ТОКТОГУЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз  VIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

2018-жылдын  30-ноябры  № 22                                           Токтогул  шаары

Токтогул шаарында бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча Жобону жана комиссия курамын бекитүү жөнүндө

Кыргыз  Республикасынын Бузуулар боюнча Кодексинин талаптарына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 17.10.2018-жылдын № 01-18/126 буйругуна ылайык, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун 28.11.2018-жылдын 01-34/652 сунушунун негизинде, Токтогул шаарында бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын иштөө тартиби жөнүндөгү Жобо жана комиссиянын курамы  “Өз алдынча башкаруу, депутаттын компетенциясы, этикасы, спорт, жаштар саясаты,  арыздар, каттар, экология, мамлекеттик стандарт, мыйзамдуулукту чындоо, боюнча” туруктуу комиссиясы  тарабынан каралып, талкууга алынды.

Жогорудагы туруктуу комиссиянын корутундусун  угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз VIII сессиясы 

                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Туруктуу комиссиянын корутундусуна ылайык, Токтогул шаарында бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын иштөө тартиби жөнүндөгү  Жобо бекитилсин.
 1. Комиссиянын курамы 11 адамдан түзүлсүн жана төмөндөгү курамда бекитилсин:
 1. Комиссиянын төрайымы:  Н.Көчөрканова –Токтогул шаарынын вице-мэри
 2. Катчысы:  Т.Дарманова- Токтогул шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси

           Мүчөлөрү:

 1. С.Абышов  – шаардык кеңешинин депутаты
 2. Т.Раманкуов – шаардык кеңешинин депутаты
 3. С.Наралиева- шаардык кеңештин жооптуу катчысы
 4. К.Жумалиев-мэриянын башкы адиси
 5. Ч.Анарбаев-“Суу канал” ишканасынын директору
 6. К.Джумашов-“Ыңгайлуу шарт” МИнын директору
 7. И.Сатарова- шаар тургуну, коомдук уюмдун мүчөсү
 8. С.Тотобаев- шаар тургуну, ардактуу эс алуучу
 9. Э.Жапаров-шаар тургуну, жаштар уюмунун мүчөсү
 1. Жогорудагы комиссия өз ишин 2019-жылдын 1-январынан баштасын.
 1. Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө Кодексинин жана жогорудагы Жобонун   талаптары комиссия тарабынан жетекчиликке алынсын.
 1. Бул токтомду  аткаруу жоопкерчилиги Токтогул шаарынын мэри Б.Т.Болгонбековго  жүктөлсүн.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү  өзүмө калтырамын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде  кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

                                                                                                                                                             Төрага:           М.Н.Жусупахунов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII                                                                           чакырылышынын  30.11.2018-жылдагы                                                                       кезексиз  VIII сессиясынын  № 22 токтому                                                                   менен бекитилди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Токтогул шаардык мэриясынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо

боюнча  комиссиясы  тууралуу  ЖОБО

1.    Жалпы жоболор

1.      Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексинде (мындан ары - Кодекс) каралган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияларын (мындан ары - Комиссия) түзүүнүн жана алардын ишинин тартибин аныктайт.

2.      Комиссия жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлөт жана туруктуу иштөөчү коллегиалдуу орган болуп эсептелет.

3.        Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана персоналдык курамы жергиликтүү кеңештин чечими  менен бекитилет.

4.      Комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексин, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

5.      Комиссия Кодексте каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.

6.      Комиссия жергиликтүү кеңештин алдында отчет берет. Комиссия жыл сайын, 15-январдан кеч эмес өткөн календарлык жылда аткарган өз иштери тууралуу отчет даярдап жергиликтүү кеңешке киргизет.

7.        Комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоо жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.

2.        Комиссияны түзүүнүн жана анын  ишмердүүлүгүн токтотуунун  тартиби

8.             Комиссия так санда, 5-11 адамдан, Комиссиянын төрагасынын, төрагасынын орун басарынын,      катчысынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.

9.             Жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчү Комиссиянын курамына       төмөндөгүлөр киришет:

-                 жергиликтүү кеңештин депутаттары;

-                 муниципалдык кызматчылар;

-                 шаардын  чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын   өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).

-                 шаардын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).

Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми Комиссиянын катчысы мэриянын  муниципалдык кызматчысы болгон комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.

10.         Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн 21 жашка толгон, атайын орто жана (же) жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын жараны Комиссиянын мүчөсү боло алат.

11.         Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн:

-                 соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган;

-                 соттуулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттуулугу бар;

акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган, мурда жазык    жоопкерчилигине тартылган;

-                 медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы Комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган адамдар Комиссиянын мүчөсү боло албайт.

12.         Комиссиянын иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары жергиликтүү кеңеш Комиссияны түзүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып башталат жана Комиссиянын жаны курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.

13.         Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле:

-                 жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлү болуп эсептелген Комиссиянын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу жүзүндө арыз берген учурда;

-                 Комиссиянын мүчөсү муниципалдык кызматын токтоткондо;

-                 Комиссиянын мүчөсүнө карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенде;

-                 күчүнө кирген соттун чечими менен Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз жок болгон же өлгөн деп табылганда;

-                 медициналык корутундуга ылайык Комиссиянын мүчөсүнүн ден соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган учурда;

-                 Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам Комиссиянын мүчөсүнүн намысын жана кадыр-баркын кетирүүчү жоосун жасаган учурда;

-                 Комиссиянын мүчөсү өлгөндө;

-                 Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерге туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;

-                 Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасыньш жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

-                 жергиликтүү кенештин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда;

-      жарандык коом жана жергиликтүү жамаат тарабынан өз өкүлүн кайра чакырып алганда токтотулат.

14.          Комиссиянын жаңы мүчөсү Комиссиянын мурдагы мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан 15 календарлык күндөн кеч эмес бекитилет.

15.         Комиссиянын ыйгарым укуктары Комиссия өз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда жергиликтүү кеңештин чечими менен токтотулушу мүмкүн.

16.          Комиссиянын жаңы курамы Комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым укуктары токтотулгандан 5 календарлык күндөн кеч эмес түзүлөт.

3.      Комиссиянын ишинин тартиби

17.         Комиссиянын ыйгарым укуктары Кодексте аныкталган.

18.         Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди отурумдарда карайт. Комиссиянын отурумдары зарылчылыгына жараша (материалдардын түшүшүнө карата) өткөрүлөт. Комиссиянын отурумдарынын мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мөөнөттөрүн сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.

19.         Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышса, Комиссиянын отуруму укуктуу болот.

Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.

20.         Бузуулар жөнүндө ишти Комиссия иштин материалдары келип түшкөндөн баштап он күндүк мөөнөткө, Кодексте аныкталган тартипте карайт.

21.         Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары өз чечимдери менен бузуулар жөнүндө протокол түзүү боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.

22.         Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө чыгарат.

23.         Комиссия, бузуу жөнүндө ишти карап чыгып:

а)   төмөндегү токтомдордун бирин чыгарат:

1)     жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2)      туумду кошуп эсептөө жөнүндө (Кодекстин 29-беренеси);

3)      иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.

б)    ишти кароо Комиссияньн компетенциясына кирбей тургандыгы ачыкталган кезде, ишти ведомстволук караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.

24.         Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте жүзөгө ашырышат.

4.      Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

25.         Комиссиянын ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасы уюштурат.

26.         Бузуу жөнүндө иштерди кароодо Комиссиянын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

27.         Комиссиянын мүчөлөрү:

Төмөндөгүлөргө милдеттүү:

-                 Комиссия тарабынан каралып жаткан бузуу жөнүндө иштердин материалдары менен таанышууга;

-                 бузуу жөнүндө иштер боюнча иликтөөгө жана далилдерге баа берүүгө катышууга;

-                 Комиссиянын чечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш берүүгө катышууга;

-                 жүрүм-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого;

-                 Комиссиянын отурумдарынын протоколуна кол коюуга.

Төмөндөгүлөргө укуктуу:

-                 бузуу жөнүндө иштерге катышып жаткан адамдарга суроолорду берүүгө;

-                 бузуу жөнүндө иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды киргизүүгө;

-                 Кодексте каралган башка укуктарга.

28.         Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары, төмөндөгүлөргө          милдеттүү:  

-                 Комиссиянын ишмердүүлүгүн пландаштыруу, уюштуруу жана жетектөө;

-                 Комиссиянын отурумдарында төрагалык кылуу;

-                 Комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитүү;

-                 Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго), ошондой эле Комиссиянын башка документтерине кол коюу;

-  Комиссиянын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.

Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары, төмөнкүдөй укуктарга ээ:

-                 өз компетенциясынын чегинде Комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамилелерде Комиссиянын кызыкчылыктарын билдирүүгө;

-                 Комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берүүгө;

-                 ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга,

29.         Комиссиянын төрагасынын орун басары Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары:

-                 бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын отурумунда кароого алдын-ала  даярдоону уюштурат;     

-                 Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

-                 Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;

-                 ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.

30.         Комиссиянын катчысы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттерин аткаруудан сырткары:

-                 бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;

-                 өз ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;

-                 Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

-                 келип түшкөн материалдарды, билдирүүлөрдү жана арыздарды, ошондой эле бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн, массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;

-                 бузуулар жөнүндо протоколдорду, Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздөөнү камсыз кылат;

-                 Комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар жөнүндө өндүрүшкө катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды Комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менен тааныштырат;

-                 Комиссиянын отурумдарынын протоколун жүргүзөт жана тариздейт, аларга кол

коет;

-                 Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) кол коет;

-                 аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга белгиленген мөөнөттөрдө тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кьшат;

-                 Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;

-                 Комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана токтомдордун аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;

-                 Комиссиянын иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылат;

-                 бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт, Комиссиянын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

-                 отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт;

-                 Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.

Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин

комиссиянын торагасынын тапшыруусу боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарып турат.

31.         Эгерде Комиссиянын мүчөлөрү:

-                 бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлануучунун, анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, коргоочусунун, өкүлүнүн, адвокатынын, ошондой эле күбөсүнүн, эксперттин, адистин, котормочунун туугандары болушса;

-                 иштин чечилишине тике же кыйыр түрдө кызыкдар болушса,

алардын бузуулар жөнүндө иштерди кароого катышууга акысы жок.

5.        Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү

32.         Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик Комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы үчүн жоопкерчилик тартат,

33.         Эсеп журналдарынын сакталышы, аларга маалыматтардын өз убагында жана анык, так киргизилиши үчүн жоопкерчиликти Комиссиянын катчысы тартат.

34.         Бузуулар жөнүнде иш өндүрүшүнүн катышуучуларына бардык зарыл документтерди жөнөтүү Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

35.         Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки күндөн кеч эмес жиберилиши керек (№3-тиркеме).

Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы билинген учурда, Комиссиянын жооптуу катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу Комиссиянын төрагасына билдирүүгө, анын көрсөтмөсү боюнча кабарламанын өз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.

Комиссиянын отурумуна келбеген адамдардын кабарламаларынын айырма бөлүгү ишке тигилет.,

36.         Бузуу жасалган жерде айып пул өндүргөн учурда айып пулду төлөө банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал эми төлөөнүн мындай формасы мүмкүн болбогондо, Комиссиянын катчысы бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган үлгүдөгү, атайын финансылык отчеттулуктун  документи болуп эсептелүүчү жана эки нускада түзүлүүчү айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу төлөөгө макулдугун билдирип айып пул дүмүрчөгүнүн (квитанциясынын) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасы жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.

37.         Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү, аларды төмөндөгүдөй хронологиялык тартипте топтоштуруп тигүүнү камсыздайт:

-                 бузуулар жөнүндө протокол жана ишке байланыштуу башка материалдар;

-                 отурумдун процессинде ишке кошулган, келип түшкөн иретинде жайгаштырылган бардык документтер;

-                 белгиленген тартипте кол коюлган комиссиянын отурумунун протоколу;

-                 ишти кароонун жыйынтыгында отурумда чыгарылган аныктамалар, токтомдор.

Бардык документтер көктөмөгө алардын текста керүнүп тургандай болуп көктөлөт.

38.         Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат. Иштин номуру каттоо журналындагы катар номурун жана келип түшкөн жылды камтыйт.

39.         Бузуулар жөнүндө протокол түзүүчү кызмат адамдары бузуулар жөнүндө каралган иштер тууралуу маалыматтарды Комиссия менен ай сайын салыштырып турушат.

40.         Комиссия ай сайын  Комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип түшүшүн казначылыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен салыштырып текшерип турат.

41.         Комиссия төмөнкүдөй эсеп журналдарын жүргүзө алат:

-                 бузуулар жөнүндө иштерди эсепке алуу журналы;

-                 айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;

-                 бузууну жасоо үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберилген кабарламаларды эсепке алуу журналы (№4-тиркеме).

42.         Журналдардын барактары номурланган, көктөлгөн, мөөр менен бекитилген болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, кок же сыя көк түстөгү сыя (паста) менен жазылат.

43.         Журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл. Бузуулар жөнүндө иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.

44.         Эсепке алуу журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган  учурлардан сырткары, Комиссиянын төрагасынын уруксатысыз берилбейт.

 

Токтогул шаардык кеңешинин

 жооптуу катчысы:                                      С.Наралиева 

                                   ТОКТОГУЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз  VIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  30-ноябры  № 23                                                   Токтогул  шаары

Токтогул атындагы орто мектебинен чыгарылып алынган

курулуш материалдар боюнча

Кыргыз  Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдарына, “Бюджеттик Кодексине” ылайык, Кыргыз Республикасында коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун (АРИС) шаарларды өнүктүрүү долбоорунун негизинде Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен  капиталдык оңдоодон өткөрүлуп жаткан Токтогул атындагы орто мектебинен чыгарылып алынган курулуш материалдарын көзөмөлдөө боюнча түзүлгөн комиссиянын чечимин,  Токтогул шаарынын мэри Б.Т.Болгонбековдун 28.11.2018-жылдагы чыгыш № 01-34/652 сунушун  угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз VIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жогорудагы комиссиянын чечими жалпысынан жактырылгандыгы белгиленсин.
 1. Токтогул атындагы орто мектебинен чыгарылып алынган курулуш материалдары төмөндөгү баада сатылсын:  
 2.  - 1 куб полдук жыгач - 7000 сом;  -
 3. - 1 куб отундук жыгач -2500 сом;

1 даана кирпич – 8 сом;

батареянын 1  секциясы – 250 сом;

Темир трубалар (1 м. узундугу) :

Диаметр 25 мм  - 50 сом;

Диаметр 32 мм – 60 сом;

Диаметр 50 мм – 80 сом;

Диаметр 100 мм – 150 сом;

 1. Сатуудан түшкөн каражат атайын каражаттар эсебине чегерилсин жана жалпы түшкөн каражат боюнча 2019-жылдын бюджетин бекитүүдө маалымат берилсин.
 1. Бул токтомду  аткаруу  Токтогул шаарынын мэри Б.Т.Болгонбековго  милдеттендирилсин.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (А.Касымов) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg веб-сайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                                 М.Н.Жусупахунов                        

              ТОКТОГУЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ  

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз  VIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  30-ноябры  № 24                                           Токтогул  шаары

Токтогул шаардык кеңешинин XXVII чакырылышынын

19.01.2018-жылдагы  кезектеги XXXII сессиясынын  № 143 токтомуна   өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик  Кодексине” ылайык, Токтогул шаарынын мэри Б.Болгонбековдун 28.11.2018-жылдагы № 01-34/655 сунушу боюнча Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз VIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Бюджет жана экономика боюнча туруктуу комиссиянын корутундусуна ылайык:  
 • 19.01.2018-жылдагы № 143 токтомунун 2 п. статья 3113 - Шаардын борбордук бөлүгүн деталдык пландаштырууга багытталган каражаттан - 321,3 миң сом кыскартылсын;   
 • Бул каражат статья 3111 боюнча  “Чуй УСМ” ишканасына кредитордук карызды төлөөгө жумшалсын;

     

 1. Ушул токтом менен киргизилген өзгөртүүлөр боюнча планга тактоо киргизүү  Токтогул шаарынын мэриясынын ФЭБ башчысы Н.Кулузаковага милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомду  аткаруу жоопкерчилиги Токтогул шаарынын мэри Б.Т.Болгонбековго  жүктөлсүн.
 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  Токтогул шаардык кеңешинин “Экономика, бюджет, финансы каражаттары, чакан жана орто бизнес, менеджмент, маркетинг кызматы, кредит, инвестициялар” боюнча туруктуу комиссиясына (А.Касымов) тапшырылсын.
 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:               М.Н.Жусупахунов            

                                  ТОКТОГУЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ 

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз  VIII сессиясы

ТОКТОМ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын  30-ноябры  № 25                                                   Токтогул  шаары

Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын I уюштуруу сессиясынын 31.05.2018-жылдагы № 3 токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө

Кыргыз  Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү” мыйзамына, Токтогул шаардык кеңешинин Регламентине ылайык, “Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” туруктуу комиссиясынын курамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө депутаттардын сунуштарын угуп жана талкуулап,  Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын  кезексиз VIII сессиясы 

                                              ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Мейманжанов Султангазы Мамбетказиевич   өз арызынын негизинде депутаттык мандатын тапшыргандыгы эске алынсын.
 2. Токтогул шаардык кеңешинин XXVIII чакырылышынын I уюштуруу сессиясынын 31.05.2018-жылдагы № 3 токтомунун 4 пунктуна  төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Мейманжанов Султангазы Мамбетказиевичтин ордуна “Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясынын депутаты Абышов Сулайманкул  “Жер, жер реформасы, муниципалдык менчик, суу чарбасы, курулуш, өнөр жай, жол байланышы, жылуулук ресурстары боюнча” туруктуу комиссиясынын мүчөсү    болуп шайлансын.

 1. Токтом мамлекеттик тилде кабыл алынды.
 1. Токтомду мыйзамда каралган тартипте каттоого алуу, көчүрмөсүн тиешелүүлүгүнө жараша жөнөтүү жооптуу катчы С.Наралиевага тапшырылсын.
 1. Бул токтом Токтогул шаардык кеңешинин  www.toktogul.kg вебсайтына   жайгаштырылган күндөн баштап күчүнө кирет.

Төрага:                     М.Н.Жусупахунов