналышы

 Апрель, май

Токтогул шаарынын аймагында көрнөк жарнактардын жайгаштырылышын кароо,  шаардын сырт кы көрүнүшүнө, чөйрөгө тийгизген таасирин кароо, маданий мурастарды, анын ичинде эстеликтердин абалын карап сунуштарды даярдоо

Шаардын вице мэри, туруктуу комиссия төрагалары

Тиешелүү туруктуу комиссия

 

Коомчулуктун катышуусу

Туруктуу комиссия сунуштарын даярдап, сессияга сунуштайт

 

 

 

 

7

Токтогул шаарын  кичи райондорго бөлүү

 

 

 

 

 

 

 

7

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

 

IV квартал

 

1

2023-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча маалымат угуу, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү

 

1)

 

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

октябрь

Шаардын мэринин 2023                                                                               -жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен бюджеттин аткарылышы,   жөнүндө шаар мэринин,  муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин маалыматын  угуу; 

жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү,жөнүндө-     ФЭБ башчысынын  маалыматын  угуу;

Шаардын мэри,

МИ жетекчилери ФЭБ башчысы, өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери  

Тиешелүү  туруктуу комиссия-  Д.Бакиева (же бардык туруктуу комиссиялар)

Жергиликтүү тургундардын,жыйналыштарга, катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин даярдап,  шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

октябрь

 

Туруктуу комиссиянын, 9 ай ичинде бюджеттин аткарылышы, жумуштун зарылчылыгына жараша бюджетке өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу боюнча шаардын мэринин, ФЭБ башчысынын малыматтарын эске алуу менен туруктуу комиссиянын чечимин угуу, чечим кабыл алуу

 

Шаардын мэри, МИ жетекчилери

ФЭБ башчысы,

Тиешелүү туруктуу комиссия-  Д.Бакиева (же бардык туруктуу комиссиялар)

 

Жергиликтүү тургундардын шаардагы социалдык-экономикалык  кырдаалды иликтөө маселелери боюнча  сессияга катышуусу

Каралган маселе боюнча туруктуу комиссия чечимин эске алып,  шаардык кеңештин сессиясы токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

 

2

Жер пайдалануу эрежелерин, шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин сактоону камсыз кылуу, ижарага берилген муниципалдык менчиктеги жерлерди тактоо боюнча  жүргүзүлүп жаткан жөнүндө

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

Жер участокторуна укуктарды берүү жөнүндө шаардын мэринин маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын, жер участогуна укутарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

 

 

 

Тиешелүү туруктуу комиссия-

 

 

Жарандардын туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Аталган комиссиялардын төрагаларынын билдирүүлөрүнүн негизинде туруктуу комиссия чечим кабыл алат, сессияга сунуштайт

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

Октябрь,

Туруктуу комиссиянын чечимин угуу;

Жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүү боюнча комиссиянын төрагасынын маалыматын угуу;

Шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысынын маалымат-билдирүүсүн угуу;

 

Шаардын мэри, жер боюнча адис, аталган комиссиялардын төрагалары

Тиешелүү  туруктуу комиссия-Б.Дүйшөналиев

 

 

Жарандардын шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссиянын чечиминин негизинде, сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алат, ММК жарыялайт

 

3.

Муниципалдык менчикти башкаруу, ага ээлик кылуунун тартиби  боюнча маселелер (КР Министрлер Кабинетинин 10.01.2022ж.  №1-р буйругу Мыйзамсыз курулуштар боюнча №109 Жарлык менен бирге)

 

1)

Туруктуу комиссиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерди тактоо, аларды ижарага берүүдөн жана сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча Жобо иштеп чыгуу, кеңештин бекитүүсүнө сунуштоо

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- Б.Дүйшөналиев

 

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга  катышуусу

Сессияга сунуштоо үчүн талкууланган маселе боюнча туруктуу комиссиянын чечим кабыл алуусу

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, ноябрь

 

 

Муниципалдык менчиктеги объекттердин реестрин түзүү, ижарага берилген жерлерден, аларды сатуудан түшкөн акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды кароо;

Муниципалдык менчиктеги объектилерди ижарага берүү боюнча сунуштарды кароо;

 

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча мэрия тараптан иштелип чыккан Жобонү талкуулоо, бекитүү;

 

Шаардын мэри (же вице-мэри), жер адиси

Тиешелүү туруктуу комиссиясы- Б.Дүйшөналиев

Жергиликтүү тургундардын  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча коомдук угууларга, жыйналыштарга, курултайларга, шаардык кеңештин сессиясына  катышуусу

Макулдашылган негизде шаардык кеңеш токтом кабыл алат жана ММК жарыялайт, муниципалдык менчикти башкаруу тартибин аныктайт, бекитет

 

4.

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдар, дин уюмдары менен жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча (КР Министрлер Кабинетинин 20.01.2022ж.  №19-р буйругу  2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы)

 

1)

Туруктуу комисиянын жыйналышы

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имиы

Тиешелүү  туруктуу комиссия –А.Джаныбаева

 

Тиешелүү туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн туруктуу комиссиянын жыйналышына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусун даярдап, шаардык кеңештин сессиясына сунуштайт

 

2)

Шаардык кеңештин сессиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь

Жаштар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, аксакалдар соту, өкмөттүк эмес уюмдардын, дин уюмунун иштери боюнча мэрдин (вице-мэрдин) маалыматын угуу;

Коомдук, өкмөттүк эмес уюмдардын төрагаларынын жүргүзгөн иштери жөнүндө билдирүүлөрүн угуу;

Алардын иштөөсү үчүн акча каражаттарын бөлүү боюнча сунуштарды кароо;

Туруктуу комиссиянын корутундусун угуу;

Шаардын мэри (вице-мэри), коомдук, өкмөттүк  эмес уюмдардын төрагалары, борбордук мечиттин имамы

Тиешелүү туруктуу комиссия –А.Джаныбаева

 

Тиешелүү  туруктуу комиссия- Н.Оркулова

 

 

Коомдук уюмдардын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин сессиясына катышуусу

Туруктуу комиссия корутундусунун негизинде жана башка сунуш пикирлерди эске алуу менен шаардык кеңеш токтом кабыл алат

 

 

5.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына жана алардын  даректүү  жүргүзүлүшүнө  байкоо жүргузүү боюнча Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун маалыматы

 

6.

Шаардык кеңешинин 2024-жылга карата иш планын иштеп чыгуу, ага ылайык  туруктуу комиссиялардын иш планынын иштелип чыгышын кароо

 

 

 

 

 

 

2024-жылга иш-пландын долбоорун талкуулоо, туруктуу комиссиялар менен биргелешкен жыйналыш өткөрүү;

Шаардык кеңештин аппараты, туруктуу комиссиялар

Бардык  туруктуу комиссиялар

 

 

 

 

                                                       

 

Токтогул шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы:                                               С.Наралиева

 

 

 

 

 

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

 

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

2023-жылдын  13-февралы  № 03                             Токтогул  шаары

 

Токтогул шаарын  2023-2027-жылдарга  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү  программасын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”” мыйзамына ылайык, Токтогул шаарынын 2023-2027-жылдарга  карата болжолдуу түзүлгөн өнүктүрүү программасы боюнча Токтогул шаарынын мэри С.Т.Кылдановдун  маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун, ошондой эле сессияда чыгып сүйлөгөн  депутаттардын сунуш,  пикирлерин угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын кезектеги X сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. 2023-2027-жылдарга Токтогул шаарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү программасы  айрым толуктоолор менен жактырылгандыгы белгиленсин, тиркемеге ылайык бекитилсин (тиркелет).
 1. 2023-жылга пландалган иштерди аткаруу, сырттан инвестиция тартуу боюнча жоопкерчиликтүү иштер жүргүзүлсүн.
 1. Токтогул шаарынын коомчулугуна,  шаардык кеңешинин депутаттарына аткарылган иштер боюнча  ар бир жарым жыл ичинде 1 (бир)  жолудан кем эмес отчет берип туруу Токтогул шаарынын мэрине (С.Т.Кылданов) милдеттендирилсин.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Токтогул шаардык кеңешинин  туруктуу комиссияларына (Д.Бакиева, Н.Оркулова, А.Джаныбаева, Б.Дүйшөналиев) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Төраганын орун басары:                                            А.Т.Тулекеева

 

Токтогул шаардык кеншинин XXIX чакырылышынын  кезектеги  X сессиясынын  13.02.2023-жылдагы    № 03 токтому менен бекитилди

                                                                                                                                                                                                                               Тиркеме

 

               2023-2027-жылдарга карата Токтогул районунун Токтогул шаарынын  социалдык-экономикалык өнүктүрүү                 

программасы

 

Иш-чаралардын аталышы

Каражат булагы

Керектелүүчү

каражат млн.сом

Аткаруу мөөнөтү

Күтүлүүчү натыйжа/индикатору

Жооптуулар

2023-жыл

2024-жыл

2025-жыл

2026-жыл

2027жыл

 1.  

1

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн камсыздоодо  10,0 %-дан  кем эмес өсүүгө жетишүү

Салык төлөмдөрү аркылуу

 

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн камсыздоо-до  жыл сайын 5%га  кем эмес өсөт

Токтогул шаардык мэриясы

2

Шаардын  ички дүң продукцияны 3 %  кем эмес өстүрүү

 социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн өсүү темпинин негизинде

 

0,6%

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

Шаардын социалдык-экономикалык  өнүгүүсү,  макроэкономикалык туруктуулугу камсыздалат

Токтогул шаардык мэриясы

 

2. Өнөр жай тармагын өнүктүрүү

1

Иоддолгон туз өндүрүү цехин өнүктүрүү (башка продукция чыгаруу самын, томаты постасы )

Өздүк каражат

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Калктын иоддолгон туз менен  камсыз болуусу

Токтогул шаардык мэриясы, Жеке ишкер

2

Курулуш материалдарын жасоочу цехтин кеңейтилишине көмөк төшүү (брусчатка, пескоблок, пеноблок, евро дубалдар)

Өздүк каражат

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Калктын турмуш тиричилике болгон керектөөсү жакшырат.

Токтогул шаардык мэриясы Жеке ишкер

3

Бал өндүрүүчүлөрдүн продукциясын сыртка чыгарууга цех уюштурууга көмөктөшүү

Өздүк каражат

5,0

 

 

 

2,5

2,5

Экологиялык таза балды экспорттоо

Токтогул шаардык мэриясы, ОА Муз-Төр, Жеке ишкер

 

                                                                                                     Коммуналдык тармак

 

1

 

Коопсуз шаар системасын орнотуу

Токтогул өнүктүрүү фонду

1,0

1,0

 

 

 

 

Жол коопсуздук абалы жакшырат

Токтогул шаардык мэриясы

2

Таштанды чыгаруу Атайын техника алуу 1 даана АС машина, манипулятор 1даана

АРИС аркылуу, Жалал-Абад өнүктүрүү фонду

8,0

4,0

4,0

 

 

 

Тазалык иш канасынын ишин жакшыртуу

Токтогул шаардык мэриясы

3

Грейдер алуу

 Жалал-Абад өнүктүрүү фонду ж/бюджет

10,0

10,0

 

 

 

 

Тазалык иш канасынын ишин жана жолдорун  жакшыртуу

Жалал-Абад өнүктүрүү фонду Токтогул шаардык мэриясы

4

Токтогул жазуунун алдынкы көрүнүшүн жакшыртуу

Жергиликтүү бюджет

0,4

 

0,4

 

 

 

Инфраструктураны жакшыртуу

Токтогул шаардык мэриясы

5

Күмбөз каналын ачык бөлүгүн бетондоо

ж/бюджет,  Токтогул өнүктүрүү фонду

20,0

 

5,0

 

 

15,0

Калктын  агын сууга муктаждыгын канаттандыруу

УОС, шаардык мэрия

6

  Ынгайлуу шарт ишканасына ашкана жана жуунучу жай куруу

 Жергиликтүү бюджет

 

 0,6

 0,6

  

,  

 

 

 

Соц.обьектинин абалы жакшырат,  

 

Токтогул шаардык мэриясы

3, Энергетика

1

Шаардагы жаңы конуштар: Ак- Жон жаңы конушуна райондоруна электр линияларын тартуу

Атайын эсеп

4,0

 

2,0

2,0

 

 

Калкты электр энергия менен камсыз кылуу;

Токтогул шаардык мэриясы

2

Көчө жарыктарын  орнотуу, 2,0км

Жергиликтүү бюджет

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Жөө жүргүнчүлөргө жакшы шарт түзүлөт

 шаардык мэриясы

 

 

Жыйынтык

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Айыл чарба тармагын  өнүктүрүү

1

Малдарды идентификациялоо ишин аягына чыгаруу,  малдардын ыландарын алдын алуу иш чараларын жургузуу, ветсервистеринин ишин жакшыртуу.

Инвестор, болунгон бюджеттин чегинде

 

 

 

 

 

 

Малдардын саны такталат, оорулардын алдын алуу иши жакшырат

Токтогул шаардык мэриясы

5. Калкты ичүүчү суу менен камсыздоо

1

Шаарда таза “Таза суу” программасын  ишке ашыруу

 

ЕБРР

276,5

138,2

138,2

 

-

-

Ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу

Токтогул шаардык мэриясы, Суу канал ишканасы

2

Токтогул шаарында саркынды суу кетүүчү түтукчө куруу

Инвестор

600,0

 

 

200

200

200

Санитардык абал жакшырат

Токтогул шаардык мэриясы, Суу канал ишканасы

 

6.Автожолдорду, турак жай куруу

1

Жылына 6 км ички жолдорду асфальттоо: Момункулов, Бекташов, Шарипов, К.Мадьяров, Азимкан, Суйуналиев, Ботбаев-Коргоол, Мыктарбек көчөлөрү

Ж/бюджет,

Транспорт министрлиги республикалык бюджет,

35,0

17,5

17,5

 

 

 

Жол коопсуздугу жогорулайт.Транспорт кыймылына шарт түзүлөт, шаардын инфратүзүмү жакшырат;

ТШМ, ЖТИ -23,мэрия

 

2

Кенжетаев, Бөкөнбаев   көчөсүнө тротуар куруу 1км

Стим грант, жергиликтүү бюджет.

9,1

 

3,0

3,0

3,1

 

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

3

А.Суеркулов көчөсүнүн тротуарын ремонттон өткөрүү(асфальттоо)

Стим грант, жергиликтүү бюджет.

5,0

 

5,0

 

 

 

Жол коопсуздугу жогорулайт, жөө жүргүнчүлөргө шарт түзүлөт.

Токтогул шаардык мэриясы

4

Жол сызыктарын, жол белги орнотуу

Ж/ бюджет

1,8

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

Ички жолдо-н абалын ондоо

ш/мэриясы

5

Шаардын аймагына 2 даана аялдама куруу

Жергиликтүү бюджет. 

0,7

 

0,7

 

 

 

Жүргүнчүлөргө шарт түзүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

6

Шаардын Топбаза, Ак-жон участкаларын жана 7 кичи районунун ички жолдоруна шагыл төгүп оңдоо тегиздөө иштерин жүргүзүү

Жергиликтүү бюджет

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Ички жолдордун абалы жакшырат

Токтогул шаардык мэриясы

7

Суеркулов көчөсүн Момункулов көчөсүнөн РЭТ ишканасына чейинки аралыгын күн батыш тарабын реконструкциялоо(жашылдандыруу)

Жергиликтүү бюджет

1,0

 

1,0

 

 

 

 инфраструктура жакшырат

Токтогул шаардык мэриясы

8

Ош-Бишкек трассасындагы айлампа жолдогу гул аянтчасына чачыратып сугаруу системасын орнотуу

Жергиликтүү бюджет

0,1

0,1

 

 

 

 

гүлдөрдүн өсүшүн жакшыртууга шарт түзүлөт

 Ынгайлуу шарт ишканасы

9

Черноткач  көчөсүнө тротуар (Токтогул мектеп тарабы)

Жергиликтүү бюджет

3,0

 

3,0

 

 

 

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

10

Бөкөнбаев-Азаке аралыгына тротуар куруу

Жергиликтүү бюджет

3,1

 

3,1

 

 

 

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

11

Бөкөнбаев орто мектебинин алды тарабын Дадиев көчөсүнө тротуар курууга даярдоо(тосмону жылдыруу ж.б)

Жергиликтүү бюджет

0,7

0,7

 

 

 

 

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

12

Ашыров көчөсүнө тротуар курууга ПСД даярдоо

Жергиликтүү бюджет

0,040

0,040

 

 

 

 

алдынкы  курулуш  ишине даярдык көрүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

7.Социалдык тармак

1

Реабилитациялык борборду (оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн) куруу (ремонт жүргүзүлөт

ж/бюджет, демөөрчүлөр

0,5

0,5

 

5,0

 

 

Оор кырдалга кабылган үй-бүлөлөр үчүн шарт түзүү жана колдоо

Токтогул шаардык мэриясы

2

 

Атайын ДМЧ жарандар үчүн атайын үн чыгаруучу (музыкалуу) светофор орнотуу

 

Жергиликтүү бюджет

 

1,0

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

Мумкүнчүлүгү чектелгендердин коопсуздугу сакталат. Ынгайлуу шарт түзүлөт

 

Токтогул шаардык мэриясы

8.Билим тармагы

1

Эмгек  сиңирген маданият кызматкерлерине “ Жылдыздар аллеясын” куруу

Жергиликтүү бюджет

1,0

 

 

 

1,0

 

Маданият тармагын көтөрүү жана колдоо

Токтогул шаардык мэриясы

2

Коргол көчөсүнө 75 орундуу балдар бакчасын куруу

Жергиликтүү бюджет  

27,4

18,8

 

 

 

 

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүү

Токтогул шаардык мэриясы

3

Шамшыкал көчөсүнө 75 орундуу балдар бакчасын куруу

Жергиликтүү бюджет  

30,0

 

15,0

15,0

 

 

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүү

Токтогул шаардык мэриясы

4

А. Разылканов көчөсүнө 500 орундуу мектеп куруу

Жергиликтүү бюджет, инвестор  

113,0

28,2

28,25

28,25

28,25

 

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүлот

Токтогул шаардык мэриясы

5

 

Токтогул шаарына балдар чыгармачылык үйүнө имарат куруу

 

Жергиликтүү бюджет, инвестор

 

30,0

 

 

 

10,0

 

10,0

 

10,0

Келечектеги курулуш иштерине даярдык көрүлөт

Токтогул шаардык мэриясы

69. Медициналык кызмат

6

Эпидемиялык кырдаал учуруна карата заманбап үлгүдө 75 орундук стационардык борбор куруу

Жеке ишкер  

5,0

5,0

 

 

 

 

 медициналык жардамга муктаждарга шарт тузулөт

 жеке ишкер


10. Спорт инфратүзүмү

1

Сүйөркулов көчөсүндөгү футбол аянтчасын  кап.ремонттон өткөрүү

Бюджет атайын эсеп

1,5

1,5

 

 

 

 

Спорт тармагы өнүгот

Токтогул шаардык мэриясы

2

Спорт комплексин  куруу

Атайын эсеп

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3,0

Спорт тармагын өнүгот

Токтогул шаардык мэриясы

3

Шаардагы стадиондун батыш тарабынын үстүн жабуу

Жергиликтүү бюджет, инвестор

15,0

 

15,0

 

 

 

спорт оюндарын өткөрүүгө жакшы шарт түзүлот

 Токтогул шаардык мэриясы

4

Стадиондун жолун ( беговая дорожка ) ремонттон өткөрүү

Стим грант жергиликтүү бюдеж

10,0

 

10,0

 

 

 

Жөө жүргүнчүлөрдүн кооопсуздугу каралат

Токтогул шаардык мэриясы

 

11. Туризм

1

Туристтик жайларды жакшыртуу боюнча жеке ишкерлер менен иш алып баруу

жеке ишкерлер

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

туристерди тейлоо жакшырат

жеке ишкерлер, шаардык мэрия

12. Архитектура турак жай курулуш

1.

Шарипов көчөсүндөгү жаштар аллеясын крулуш Токтогул көчөсүнөн баштап Ашыров көчөсүнө чейин улантып куруу

Стим грант жергиликтүү бюджет

3,5

 

 

3,5

 

 

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо, эс алууга шар түзүү:

Токтогул шаардык мэриясы

2.

Шаардын аймагына 2 даана  балдар ойноочу аянча куруу

Жергиликтүү бюджет  

1,4

0,7

0,7

 

 

 

Балдардын эс алуусуна шарт түзүү

Токтогул шаардык мэриясы

3.

Шаардын аймагындагы балдар ойноочу аянтчаларды ремонттон өткөрүү

Жергиликтүү бюджет  

0,3

0,3

 

 

 

 

Балдардын эс алуусуна шарт түзүлот

Токтогул шаардык мэриясы

4.

Эс алуу багындагы жайкы клубду реконструкциялоо

Атайын эсеп

6,0

 

6,0

 

 

 

Калктын эс алуусуна шарт түзүлот

Токтогул шаардык мэриясы

5.

Жашылдандыруу  көрктөндүрүү (гүл өстүрүү) ж.б

Жергиликтүү бюджет

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Жашылдандыруу көрктөндүрүү

Токтогул шаардык мэриясы

6.

Эс алуу багынын түндүк тарабына аллея куруу балдар ойноочу аянтчасы менен

Жалал -Аабад Өнүктүрүү фонду

10,

 

5,0

5,0

 

 

Калктын эс алуусуна шарт түзулот

Токтогул шаардык мэриясы

7.

7- кичи районуна Тегерек участогунан келген агын сууну кайра жандандыруу

Жергиликтүү бюджет, Атайын эсеп

5,0

 

2,5

2,5

 

 

Калк сугат суу камсыз болот

Токтогул шаардык мэриясы

9.

Ак-Жон кичи районуна аз камсыз болгон уй булолорду турак жай менен камсыздоо

Ас-Сафа  борбору

20,0

 

5,0

5,0

5,0

5,0

Аз камсыз болгон уй булолор турак жай менен камсыз болушат

Токтогул шаардык мэриясы

10.

Арзан турак жай долбоорунун алкагында  мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер учун коп кабатуу турак жай куруу

инвестор

200,0

 

 

66,66

66,66

66,66

мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер турак жай менен камсыз болот

Токтогул шаардык мэриясы

11.

Шаардык мэрияга имарат куруу

Жергиликтүү бюджет, Атайын эсеп.

50,0

 

16,6

16,6

16,6

 

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органынын кызматкерлерине  калкка кызмат корсотуу учун жакшы шарт тузулот.

Токтогул шаардык мэриясы

12.

Борбордук аянт менен маданият уйунун аралыгындагы аллеяны реконструкциялоо, жашылдандыруу

Жергиликтүү бюджет, стим грант

7,0

 

7,0

 

 

 

Шаардын инфратузуму жакшырат

Токтогул шаардык мэриясы

 

Жыйынтык:

 

1564,6

231,6

306,4

372,1

 

254,2

304,7

 

 

                                       

 

Токтогул шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары:                                                            А.Т.Тулекеева

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

 

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

2023-жылдын  13-февралы  № 04                             Токтогул  шаары

 

01.01.2023 - жылга карата  Токтогул шаарынын мэриясынын негизги

 жана атайын  эсебинде калган акча каражатынын калдыгын

бөлүштүрүү жөнүндө

 

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамына жана Бюджеттик  Кодекске ылайык,  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун,  ФЭБ башчысы Н.Кулузакованын билдирүү, маалыматтарын угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын кезектеги X сессиясы

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. 01.01.2023-жылга карата   жалпы  30298,0 миң сом, анын ичинен, негизги эсептен 30140,6 миң сом, атайын каражаттан  157,4 миң сом, анын ичинен, мэриянын аппаратында 47,7миң сом жана  балдар бакчаларынын эсебинде 109,7 миң сом калгандыгы белгиленсин.
 1. Жогоруда көрсөтүлгөн акча каражаттары боюнча туруктуу комиссиянын маалымат, билдирүүлөрү эске алынсын, алар төмөндөгүчө бөлүштүрүлүп чыгымдалсын:
 • Негизги эсептен калдык: 30140,6 миң сом, анын ичинен:

Мэриянын аппаратына

Статья 2214 – 100,0 миң сом Атайын эсептен алынган Хово техникасынын запастык бөлүктөрүнө;

Статья 2215 – 100,0 миң сом Атайын эсептен алынган Хово техникасын, погрузчикти каттоого алууга;

 

Статья  2215 – 1714,9 миң сом –ОсОО “Нур-Холдинг” ГИС базага;

Статья  2215 – 500,0 миң сом -долбоор, мамлекеттик акт, техникалык шарттарды алууга;

Статья  2215 – 233,6 миң сом- мектептерге интернет туташтырууга;

Статья  2721 – 306,6 миң сом -  мэриянын аппарат кызматкерлерине социалдык- тиричилик, коммуналдык  маселелерин чечүү үчүн материалдык колдоо;

  Статья 3111 - 11644,5 миң сом -  ОсОО  “Кубай” Коргол көчөсүндөгу 75 орундуу балдар бакчасынын курулушуна  (келишимдин негиинде);

  Статья  3111 - 7143,0 миң сом - ОсОО  “Кубай” Коргол көчөсүндөгу 75 орундуу балдар бакчасынын курулушуна;

Статья  3111-   580,0 миң сом- ОсОО “Ак Моло” столбаларды которуштуруу, орнотууга (келишимдин негизинде);

Статья  3111- 3511,8 миң сом -Эс багындагы футбол  аянтчасын курууга;

Статья  3112 – 1735,9 миң сом - ОсОО “Нур-Холдинг”  таштанды ташып чыгаруучу атайын техника сатып алууга  (келишимдин негизинде);

Статья  3112 – 93,8 миң сом - ОсОО “Алина-Ж  “Байчечекей” балдар бакчасына жууркан шейшептерди алууга (келишимдин негизинде);

Статья  3112 - 2400,0 миң сом - Жалал-Абад өнүктүрүү фонду аркылуу грейдер техникасын алуу үчүн өздүк салымга;

                   Шаардык кеңештин аппаратына

Статья  2215 -  8,6 миң сом -Шаардык кеңеш кофе брейк (келишимдин негизинде);

Статья 2721 –   67,9 миң сом –шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерине социалдык- тиричилик, коммуналдык  маселелерин чечүү үчүн материалдык колдоо;

                  Атайын эсептеги калдык : 157,4 миң сом, анын ичинен:

Мэриянын аппаратына

Статья   2222- 47,7 миң сом  – канцелляриялык, чарбалык чыгымдарга

Балдар бакчасына

 Статья 2218- 109,7 миң сом –тамак аш чыгымына      

 1. Бул токтомдун аткаруу Токтогул шаарынын мэрине (С.Т.Кылданов) жана ФЭБ башчысына  (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.
 2. Аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (Д.Бакиева) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төраганын орун басары:                                        А.Т.Тулекеева

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023-жылдын  13-февралы  № 05                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2022-жылга аткарылышын, 2023-жылга  бюджеттин түзүлүшүнүн болжолун кароо, бекитүү жөнүндө

               Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарына ылайык, Токтогул шаарынын мэри С.Т.Кылдановдун отчетун, ФЭБнүн башчысы Н.Кулузакованын маалыматын, Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, башка чыгып сүйлөгөн депутаттардын ой-пикирлерин эске алып, Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын  кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2022-жылга Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгү жалпы 75423,8 миң сомго (атайын каражаттарды кошкондо)  аткарылгандыгы белгиленсин (1-Тиркеме). 

Анын ичинен:  Жергиликтүү салык, салыктык эмес жыйымдар  57955,0 миң сом, атайын каражаттар 11097,1 миң сом, башка булактардан которуу жолу менен  -6184,6 миң сом;

 1. Чыгаша бөлүгү жалпы  63193,4 миң сом, анын ичинен жергиликтүү бюджет

51712,2 миң сом,  атайын каражат 11481,7 миң  сом  өлчөмүндө аткарылгандыгы белгиленсин (2-Тиркеме).

 1. Такталган план боюнча 2022-жылдын киреше жана чыгаша бөлүгү 70892,1 миң сомго  аткарылгандыгы бекитилсин.
 1. 2023-2025-жылдарга жергиликтүү бюджеттин түзүлүшү жактырылсын,  2023-жылга Токтогул шаарынын жергиликтүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн болжолу жалпысынан   69656,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин (3-Тиркеме).

            Анын ичинен төмөндөгүлөр эске алынсын:

            Атайын каражат – 12 450,0 миң сом;

            Жергиликтүү салык, салыктык эмес жыйымдар – 57 206,0 миң сом;    

 1. 2023-жылдын чыгаша бөлүгү ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык бекитилсин.
 2. Жогоруда бекитилген  акча каражаттарын чыгымдоо багыттары ушул токтомдун 5-тиркемесинде ачыкталып берилгендиги белгиленсин,  4-5-Тиркемелер так   аткарууга алынсын. 
 3. Токтогул шаардык мэриясынын 1% резервдик фондунун  жалпы көлөмү 565,5 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
 4. Жергиликтүү бюджеттин киреше булагын түзүүчү салыктык жана салыктык эмес жыйымдардын  топтолушун катуу көзөмөлгө алуу, бекитилген жергиликтүү бюджеттин каражаттарын бөлүнгөн багыттарга, максаттуу пайдалануу түздөн-түз шаар мэринин (С.Т.Кылданов) жана ФЭБ башчысынын (Н.Кулузакова) жоопкерчилигинде экендиги баса белгиленсин.
 5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (Д.Бакиева) тапшырылсын.
 6. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 7. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.
 8. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төраганын орун басары:                                                        А.Т.Тулекеева

 

 

Токтогул шаардык мэриясынын киреше бөлүгүнүн аткарылышынын

анализи 2022-жылдын 12 айына

 
         

           Тиркеме    1

Киреше булактары

2022-жылга бекитилген план

 

(миң сом)

2022-жылдын 12 айына тактал

ган план (миң сом)

Фактичес.аткарыл.

(мин сом) 2022-жыл 12 ай  (миң сом)

Айырма (+,-)

(миң сом)

12 ай такталган планга салыш

тырма %

1

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

32540,0

40040,0

43331,9

10791,9

108,2

2

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

85,5

985,5

1782,0

1696,5

180,8

3

Патенттин негизинде алынуучу салык

7456,2

6384,8

6901,4

-554,8

108,1

5

Кыймылсыз мүлккө салык

129,0

129,0

150,0

21,0

116,2

6

Транспорттук каражаттарына салык

1876,0

1876,0

2100,1

224,1

111,9

8

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

950,0

950,0

1014,5

64,5

106,8

9

Айыл чарбасына багытталган жер салыгы

   

21,4

21,4

 

10

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

1750,0

1750,0

1977,7

227,7

113

11

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

500,0

500,0

676,0

176,0

135,2

 

Баардыгы

45286,7

52615,3

57955,0

12668,3

110,2

12

Жер сатуудан

0,0

0,0

89,6

89,6

 

13

Жүк ташуучу машина сатуудан

0,0

0,0

97,5

97,5

 

14

Баардыгы

     

12855,4

 

15

Республикадан берилүүчү каражат (средства передаваемые) эк.ст.айлык акы585,6 миң сом, 3477,4 миң сом (жогорулаган айырма), 2121,6 миң сом эл.энер.компенс.

 

6184,6

6184,6

 

100

16

Атайын каражаттар (аппарат мэрия, балдар бакчалары)

9237,8

12092,2

11097,1

-995,1

100

 

Жалпы киреше

54524,5

70892,1

75423,8

0,0107,9

 
             
 

 

Төраганын орун басары:

 

А.Т.Тулекеева

               

 

Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн 2022-жылдын 12 айына аткарылышы боюнча отчет

 
                   

 Тиркеме  2    (мин сом)

 

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Ыңгайлуу шарт Мун.ишканасы

Суу канал ишканасы

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдиктер

Бардыгы

 

1

Айлык акы

2111

8198,6

1931,5

 

 

 

 

 

 

 

10130,1

 

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

1186,8

274,8

 

 

 

 

 

 

 

1461,6

 

3

Сапар чыгымдары

2211

300,0

30,9

 

 

 

 

319,5

 

 

650,4

 

4

Байланыш чыгымы

2212

37,1

16,5

 

 

12,9

3,0

 

 

 

69,5

 

5

Аренда акы

2213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

6

Унаа тейлөө ГСМ

2214

162,7

88,2

 

 

 

 

 

 

 

250,9

 

7

Унаа тейлөө чыгымы зап.часть

2214

49,9

41,1

 

 

 

 

 

 

 

91,0

 

8

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар

2215

9413,9

36,1

 

 

464,7

312,1

47,9

 

 

10274,7

 

9

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

1112,0

 

 

 

1112,0

 

10

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

1743,5

 

 

 

129,4

456,3

41,1

70,0

 

2440,3

 

11

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

355,1

19,4

 

 

391,8

389,6

143,6

46,2

 

1345,7

 

12

Көмүр сатып алууга

2224

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 

27,5

 

13

Сууга төлөөлөр

22311

8,9

 

 

 

336,7

465,4

32,8

 

 

843,8

 

14

Субсидия

2511

2384,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2384,9

 

15

Взнос союз МСУ

2621

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

 

16

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

 

3263,1

3263,1

 

17

Резервный фонд

2824

445,1

 

 

 

 

 

 

 

 

445,1

 

18

Имараттар,курулмалар

3111

11232,9

 

 

 

269,5

2003,8

 

 

 

13506,2

 

19

Жабдууларды алуу

3112

2056,3

192,0

 

 

298,7

777,6

 

 

 

3324,6

 

20

Башка негизги фонддор

3113

34,0

 

 

 

 

15,8

 

 

 

49,8

 

 

Бардыгы:

 

37650,7

2630,5

 

 

1903,7

5563,1

584,9

116,2

3263,1

51712,2

 

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сапар чыгымдары

2211

24,9

 

 

 

 

 

 

 

 

24,9

 

2

Башка тейлөө кызматтарына төлоөөгө байланышкан чыгымдар

2215

31,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

10558,2

 

 

 

10558,2

 

4

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

5

Чарбалык чыгымдар

2222

213,0

 

 

 

 

654,3

 

 

 

867,3

 

6

Имараттар жана курулмалар

3111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

7

Жабдууларды сатып  алуу

3112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

Баардыгы:

 

269,2

 

 

 

 

11212,5

 

 

 

11481,7

 

Төраганын орун басары:                                                       А.Т.Тулекеева

 

 

      Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн

 

 

            2023-2025-жылдарга түзүлүшүнүн болжолу

Тиркеме  3

 
 

Кирешелердин аталышы

 

Киреше

лердин беренеси

 

2023-2025-жылдарга бюджеттин киреше бөлүгүнүн болжолу

 

 

 2023-жыл

 2024-жыл

 2025-жыл

 

 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы

11111100

              44 351,0  

          

59 874,0  

      62 688,0  

 

 

Чакан ишкердик субьектери үчүн бирдиктүү салык

11121100

                           -    

                        -    

                   -    

 

 

Милдеттүү патенттин негизинде салык

11122100

                           -    

                        -    

                   -    

 

 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык

11122200

                           -    

                        -    

                   -    

 

 

Патенттин негизинде салык

11122300

               

7 020,0  

            

7 020,0  

        

7 020,0  

 

 

Кыймылсыз мулкко салык

11311200

                    129,0  

                129,0  

            129,0  

 

 

Транспорттук каражаттарына салык юридикалык

11312100

                    100,0  

                100,0  

            100,0  

 

 

Транспорттук каражаттарына салык физикалык

11132110

              

1 876,0  

           

 1 876,0  

       

 1 876,0  

 

 

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

11321100

                    980,0  

                980,0  

            980,0  

 

 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы

11321300

             

  1 750,0  

           

 1 750,0  

      

  1 750,0  

 

 

Жалпы салыктык кирешелер

 

             

56 206,0  

          

71 699,0  

      74 543,0  

 

 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы

14152100

                    1000,0  

                1000,0  

1000,0  

 

 

Атайын каражаттар аппарат,детсад

1423

             

  12450,0  

           

 12450,0  

      

12450,0  

 

 

Жалпы  кирешелер

 

           

 69 656,0  

        

  85 179,0  

      87 993,0  

 

           

 

 

Төраганын орун басары:                                                                А.Т.Тулекеева

 

Токтогул шаардык мэриясынын бюджетинин 2023-жылга чыгаша бөлүгүнүн болжолу

     
                 

     Тиркеме   4                     (миң сом)

 
                           

статьялардын  аталышы

статьялар

Аппарат мэрия

Аппарат кенеш

Ыңгайлуу шарт Мун.ишканасы

Суу канал ишканасы

мектептер

бала-бакчалар

ДЮСШ

ДДТ

Элге женилдиктер

Бардыгы

 

1

Айлык акы

2111

10638,2

3096,6

 

 

 

 

 

 

 

13734,8

 

2

Соц.Фондко чегерүү

2121

1428,1

420,9

 

 

 

 

 

 

 

1849,0

 

3

Сапар чыгымдары

2211

300,0

30,0

 

 

 

 

480,0

 

 

810,0

 

4

Байланыш чыгымы

2212

40,0

15,0

 

 

10,0

5,0

 

 

 

70,0

 

5

Унаа тейлөө ГСМ

2214

201,6

93,5

 

 

 

 

 

 

 

295,1

 

6

Унаа тейлөө чыгымы зап.часть

2214

69,2

30,0

 

 

 

 

 

 

 

99,2

 

7

Башка тейлөө кызматтарына төлоөөгө байланышкан чыгымдар

2215

9847,4

67,4

 

 

28,0

157,1

100,0

 

 

10199,9

 

8

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

1500,0

 

 

 

1500,0

 

9

Имараттарды жана курулмаларды учурдагы ондоо

2221

130,0

 

 

 

291,6

549,8

30,0

37,9

 

1039,3

 

10

Учурдагы чарбалык чыгымдар

2222

458,3

41,8

 

 

354,3

4,5

130,0

36,6

 

1025,5

 

11

Көмүр сатып алууга

2224

 

 

 

 

 

65,0

 

 

 

65,0

 

12

Сууга төлөөлөр

22311

8,9

 

 

 

336,7

466,2

32,8

 

 

844,6

 

13

Субсидия

2511

820,0

 

 

 

 

 

 

 

 

820,0

 

14

Взнос союз МСУ

2621

41,0

 

 

 

 

 

 

 

 

41,0

 

15

Элге жеңилдиктер

2721

 

 

 

 

 

 

 

 

902,5

902,5

 

16

Резервный фонд

2824

565,5

 

 

 

 

 

 

 

 

565,5

 

17

Имараттар,курулмалар

3111

20500,0

 

 

 

780,2

350,0

 

 

 

21630,2

 

18

Жабдууларды алуу

3112

240,0

 

 

 

 

718,0

 

56,4

 

1014,4

 

19

Башка негизги фонддор

3113

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

20

Жер сатып алуу

3141

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

Бардыгы:

 

45988,2

3795,2

 

 

1800,8

3815,6

772,8

130,9

902,5

57206,0

 

 

Атайын каражаттар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сапар чыгымдары

2211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

2

Башка тейлөө кызматтарына төлоөөгө байланышкан чыгымдар

2215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Тамак - аш чыгымы

2218

 

 

 

 

 

11500,0

 

 

 

11500,0

 

4

Имараттарды учурдагы ондоо

2221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

5

Чарбалык чыгымдар

2222

 

 

 

 

 

950,0

 

 

 

950,0

 

6

Имараттар жана курулмалар

3111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

7

Жабдууларды сатып  алуу

3112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

Баардыгы:

 

0,0

 

 

 

 

12450,0

 

 

 

12450,0

 

 

Төраганын орун басары:                                                                            А.Т.Тулекеева

 

 

  Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын  13.02.2023-жылдагы кезектеги  X сессиясынын № 04  токтомунун  4-Тиркемесине  ачыктама

Тиркеме №  5

Чыгашалардын аталышы

статья

 

1

Айлык акыга аппарат мэрия,гор кеңеш

2111

13686,8

2

Соцфондко чегерүүгө

2121

 1840,7

3

Техничкага кошумча төлөөгө 1 айга 4000сомдон

2111,2121

56,3

4

Сапар чыгымдары (аппарат мэрия,кеңеш)

2211

330,0

5

Байланыш чыгымы

2212

70,0

6

Кызматтык унааларга чыгым (мэрия, кеңеш)

2214

391,3

7

“Ыңгайлуу шарт” МИ муниципалдык заказга

2215

5500

8

Мэриянын имаратынын жылытуу системасын иштетүүгө (муниципалдык.заказ)

2215

63,3

10

Таштанды төгүүчү полигонду  пайдалануу  акысына (муницип.заказ)

2215

840,0

11

Эпизоотиялык кырдаалга

2215

50,0

12

Муницимиалдык кызматкерлерди окутууга

2215

50,0

13

 1С программасын жүргүзүүгө

2215

50,0

14

Шаардык мэриянын, кеңештин компьютер,принтерлерин оң абалда кармоо үчүн, зап бөлүктөрүнө жана картриждерди толтурууга, 15,0 миң сом- www.toktogul.kg тейлөөгө

2215

118,0

15

Залалсыздандырууга СЭС (мун.заказ -15,0 миң сом, балдар бакчаларына -20,0 миң сом, мектептерге-15,0 миң сом)

2215

50,0

16

Коопсуз шаар алкагында видео көзөмөл орнотуу

- Бишкек-Ош автожолунун 280-км айланма (круговой) жолго;

-Токтогул шаарынын Ашыров көчөсү “Шамшкыл” мал базары;

-Токтогул шаарынын Токтогул көчөсүнүн Бишкек-Ош автожолу тарабындагы баш жагына;

- Токтогул шаарынын Бөкөнбаев көчөсүнүн Бишкек-Ош автожолу тарабындагы баш жагына;

-Токтогул шаарынын эс алуу багынын ички тарабына

2215

1000,0

17

Юридикалык кызмат  көрсөтүү акысына

2215

420,0

18

Технадзор-сметчик кызмат акысына

2215

400,0

19

Баннерлерди жасатууга

2215

190,5

20

Маалымат тактайларын,стенддерди жаңылоого

2215

46,5

21

Үлгүлүү көчө, үй  табличкаларын жасатуу 7 даана

2215

14,0

22

Кофе-брейк,онлайн конференцияларга

2215

25,0

23

Таштанды полигонду  пайдалануу  акысына (муницип.заказ)

2215

840,0

24

Балдар бакчаларынын тамак-аш чыгымына

2218

1500,0

25

Мэриянын аппаратына канц.чарбалык товарларды сатып алууга

2222

152,3

26

Жаштар комитетинин иш чараларына

2222

220,0

27

Эс алуу багынын аллеясындагы газондучачыратма менен сугарууга шланг 20 диам 500 метр 100 даана чачыратма

2222

36,0

27

Райвоенкоматка

2222

50,0

28

Көмүр сатып алууга

2224

65,0

29

Сууга төлөөлөргө

2231

844,6

30

"Суу канал" ишканасына -  суу башын куралчан кайтарууга

2511

420,0

31

Союз МСУ мүчөлүк акыга

2621

41,0

32

Токтогул шаарынын Чүй көчөсүнүн Н.Исакуловага ( үйү өрттөнүп кеткен үчүн жардам көрсөтүү)

2721

50,0

33

1% резервдик фонд

2824

565,5

34

1% эсебинен  М.Баялиеванын арызынын негизинде 

 

40,0

35

Шатер  5-даана

3112

25,0

36

Стул  борбордук аянтка иш чара өткөрүү мезгилине 50-даана 1700 сом

3112

85,0

37

Борбордук аянттагы трибунага кафедра  1-даана

3112

5,0

38

Генератор 5 Квт алууга

3112

50,0

39

Кресло мэрге-30,0 миң сом,атайын стул 10,0 миң сом

3112

40,0

40

Микроволновка,холодильник

3112

35,0

41

“Жашыл мурас” программасын ишке ашырууга

3113

200,0

 

Шаардык кеңешке

 

 

42

Сайттын абоненттик төлөмү

2215

6 ,0

43

Канцелляриялык  товарларга

2222

35 ,0

44

Кофе брейк

2215

60, 0

45

Канцелляриялык  товарга (2022-жыдагы келишим негизинде)

2222

6 ,8

46

Кофе брейк (2022-жылдагы келишимдин негизинде) 

2215

1,4

 

Келишимдин негизинде

 

 

47

ОсОО”Арх-XXIвек”ПСД стадион

2215

240,0

48

ОсОО “ГИС Проект”ПСД асфальт

2215

74,9

49

ОсОО”Жанго” баннерлерди жасатууга

2215

25,0

 

Курулуштар

 

 

50

Токтогул шаарынын Момункулов, А.Бекташов, Шарипов  көчөлөрүн  асфальттоо (Бөкөнбаев көчөсүнө чейин)

3111

17500,0

51

Коргол көчөсүн Ботбаев көчөсүнөн баштап А.Бекташов көчөсүнө чейин 280 метр жолду асфальттоого

3111

3000,0

52

Жаны-Жол айыл өкмөтүнүн Кара-Тектир айылындагы көрүстөндүн айланасын тосмолоо үчүн

 

400,0

53

ТаласбайФАПтын кезектеги ремонтуна

2221

130,0

 

Балдар ойноочу аянтча курууга жеке жактардан жер сатып алууга

 

500,0

 

 

 

 

Майрамдык иш чараларга 

54

8-март Эл аралык аялдардын күнүно карата

2215

52,0

55

21-март Нооруз күнүнө карата

2215

18,5

56

7-апрель Элдик революция кунүнө карата

2215

20,2

57

9-май Улуу Ата Мекендик согуштун 76-жылдык жениш күнүнө карата

2215

18,7

58

20-май Энелер күнүнө карата

2215

52,0

59

1-Июнь Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата

2215

42,5

60

31-август КР Эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык маарекесине карата

2215

47,5

 

61

1-октябрь Карылар күнүнө карата

2215

48,0

 

62

5-октябрь мугалимдер күнүнө карата

2215

26,5

 

63

Жаңы жыл “Балаты” майрамына карата

2215

60,5

 

64

3-декабрь майыптар күнүнө карата

2215

60,0           

 

65

1-декабрь СПИД күнүнө карата

2215

17,0

 

66

Коомдук уюмдарга (аксакалдар соту, кеңеши, аялдар кеңешине)

2215

60,0

 

67

15-февраль Афган күнүнө карата

2721

95,0

 

68

26-апрель ЧАЭС күнүнө карата

2721

60,0

 

69

 Баткен окуясында курман болгондорду эскерүү күнүнө карата

 

50,0

 

 

 

 

728,4

 

Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн кошумча тизмесине

 

70

Кызмат көрсөтүүлөрдүн реестри боюнча

2721

852,5

 

Социалдык объекттерге

 

Бөкөнбаев атындагы орто мектебине

 

71

Кезектеги оңдоп-түзөө иштерине

2221

80

 

 

Спорт аянтчасын оңдоого

2221

51,6 

 

72

Ар кандай чыгымдар (чарбалык товар, канц.товар)

2222

120 

 

Токтогул атындагы орто мектебине

 

73

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

80

 

74

Ар кандай чыгымдар (чарбалык товар, канц.товар)

2222

120

 

75

Ашканадан сыртка кемеге салуу үчүн (очоккана)

3111

619,0

 

 

 

 

 

 

№28  Т.Ормонбеков атындагы мектеп лицейине

 

76

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

54,3

 

77

Ар кандай чыгымдар (чарбалык товар, канц.товар)

2222

40,0

 

Д.Турдумамбетов атындагы орто мектебине

 

78

Компьютердик техниканы тейлоо

2215

13,0

 

79

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

40,0

 

80

Ар кандай чыгымдар (чарбалык товар, канц.товар)

2222

60,0

 

81

Мектептеги класстык бөлмөлөрдүн  каалгаларын алмаштыруу

3111

161,2

 

 

 

 

 

 

“Арча Бешик” мектепке чейинки билим берүү уюмуна

 

82

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

100,0

 

83

Эки кабат кроваттарды алууга

3112

175,0 

 

“Достук” мектепке чейинки билим берүү уюмуна

 

84

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

120,0

 

85

Терезе алмаштырууга

3111

350 ,0

 

86

Счетчик "АСКУЕ" алууга

3112

40,0

 

“Байчечекей” мектепке чейинки билим берүү уюмуна

 

87

Видео көзөмөл

2215

137,1

 

88

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

120,0

 

“Наристе” мектепке чейинки билим берүү уюмуна

 

89

Бакчаны  жылытууну альтернативдик системага которууга (от менен жылытуу үчүн)  иштерине

2221

76,0

 

90

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

60

 

91

Бакчага керектүү эмерек, буюмдар (стол, стул, шейшеп комп., линолеум, сүлгү, бочок , кастрюля)

3112

362

 

“Күн Нуру” мектепке чейинки билим берүү уюмуна

 

92

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

73,8

 

93

Азыктар салынуучу бочок (10 даана)

2222

4,5

 

94

Жер төшөлүүчү килем алууга (3 даана )

3112

21

 

95

Промышленная конфорка  (духовкасы менен)

3112

120

 

Балдар чыгармачылык үйүнө

 

96

Кезектеги оңдоп- түзөө иштерине

2221

37,9

 

97

Ар кандай чыгымдар (чарбалык товар, канц.товар)

2222

36,6

 

98

Ийримдин катышуучуларына   форма  (кыргыз көйнөк, топу, балетка ж.б.)

3112

56,4

 

“Токтогул” футбол клубуна

 

99

Ар кандай чыгымдарга  (балдардын  тамак аш, жатакана, жол чыгымдарына) 

2211

240

 

Балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебине

 

100

240,0 мин сом – сапар чыгымына (анын ичинен 100-миң сом эркин күрөш боюнча, 50,0 миң сом самбо боюнча, 90,0 миң сом спорттун башка түрлөрү боюнча сапар чыгымдарына)  30,0 миң  кезекте ремонт, 130,0 миң сом- ар кандай чыгымдарга 

2211

2221

2222

400

 

101

Эркин курөш боюнча мэридин кубогун өткөрүүгө

 

100,0

 

 

Төраганын орун басары:                                А.Т.Тулекеева

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023-жылдын  13-февралы  № 06                             Токтогул  шаары

Жалал-Абад өнүктүрүү фондунун эсебинен ишке ашырылуучу долбоорго өздүк салым үчүн каражат бөлүп берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексинин” талаптарына ылайык, 2023-жылы Жалал-Абад өнүктүрүү фондунун  эсебинен долбоорду ишке ашыруу аракеттери  боюнча шаар мэри С.Т.Кылдановдун сунушу “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссиясынын жыйналышында каралып, чечим кабыл алынган.

Жыйынтыгында туруктуу комиссиянын чечимин жана башка сунуштарды угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жогоруда аталган туруктуу комиссиянын чечими жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин.
 2. Жалал-Абад өнүктүрүү фондунун эсебинен Токтогул шаарынын ички жолорун тейлөө үчүн грейдер техникасын алуу боюнча долбоорду ишке ашырууга байланыштуу төмөндөгүлөр эске алынсын:
 • грейдердин жалпы наркы 8000 000  сом;
 • анын ичинен, жергиликтүү бюджеттин эсебинен, өздүк салым катары (грейдердин наркынын 30 %) бөлүнүп берилген каражат 2400 000 сом;
 1. Аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн жоопкерчиликтүү иштер жүргүзүлсүн.
 2. Токтомду  аткаруу жоопкерчилиги Токтогул шаарынын мэрине (С.Т.Кылданов) жана  ФЭБ башчысына (Н.Кулузакова) милдеттендирилсин.
 1. Аткарылышын көзөмөлдөө тиешелүү туруктуу комиссияга тапшырылсын (Д.Бакиева).
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

7. Токтомду  мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, мамлекеттик реестрге киргизүү  жооптуу катчыга (С.Наралиева) милдеттендирилсин.

8.  Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Төраганын орун басары:                                А.Т.Тулекеева

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын

кезектеги  X сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023-жылдын  13-февралы  № 07                             Токтогул  шаары

Токтогул шаарынын Коргол көчөсүндөгү мектепке чейинки билим берүү

уюмуна А.Бекматжанованын ысымын  ыйгаруу жөнүндө  

            Кыргыз  Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарынын жана  Токтогул шаарындагы көчөлөргө, парктарга, мекеме ишканаларга, окуу жайларга ысым ыйгаруунун тартиби жөнүндөгү Жобонун талаптарына ылайык, 27.12.2023жылдагы Токтогул райондук ардагерлер кеңешинин, 17.01.2023-жылдагы Токтогул райондук аялдар кеңешинин кайрылуулары каттоого алынып, 06.02.2023-жылы “Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенция этикасы, калктын  социалдык абалы, арыздар, каттар, мыйзамдуулукту чыңдоо, даректүү жардам жана жумушсуздук боюнча” туруктуу комиссиясынын жыйналышында каралып, чечим кабыл алынган.

            Аталган туруктуу комиссиянын чечимин жана депутаттардын башка сунуш, пикирлерин  угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын  кезексиз  X сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токтогул шаарынын тургуну, маркум Акылай Бекматжанованын өрнөктүү өмүр жолу,  эл үчүн ак ниеттүүлүк менен өтөгөн кызматы  эске алынып, жогорудагы туруктуу комиссиянын чечими жалпысынан колдоого алынгандыгы  белгиленсин (өмүр баяны, сыйлыктарынын көчүрмөлөрү тиркелет).

2.  Ага ылайык, Токтогул шаарынын Коргол көчөсүндөгү мектепке чейинки билим берүү уюмуна Акылай Бекматжанованын ысымы ыйгарылсын, уюмду юстициядан каттоодон өткөрүүдө эске алынсын.

3.  Аталган уюмда анын өмүр баяны, эмгек жолу, алган сыйлыктары, эл үчүн жасаган эмгектери жөнүндө  атайын бурч уюштурулсун.  

4.  Ушул токтомдун 3-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтарды камтыган бурчту уюштурууга, уюмдун материалдык жана техникалык базасын чыңдоого жакындан жардам берүү жагы А.Бекматжанованын уул-кыздарынан, жакындарынан суралсын.

5.  Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.

6. Токтомдун аткарылышын камсыздоо Токтогул шаарынын мэрине (С.Т.Кылданов) тапшырылсын,  көзөмөлдөө жагы өзүмө калтырылсын.

7.  Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүү мекемелерге жөнөтүү жооптуу катчыга (С.Наралиева) тапшырылсын.

8.  Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Төраганын орун басары:                                         А.Т.Тулекеева

           

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын  13.02.2023-жылдагы кезектеги  X сессиясынын № 07  токтомуна  Тиркеме

 

Токтогул шаарынын тургуну, маркум А.Бекматжанованын

 өмүр баяны жана алган сыйлыктары  жөнүндө маалымат

 

Токтогул шаардык кеңешинин XXIX чакырылышынын  13.02.2023-жылдагы кезектеги  X сессиясынын № 07  токтомуна  Тиркеме

 

Токтогул шаарынын тургуну, маркум А.Бекматжанованын

 өмүр баяны жана алган сыйлыктары  жөнүндө маалымат

 

Бекматжанова Акылай 1940-жылы Токтогул районунун Торкент айылында туулган, коомдук ишмер, эмгек ардагери болгон.

1963-жылы Фрунзе айыл чарба  институтунун зоотехникалык факультетин бүтүргөн. 1963-жылы Ж.Бөкөнбаев  колхозунда экономист, 1963-1967-жылдары  райондук комсомол комитетинин 1-секретары, 1968-1971-жылдары  райондук  керек-жарак коомунун кадр бөлүмүнүн башчысы, Токтогул райондук аткаруу комитетинин пландоо бөлүмунүн башчысы, 1971-87-жылдары партиянын Токтогул райондук  комитетинин идеология боюнча секретары болуп иштеген.

Андан кийин 1987-1988-жылдары райондун айыл чарба өндүрүштүк  бирикмесинин жетектөөчү адиси, 1988-жылдан баштап Кара-Көл шаарындагы “Достук” заводунун Токтогул райондук бөлүмүндө башкаруучу, 1986-1988-жылдары Талас областтык партия уюмунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү болуп эмгектенген.  1971-1987-жылдары Токтогул райком партиянын бюро мүчөсү болгон.

Ак ниети менен жоопкерчиликтүү иш алып барып, мыкты ийгиликтерге жетишкендиги үчүн Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамотасы, 1965-жылы В.И.Лениндин 100 жылдык юбилейинин медалы,  1970-ж “За трудовую доблесть” СССР медалы, “За трудовое отличие”СССР медалы, Эмгек ардагери медалы, Социалистик мелдештин жеңүүчүсү 1975-ж, 1985-ж значогу, 1968-жылы ЦК ЛКСМ Киргизии Ардак грамотасы, 1976-жылы ЦК ЛКСМ Киргизии Ардак грамотасы, 1984-жылы ВЛКСМ Ардак грамотасы,  2008-жылы ПРООН Ардак грамотасы менен сыйланган.

1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1985, 1987-жылдары райондук советтин депутаты, ишиндеги жетишкендиктери үчүн  областтын, райондун бир нече жолу ардак грамоталары менен сыйланган.  Өз эмгегинин жемиши менен, 2013-жылы А.Бекматжановага  Токтогул районунун Ардактуу атуулу  наамы ыйгарылган.

Бекматжанова Акылай Токтогул районунун социалдык экономикасын  көтөрүүгө кошкон салымы чоң, өмүрүнүн акырына  чейин жогорудагы айтылган  кызматтарды так аткарып иштеп келди. “Татыктуу” кредиттик союзунун жетекчиси болуп иштеген убакта  Таласбай кичи районунун “Таза суу” программасын ишке ашырган. Жаш муундарды тарбиялоодо талыкпаган эмгеги, жаш адистерди тарбиялоодо жана сапаттык деңгээлин жогорулатууда өзүнүн салымын кошкон.

 

Жооптуу катчы:                                                       С.К.Наралиева